Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pGFH1-ccdB2

S. pombe 3 ter end GFP-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06509
Resource name pGFH1-ccdB2
Clone info. S. pombe 3 ter end GFP-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 promoter.
Comment Gateway compatible.
Vector backbone pREP1 (Plasmid)
Selectable markers E. coli: Amp^r, Cm^r, ccdB.
Growth remarks Use DB3.1, ccdB Survival or equivalent to amplify this clone. 30 degC is fine.
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        
       
      Sequence RDB06509z.seq

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions for distribution In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature(s). In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR . When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      Remarks Use Survival2 (Invitrogen) or equivalent to amplify this clone.
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献の引用と、寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]
      備考 このクローンの増殖にはSurvival2 (Invitrogen) あるいは同等の宿主を使用してください。

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06509 pGFH1-ccdB2 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Original reference

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      QC test results

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB12293_A3Jmp1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB12293_A3Jma.seq check
      >06509_12293_A3Jm_nmt1Fw_A03_03.ab1
          1 CGAAATTTAA TTAAATCCAG GGAAAACGTA ACTCTCGGCT ACTGGATGGT TCAGTCACCC
         61 AACGATTACT GGGGAGAGAA AACAGGGCAA AAGCAAAGCT TAAAGGAATC CGATTGTCAT
        121 TCGGCAATGT GCAGCGAAAC TAAAAACCGG ATAATGGACC TGTTAATCGA AACATTGAAG
        181 ATATATAAAG GAAGAGGAAT CCTGGCATAT CATCAATTGA ATAAGTTGAA TTAATTATTT
        241 CAATCTCATT CTCACTTTCT GACTTATAGT CGCTTTGTTA AAGCTAGCGT CGACAGGCCT
        301 GGATCCGGAT ATCAACAAGT TTGTACAAAA AAGCTGAACG AGAAACGTAA AATGATATAA
        361 ATATCAATAT ATTAAATTAG ATTTTGCATA AAAAACAGAC TACATAATAC TGTAAAACAC
        421 AACATATCCA GTCACTATGG CGGCCGCATT AGGCACCCCA GGCTTTACAC TTTATGCTTC
        481 CGGCTCGTAT AATGTGTGGA TTTTGAGTTA GGATCCGTCG AGATTTTCAG GAGCTAAGGA
        541 AGCTAAAATG GAGAAAAAAA TCACTGGATA TACCACCGTT GATATATCCC AATGGCATCG
        601 TAAAGAACAT TTTGAGGCAT TTCAGTCAGT TGCTCAATGT ACCTATAACC AGACCGTTCA
        661 GCTGGATATT ACGGCCTTTT TAAAGACCGT AAAGAAAAAT AAGCACAAGT TTTATCCGGC
        721 CTTTATTCAC ATTCTTGCCC GCCTGATGAA TGCTCATCCG GAATTCCGTA TGGCAATGAA
        781 AGACGGTGAG CTGGTGATAT GGGATAGTGT TCACCCTTGT TACACCGTTT TCCATGAGCA
        841 AACTGAAACG TTTTCATCGC TCTGGAGTGA ATACCACGAC GATTTCCGGC AGTTTCTACA
        901 CATATATTCG CAAGATGTGG CGTGTTACGG TGAAAACCTG GCCTATTTCC CTAAAGGGTT
        961 TATTGAGAAT ATGTTTTTCG TCTCAGCCAA TCCCTGGGTG AGTTTCACCA GTTTTGATTT
       1021 AAACGTGGCC CAATATGGAC AACTTTCTTT CGCCCCCGTT TTCACCATGG GGCAAATATA
