Resource data sheet
Prev.

pGFH41

S. pombe expression vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06590
Resource name pGFH41
Clone info. S. pombe 3' ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter.
Vector backbone pREP41 (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Depositor Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
Ordering Please visit Information of Request for Distribution. 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA) [Word]
Schedule A (GFP-A) [Link]
Remarks ((Additional form)) GFP-A
Please use Schedule A (GFP-A) additionally.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB06590 pGFH41 DNA solution

Ordering Information [in Japanese] [in English]

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB06590z.seq from Depositor

Featured content

Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

References

original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

User reports and related articles (go to bottom)


Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test. Primers and the results are shown below.

Data are summerized on test sheet below.

Test sheet RDB14476_A6L7p1.pdf

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: nmt1Fw RDB14476_A6L7a.seq
>06590_14476_A6L7_nmt1Fw_C11_08_ABI24.ab1
    1 AGGAAATTTT TTTTAAAATC AGGGAAAACG TAAACTCTCG GCTAACTGGA TGGTTCAAGT
   61 CACCCAACGA TTACTGGGGA GAGAAAACAG GGCAAAAGCA AAGCTTAAAG GAATCCGATT
  121 GTCATTCGGC AATGTGCAGC GAAACTAAAA ACCGGATAAT GGACCTGTTA ATCGAAACAT
  181 TGAAGATAAA GGAAGAGGAA TCCTGGCATA TCATCAATTG AATAAGTTGA ATTAATTATT
  241 TCAATCTCAT TCTCACTTTC TGACTTATAG TCGCTTTGTT AAAGCTAGCG TCGACAGGCC
  301 TGGATCCGGA TATCATGAGT AAAGGAGAAG AACTTTTCAC TGGAGTTGTC CCAATTCTTG
  361 TTGAATTAGA TGGTGATGTT AATGGGCACA AATTTTCTGT CAGTGGAGAG GGTGAAGGTG
  421 ATGCAACATA CGGAAAACTT ACCCTTAAAT TTATTTGCAC TACTGGAAAA CTACCTGTTC
  481 CGTGGCCAAC ACTTGTCACT ACTTTCTGTT ATGGTGTTCA ATGCTTTTCA AGATACCCAG
  541 ATCACATGAA ACAGCATGAC TTTTTCAAGA GTGCCATGCC CGAAGGCTAT GTACAGGAAA
  601 GAACTATATT TTTCAAAGAT GACGGGAACT ACAAGACACG TGCTGAAGTC AAGTTTGAAG
  661 GTGATACCCT TGTTAATAGA ATCGAGTTAA AAGGTATTGA TTTTAAAGAA GATGGAAACA
  721 TTCTTGGACA CAAATTGGAA TACAACTATA ACTCACACAA TGTATACATC ATGGCAGACA
  781 AACAAAAGAA TGGAATCAAA GTTAACTTCA AAATTAGACA CAACATTGAA GATGGGAAGC
  841 GTTCAACTAG CAGACCATTA TCAACAAAAT ACTCCCAATT GGCGATGGCC CTGTCCTTTT
  901 ACCAGACAAC CATTTACCTG TCCACACAAT CTGGCCCTTT TCGAAAGATC CCAACGAAAA
