Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL2-HFG81

S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter

Catalog number RDB06198
Resource name pDUAL2-HFG81
Clone info. S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, ura4+, leu1-. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL2 (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364064.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        
       
      Sequence RDB06198z.seq

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions for distribution In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06198 pDUAL2-HFG81 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      QC test results

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14463_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14463_A6L7a.seq check
      >06198_14463_A6L7_nmt1Fw_D03_12_ABI24.ab1
          1 TGCAATTTAT TAAATCAGGA AACGTAACTC TCGGCTACTG GATGGTTCAG TCACCCAACG
         61 ATTACTGGGG AGAGAAAACA GGGCAAAAGC AAAGCTTAAA GGAATCCGAT TGTCATTCGG
        121 CAATGTGCAG CGAAACTAAA AACCGGATAA TGGACCTGTT AATCGAAACA TTGAAGATGG
        181 AAGAGGAATC CTGGCATATC ATCAATTGAA TAAGTTGAAT TAATTATTTC AATCTCATTC
        241 TCACTTTCTG ACTTATAGTC GCTTTGTTAA AGCTAGCGTC GACAGGCCTG GATCCTATGC
        301 ATCACCACCA TCATCATATG GATTATAAGG ATGATGACGA TAAACCCATG GGTAAAGGAG
        361 AAGAACTTTT CACTGGAGTT GTCCCAATTC TTGTTGAATT AGATGGTGAT GTTAATGGGC
        421 ACAAATTTTC TGTCAGTGGA GAGGGTGAAG GTGATGCAAC ATACGGAAAA CTTACCCTTA
        481 AATTTATTTG CACTACTGGA AAACTACCTG TTCCGTGGCC AACACTTGTC ACTACTTTCT
        541 GTTATGGTGT TCAATGCTTT TCAAGATACC CAGATCACAT GAAACAGCAT GACTTTTTCA
        601 AGAGTGCCAT GCCCGAAGGC TATGTACAGG AAAGAACTAT ATTTTTCAAA GATGACGGGA
        661 ACTACAAGAC ACGTGCTGAA GTCAAGTTTG AAGGTGATAC CCTTGTTAAT AGAATCGAGT
        721 TAAAAGGTAT TGATTTTAAA GAAGATGGAA ACATTCTTGG ACACAAATTG GAATACAACT
        781 ATAACTCACA CAATGTATAC ATCATGGCAG ACAAACAAAA GAATGGAAAT CAAAGTTAAC
        841 TTCAAAATTA GACACAACAT TGAAGATGGA AGCGTTCAAC TAGCAGACCA TTATCAACAA
        901 AATACTCCAA TTTGGCGATG GGCCCTGTCC TTTTACCAGA CACCATTACC TGTCCACAAC
        961 AATCTGCCCT TTCGAAAGAT CCAACGAAAA AGAGAGACCA CATGGTCTTC TTGAGTTTGT
       1021 AACAGCCTGC CTGGGATACA CATGGCCATG GAATGACCTA TACAAAGGAA TCATGAGATC
      1081 TCACTCTAGG AGGATTCGGG CGCGCTCAAT TTCTA
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14463_A6L7b.seq check
      >06198_14463_A6L7_ADH_rev_E03_15_ABI24.ab1
          1 GGGGGGTCTC AGAATAAGAT TTTCGTTTTA AACCTAAGAG TCACTTTAAA ATTTGTATAC
         61 ACTTATTTTT TTTATAACTT ATTTAATAAT AAAAATCATA AATCATAAGA AATTCGCTTA
        121 TTTAGAAGTG GCGCGCCGGA TCCTCTAGAG TCGAGATCTC ATGATATCTT TGTATAGTTC
        181 ATCCATGCCA TGTGTAATCC CAGCAGCTGT TACAAACTCA AGAAGGACCA TGTGGTCTCT
        241 CTTTTCGTTG GGATCTTTCG AAAGGGCAGA TTGTGTGGAC AGGTAATGGT TGTCTGGTAA
