Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL2-GFH41

S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter

Catalog number RDB06203
Resource name pDUAL2-GFH41
Clone info. S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, ura4+, leu1-. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL2 (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364069.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        
       
      Sequence RDB06203z.seq

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions for distribution In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06203 pDUAL2-GFH41 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      QC test results

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14465_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14465_A6L7a.seq check
      >06203_14465_A6L7_nmt1Fw_F05_17_ABI24.ab1
          1 AGAAAATTTT ATTAATCAGG AAAACGTAAC TCTCGGCTAC TGGATGGTTC AGTCACCCAA
         61 CGATTACTGG GGAGAGAAAA CAGGGCAAAA GCAAAGCTTA AAGGAATCCG ATTGTCATTC
        121 GGCAATGTGC AGCGAAACTA AAAACCGGAT AATGGACCTG TTAATCGAAA CATTGAAGAT
        181 AAAGGAAGAG GAATCCTGGC ATATCATCAA TTGAATAAGT TGAATTAATT ATTTCAATCT
        241 CATTCTCACT TTCTGACTTA TAGTCGCTTT GTTAAAGCTA GCGTCGACAG GCCTGGATCC
        301 GGATATCATG AGTAAAGGAG AAGAACTTTT CACTGGAGTT GTCCCAATTC TTGTTGAATT
        361 AGATGGTGAT GTTAATGGGC ACAAATTTTC TGTCAGTGGA GAGGGTGAAG GTGATGCAAC
        421 ATACGGAAAA CTTACCCTTA AATTTATTTG CACTACTGGA AAACTACCTG TTCCGTGGCC
        481 AACACTTGTC ACTACTTTCT GTTATGGTGT TCAATGCTTT TCAAGATACC CAGATCACAT
        541 GAAACAGCAT GACTTTTTCA AGAGTGCCAT GCCCGAAGGC TATGTACAGG AAAGAACTAT
        601 ATTTTTCAAA GATGACGGGA ACTACAAGAC ACGTGCTGAA GTCAAGTTTG AAGGTGATAC
        661 CCTTGTTAAT AGAATCGAGT TAAAAGGTAT TGATTTTAAA GAAGATGGAA ACATTCTTGG
        721 ACACAAATTG GAATACAACT ATAACTCACA CAATGTATAC ATCATGGCAG ACAAACAAAA
        781 GAATGGAATC AAAGTTTAAC TTCAAAATTA GACACAACAT TGAAGATGGG AAGCGTTCAA
        841 CTAGCAGACC ATTATCAACA AATACTCCAA TTGGCGATGG GCCCTGTCCT TTACCAGACA
        901 CCATTACCTG TCCACACAAT CTGCCCTTTC GAAAGATCCA CGAAAAAGAG AAGACCACAT
        961 GGTTCCTTCT TGGAGTTTGT ACAGCTGGCT GGGGATACAC ACATGGCATG ATGACTATTA
       1021 CAAACTCAAT GGGAACTACA GGGACGACGA ATGGACCAAC CATCACCTAA CTATTACCAC
      1081 TGGAATCTCG GACTCTTAGG AGAGATTCCG GGCGTCAAT
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14465_A6L7b.seq check
      >06203_14465_A6L7_ADH_rev_G05_20_ABI24.ab1
          1 GGGGGAGTCT CAAGATAAGA ATTTTCGTTT TAAACCTAAG AGTCACTTTA AAATTTGTAT
         61 ACACTTATTT TTTTTATAAC TTATTTAATA ATAAAAATCA TAAATCATAA GAAATTCGCT
        121 TATTTAGAAG TGGCGCGCCG GATCCTCTAG AGTCGAGATC TCAGTGGTGA TGGTGGTGAT
        181 GTTTGTCATC GTCGTCCTTG TAGTCCATGG GTTTGTATAG TTCATCCATG CCATGTGTAA
        241 TCCCAGCAGC TGTTACAAAC TCAAGAAGGA CCATGTGGTC TCTCTTTTCG TTGGGATCTT
