Prev. | 
KEGG Orthology K09680
Orthology Name
Definition
Links

KEGG orthologyHuman PANK1 - pantothenate kinase 1 (PANK)
Human PANK4 - pantothenate kinase 4 (inactive) (-)
Human PANK3 - pantothenate kinase 3 (-)
Human PANK2 - pantothenate kinase 2 (C20orf48|HARP|HSS|NBIA1|PKAN)
Mouse Pank3 - pantothenate kinase 3 (-)
Mouse Pank4 - pantothenate kinase 4 (D030031I12Rik|R75150)

2020.07.11

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl