Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL2-HFG41

S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter

Catalog number RDB06197
Resource name pDUAL2-HFG41
Clone info. S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, ura4+, leu1-. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL2 (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364063.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        
       
      Sequence RDB06197z.seq

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions for distribution In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06197 pDUAL2-HFG41 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      QC test results

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14462_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14462_A6L7a.seq check
      >06197_14462_A6L7_nmt1Fw_G02_20_ABI24.ab1
          1 AGCATTTTAT TAATCAGGAA AACGTAACTC TCGGCTACTG GATGGTTCAG TCACCCAACG
         61 ATTACTGGGG AGAGAAAACA GGGCAAAAGC AAAGCTTAAA GGAATCCGAT TGTCATTCGG
        121 CAATGTGCAG CGAAACTAAA AACCGGATAA TGGACCTGTT AATCGAAACA TTGAAGATAA
        181 AGGAAGAGGA ATCCTGGCAT ATCATCAATT GAATAAGTTG AATTAATTAT TTCAATCTCA
        241 TTCTCACTTT CTGACTTATA GTCGCTTTGT TAAAGCTAGC GTCGACAGGC CTGGATCCTA
        301 TGCATCACCA CCATCATCAT ATGGATTATA AGGATGATGA CGATAAACCC ATGGGTAAAG
        361 GAGAAGAACT TTTCACTGGA GTTGTCCCAA TTCTTGTTGA ATTAGATGGT GATGTTAATG
        421 GGCACAAATT TTCTGTCAGT GGAGAGGGTG AAGGTGATGC AACATACGGA AAACTTACCC
        481 TTAAATTTAT TTGCACTACT GGAAAACTAC CTGTTCCGTG GCCAACACTT GTCACTACTT
        541 TCTGTTATGG TGTTCAATGC TTTTCAAGAT ACCCAGATCA CATGAAACAG CATGACTTTT
        601 TCAAGAGTGC CATGCCCGAA GGCTATGTAC AGGAAAGAAC TATATTTTTC AAAGATGACG
        661 GGAACTACAA GACACGTGCT GAAGTCAAGT TTGAAGGTGA TACCCTTGTT AATAGAATCG
        721 AGTTAAAAGG TATTGATTTT AAAGAAGATG GAAACATTCT TGGACACAAA TTGGAAATAC
        781 AACTATAACT CACACAATGT ATACATCATG GCAGACAAAC AAAAGAATGG AATCAAAGTT
        841 TAACTTCAAA ATTAGACACA ACATTGAAGA TGGGAAGCGT TTCAACTAGC AGACCATTAT
        901 CAACAAAAAT ACTCCAATTG GCGATGGGCC CTGTCCTTTT ACCAGACACC ATTACCTGTC
        961 CACACATCTG CCTTTCGAAA GATCCCCACG AAAAAGAAGA GAACACATGG TCTTCTTGAG
       1021 TTTGTAACAG CTGCCTGGGA ATTAACACAT TGGCCATTGA ATGGACTATA CAAGCATTCA
      1081 TGAATCTCGA ACTTCTTAGA GAGGGGACTT CCGGGC
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14462_A6L7b.seq check
      >06197_14462_A6L7_ADH_rev_H02_23_ABI24.ab1
          1 GGGGAGTCTC AGATAAGATT TTCGTTTTAA ACCTAAGAGT CACTTTAAAA TTTGTATACA
         61 CTTATTTTTT TTATAACTTA TTTAATAATA AAAATCATAA ATCATAAGAA ATTCGCTTAT
        121 TTAGAAGTGG CGCGCCGGAT CCTCTAGAGT CGAGATCTCA TGATATCTTT GTATAGTTCA
        181 TCCATGCCAT GTGTAATCCC AGCAGCTGTT ACAAACTCAA GAAGGACCAT GTGGTCTCTC
        241 TTTTCGTTGG GATCTTTCGA AAGGGCAGAT TGTGTGGACA GGTAATGGTT GTCTGGTAAA