  961 GAGAGACCCA CATGGGTCCC TTCTTTGAAG TTTGGTAACA GCTGCTGGGA ATTACACATG
 1021 GGCATGGGAT GAAACTATAC AACCCCATGG ACTACAAGGA CGAACGATGA ACAAACATCA
 1081 CTACAATCAC CACTGAGATC TCGAAGTCCG GGCGGCCGCC TAAGCTTAAA CCTTAAGGGC
1141 TCATCAACAA ACGGCA
//
Primer: nmt1ter_R RDB14476_A6L7b.seq
>06590_14476_A6L7_nmt1ter_R_D11_11_ABI24.ab1
    1 GTTGTGTAGT TACTCATGTA TAAACGTTTT GGGTTCATAT TTTTGGGCCA CGTGGTTTAT
   61 AAAAATTCTT AACTACACCA CTCGGTATCC CGCACCCGTC TACGTTTCTA CGATTTCGAG
  121 CTAATATTGA GTAAAGTGAT TAGCAAAAAA AATAAAAGTA CTCGTTGTCG GAGATCAAGA
  181 ATTTTTCTAT TATCTCATCT AAACCACTTT CTAAAAGCGA AAAACAAAAT CGTAATATGC
  241 AGCTTGAATG GGCTTCCATA GTTTGAAAGA AAAACCCTAG CAGTACTGGC AAGGGAGACA
  301 TTCCTTTTAC CCTTAGTTAG TTAGCGGCCG CCCGGGCTCG AGATCTCAGT GGTGATGGTG
  361 GTGATGTTTG TCATCGTCGT CCTTGTAGTC CATGGGTTTG TATAGTTCAT CCATGCCATG
  421 TGTAATCCCA GCAGCTGTTA CAAACTCAAG AAGGACCATG TGGTCTCTCT TTTCGTTGGG
  481 ATCTTTCGAA AGGGCAGATT GTGTGGACAG GTAATGGTTG TCTGGTAAAA GGACAGGGCC
  541 ATCGCCAATT GGAGTATTTT GTTGATAATG GTCTGCTAGT TGAACGCTTC CATCTTCAAT
  601 GTTGTGTCTA ATTTTGAAGT TAACTTTGAT TCCATTCTTT TGTTTGTCTG CCATGATGTA
  661 TACATTGTGT GAGTTATAGT TGTATTCCAA TTTGTGTCCA AGAATGTTTC CATCTTCTTT
  721 AAAATCAATA CCTTTTAACT CGATTCTATT AACAAGGGTA TCACCTTCAA ACTTGACTTC
  781 AGCACGTGTC TTGTAGTTCC CGTCATCTTT GAAAAATATA GTTCTTTCCT GTACATAGCC
  841 TTCGGGCATG GCACTCTTGA AAAAGTCATG CTGTTTCATG TGATCTGGGT ATCTTGAAAA
  901 GCATTGAACA CCATAACAGA AAGTAGTGAC AAGTGTTGGC CACGGAAACA GTAGTTTTTC
  961 CAGTAGTGCA AATAAATTTA AACGGTAAGT TTTCCCGTAT GTTGCATCAC CCTTTCACCC
 1021 CTCTCCACTG ACAGAAAATT TGTGCCCATT TAACATCACC ATCTACTCAA CAGAATTGGA
1081 CCACTTCCAG TGAAAAAGGT CGTCTCCTTT TAACCTCATG CGAT
//
Primer: f1ori_R3 RDB14476_A6L7c.seq
>06590_14476_A6L7_f1ori_R3_F11_17_ABI24.ab1
    1 GGAATGGGGC TTGAGTATGC GGTGTGAATA CCGCACAGAT GCGTAAGGAG AAAATACCGC
   61 ATCAGGCGCC ATTCGCCATT CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC GGTGCGGGCC
  121 TCTTCGCTAT TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT AAGTTGGGTA
  181 ACGCCAGGGT TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGAATT CCAACCTTCC
  241 AATTCATTAA ATCGAGTCCT CCATCAGATG ATTTACAAGG TTTTGCATAG AATCCCTAAG
  301 TAAGAGAAGT TGTTAGTGAT TTCTTCAAGT TTACTAAAAT TTACATACAA ATGGATGATC
  361 TCTTCTCCAT TGTTTCCTTT CTTCTTGCAA ACGCGTTTTA CAAAGAGATG ACATGCTATT
  421 TTCTGATTAT TTTTTTCTAT AGTTTTCTAT TTTGTACGTC CTTGGGAGTC CGAAATGTAA