       1081 TACGCAAGGG CGACAGGTTG CCTGAATGCG CTGCCGAATC CAGTCCATTC ATGCCGATTT
      1141 GTTGAATGGC CATCCAATGG TATCCCG
      //
      Primer: nmt1_Rv
      Sequence file: RDB12293_A3Jmb.seq check
      >06509_12293_A3Jm_nmt1Rv_B03_06.ab1
          1 ATCCGCGGTC TCGAGATCTC AGTGGTGATG GTGGTGATGT TTGTCATCGT CGTCCTTGTA
         61 GTCCATGGGT TTGTATAGTT CATCCATGCC ATGTGTAATC CCAGCAGCTG TTACAAACTC
        121 AAGAAGGACC ATGTGGTCTC TCTTTTCGTT GGGATCTTTC GAAAGGGCAG ATTGTGTGGA
        181 CAGGTAATGG TTGTCTGGTA AAAGGACAGG GCCATCGCCA ATTGGAGTAT TTTGTTGATA
        241 ATGGTCTGCT AGTTGAACGC TTCCATCTTC AATGTTGTGT CTAATTTTGA AGTTAACTTT
        301 GATTCCATTC TTTTGTTTGT CTGCCATGAT GTATACATTG TGTGAGTTAT AGTTGTATTC
        361 CAATTTGTGT CCAAGAATGT TTCCATCTTC TTTAAAATCA ATACCTTTTA ACTCGATTCT
        421 ATTAACAAGG GTATCACCTT CAAACTTGAC TTCAGCACGT GTCTTGTAGT TCCCGTCATC
        481 TTTGAAAAAT ATAGTTCTTT CCTGTACATA GCCTTCGGGC ATGGCACTCT TGAAAAAGTC
        541 ATGCTGTTTC ATGTGATCTG GGTATCTTGA AAAGCATTGA ACACCATAAC AGAAAGTAGT
        601 GACAAGTGTT GGCCACGGAA CAGGTAGTTT TCCAGTAGTG CAAATAAATT TAAGGGTAAG
        661 TTTTCCGTAT GTTGCATCAC CTTCACCCTC TCCACTGACA GAAAATTTGT GCCCATTAAC
        721 ATCACCATCT AATTCAACAA GAATTGGGAC AACTCCAGTG AAAAGTTCTT CTCCTTTACT
        781 CATGATATCA ACCACTTTGT ACAGAAGCTG AACGAGAAAC GTAAAATGAT ATAAATATCA
        841 ATATATTAAA TTAGATTTTG CATAAAAAAC AGACTACATA TACTGTAAAA CACACATATC
        901 CAGTCCACTA TGGTCGACCT GCAGACTGGC TGTGTATAAG AGCCTGAACA TTTATATTCC
        961 CCAGAACATC AGTATGCGTT TTGGATGTCA TTTCGCGTGC TGAATCAGCA CTCTCCCGAT
       1021 ACGAACGGCA CTGGCATATC GTTGCATCAT GCCCAGCTAC ATCCAGATTG ACAACGGTAT
      1081 GTCACGAACT TACTGAACGG CGACG
      //
      Primer: EYFP-N
      Sequence file: RDB12293_A3Jmc.seq check
      >06509_12293_A3Jm_Cm_C_F_A01_01_ABI08.ab1
          1 CAACGTGAAA TGGATCGGCT TACTAAAAGC CAGATAACAG TATGCGTATT TGCGCGCTGA
         61 TTTTTGCGGT ATAAGAATAT ATACTGATAT GTATACCCGA AGTATGTCAA AAAGAGGTAT
        121 GCTATGAAGC AGCGTATTAC AGTGACAGTT GACAGCGACA GCTATCAGTT GCTCAAGGCA
        181 TATATGATGT CAATATCTCC GGTCTGGTAA GCACAACCAT GCAGAATGAA GCCCGTCGTC
        241 TGCGTGCCGA ACGCTGGAAA GCGGAAAATC AGGAAGGGAT GGCTGAGGTC GCCCGGTTTA
        301 TTGAAATGAA CGGCTCTTTT GCTGACGAGA ACAGGGGCTG GTGAAATGCA GTTTAAGGTT
        361 TACACCTATA AAAGAGAGAG CCGTTATCGT CTGTTTGTGG ATGTACAGAG TGATATTATT
        421 GACACGCCCG GGCGACGGAT GGTGATCCCC CTGGCCAGTG CACGTCTGCT GTCAGATAAA
        481 GTCTCCCGTG AACTTTACCC GGTGGTGCAT ATCGGGGATG AAAGCTGGCG CATGATGACC
        541 ACCGATATGG CCAGTGTGCC GGTCTCCGTT ATCGGGGAAG AAGTGGCTGA TCTCAGCCAC
        601 CGCGAAAATG ACATCAAAAA CGCCATTAAC CTGATGTTCT GGGGAATATA AATGTCAGGC
        661 TCCCTTATAC ACAGCCAGTC TGCAGGTCGA CCATAGTGAC TGGATATGTT GTGTTTTACA
        721 GTATTATGTA GTCTGTTTTT TATGCAAAAT CTAATTTAAT ATATTGATAT TTATATCATT
        781 TTACGTTTCT CGTTCAGCTT TCTTGTACAA AGTGGTTGAT ATCATGAGTA AAGGAGAAAG
