Resource data sheet
Prev.

pDUAL2-HFG41

S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter

Catalog number RDB06197
Resource name pDUAL2-HFG41
Clone info. S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter.
Multicopy marker, ura4+; Integration marker, ura4+, leu1-. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL2 (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of nucleotide sequence AB364063.1 (DDBJ accession number)
Depositor Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
Ordering Please visit Information of Request for Distribution. 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA) [Word]
Schedule A (GFP-A) [Link]
Remarks ((Additional form)) GFP-A
Please use Schedule A (GFP-A) additionally.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB06197 pDUAL2-HFG41 DNA solution

Ordering Information [in Japanese] [in English]

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB06197z.seq from Depositor

Featured content

Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

References

original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

User reports and related articles (go to bottom)


Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test. Primers and the results are shown below.

Data are summerized on test sheet below.

Test sheet RDB14462_A6L7p1.pdf

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: nmt1Fw RDB14462_A6L7a.seq
>06197_14462_A6L7_nmt1Fw_G02_20_ABI24.ab1
    1 AGCATTTTAT TAATCAGGAA AACGTAACTC TCGGCTACTG GATGGTTCAG TCACCCAACG
   61 ATTACTGGGG AGAGAAAACA GGGCAAAAGC AAAGCTTAAA GGAATCCGAT TGTCATTCGG
  121 CAATGTGCAG CGAAACTAAA AACCGGATAA TGGACCTGTT AATCGAAACA TTGAAGATAA
  181 AGGAAGAGGA ATCCTGGCAT ATCATCAATT GAATAAGTTG AATTAATTAT TTCAATCTCA
  241 TTCTCACTTT CTGACTTATA GTCGCTTTGT TAAAGCTAGC GTCGACAGGC CTGGATCCTA
  301 TGCATCACCA CCATCATCAT ATGGATTATA AGGATGATGA CGATAAACCC ATGGGTAAAG
  361 GAGAAGAACT TTTCACTGGA GTTGTCCCAA TTCTTGTTGA ATTAGATGGT GATGTTAATG
  421 GGCACAAATT TTCTGTCAGT GGAGAGGGTG AAGGTGATGC AACATACGGA AAACTTACCC
  481 TTAAATTTAT TTGCACTACT GGAAAACTAC CTGTTCCGTG GCCAACACTT GTCACTACTT
  541 TCTGTTATGG TGTTCAATGC TTTTCAAGAT ACCCAGATCA CATGAAACAG CATGACTTTT
  601 TCAAGAGTGC CATGCCCGAA GGCTATGTAC AGGAAAGAAC TATATTTTTC AAAGATGACG
  661 GGAACTACAA GACACGTGCT GAAGTCAAGT TTGAAGGTGA TACCCTTGTT AATAGAATCG
  721 AGTTAAAAGG TATTGATTTT AAAGAAGATG GAAACATTCT TGGACACAAA TTGGAAATAC
  781 AACTATAACT CACACAATGT ATACATCATG GCAGACAAAC AAAAGAATGG AATCAAAGTT
