Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pHFC1-ccdB2

S. pombe 5 ter end His6-FLAG-CFP-tagged vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06512
Resource name pHFC1-ccdB2
Clone info. S. pombe 5 ter end His6-FLAG-CFP-tagged vector with nmt1 promoter.
Comment Gateway compatible.
Vector backbone pREP1 (Plasmid)
Selectable markers E. coli: Amp^r, Cm^r, ccdB.
Growth remarks Use DB3.1, ccdB Survival or equivalent to amplify this clone. 30 degC is fine.
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature(s). In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR . When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      This RESOURCE contains a fluorescent protein owned or licensed by Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd. (Cytiva). Please refer to Schedule B and use Schedule A (download the Schedule A and Schedule B [link]).
      Remarks Use Survival2 (Invitrogen) or equivalent to amplify this clone.
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献の引用と、寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]
      GFPリソースを含みます。Schedule Bをご一読の上Schedule A (英語版のみ) の提出をお願いします (Schedule AとSchedule Bを入手[link])。
      備考 このクローンの増殖にはSurvival2 (Invitrogen) あるいは同等の宿主を使用してください。

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06512 pHFC1-ccdB2 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB06512z.seq

      Original reference

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB12288_A7Fep1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB12288_A7Fea.seq check
      >06525_12288_A7Fe_nmt1Fw_A12_01_ABI08.ab1
          1 AATGAAAATT TATTAATCAG GAAAACGTAA CTCTCGGCTA CTGGATGGTT CAGTCACCCA
         61 ACGATTACTG GGGAGAGAAA ACAGGGCAAA AGCAAAGCTT AAAGGAATCC GATTGTCATT
        121 CGGCAATGTG CAGCGAAACT AAAAACCGGA TAATGGACCT GTTAATCGAA ACATTGAAGA
        181 TATATAAAGG AAGAGGAATC CTGGCATATC ATCAATTGAA TAAGTTGAAT TAATTATTTC
        241 AATCTCATTC TCACTTTCTG ACTTATAGTC GCTTTGTTAA AGCTAGCGTC GACAGGCCTG
        301 GATCCTATGC ATCACCACCA TCATCATATG GATTATAAGG ATGATGACGA TAAACCCATG
        361 GGTAAAGGAG AAGAACTTTT CACTGGAGTT GTCCCAATTC TTGTTGAATT AGATGGTGAT
        421 GTTAATGGGC ACAAATTTTC TGTCAGTGGA GAGGGTGAAG GTGATGCAAC ATACGGAAAA
        481 CTTACCCTTA AATTTATTTG CACTACTGGA AAACTACCTG TTCCGTGGCC AACACTTGTC
        541 ACTACTTTCT GTTATGGTGT TCAATGCTTT TCAAGATACC CAGATCACAT GAAACAGCAT
        601 GACTTTTTCA AGAGTGCCAT GCCCGAAGGC TATGTACAGG AAAGAACTAT ATTTTTCAAA
        661 GATGACGGGA ACTACAAGAC ACGTGCTGAA GTCAAGTTTG AAGGTGATAC CCTTGTTAAT
        721 AGAATCGAGT TAAAAGGTAT TGATTTTAAA GAAGATGGAA ACATTCTTGG ACACAAATTG
        781 GAATACAACT ATAACTCACA CAATGTATAC ATCATGGCAG ACAAACAAAA GAATGGAATC
        841 AAAGTTAACT TCAAAATTAG ACACAACATT GAAGATGGAA GCGTTCAACT AGCAGACCAT
        901 TATCAACAAA ATACTCCAAT TGGCGATGGC CCTGTCCTTT TACCAGACAA CCATTACCTG
        961 TCCACACAAT CTGCCCTTTC GAAAGATCCC AACGAAAAGA GAGACCACAT GGGTCCTTCT
       1021 TGAGTTTGTA ACAGCTGCTG GGATTACACA TGGCATGGAT GAACTATACA AAGATATCAC
       1081 AAGTTTTGTA CAAAAAAGGC CTGGAACGAG AAACGTAAAA TGATATAAAA TAATCCAATA