        301 TCGAAAGGGC AGATTGTGTG GACAGGTAAT GGTTGTCTGG TAAAAGGACA GGGCCATCGC
        361 CAATTGGAGT ATTTTGTTGA TAATGGTCTG CTAGTTGAAC GCTTCCATCT TCAATGTTGT
        421 GTCTAATTTT GAAGTTAACT TTGATTCCAT TCTTTTGTTT GTCTGCCATG ATGTATACAT
        481 TGTGTGAGTT ATAGTTGTAT TCCAATTTGT GTCCAAGAAT GTTTCCATCT TCTTTAAAAT
        541 CAATACCTTT TAACTCGATT CTATTAACAA GGGTATCACC TTCAAACTTG ACTTCAGCAC
        601 GTGTCTTGTA GTTCCCGTCA TCTTTGAAAA ATATAGTTCT TTCCTGTACA TAGCCTTCGG
        661 GCATGGCACT CTTGAAAAAG TCATGCTGTT TCATGTGATC TGGGTATCTT GAAAAGCATT
        721 GAACACCATA ACAGAAAGTA GTGACAAGTG TTGGCCACGG AACAGGTAGT TTTCCAGTAG
        781 TGCAAATAAA TTTAAGGGTA AGTTTTCCGT ATGTTGCATC ACCTTCACCC TCTCCACTGA
        841 CAGAAAATTT GTGCCCATTA ACATCACCAT CTAATTCAAC AAGAATTGGG ACAACTCCCA
        901 GTGAAAAGTT CTTCTCCTTT ACTCATGATA TCCCGGGATC CAAGGGCCTG TTCGAACGCT
        961 AGCCTTTAAA CAAAGCGACT ATAAGTCAGA AAAGGTGAAG AATGGAGATT GAAATAAATT
       1021 TAATTCCAAC TTAATTCAAA TTGGATGATA TATGCCCAAG GGATCGTCTC CCTTTAATCT
      1081 TCAAATGTTC CGAATTACAG GTTCAATTAT CCGGATTTTA AGATTTCCGC CGTGC
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14465_A6L7c.seq check
      >06203_14465_A6L7_ADH-Forward_H05_23_ABI24.ab1
          1 TTTTCACTTA TTGACACACC TCTACCGGCA GATCCGCTAG GGATAACAGG GTAATATACT
         61 AGTGCCTCTA TTGATGCCTA TGGAACCCCT TTGACTGACG AGACTGTGAA GGCTTGTTTG
        121 GAAGCTGACG GTGTTCTTTT GGGTGCCGTT GGTGGTCCTG AATGGACCAA CCCCAATTGT
        181 CGTCCTGAGC AAGGTTTATT GAAGCTTCGT AAGAGTATGG GTGTTTGGGC CAACCTTCGA
        241 CCTTGCAACT TTGCCAGCAA GTCTTTAGTC AAGTACAGCC CTTTGAAGCC TGAAATCGTT
        301 GAAGGTGTCG ATTTTTGTGT TGTACGAGAA CTTACTGGAG GTTGTTACTT TGGTGAGCGC
        361 ACTGAGGACA ACGGATCGGG TTATGCTATG GACACTTGGC CTTACAGTTT GGAAGAAGTT
        421 TCTCGTATTG CTCGTTTGGC GGCCGCGGGC CCAACCTTCC AATTCATTAA ATCGAGTCCT
        481 CCATCAGATG ATTTACAAGG TTTTGCATAG AATCCCTAAG TAAGAGAAGT TGTTAGTGAT
        541 TTCTTCAAGT TTACTAAAAT TTACATACAA ATGGATGATC TCTTCTCCAT TGTTTCCTTT
        601 CTTCTTGCAA ACGCGTTTTA CAAAGAGATG ACATGCTATT TTCTGATTAT TTTTTTCTAT
        661 AGTTTTCTAT TTTGTACGTC CTTGGGAGTC CGAAATGTAA AATCGGGGTA TGGTTAGTAG
        721 CGGCAGCGTT CATTATGGTA TATAAAAGAT AAAAAGTAGG GGCAAGCGAG ACAGAATGGG
        781 ATACAAAGGG CATCGTCTAT AATTATAGCT AAAAATTGTA TTTTAATTTG TATTTTTTGT
        841 AATTTTATTT CTCATTGTTT TACTTAAAAT GAATGCGAAT TAGAGAAAAC TTCAACGAAT
        901 GTCAAAAATA AGCTCAGCAA AATATACAAT TTTAGGGAAG CGATCAGCAC TTATCTCGGT
        961 GTAGATTCCT TTTTTCTTCA TAAATCACCA TGTACCTGCG ATGGATTTTC TCTAGATGCC
      1021 TAATAATTGA ACTATGGAGT ATATTACCAG TTGATAGTGA ACCTTAACTC GAAACGGA
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14465_A6L7d.seq check
      >06203_14465_A6L7_f1ori_R3_A06_03_ABI24.ab1
          1 GGATGAGCTT GAGTATGCGG TGTGAATACC GCACAGATGC GTAAGGAGAA AATACCGCAT
         61 CAGGCGCCAT TCGCCATTCA GGCTGCGCAA CTGTTGGGAA GGGCGATCGG TGCGGGCCTC