        301 AGGACAGGGC CATCGCCAAT TGGAGTATTT TGTTGATAAT GGTCTGCTAG TTGAACGCTT
        361 CCATCTTCAA TGTTGTGTCT AATTTTGAAG TTAACTTTGA TTCCATTCTT TTGTTTGTCT
        421 GCCATGATGT ATACATTGTG TGAGTTATAG TTGTATTCCA ATTTGTGTCC AAGAATGTTT
        481 CCATCTTCTT TAAAATCAAT ACCTTTTAAC TCGATTCTAT TAACAAGGGT ATCACCTTCA
        541 AACTTGACTT CAGCACGTGT CTTGTAGTTC CCGTCATCTT TGAAAAATAT AGTTCTTTCC
        601 TGTACATAGC CTTCGGGCAT GGCACTCTTG AAAAAGTCAT GCTGTTTCAT GTGATCTGGG
        661 TATCTTGAAA AGCATTGAAC ACCATAACAG AAAGTAGTGA CAAGTGTTGG CCACGGAACA
        721 GGTAGTTTTC CAGTAGTGCA AATAAATTTA AAGGGTAAGT TTTCCGTATG TTGCATCACC
        781 TTCACCCTCT CCACTGACAG AAAATTTGTG CCCATTAAAC ATCACCATCT AATTCAACAA
        841 GAAATTGGGA CAACTCCCAG TGAAAAGTTT CTTCTCCTTT ACCCATGGGG TTTTATCGTC
        901 ATCATCCCTT ATAATCCATT ATGATGATGG TGGTGATGCC ATAGGATCCA AGGGCCTGTC
        961 GACGCTAGGC TTTAACAAAA GCGACCTATA GGTCAGGAAG TGGAGTATGA GATGCAGATT
      1021 AGTCACTATT TCCAATTGGA
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14462_A6L7c.seq check
      >06197_14462_A6L7_ADH-Forward_A03_03_ABI24.ab1
          1 TAGGCACTTA ATGACACACC TCTACCGGCA GATCCGCTAG GGATAACAGG GTAATATACT
         61 AGTGCCTCTA TTGATGCCTA TGGAACCCCT TTGACTGACG AGACTGTGAA GGCTTGTTTG
        121 GAAGCTGACG GTGTTCTTTT GGGTGCCGTT GGTGGTCCTG AATGGACCAA CCCCAATTGT
        181 CGTCCTGAGC AAGGTTTATT GAAGCTTCGT AAGAGTATGG GTGTTTGGGC CAACCTTCGA
        241 CCTTGCAACT TTGCCAGCAA GTCTTTAGTC AAGTACAGCC CTTTGAAGCC TGAAATCGTT
        301 GAAGGTGTCG ATTTTTGTGT TGTACGAGAA CTTACTGGAG GTTGTTACTT TGGTGAGCGC
        361 ACTGAGGACA ACGGATCGGG TTATGCTATG GACACTTGGC CTTACAGTTT GGAAGAAGTT
        421 TCTCGTATTG CTCGTTTGGC GGCCGCGGGC CCAACCTTCC AATTCATTAA ATCGAGTCCT
        481 CCATCAGATG ATTTACAAGG TTTTGCATAG AATCCCTAAG TAAGAGAAGT TGTTAGTGAT
        541 TTCTTCAAGT TTACTAAAAT TTACATACAA ATGGATGATC TCTTCTCCAT TGTTTCCTTT
        601 CTTCTTGCAA ACGCGTTTTA CAAAGAGATG ACATGCTATT TTCTGATTAT TTTTTTTCTA
        661 TAGTTTTCTA TTTTGTACGT CCTTGGGAGT CCGAAATGTA AAATCGGGGT ATGGTTAGTA
        721 GCGGCAGCGT TCATTATGGT ATATAAAAGA TAAAAAAGTA GGGCAAGCGA GACAGAATGG
        781 GATACAAGGG CATCGTCTAT TAATTATTAG CTAAAAATGT ATTTTAATTT GTATTTTTGT
        841 ATTTTATTTT CTCAATGTTT ACTAAAATGA ATGCGACTAG AAGAAAACTT TCACGAATGT
        901 CAAAAATAAG CTCAGCAAAA TTATACAATT TAAACAAGCG ATCAGCACTT ATTCTCGGTT
        961 GTAGAATTCT TTTCTACAAT AATCGACATG TTACTGGCAA TTGGAATGTC CCTTGATGCC
      1021 TTATAAATGA AGCCTAATG
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14462_A6L7d.seq check
      >06197_14462_A6L7_f1ori_R3_B03_06_ABI24.ab1
          1 GCGATTGCGG CTTGCGTATG CGGTGTGAAT ACCGCACAGA TGCGTAAGGA GAAAATACCG
         61 CATCAGGCGC CATTCGCCAT TCAGGCTGCG CAACTGTTGG GAAGGGCGAT CGGTGCGGGC
        121 CTCTTCGCTA TTACGCCAGC TGGCGAAAGG GGGATGTGCT GCAAGGCGAT TAAGTTGGGT
