Resource data sheet
Prev.

pHFC1-ccdB2

S. pombe 5 ter end His6-FLAG-CFP-tagged vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06512
Resource name pHFC1-ccdB2
Clone info. S. pombe 5 ter end His6-FLAG-CFP-tagged vector with nmt1 promoter.
Gateway compatible.
Vector backbone pREP1 (Plasmid)
Selectable markers E. coli: Amp^r, Cm^r, ccdB.
Growth remarks Use DB3.1, ccdB Survival or equivalent to amplify this clone. 30 degC is fine.
Depositor Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature(s). In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR . When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
Ordering Please visit Information of Request for Distribution. 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA) [Word]
Schedule A (GFP-A) [Link]
Remarks Use Survival2 (Invitrogen) or equivalent to amplify this clone.
Please use Schedule A (GFP-A) additionally.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB06512 pHFC1-ccdB2 DNA solution

Ordering Information [in Japanese] [in English]

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB06512z.seq from Depositor

Original reference

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content

Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test. Primers and the results are shown below.

Data are summerized on test sheet below.

Test sheet RDB12288_A7Fep1.pdf

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: nmt1Fw | Sequence: RDB12288_A7Fea.seq
>06525_12288_A7Fe_nmt1Fw_A12_01_ABI08.ab1
    1 AATGAAAATT TATTAATCAG GAAAACGTAA CTCTCGGCTA CTGGATGGTT CAGTCACCCA
   61 ACGATTACTG GGGAGAGAAA ACAGGGCAAA AGCAAAGCTT AAAGGAATCC GATTGTCATT
  121 CGGCAATGTG CAGCGAAACT AAAAACCGGA TAATGGACCT GTTAATCGAA ACATTGAAGA
  181 TATATAAAGG AAGAGGAATC CTGGCATATC ATCAATTGAA TAAGTTGAAT TAATTATTTC
  241 AATCTCATTC TCACTTTCTG ACTTATAGTC GCTTTGTTAA AGCTAGCGTC GACAGGCCTG
  301 GATCCTATGC ATCACCACCA TCATCATATG GATTATAAGG ATGATGACGA TAAACCCATG
  361 GGTAAAGGAG AAGAACTTTT CACTGGAGTT GTCCCAATTC TTGTTGAATT AGATGGTGAT
  421 GTTAATGGGC ACAAATTTTC TGTCAGTGGA GAGGGTGAAG GTGATGCAAC ATACGGAAAA
  481 CTTACCCTTA AATTTATTTG CACTACTGGA AAACTACCTG TTCCGTGGCC AACACTTGTC
  541 ACTACTTTCT GTTATGGTGT TCAATGCTTT TCAAGATACC CAGATCACAT GAAACAGCAT
  601 GACTTTTTCA AGAGTGCCAT GCCCGAAGGC TATGTACAGG AAAGAACTAT ATTTTTCAAA
  661 GATGACGGGA ACTACAAGAC ACGTGCTGAA GTCAAGTTTG AAGGTGATAC CCTTGTTAAT
  721 AGAATCGAGT TAAAAGGTAT TGATTTTAAA GAAGATGGAA ACATTCTTGG ACACAAATTG
  781 GAATACAACT ATAACTCACA CAATGTATAC ATCATGGCAG ACAAACAAAA GAATGGAATC
  841 AAAGTTAACT TCAAAATTAG ACACAACATT GAAGATGGAA GCGTTCAACT AGCAGACCAT
  901 TATCAACAAA ATACTCCAAT TGGCGATGGC CCTGTCCTTT TACCAGACAA CCATTACCTG
  961 TCCACACAAT CTGCCCTTTC GAAAGATCCC AACGAAAAGA GAGACCACAT GGGTCCTTCT
 1021 TGAGTTTGTA ACAGCTGCTG GGATTACACA TGGCATGGAT GAACTATACA AAGATATCAC
