Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pGFH81

S. pombe expression vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06591
Resource name pGFH81
Clone info. S. pombe expression vector with nmt1 promoter
Vector backbone pREP81 (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        
       
      Sequence RDB06591z.seq

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions for distribution In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06591 pGFH81 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Original reference

      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      QC test results

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14477_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14477_A6L7a.seq check
      >06591_14477_A6L7_nmt1Fw_G11_20_ABI24.ab1
          1 ATGAATTTTA TTAATCAGGA AACGTAACTC TCGGCTACTG GATGGTTCAG TCACCCAACG
         61 ATTACTGGGG AGAGAAAACA GGGCAAAAGC AAAGCTTAAA GGAATCCGAT TGTCATTCGG
        121 CAATGTGCAG CGAAACTAAA AACCGGATAA TGGACCTGTT AATCGAAACA TTGAAGATGG
        181 AAGAGGAATC CTGGCATATC ATCAATTGAA TAAGTTGAAT TAATTATTTC AATCTCATTC
        241 TCACTTTCTG ACTTATAGTC GCTTTGTTAA AGCTAGCGTC GACAGGCCTG GATCCGGATA
        301 TCATGAGTAA AGGAGAAGAA CTTTTCACTG GAGTTGTCCC AATTCTTGTT GAATTAGATG
        361 GTGATGTTAA TGGGCACAAA TTTTCTGTCA GTGGAGAGGG TGAAGGTGAT GCAACATACG
        421 GAAAACTTAC CCTTAAATTT ATTTGCACTA CTGGAAAACT ACCTGTTCCG TGGCCAACAC
        481 TTGTCACTAC TTTCTGTTAT GGTGTTCAAT GCTTTTCAAG ATACCCAGAT CACATGAAAC
        541 AGCATGACTT TTTCAAGAGT GCCATGCCCG AAGGCTATGT ACAGGAAAGA ACTATATTTT
        601 TCAAAGATGA CGGGAACTAC AAGACACGTG CTGAAGTCAA GTTTGAAGGT GATACCCTTG
        661 TTAATAGAAT CGAGTTAAAA GGTATTGATT TTAAAGAAGA TGGAAACATT CTTGGACACA
        721 AATTGGAATA CAACTATAAC TCACACAATG TATACATCAT GGCAGACAAA CAAAAGAATG
        781 GAATCAAAGT TAACTTCAAA ATTAGACACA ACATTGAAGA TGGAAGCGTT CAACTAGCAG
        841 ACCATTATCA ACAAAATACT CCAATTGGCG ATGGCCCTGT CCTTTTACCA GACAACCATT
        901 ACCTGTCCAC ACAATCTGCC CTTTCGAAAG ATCCCAACGA AAAGAGAGAC CACATGGGTC
        961 CTTCTTTGAG TTTGTAACAG CTGCTGGGAT TACACATGGG CATGGATGAA CTATACAACC
       1021 CATGGGACTA CAGGACGACG ATGACAACAT CACACATCAC ACTGAAGATC TCGAGCCGGC
      1081 CGATCGCTAA CTAACTTAAA GGGGCAAAAA AATGA
      //
      Primer: nmt1ter_R
      Sequence file: RDB14477_A6L7b.seq check
      >06591_14477_A6L7_nmt1ter_R_H11_23_ABI24.ab1