  481 AATCGGGGTA TGGTTAGTAG CGGCAGCGTT CATTATGGTA TATAAAAGAT AAAAAGTAGG
  541 GGCAAGCGAG ACAGAATGGG ATACAAGGGC ATCGTCTATA ATTATAGCTA AAAATTGTAT
  601 TTTAATTTGT ATTTTTTGTA ATTTTATTTC TCATTGTTTT ACTTAAAATG AATGCGAATT
  661 AGAGAAAACT TCAACGAAAT GTCAAAATAA GCTCAGCAAA ATATACAATT TTAGGGAAAG
  721 CGATCAGCAA CTTATTCTCC GTTGTAGATT CTTTTTCTTC ATAAATTCCA ACAATGTAAC
  781 TGCCAATTGA TTTTTCTCTA GATGCTAATA AATTGAAACT AATGAATATA ATAACACAGG
  841 TTTTGATAAA TTGTAAACTC TTACTCAAAA AAAAGAATGT TAAAACTAAT TTAACCTTTT
  901 TTATAAAGGC TCATGGGCGT TAAAGAGGAT AGTAAAAAAT TCTACAATTT TTTTAAATTT
  961 AATGTCACAA ATTGTCTTTG CGAAATATAA TTTCTAATTA AATTTTCGCT AACTGCTGTT
 1021 TTAGTACTAT TACTTTCAAT ATGCCCTTTA TATGCAACTT TAATTCATTG AGGAATGCAA
1081 TATTTTGCAT TCTTCTTGTA CTGAGCGCTT TTTTATATTC CAACTTTAG
//
Primer: LEU2pro_F RDB14476_A6L7d.seq
>06590_14476_A6L7_LEU2pro_F_E11_14_ABI24.ab1
    1 AATCCTTGGA GGTTGACAAT ATTATTTAAG GACCTATTGT TTTTTCCAAT AGGTGGTTAG
   61 CAATCGTCTT ACTTTCTAAC TTTTCTTACC TTTTACATTT CAGCAATATA TATATATATT
  121 TCAAGGATAT ACCATTCTAA TGTCTGCCCC TAAGAAGATC GTCGTTTTGC CAGGTGACCA
  181 CGTTGGTCAA GAAATCACAG CCGAAGCCAT TAAGGTTCTT AAAGCTATTT CTGATGTTCG
  241 TTCCAATGTC AAGTTCGATT TCGAAAATCA TTTAATTGGT GGTGCTGCTA TCGATGCTAC
  301 AGGTGTTCCA CTTCCAGATG AGGCGCTGGA AGCCTCCAAG AAGGCTGATG CCGTTTTGTT
  361 AGGTGCTGTG GGTGGTCCTA AATGGGGTAC CGGTAGTGTT AGACCTGAAC AAGGTTTACT
  421 AAAAATCCGT AAAGAACTTC AATTGTACGC CAACTTAAGA CCATGTAACT TTGCATCCGA
  481 CTCTCTTTTA GACTTATCTC CAATCAAGCC ACAATTTGCT AAAGGTACTG ACTTCGTTGT
  541 TGTCAGAGAA TTAGTGGGAG GTATTTACTT TGGTAAGAGA AAGGAAGACG ATGGTGATGG
  601 TGTCGCTTGG GATAGTGAAC AATACACCGT TCCAGAAGTG CAAAGAATCA CAAGAATGGC
  661 CGCTTTCATG GCCCTACAAC ATGAGCCACC ATTGCCTATT TGGTCCTTGG GATAAAGCTA
  721 ATGTTTTGGC CCTCTTCAAG ATTATGGAGA AAAACTGTGG AGGGAAACCC ATCAAGAACG
  781 AATTCCCCTA CATTGAAAGG TTCAAACATC AATTGATTGA TTCTGCCGCC ATGATCCTAG
  841 TTTAAGAACC CAACCCACCT AAATGGGTAT TATAATCACC AGCAACATTG TTTGGTGACA
  901 TCATCTCCCG ATGAAAGCCT CCCGTTATCC CCAGGTTCCT TTGGGTTTGT TGGCCAATCT
  961 GCCGTCCTTT GGCCTCTTTG CCCAGACAAA GAAACACCCG CAATTATGTT TGTTACGAAT
 1021 CCATGCCACC GGTTCTGGCT TCCAGATTTG GCCAAAAGAA GTAGCGTCCA ACGCCTACTC
 1081 TGGCGCACGT CGATCCTTGG TTCTGCCTGG CCATTGAATG TGCGAAATTG TTCCATTTGA
1141 ACCTTGGTCT GGAAGAAAAG GTATAAGGGC CCCATGTCGA GA
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

References

original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

2018.12.10

GNP_filter3_RDBDEP_html_181012.pl