        181 AACGCCAGGG TTTTCCCAGT CACGACGTTG TAAAACGACG GCCAGTGAAT TCGAGCTCGG
        241 GAGCGCTACC GTGAATGGGC TCAACCAAAC AATGAACCTT TTCTTCTGAT TTTCCTACCA
        301 CACCGGAAAG GGAGGCAGAA GGCAAAAGGC CCAAGCTACC AGGAATGACA GAAGCCTCAT
        361 CTGAAATAAT GTCACCAAAC AAGTTGTCAG TCAAAACAAC ACCGTTAAGT GTACGAGGGC
        421 TCTTGACCAA AAGCATGGCT GCGGAGTCAA TGAGCTGGTT TTTTAAGGTA AGGTGAGGAT
        481 ATTCCTCCTT AAAAATCTTA GCTACAGTCT TGCGCCAAAG ACGAGAAGTT GCCAAAACAT
        541 TAGCTTTGTC GAGTAATGTG ACGGGAGCAG GAGGGTTGGA AGTTTCAGCT AAGCGGCCGC
        601 GGGCCCGAGT CTAACTCCTT AACCACTCGG ACATAGTGAC TTATCTGACA CTCATTGTAA
        661 ATTAATATAT ATATAGGCAT TTTGTTTAGT TAAAGGTACT TAAGTAATTA GTATAAACGA
        721 ACCAATTTTA TAATCAGGAA GTTAAGTGAA TGGTAGCACA TGTCGTAAAA ATTGTGAATT
        781 TTTATTGAAT AATATTTTAA ATACAAGCCT TTCTAGACTA GGTATACTCA TAAACATATG
        841 AGCAAAAGGA TAGAGGAGAT TACATTGCAT CTTCTACAAA TTTATTTATT GCCCTTTACT
        901 GAAAAAATTA AATAATGAGT ACTAAATGAT AAAAAGCGCT CAGTACAAGA AAGATTGCAA
        961 AAATATTGCA TTCCTTCATG AAATTAAAGT TGCATATACG CATATTGAAA GTAATAGTAC
       1021 TTAAAACAGC AGTTTAGCGA AAATTAATTA GGATTATATT CGGCAAGACA TGTGACAGTC
      1081 AATTTAAAAA ATTGTAGCAA TTTTTTTTAC
      //
      Primer: Reverse2
      Sequence file: RDB14462_A6L7e.seq check
      >06197_14462_A6L7_Reverse2_C03_09_ABI24.ab1
          1 CAGAATCATT ACGCCAGCTT GTGATATTGA CGAAACTTTT TGACATCTAA TTTATTCTGT
         61 TCCAACACCA ATGTTTATAA CCAAGTTTTA TCTTGTTTGT CTACATGGTA TTTTACATTC
        121 ATCTACATAC ATCTTTCATT GGCTTTGTAC ATAGTTATCA TTACAAGTCT AAAAAAATTC
        181 ACTCTTTTCT TATTCAATGT CAATCCAAGA GAAAAGATTG TGGTAATGTT GTAGGAGCAT
        241 GTTTAATAAA TTACTATAGC AAATTACTTT TTATTCCCAA GGTGTTTATC TATAATAGTT
        301 AATATTTTAG TCGCTACATA AAATTTTACC AAAGAGTACT TGTATACTAA TTCTAAATGC
        361 CTTCTGACAT AAAACGCCTA GGAAAACAAA CGCAAACAAG GCATCGACTT TTTCAATAAC
        421 CAACCAAAAA AATTTTACAT TAGTCTTTTT TTAATGCTGA GAAAGTCTTT GCTGATATGC
        481 CTTCCAACCA GCTTCTCTAT ATCTCTTGGC TTCGACAACA GGATTACGAC CAGCTCCATA
        541 GACTCCACGA CCAACAATGA TGATGTCGCT ACCGCAGTTT ACAATCACTT CTTCAGGAGT
        601 ACGATATTGC TGTCCCAGCC CGTCTCCTTT AACATCCAAG CCGATACCAG GGGACATAGT
        661 TATGTAGTCG CTTTGAAGGT TAGGAAATCG ACGACCAGCT ATAAAGCCAA AGCAAAAATC
        721 GGTATGCTTC TCAAACCATT CTAAGGTTTT CTCTGTGTAG GAACCAGTAG CCAAAGAGCC
        781 TTTGGAAGAC ATTTCAGCCA AAAGCAAGAG ACCACGTCCC AAAGGTAAAC CAACTTCTTT
        841 GAGGCCTTGT ATAATACCCT CGCCCTGGCA CTGTATGGCA AATTTGTGAT ATGAGCCCAA
        901 GAAGCAATTT TGTACACACC AGATGCATAT TGTAGCTTGA CGGTATTTTC AATGTCTGCG
        961 ATTGCGATCC TCAAAGAATA GGAAACCGAT GCCTTTTACT ACGTCACAGT TTTCTAACAT
       1021 ATCTGATTCG AATCCTCGGA CACCGTCGAA TGTGATCTGA ATACTCAGGA ACTAGGGGAT
      1081 CA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2023.04.10

      GNP_filter3_RDBDEP_html_230405.pl