        301 AAGGACAGGG CCATCGCCAA TTGGAGTATT TTGTTGATAA TGGTCTGCTA GTTGAACGCT
        361 TCCATCTTCA ATGTTGTGTC TAATTTTGAA GTTAACTTTG ATTCCATTCT TTTGTTTGTC
        421 TGCCATGATG TATACATTGT GTGAGTTATA GTTGTATTCC AATTTGTGTC CAAGAATGTT
        481 TCCATCTTCT TTAAAATCAA TACCTTTTAA CTCGATTCTA TTAACAAGGG TATCACCTTC
        541 AAACTTGACT TCAGCACGTG TCTTGTAGTT CCCGTCATCT TTGAAAAATA TAGTTCTTTC
        601 CTGTACATAG CCTTCGGGCA TGGCACTCTT GAAAAAGTCA TGCTGTTTCA TGTGATCTGG
        661 GTATCTTGAA AAGCATTGAA CACCATAACA GAAAGTAGTG ACAAGTGTTG GCCACGGAAC
        721 AGGTAGTTTT CCAGTAGTGC AAATAAATTT AAAGGGTAAG TTTTCCGTAT GTTGCATCAC
        781 CCTTCACCCT CTCCACTGAC AGAAAATTTG TGCCCATTAA CATCACCATC TAAATTCAAC
        841 AAGAATTGGG ACAACTCCAG TGAAAAGTTC TTCTCCTTTA CCCATGGGTT TATCGTCATC
        901 ATCCCTTATA ATCCATATGA TGATGGTGGT GATGCATAGA TCCAGGCCTG TCGACGCTAG
        961 GCTTTAACAA AGCGACTTAT AGGTTCAGAA GGTGGAGATG AGATTGCATA TTAATTCAAC
      1021 TATCAACTGG ATGAATTATG CCCA
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14463_A6L7c.seq check
      >06198_14463_A6L7_ADH-Forward_F03_18_ABI24.ab1
          1 TGGTCTTTTA ATTGACACAC CTCTACCGGC AGATCCGCTA GGGATAACAG GGTAATATAC
         61 TAGTGCCTCT ATTGATGCCT ATGGAACCCC TTTGACTGAC GAGACTGTGA AGGCTTGTTT
        121 GGAAGCTGAC GGTGTTCTTT TGGGTGCCGT TGGTGGTCCT GAATGGACCA ACCCCAATTG
        181 TCGTCCTGAG CAAGGTTTAT TGAAGCTTCG TAAGAGTATG GGTGTTTGGG CCAACCTTCG
        241 ACCTTGCAAC TTTGCCAGCA AGTCTTTAGT CAAGTACAGC CCTTTGAAGC CTGAAATCGT
        301 TGAAGGTGTC GATTTTTGTG TTGTACGAGA ACTTACTGGA GGTTGTTACT TTGGTGAGCG
        361 CACTGAGGAC AACGGATCGG GTTATGCTAT GGACACTTGG CCTTACAGTT TGGAAGAAGT
        421 TTCTCGTATT GCTCGTTTGG CGGCCGCGGG CCCAACCTTC CAATTCATTA AATCGAGTCC
        481 TCCATCAGAT GATTTACAAG GTTTTGCATA GAATCCCTAA GTAAGAGAAG TTGTTAGTGA
        541 TTTCTTCAAG TTTACTAAAA TTTACATACA AATGGATGAT CTCTTCTCCA TTGTTTCCTT
        601 TCTTCTTGCA AACGCGTTTT ACAAAGAGAT GACATGCTAT TTTCTGATTA TTTTTTTCTA
        661 TAGTTTTCTA TTTTGTACGT CCTTGGGAGT CCGAAATGTA AAATCGGGGT ATGGTTAGTA
        721 GCGGCAGCGT TCATTATGGT ATATAAAAGA TAAAAAGTAG GGGCAAGCGA GACAGAATGG
        781 GATACAAGGG CATCGTCTAT AATTATAGCT AAAAATTGTA TTTTAATTTG TATTTTTTTG
        841 TAAATTTTAT TTCTCATTGT TTTACTTTAA ATGAATGCGA AATTAGAGAA AACTTCAACG
        901 AAATGTCAAA AATAAGCTCA GCAAAATATA CAATTTTAGG AAGCGATCAG CACTATCTCG
        961 TTGTAGATTC TTTTTCCTTC ATAATTCGAC ATGGTACCTG CGATGATTTT CTCTAGATGC
      1021 CTATAAATGG AACTAATGAA TTCGTACCCA GTTCGATT
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14463_A6L7d.seq check
      >06198_14463_A6L7_f1ori_R3_G03_21_ABI24.ab1
          1 GGCGTGGCGC ATGCGTATGC GGTGTGAATA CCGCACAGAT GCGTAAGGAG AAAATACCGC
         61 ATCAGGCGCC ATTCGCCATT CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC GGTGCGGGCC