          1 GATTTCTAAG TAAACTCATG TATAAACGTT TTGGGTTCAT ATTTTTGGGC CACGTGGTTT
         61 ATAAAAATTC TTAACTACAC CACTCGGTAT CCCGCACCCG TCTACGTTTC TACGATTTCG
        121 AGCTAATATT GAGTAAAGTG ATTAGCAAAA AAAATAAAAG TACTCGTTGT CGGAGATCAA
        181 GAATTTTTCT ATTATCTCAT CTAAACCACT TTCTAAAAGC GAAAAACAAA ATCGTAATAT
        241 GCAGCTTGAA TGGGCTTCCA TAGTTTGAAA GAAAAACCCT AGCAGTACTG GCAAGGGAGA
        301 CATTCCTTTT ACCCTTAGTT AGTTAGCGGC CGCCCGGGCT CGAGATCTCA GTGGTGATGG
        361 TGGTGATGTT TGTCATCGTC GTCCTTGTAG TCCATGGGTT TGTATAGTTC ATCCATGCCA
        421 TGTGTAATCC CAGCAGCTGT TACAAACTCA AGAAGGACCA TGTGGTCTCT CTTTTCGTTG
        481 GGATCTTTCG AAAGGGCAGA TTGTGTGGAC AGGTAATGGT TGTCTGGTAA AAGGACAGGG
        541 CCATCGCCAA TTGGAGTATT TTGTTGATAA TGGTCTGCTA GTTGAACGCT TCCATCTTCA
        601 ATGTTGTGTC TAATTTTGAA GTTAACTTTG ATTCCATTCT TTTGTTTGTC TGCCATGATG
        661 TATACATTGT GTGAGTTATA GTTGTATTCC AATTTGTGTC CAAGAATGTT TCCATCTTCT
        721 TTAAAATCAA TACCTTTTAA CTCGATTCTA TTAAACAAGG GTATCACCTT CAAACTTGAC
        781 TTCAGCACGT GTCTTGTAGT TCCCGTCATC TTTGAAAAAT ATAGTTCTTT CCTGTACATA
        841 GCCTTCGGGC ATGGCACTCT TGAAAAAGTC ATGCTGTTTC ATGTGATCTG GGTATCTTGA
        901 AAAGCATTGA ACACCCATAA CAGAAAGTAG TGACAAGTGT TGGGCCACGG AAACAAGGTA
        961 GGTTTTCCAG TAGTTGCAAA TAATTTTAAT GGGTAAAGGT TTTCCCGTTA TGTTTGCATC
       1021 ACCCTTTCAC CCTTCTCCAC TGGAACAGAA AAATTTGTGT GCCCAGTACC ATCACCAATC
       1081 GAATTTCCAA CGAGGATTGG GGACCACTCC AGGTGGAAGA AGTTCCTTCT TCCTTTTTAC
      1141 CTGCTCAACA TG
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14477_A6L7c.seq check
      >06591_14477_A6L7_f1ori_R3_B12_06_ABI24.ab1
          1 GCAATTGGGG GCTTGGAGTA TGCGGTGTGA ATACCGCACA GATGCGTAAG GAGAAAATAC
         61 CGCATCAGGC GCCATTCGCC ATTCAGGCTG CGCAACTGTT GGGAAGGGCG ATCGGTGCGG
        121 GCCTCTTCGC TATTACGCCA GCTGGCGAAA GGGGGATGTG CTGCAAGGCG ATTAAGTTGG
        181 GTAACGCCAG GGTTTTCCCA GTCACGACGT TGTAAAACGA CGGCCAGTGA ATTCCAACCT
        241 TCCAATTCAT TAAATCGAGT CCTCCATCAG ATGATTTACA AGGTTTTGCA TAGAATCCCT
        301 AAGTAAGAGA AGTTGTTAGT GATTTCTTCA AGTTTACTAA AATTTACATA CAAATGGATG
        361 ATCTCTTCTC CATTGTTTCC TTTCTTCTTG CAAACGCGTT TTACAAAGAG ATGACATGCT
        421 ATTTTCTGAT TATTTTTTTC TATAGTTTTC TATTTTGTAC GTCCTTGGGA GTCCGAAATG
        481 TAAAATCGGG GTATGGTTAG TAGCGGCAGC GTTCATTATG GTATATAAAA GATAAAAAGT