       1141 TATAATAGAT TTTGCATTAA AAACAGAACT ACATAATACC TTGTTAAAAA CACAACAACT
      1201 ATATCTCCCA
      //
      Primer: Cm_M_R
      Sequence file: RDB12288_A7Feb.seq check
      >06525_12288_A7Fe_Cm_M_R_B12_02_ABI08.ab1
          1 GCCTGAAGGT GGACCTATCC CATATCACCA GCTCACCGTC TTTCATTGCC ATACGGAATT
         61 CCGGATGAGC ATTCATCAGG CGGGCAAGAA TGTGAATAAA GGCCGGATAA AACTTGTGCT
        121 TATTTTTCTT TACGGTCTTT AAAAAGGCCG TAATATCCAG CTGAACGGTC TGGTTATAGG
        181 TACATTGAGC AACTGACTGA AATGCCTCAA AATGTTCTTT ACGATGCCAT TGGGATATAT
        241 CAACGGTGGT ATATCCAGTG ATTTTTTTCT CCATTTTAGC TTCCTTAGCT CCTGAAAATC
        301 TCGACGGATC CTAACTCAAA ATCCACACAT TATACGAGCC GGAAGCATAA AGTGTAAAGC
        361 CTGGGGTGCC TAATGCGGCC GCCATAGTGA CTGGATATGT TGTGTTTTAC AGTATTATGT
        421 AGTCTGTTTT TTATGCAAAA TCTAATTTAA TATATTGATA TTTATATCAT TTTACGTTTC
        481 TCGTTCAGCT TTTTTGTACA AACTTGTGAT ATCTTTGTAT AGTTCATCCA TGCCATGTGT
        541 AATCCCAGCA GCTGTTACAA ACTCAAGAAG GACCATGTGG TCTCTCTTTT CGTTGGGATC
        601 TTTCGAAAGG GCAGATTGTG TGGACAGGTA ATGGTTGTCT GGTAAAAGGA CAGGGCCATC
        661 GCCAATTGGA GTATTTTGTT GATAATGGTC TGCTAGTTGA ACGCTTCCAT CTTCAATGTT
        721 GTGTCTAATT TTGAAGTTAA CTTTGATTCC ATTCTTTTGT TTGTCTGCCA TGATGTATAC
        781 ATTGTGTGAG TTATAGTTGT ATTCCAATTT GTGTCCAAGA ATGTTTCCAT CTTCTTTAAA
        841 ATCAATACCT TTTAACTCGA TTCTATTAAC AAGGGTATCA CCTTCAAACT TGACTTCAGC
        901 ACGTGTCTTG TAGTTCCCGT CATCTTTGAA AAATATAGTT CTTTCCTGTA CATAGCCTTC
        961 GGGCATGGCA CTCTTGAAAA AGTCATGCTG TTTCATGTGA TCTGGGTATC TTGAAAAGCA
       1021 TTGAACACCA ATAACAGAAA GTAGTGACAG TGTTGGCCAC GGAACAGTAG TTTTCCAGTA
       1081 GTGCAAATAA AGTTAGGTAG TTTTCGTATG GTGCATCACG TCACCTCTCA CTGACCGGAA
      1141 TTGTGCCCAT ACATCACATC CTTAATTCAA CCAGA
      //
      Primer: nmt1ter_R
      Sequence file: RDB12288_A7Fec.seq check
      >06525_12288_A7Fe_nmt1ter_R_C12_03_ABI08.ab1
          1 CAACCCCCCT TAGTATACTC ATGTATAAAC GTTTTGGGTT CATATTTTTG GGCCACGTGG
         61 TTTATAAAAA TTCTTAACTA CACCACTCGG TATCCCGCAC CCGTCTACGT TTCTACGATT
        121 TCGAGCTAAT ATTGAGTAAA GTGATTAGCA AAAAAAATAA AAGTACTCGT TGTCGGAGAT
        181 CAAGAATTTT TCTATTATCT CATCTAAACC ACTTTCTAAA AGCGAAAAAC AAAATCGTAA
        241 TATGCAGCTT GAATGGGCTT CCATAGTTTG AAAGAAAAAC CCTAGCAGTA CTGGCAAGGG
        301 AGACATTCCT TTTACCCTTA GTTAGTTAGC GGCCGCCCGG GCTCGAGATC TCATGATATC
        361 ACCACTTTGT ACAAGAAAGC TGAACGAGAA ACGTAAAATG ATATAAATAT CAATATATTA
        421 AATTAGATTT TGCATAAAAA ACAGACTACA TAATACTGTA AAACACAACA TATCCAGTCA
        481 CTATGGTCGA CCTGCAGACT GGCTGTGTAT AAGGGAGCCT GACATTTATA TTCCCCAGAA
        541 CATCAGGTTA ATGGCGTTTT TGATGTCATT TTCGCGGTGG CTGAGATCAG CCACTTCTTC
        601 CCCGATAACG GAGACCGGCA CACTGGCCAT ATCGGTGGTC ATCATGCGCC AGCTTTCATC
        661 CCCGATATGC ACCACCGGGT AAAGTTCACG GGAGACTTTA TCTGACAGCA GACGTGCACT
        721 GGCCAGGGGG ATCACCATCC GTCGCCCGGG CGTGTCAATA ATATCACTCT GTACATCCAC
        781 AAACAGACGA TAACGGCTCT CTCTTTTATA GGTGTAAACC TTAAACTGCA TTTCACCAGC
        841 CCCTGTTCTC GTCAGCAAAA GAGCCGTTCA TTTCAATAAA CCGGGCGACC TCAGCCATCC
        901 CTTCCTGATT TTCCGCTTTC CAGCGTTCGG GCACGCAGAC GACGGGCTTC ATTCTGCATG