 1081 AAGTTTTGTA CAAAAAAGGC CTGGAACGAG AAACGTAAAA TGATATAAAA TAATCCAATA
 1141 TATAATAGAT TTTGCATTAA AAACAGAACT ACATAATACC TTGTTAAAAA CACAACAACT
1201 ATATCTCCCA
//
Primer: Cm_M_R | Sequence: RDB12288_A7Feb.seq
>06525_12288_A7Fe_Cm_M_R_B12_02_ABI08.ab1
    1 GCCTGAAGGT GGACCTATCC CATATCACCA GCTCACCGTC TTTCATTGCC ATACGGAATT
   61 CCGGATGAGC ATTCATCAGG CGGGCAAGAA TGTGAATAAA GGCCGGATAA AACTTGTGCT
  121 TATTTTTCTT TACGGTCTTT AAAAAGGCCG TAATATCCAG CTGAACGGTC TGGTTATAGG
  181 TACATTGAGC AACTGACTGA AATGCCTCAA AATGTTCTTT ACGATGCCAT TGGGATATAT
  241 CAACGGTGGT ATATCCAGTG ATTTTTTTCT CCATTTTAGC TTCCTTAGCT CCTGAAAATC
  301 TCGACGGATC CTAACTCAAA ATCCACACAT TATACGAGCC GGAAGCATAA AGTGTAAAGC
  361 CTGGGGTGCC TAATGCGGCC GCCATAGTGA CTGGATATGT TGTGTTTTAC AGTATTATGT
  421 AGTCTGTTTT TTATGCAAAA TCTAATTTAA TATATTGATA TTTATATCAT TTTACGTTTC
  481 TCGTTCAGCT TTTTTGTACA AACTTGTGAT ATCTTTGTAT AGTTCATCCA TGCCATGTGT
  541 AATCCCAGCA GCTGTTACAA ACTCAAGAAG GACCATGTGG TCTCTCTTTT CGTTGGGATC
  601 TTTCGAAAGG GCAGATTGTG TGGACAGGTA ATGGTTGTCT GGTAAAAGGA CAGGGCCATC
  661 GCCAATTGGA GTATTTTGTT GATAATGGTC TGCTAGTTGA ACGCTTCCAT CTTCAATGTT
  721 GTGTCTAATT TTGAAGTTAA CTTTGATTCC ATTCTTTTGT TTGTCTGCCA TGATGTATAC
  781 ATTGTGTGAG TTATAGTTGT ATTCCAATTT GTGTCCAAGA ATGTTTCCAT CTTCTTTAAA
  841 ATCAATACCT TTTAACTCGA TTCTATTAAC AAGGGTATCA CCTTCAAACT TGACTTCAGC
  901 ACGTGTCTTG TAGTTCCCGT CATCTTTGAA AAATATAGTT CTTTCCTGTA CATAGCCTTC
  961 GGGCATGGCA CTCTTGAAAA AGTCATGCTG TTTCATGTGA TCTGGGTATC TTGAAAAGCA
 1021 TTGAACACCA ATAACAGAAA GTAGTGACAG TGTTGGCCAC GGAACAGTAG TTTTCCAGTA
 1081 GTGCAAATAA AGTTAGGTAG TTTTCGTATG GTGCATCACG TCACCTCTCA CTGACCGGAA
1141 TTGTGCCCAT ACATCACATC CTTAATTCAA CCAGA
//
Primer: nmt1ter_R | Sequence: RDB12288_A7Fec.seq
>06525_12288_A7Fe_nmt1ter_R_C12_03_ABI08.ab1
    1 CAACCCCCCT TAGTATACTC ATGTATAAAC GTTTTGGGTT CATATTTTTG GGCCACGTGG
   61 TTTATAAAAA TTCTTAACTA CACCACTCGG TATCCCGCAC CCGTCTACGT TTCTACGATT
  121 TCGAGCTAAT ATTGAGTAAA GTGATTAGCA AAAAAAATAA AAGTACTCGT TGTCGGAGAT
  181 CAAGAATTTT TCTATTATCT CATCTAAACC ACTTTCTAAA AGCGAAAAAC AAAATCGTAA
  241 TATGCAGCTT GAATGGGCTT CCATAGTTTG AAAGAAAAAC CCTAGCAGTA CTGGCAAGGG
  301 AGACATTCCT TTTACCCTTA GTTAGTTAGC GGCCGCCCGG GCTCGAGATC TCATGATATC
  361 ACCACTTTGT ACAAGAAAGC TGAACGAGAA ACGTAAAATG ATATAAATAT CAATATATTA
  421 AATTAGATTT TGCATAAAAA ACAGACTACA TAATACTGTA AAACACAACA TATCCAGTCA
  481 CTATGGTCGA CCTGCAGACT GGCTGTGTAT AAGGGAGCCT GACATTTATA TTCCCCAGAA
  541 CATCAGGTTA ATGGCGTTTT TGATGTCATT TTCGCGGTGG CTGAGATCAG CCACTTCTTC
  601 CCCGATAACG GAGACCGGCA CACTGGCCAT ATCGGTGGTC ATCATGCGCC AGCTTTCATC
  661 CCCGATATGC ACCACCGGGT AAAGTTCACG GGAGACTTTA TCTGACAGCA GACGTGCACT
  721 GGCCAGGGGG ATCACCATCC GTCGCCCGGG CGTGTCAATA ATATCACTCT GTACATCCAC
  781 AAACAGACGA TAACGGCTCT CTCTTTTATA GGTGTAAACC TTAAACTGCA TTTCACCAGC
  841 CCCTGTTCTC GTCAGCAAAA GAGCCGTTCA TTTCAATAAA CCGGGCGACC TCAGCCATCC