        541 AGGGGCGAGC CGAGACAAAA AGGGGATACA AGGGCATCGT CTATAATTAT AGCTAAAAAA
        601 AAGTATTTTA ATTTGTATTT TTTGTAATTT TATTTCTCAT TGTTTTACTT AAAATGAATG
        661 CGAATTAGAG AAAAACTTTC TTCGAAATGT CAAAATAAGC TCAGCAAAAT ATACAATTTT
        721 ATGGGAAAGC GATCAGCAAC TTATTCTCCG TTGTAGATTC TTTTTCTTCA TAAATTCCAA
        781 CAATGTAACT GCCAATTGAT TTTTCTCTAG ATGCTAATAA ATTTGAAACT AATGAATATA
        841 ATAACACAGG TTTTGATAAA TTGTAAACTC TTACTCAAAA AAGAATGTTA AACTAAATTA
        901 ACTTTTTATA AGCCCATGGC GTTAAAGAGG ATAGTTAAAT CTACAATTTT TTAATTTATG
        961 TCACATTGTC TTGCAAATAA TTCTATAATT TCGCTAACTG CTGTTAGAAC ATATACCTCA
       1021 ATTGGCTAAA TGGCCACTAA TTCCAGAGAA CTGCAATTGC ACTTCTGACT GAGCGCTTAA
      1081 TCA
      //
      Primer: LEU2pro_F
      Sequence file: RDB14477_A6L7d.seq check
      >06591_14477_A6L7_LEU2pro_F_A12_03_ABI24.ab1
          1 AAACTTGCAG CTGACATATT ATTTAAGGAC CTATTGTTTT TTCCAATAGG TGGTTAGCAA
         61 TCGTCTTACT TTCTAACTTT TCTTACCTTT TACATTTCAG CAATATATAT ATATATTTCA
        121 AGGATATACC ATTCTAATGT CTGCCCCTAA GAAGATCGTC GTTTTGCCAG GTGACCACGT
        181 TGGTCAAGAA ATCACAGCCG AAGCCATTAA GGTTCTTAAA GCTATTTCTG ATGTTCGTTC
        241 CAATGTCAAG TTCGATTTCG AAAATCATTT AATTGGTGGT GCTGCTATCG ATGCTACAGG
        301 TGTTCCACTT CCAGATGAGG CGCTGGAAGC CTCCAAGAAG GCTGATGCCG TTTTGTTAGG
        361 TGCTGTGGGT GGTCCTAAAT GGGGTACCGG TAGTGTTAGA CCTGAACAAG GTTTACTAAA
        421 AATCCGTAAA GAACTTCAAT TGTACGCCAA CTTAAGACCA TGTAACTTTG CATCCGACTC
        481 TCTTTTAGAC TTATCTCCAA TCAAGCCACA ATTTGCTAAA GGTACTGACT TCGTTGTTGT
        541 CAGAGAATTA GTGGGAGGTA TTTACTTTGG TAAGAGAAAG GAAGACGATG GTGATGGTGT
        601 CGCTTGGGAT AGTGAACAAT ACACCGTTCC AGAAGTGCAA AGAATCACAA GAATGGCCGC
        661 TTTCATGGCC CTACAACATG AGCCACCATT GCCTATTTGG TCCTTGGATA AAGCTAATGT
        721 TTTGGCCTCT TCAAGATTAT GGAGAAAAAC TGTGGAGGAA ACCATCAAGA ACGAATTCCC
        781 TACATTGAAG GTTCAACATC AATTGATTGA TTCTGCCGCC ATGATCCTAG TTAAGAACCC
        841 AACCCACCTA AATGGTATTA TAATCACCAG CAACATGTTT GGTGACATCA TCTCCGATGA
        901 AGCCTCCCGT TATCCCAGGT TCCCTTGGGG TTTGTTGCCA TCTGCGTCCT TGGGCCCTCT
        961 TTGCCCAGAC AAGAACACCG CATTTTGGGT TTGGTACGGA TCAATGCCCA CGGGTTCTGC
       1021 TCCCAGAATT TTGCCCAAAG AATAAGTCAA ACCCTATCGC CCACTATTCT TGTCTGCTTG
      1081 CAAATGATGT GAATGGTCAT GGACCTTGGC CCTGAGAGGT TAGAGGCCAT TTGAGA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2023.04.10

      GNP_filter3_RDBDEP_html_230405.pl