        961 GTTGTGCTTA CCAGACCGGA GATATTGACA TCATATATGC CTTGAGCAAC TGATAGCTGT
       1021 CGCTGTCAAC TGTCACTGTA ATACGCTGCT TCATAGCATA CCCTCTTTTT GACATACTTT
       1081 CGGGTATTAC ATATCAGTAT ATATTCTTAT ACCGGCAAAA ATCAGCGCGC AATTACGCAT
      1141 ACCTGTATCT GGCTTTTAGT AAGCGGGTCC CACGGCGATT ACGGCCCCGC GCCCCCG
      //
      Primer: f1ori_F
      Sequence file: RDB12288_A7Fed.seq check
      >06525_12288_A7Fe_f1ori_F_D12_04_ABI08.ab1
          1 GCGGGCGCCT AGCGCTGGGC AGTGTAGCGG TCACGCTGCG CGGTAACCAC CACACCCGCC
         61 GCGCTTAATG CGCCGCTACA GGGCGCGTAC TATGGTTGCT TTGACGTATG CGGTGTGAAA
        121 TACCGCACAG ATGCGTAAGG AGAAAATACC GCATCAGGCG CCATTCGCCA TTCAGGCTGC
        181 GCAACTGTTG GGAAGGGCGA TCGGTGCGGG CCTCTTCGCT ATTACGCCAG CTGGCGAAAG
        241 GGGGATGTGC TGCAAGGCGA TTAAGTTGGG TAACGCCAGG GTTTTCCCAG TCACGACGTT
        301 GTAAAACGAC GGCCAGTGAA TTCCAACCTT CCAATTCATT AAATCGAGTC CTCCATCAGA
        361 TGATTTACAA GGTTTTGCAT AGAATCCCTA AGTAAGAGAA GTTGTTAGTG ATTTCTTCAA
        421 GTTTACTAAA ATTTACATAC AAATGGATGA TCTCTTCTCC ATTGTTTCCT TTCTTCTTGC
        481 AAACGCGTTT TACAAAGAGA TGACATGCTA TTTTCTGATT ATTTTTTTCT ATAGTTTTCT
        541 ATTTTGTACG TCCTTGGGAG TCCGAAATGT AAAATCGGGG TATGGTTAGT AGCGGCAGCG
        601 TTCATTATGG TATATAAAAG ATAAAAAGTA GGGGCAAGCG AGACAGAATG GGATACAAGG
        661 GCATCGTCTA TAATTATAGC TAAAAATTGT ATTTTAATTT GTATTTTTTG TAATTTTATT
        721 TCTCATTGTT TTACTTAAAA TGAATGCGAA TTAGAGAAAA CTTCAACGAA ATGTCAAAAT
        781 AAGCTCAGCA AAATATACAA TTTTAGGGAA AGCGATCAGC AACTTATTCT CCGTTGTAGA
        841 TTCTTTTTCT TCATAAATTC CAACAATGTA ACTGCCAATT GATTTTTCTC TAGATGCTAA
        901 TAAATTGAAA CTAATGAATA TAATAACACA CGTTTTGATA AATTGTAAAC TCTTACTCAA
        961 AAAAAAGAAT GTTAAAACTA ATTTAAACCT TTTTATAAAA GGCTCATGGC GTTAAAAGAG
       1021 GATAGTAAAA ATTCTACAAA TTTTTTAATT TAATGTCACA ATTGTCTTGC GAATAATAAT
       1081 CTATAATTTT CGCTAACTGC TGTTTAGTAC TATTACTTTC ATATGCTAAT GCAACTTAAT
      1141 CCATGGAGAA TGCATATTTT TTGCATCATC CCTGTACTGG AGGCGGC
      //
      Primer: LEU2pro_F
      Sequence file: RDB12288_A7Fee.seq check
      >06525_12288_A7Fe_LEU2pro_F_E12_05_ABI08.ab1
          1 CAATATTTGA AGTGGAAATA TTATTTAAGG ACCTATTGTT TTTTCCAATA GGTGGTTAGC
         61 AATCGTCTTA CTTTCTAACT TTTCTTACCT TTTACATTTC AGCAATATAT ATATATATTT
        121 CAAGGATATA CCATTCTAAT GTCTGCCCCT AAGAAGATCG TCGTTTTGCC AGGTGACCAC
        181 GTTGGTCAAG AAATCACAGC CGAAGCCATT AAGGTTCTTA AAGCTATTTC TGATGTTCGT
        241 TCCAATGTCA AGTTCGATTT CGAAAATCAT TTAATTGGTG GTGCTGCTAT CGATGCTACA
        301 GGTGTTCCAC TTCCAGATGA GGCGCTGGAA GCCTCCAAGA AGGCTGATGC CGTTTTGTTA
        361 GGTGCTGTGG GTGGTCCTAA ATGGGGTACC GGTAGTGTTA GACCTGAACA AGGTTTACTA
        421 AAAATCCGTA AAGAACTTCA ATTGTACGCC AACTTAAGAC CATGTAACTT TGCATCCGAC
        481 TCTCTTTTAG ACTTATCTCC AATCAAGCCA CAATTTGCTA AAGGTACTGA CTTCGTTGTT
        541 GTCAGAGAAT TAGTGGGAGG TATTTACTTT GGTAAGAGAA AGGAAGACGA TGGTGATGGT
      601 GTCGCTTGGG
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles


      2022.07.13

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220713.pl