  901 CTTCCTGATT TTCCGCTTTC CAGCGTTCGG GCACGCAGAC GACGGGCTTC ATTCTGCATG
  961 GTTGTGCTTA CCAGACCGGA GATATTGACA TCATATATGC CTTGAGCAAC TGATAGCTGT
 1021 CGCTGTCAAC TGTCACTGTA ATACGCTGCT TCATAGCATA CCCTCTTTTT GACATACTTT
 1081 CGGGTATTAC ATATCAGTAT ATATTCTTAT ACCGGCAAAA ATCAGCGCGC AATTACGCAT
1141 ACCTGTATCT GGCTTTTAGT AAGCGGGTCC CACGGCGATT ACGGCCCCGC GCCCCCG
//
Primer: f1ori_F | Sequence: RDB12288_A7Fed.seq
>06525_12288_A7Fe_f1ori_F_D12_04_ABI08.ab1
    1 GCGGGCGCCT AGCGCTGGGC AGTGTAGCGG TCACGCTGCG CGGTAACCAC CACACCCGCC
   61 GCGCTTAATG CGCCGCTACA GGGCGCGTAC TATGGTTGCT TTGACGTATG CGGTGTGAAA
  121 TACCGCACAG ATGCGTAAGG AGAAAATACC GCATCAGGCG CCATTCGCCA TTCAGGCTGC
  181 GCAACTGTTG GGAAGGGCGA TCGGTGCGGG CCTCTTCGCT ATTACGCCAG CTGGCGAAAG
  241 GGGGATGTGC TGCAAGGCGA TTAAGTTGGG TAACGCCAGG GTTTTCCCAG TCACGACGTT
  301 GTAAAACGAC GGCCAGTGAA TTCCAACCTT CCAATTCATT AAATCGAGTC CTCCATCAGA
  361 TGATTTACAA GGTTTTGCAT AGAATCCCTA AGTAAGAGAA GTTGTTAGTG ATTTCTTCAA
  421 GTTTACTAAA ATTTACATAC AAATGGATGA TCTCTTCTCC ATTGTTTCCT TTCTTCTTGC
  481 AAACGCGTTT TACAAAGAGA TGACATGCTA TTTTCTGATT ATTTTTTTCT ATAGTTTTCT
  541 ATTTTGTACG TCCTTGGGAG TCCGAAATGT AAAATCGGGG TATGGTTAGT AGCGGCAGCG
  601 TTCATTATGG TATATAAAAG ATAAAAAGTA GGGGCAAGCG AGACAGAATG GGATACAAGG
  661 GCATCGTCTA TAATTATAGC TAAAAATTGT ATTTTAATTT GTATTTTTTG TAATTTTATT
  721 TCTCATTGTT TTACTTAAAA TGAATGCGAA TTAGAGAAAA CTTCAACGAA ATGTCAAAAT
  781 AAGCTCAGCA AAATATACAA TTTTAGGGAA AGCGATCAGC AACTTATTCT CCGTTGTAGA
  841 TTCTTTTTCT TCATAAATTC CAACAATGTA ACTGCCAATT GATTTTTCTC TAGATGCTAA
  901 TAAATTGAAA CTAATGAATA TAATAACACA CGTTTTGATA AATTGTAAAC TCTTACTCAA
  961 AAAAAAGAAT GTTAAAACTA ATTTAAACCT TTTTATAAAA GGCTCATGGC GTTAAAAGAG
 1021 GATAGTAAAA ATTCTACAAA TTTTTTAATT TAATGTCACA ATTGTCTTGC GAATAATAAT
 1081 CTATAATTTT CGCTAACTGC TGTTTAGTAC TATTACTTTC ATATGCTAAT GCAACTTAAT
1141 CCATGGAGAA TGCATATTTT TTGCATCATC CCTGTACTGG AGGCGGC
//
Primer: LEU2pro_F | Sequence: RDB12288_A7Fee.seq
>06525_12288_A7Fe_LEU2pro_F_E12_05_ABI08.ab1
    1 CAATATTTGA AGTGGAAATA TTATTTAAGG ACCTATTGTT TTTTCCAATA GGTGGTTAGC
   61 AATCGTCTTA CTTTCTAACT TTTCTTACCT TTTACATTTC AGCAATATAT ATATATATTT
  121 CAAGGATATA CCATTCTAAT GTCTGCCCCT AAGAAGATCG TCGTTTTGCC AGGTGACCAC
  181 GTTGGTCAAG AAATCACAGC CGAAGCCATT AAGGTTCTTA AAGCTATTTC TGATGTTCGT
  241 TCCAATGTCA AGTTCGATTT CGAAAATCAT TTAATTGGTG GTGCTGCTAT CGATGCTACA
  301 GGTGTTCCAC TTCCAGATGA GGCGCTGGAA GCCTCCAAGA AGGCTGATGC CGTTTTGTTA
  361 GGTGCTGTGG GTGGTCCTAA ATGGGGTACC GGTAGTGTTA GACCTGAACA AGGTTTACTA
  421 AAAATCCGTA AAGAACTTCA ATTGTACGCC AACTTAAGAC CATGTAACTT TGCATCCGAC
  481 TCTCTTTTAG ACTTATCTCC AATCAAGCCA CAATTTGCTA AAGGTACTGA CTTCGTTGTT
  541 GTCAGAGAAT TAGTGGGAGG TATTTACTTT GGTAAGAGAA AGGAAGACGA TGGTGATGGT
601 GTCGCTTGGG
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles


2019.09.27

GNP_filter3_RDBDEP_html_190927.pl