        121 TTCGCTATTA CGCCAGCTGG CGAAAGGGGG ATGTGCTGCA AGGCGATTAA GTTGGGTAAC
        181 GCCAGGGTTT TCCCAGTCAC GACGTTGTAA AACGACGGCC AGTGAATTCG AGCTCGGGAG
        241 CGCTACCGTG AATGGGCTCA ACCAAACAAT GAACCTTTTC TTCTGATTTT CCTACCACAC
        301 CGGAAAGGGA GGCAGAAGGC AAAAGGCCCA AGCTACCAGG AATGACAGAA GCCTCATCTG
        361 AAATAATGTC ACCAAACAAG TTGTCAGTCA AAACAACACC GTTAAGTGTA CGAGGGCTCT
        421 TGACCAAAAG CATGGCTGCG GAGTCAATGA GCTGGTTTTT TAAGGTAAGG TGAGGATATT
        481 CCTCCTTAAA AATCTTAGCT ACAGTCTTGC GCCAAAGACG AGAAGTTGCC AAAACATTAG
        541 CTTTGTCGAG TAATGTGACG GGAGCAGGAG GGTTGGAAGT TTCAGCTAAG CGGCCGCGGG
        601 CCCGAGTCTA ACTCCTTAAC CACTCGGACA TAGTGACTTA TCTGACACTC ATTGTAAATT
        661 AATATATATA TAGGCATTTT GTTTAGTTAA AGGTACTTAA GTAATTAGTA TAAACGAACC
        721 AATTTTATAA TCAGGAAGTT AAGTGAATGG TAGCACATGT CGTAAAAATT GTGAATTTTT
        781 ATTGAATAAT ATTTTAAATA CAAGCCTTTC TAGACTAGGT ATACTCATAA ACATATGAGC
        841 AAAAGGATAG AGGAGATTAC ATTGCATCTT CTACAAATTT ATTTATTGCC CTTTACTGAA
        901 AAATTAAATA ATGAGTACTA AATGATAAAA AGCGCTCAGT ACAAGAAAAG ATTGCAAAAA
        961 TATTGCATTC CTTCATGAAT TTAAAGTTGC ATATAACGCA TATTGAAGTA TAGTACCTAA
       1021 AACCAGGCAG TAGCGAAAAT TAATAGATAT ATTCGCAAGA ACAACTGGAC TGATTCAGAC
      1081 ATGTAGATTT TTACCTATCC CTTC
      //
      Primer: Reverse2
      Sequence file: RDB14465_A6L7e.seq check
      >06203_14465_A6L7_Reverse2_B06_06_ABI24.ab1
          1 CTTGAATGAT TACGCCAGCT TGTGATATTG ACGAAACTTT TTGACATCTA ATTTATTCTG
         61 TTCCAACACC AATGTTTATA ACCAAGTTTT ATCTTGTTTG TCTACATGGT ATTTTACATT
        121 CATCTACATA CATCTTTCAT TGGCTTTGTA CATAGTTATC ATTACAAGTC TAAAAAAATT
        181 CACTCTTTTC TTATTCAATG TCAATCCAAG AGAAAAGATT GTGGTAATGT TGTAGGAGCA
        241 TGTTTAATAA ATTACTATAG CAAATTACTT TTTATTCCCA AGGTGTTTAT CTATAATAGT
        301 TAATATTTTA GTCGCTACAT AAAATTTTAC CAAAGAGTAC TTGTATACTA ATTCTAAATG
        361 CCTTCTGACA TAAAACGCCT AGGAAAACAA ACGCAAACAA GGCATCGACT TTTTCAATAA
        421 CCAACCAAAA AAATTTTACA TTAGTCTTTT TTTAATGCTG AGAAAGTCTT TGCTGATATG
        481 CCTTCCAACC AGCTTCTCTA TATCTCTTGG CTTCGACAAC AGGATTACGA CCAGCTCCAT
        541 AGACTCCACG ACCAACAATG ATGATGTCGC TACCGCAGTT TACAATCACT TCTTCAGGAG
        601 TACGATATTG CTGTCCCAGC CCGTCTCCTT TAACATCCAA GCCGATACCA GGGGACATAG
        661 TTATGTAGTC GCTTTGAAGG TTAGGAAATC GACGACCAGC TATAAAGCCA AAGCAAAAAT
        721 CGGTATGCTT CTCAAACCAT TCTAAAGTTT TCTCTGTGTA GGAACCAGTA GCCAAAGAGC
        781 CTTTGGGAAG ACATTTCAGC CCAAAAGCAA GAGACCACGT CCCAAAAGTA AACCAACTTC
        841 TTTGAGCCTT GTATAATACC CTCGCCTGCA CTGTATGGCA ATTTGTGATA TGAGCCAGAG
        901 CATTTTTGTA CACACCAGAT GCATATGTAG CTGACGTATT TCATGTCTGC GATTTGCCGA
        961 TTCTTCAAAG AATAAGAAAC GATGCCATAA CTTAGCACAG TTCTCTACAT TCCTGTCGAA
      1021 ATCTGACACG TCAATTTGCT CTGTACCGAC ATGTCCATTA CCTAGCGAT
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2023.04.10

      GNP_filter3_RDBDEP_html_230405.pl