        121 TCTTCGCTAT TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT AAGTTGGGTA
        181 ACGCCAGGGT TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGAATT CGAGCTCGGG
        241 AGCGCTACCG TGAATGGGCT CAACCAAACA ATGAACCTTT TCTTCTGATT TTCCTACCAC
        301 ACCGGAAAGG GAGGCAGAAG GCAAAAGGCC CAAGCTACCA GGAATGACAG AAGCCTCATC
        361 TGAAATAATG TCACCAAACA AGTTGTCAGT CAAAACAACA CCGTTAAGTG TACGAGGGCT
        421 CTTGACCAAA AGCATGGCTG CGGAGTCAAT GAGCTGGTTT TTTAAGGTAA GGTGAGGATA
        481 TTCCTCCTTA AAAATCTTAG CTACAGTCTT GCGCCAAAGA CGAGAAGTTG CCAAAACATT
        541 AGCTTTGTCG AGTAATGTGA CGGGAGCAGG AGGGTTGGAA GTTTCAGCTA AGCGGCCGCG
        601 GGCCCGAGTC TAACTCCTTA ACCACTCGGA CATAGTGACT TATCTGACAC TCATTGTAAA
        661 TTAATATATA TATAGGCATT TTGTTTAGTT AAAGGTACTT AAGTAATTAG TATAAACGAA
        721 CCAATTTTAT AATCAGGAAG TTTAAGTGAA TGGGTAGCAC ATGTCGTAAA AATTGTGAAT
        781 TTTTATTGAA TAATATTTTT AAAATACAAG CCTTTTCTAG ACTAGGTATA CTCATAAAAC
        841 ATATGAGCAA AACGATAAGA GGGAGATTAC ATTGCATCTT CTACAAATTT ATTTTATTGC
        901 CCCTTTACTG AAAATAAATA ATGAGTACTA AATGATAAAA GCGCTCAGTA ACAAGAAAGA
        961 TGCCAAAAAT ATGCAATTCC TCAATGATCA AGTGCCAATC AGCCATATTG GAAAGTCAAT
      1021 GTACCTGAAG CAGCCAGTTA GGCCGGA
      //
      Primer: Reverse2
      Sequence file: RDB14463_A6L7e.seq check
      >06198_14463_A6L7_Reverse2_H03_24_ABI24.ab1
          1 CGGGCATGAT TACGCCAGCT TGTGATATTG ACGAAACTTT TTGACATCTA ATTTATTCTG
         61 TTCCAACACC AATGTTTATA ACCAAGTTTT ATCTTGTTTG TCTACATGGT ATTTTACATT
        121 CATCTACATA CATCTTTCAT TGGCTTTGTA CATAGTTATC ATTACAAGTC TAAAAAAATT
        181 CACTCTTTTC TTATTCAATG TCAATCCAAG AGAAAAGATT GTGGTAATGT TGTAGGAGCA
        241 TGTTTAATAA ATTACTATAG CAAATTACTT TTTATTCCCA AGGTGTTTAT CTATAATAGT
        301 TAATATTTTA GTCGCTACAT AAAATTTTAC CAAAGAGTAC TTGTATACTA ATTCTAAATG
        361 CCTTCTGACA TAAAACGCCT AGGAAAACAA ACGCAAACAA GGCATCGACT TTTTCAATAA
        421 CCAACCAAAA AAATTTTACA TTAGTCTTTT TTTAATGCTG AGAAAGTCTT TGCTGATATG
        481 CCTTCCAACC AGCTTCTCTA TATCTCTTGG CTTCGACAAC AGGATTACGA CCAGCTCCAT
        541 AGACTCCACG ACCAACAATG ATGATGTCGC TACCGCAGTT TACAATCACT TCTTCAGGAG
        601 TACGATATTG CTGTCCCAGC CCGTCTCCTT TAACATCCAA GCCGATACCA GGGGACATAG
        661 TTATGTAGTC GCTTTGAAGG TTAGGAAATC GACGACCAGC TATAAAGCCA AAGCAAAAAT
        721 CGGTATGCTT CTCAAACCAT TCTAAGGTTT TCTCTGTGTA GGAACCAGTA GCCAAAGAGC
        781 CTTTGGAAGA CATTTCAGCC AAAAGCAAGA GACCACGTCC CAAAGGTAAA CCAACTTCTT
        841 TGAGGCCTTG TATAATACCC TCGCCCTGGC ACTGTATGGC AATTTGTGAT ATGAGCCCAA
        901 GAAGCAATTT TGTACACACC AGATGCATAT TGTAGCTGAC GGTATTTCCC AATGTCTGCG
        961 AATTTGCGAT TCTTCGAGAT TAGAGACGAA TGCTTTTTAA CTAAAGGTCA CAGTTTTTCC
      1021 TAACGTATAT CCTGATCGAA TCCTCGACAA CGGTCA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2023.04.10

      GNP_filter3_RDBDEP_html_230405.pl