      841 AACTTTTCAC TGGGAGTTTG TCCCAAATTC TTTGTTGAA
      //
      Primer: f1ori_F
      Sequence file: RDB12293_A3Jmd.seq check
      >06509_12293_A3Jm_f1ori_F_B01_02_ABI08.ab1
          1 GGGGGGCGCC TACGCGGCTG GCAGTGTAGC GGTCACGCTG CGCGTAACCA CCACACCCGC
         61 CGCGCTTAAT GCGCCGCTAC AGGGCGCGTA CTATGGTTGC TTTGACGTAT GCGGTGTGAA
        121 ATACCGCACA GATGCGTAAG GAGAAAATAC CGCATCAGGC GCCATTCGCC ATTCAGGCTG
        181 CGCAACTGTT GGGAAGGGCG ATCGGTGCGG GCCTCTTCGC TATTACGCCA GCTGGCGAAA
        241 GGGGGATGTG CTGCAAGGCG ATTAAGTTGG GTAACGCCAG GGTTTTCCCA GTCACGACGT
        301 TGTAAAACGA CGGCCAGTGA ATTCCAACCT TCCAATTCAT TAAATCGAGT CCTCCATCAG
        361 ATGATTTACA AGGTTTTGCA TAGAATCCCT AAGTAAGAGA AGTTGTTAGT GATTTCTTCA
        421 AGTTTACTAA AATTTACATA CAAATGGATG ATCTCTTCTC CATTGTTTCC TTTCTTCTTG
        481 CAAACGCGTT TTACAAAGAG ATGACATGCT ATTTTCTGAT TATTTTTTTC TATAGTTTTC
        541 TATTTTGTAC GTCCTTGGGA GTCCGAAATG TAAAATCGGG GTATGGTTAG TAGCGGCAGC
        601 GTTCATTATG GTATATAAAA GATAAAAAGT AGGGGCAAGC GAGACAGAAT GGGATACAAG
        661 GGCATCGTCT ATAATTATAG CTAAAAATTG TATTTTAATT TGTATTTTTT GTAATTTTAT
        721 TTCTCATTGT TTTACTTAAA ATGAATGCGA ATTAGAGAAA ACTTCAACGA AATGTCAAAA
        781 TAAGCTCAGC AAAATATACA ATTTTAGGGA AAGCGATCAG CAACTTATTC TCCGTTGTAG
        841 ATTCTTTTTC TTCATAAAAT TCCAACAATG TAAAGTGCCA ATTGATTTTT CTCTAGATGC
        901 TAATAAATTG AAACTAATGA AATATAATAA CACAGGTTTT GATAAATTGT AAAACTCTTA
        961 CTCAAAAAAA GAATGTTAAA ACTAAATTTA ACCTTTTTAT AAAGGCTCAT GGGCGTTTAA
       1021 GAGGAATAGT AAAAAATTCT ACAATTTTTT AATTTTAATG TCACCAATTG TCCTGCCGCA
       1081 TATTATTCCT ATTTAATTTT CGCAACTGCC TGGTTTTAGT AACTATTACT CATATGCCTA
      1141 AATGCACCTT AGTTCATGAA AGGAATGGCA AATTATTGGT C
      //
      Primer: LEU2pro_F
      Sequence file: RDB12293_A3Jme.seq check
      >06509_12293_A3Jm_LEU2pro_F_C01_03_ABI08.ab1
          1 CAACAATTGA GTGACAATAT TATTTAAGGA CCTATTGTTT TTTCCAATAG GTGGTTAGCA
         61 ATCGTCTTAC TTTCTAACTT TTCTTACCTT TTACATTTCA GCAATATATA TATATATTTC
        121 AAGGATATAC CATTCTAATG TCTGCCCCTA AGAAGATCGT CGTTTTGCCA GGTGACCACG
        181 TTGGTCAAGA AATCACAGCC GAAGCCATTA AGGTTCTTAA AGCTATTTCT GATGTTCGTT
        241 CCAATGTCAA GTTCGATTTC GAAAATCATT TAATTGGTGG TGCTGCTATC GATGCTACAG
        301 GTGTTCCACT TCCAGATGAG GCGCTGGAAG CCTCCAAGAA GGCTGATGCC GTTTTGTTAG
        361 GTGCTGTGGG TGGTCCTAAA TGGGGTACCG GTAGTGTTAG ACCTGAACAA GGTTTACTAA
        421 AAATCCGTAA AGAACTTCAA TTGTACGCCA ACTTAAGACC ATGTAACTTT GCATCCGACT
        481 CTCTTTTAGA CTTATCTCCA ATCAAGCCAC AATTTGCTAA AGGTACTGAC TTCGTTGTTG
        541 TCAGAGAATT AGTGGGAGGT ATTTACTTTG GTAAGAGAAA GGAAGACGAT GGTGATGGTG
        601 TCGCTTGGGA TAGTGAACAA TACACCGTTC CAGAAGTGCA AAGAATCACA AGAATGGCCG
      661 CTTTCATGGC CCTACAACAT GAGCCACCAT TGCCTATTTG GTCCTTGGAT AAAAGCTA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles


      2023.04.10

      GNP_filter3_RDBDEP_html_230405.pl