  841 TAACTTCAAA ATTAGACACA ACATTGAAGA TGGGAAGCGT TTCAACTAGC AGACCATTAT
  901 CAACAAAAAT ACTCCAATTG GCGATGGGCC CTGTCCTTTT ACCAGACACC ATTACCTGTC
  961 CACACATCTG CCTTTCGAAA GATCCCCACG AAAAAGAAGA GAACACATGG TCTTCTTGAG
 1021 TTTGTAACAG CTGCCTGGGA ATTAACACAT TGGCCATTGA ATGGACTATA CAAGCATTCA
1081 TGAATCTCGA ACTTCTTAGA GAGGGGACTT CCGGGC
//
Primer: ADH_rev RDB14462_A6L7b.seq
>06197_14462_A6L7_ADH_rev_H02_23_ABI24.ab1
    1 GGGGAGTCTC AGATAAGATT TTCGTTTTAA ACCTAAGAGT CACTTTAAAA TTTGTATACA
   61 CTTATTTTTT TTATAACTTA TTTAATAATA AAAATCATAA ATCATAAGAA ATTCGCTTAT
  121 TTAGAAGTGG CGCGCCGGAT CCTCTAGAGT CGAGATCTCA TGATATCTTT GTATAGTTCA
  181 TCCATGCCAT GTGTAATCCC AGCAGCTGTT ACAAACTCAA GAAGGACCAT GTGGTCTCTC
  241 TTTTCGTTGG GATCTTTCGA AAGGGCAGAT TGTGTGGACA GGTAATGGTT GTCTGGTAAA
  301 AGGACAGGGC CATCGCCAAT TGGAGTATTT TGTTGATAAT GGTCTGCTAG TTGAACGCTT
  361 CCATCTTCAA TGTTGTGTCT AATTTTGAAG TTAACTTTGA TTCCATTCTT TTGTTTGTCT
  421 GCCATGATGT ATACATTGTG TGAGTTATAG TTGTATTCCA ATTTGTGTCC AAGAATGTTT
  481 CCATCTTCTT TAAAATCAAT ACCTTTTAAC TCGATTCTAT TAACAAGGGT ATCACCTTCA
  541 AACTTGACTT CAGCACGTGT CTTGTAGTTC CCGTCATCTT TGAAAAATAT AGTTCTTTCC
  601 TGTACATAGC CTTCGGGCAT GGCACTCTTG AAAAAGTCAT GCTGTTTCAT GTGATCTGGG
  661 TATCTTGAAA AGCATTGAAC ACCATAACAG AAAGTAGTGA CAAGTGTTGG CCACGGAACA
  721 GGTAGTTTTC CAGTAGTGCA AATAAATTTA AAGGGTAAGT TTTCCGTATG TTGCATCACC
  781 TTCACCCTCT CCACTGACAG AAAATTTGTG CCCATTAAAC ATCACCATCT AATTCAACAA
  841 GAAATTGGGA CAACTCCCAG TGAAAAGTTT CTTCTCCTTT ACCCATGGGG TTTTATCGTC
  901 ATCATCCCTT ATAATCCATT ATGATGATGG TGGTGATGCC ATAGGATCCA AGGGCCTGTC
  961 GACGCTAGGC TTTAACAAAA GCGACCTATA GGTCAGGAAG TGGAGTATGA GATGCAGATT
1021 AGTCACTATT TCCAATTGGA
//
Primer: ADH-Forward RDB14462_A6L7c.seq
>06197_14462_A6L7_ADH-Forward_A03_03_ABI24.ab1
    1 TAGGCACTTA ATGACACACC TCTACCGGCA GATCCGCTAG GGATAACAGG GTAATATACT
   61 AGTGCCTCTA TTGATGCCTA TGGAACCCCT TTGACTGACG AGACTGTGAA GGCTTGTTTG
  121 GAAGCTGACG GTGTTCTTTT GGGTGCCGTT GGTGGTCCTG AATGGACCAA CCCCAATTGT
  181 CGTCCTGAGC AAGGTTTATT GAAGCTTCGT AAGAGTATGG GTGTTTGGGC CAACCTTCGA
  241 CCTTGCAACT TTGCCAGCAA GTCTTTAGTC AAGTACAGCC CTTTGAAGCC TGAAATCGTT
  301 GAAGGTGTCG ATTTTTGTGT TGTACGAGAA CTTACTGGAG GTTGTTACTT TGGTGAGCGC
  361 ACTGAGGACA ACGGATCGGG TTATGCTATG GACACTTGGC CTTACAGTTT GGAAGAAGTT
  421 TCTCGTATTG CTCGTTTGGC GGCCGCGGGC CCAACCTTCC AATTCATTAA ATCGAGTCCT
  481 CCATCAGATG ATTTACAAGG TTTTGCATAG AATCCCTAAG TAAGAGAAGT TGTTAGTGAT
  541 TTCTTCAAGT TTACTAAAAT TTACATACAA ATGGATGATC TCTTCTCCAT TGTTTCCTTT
  601 CTTCTTGCAA ACGCGTTTTA CAAAGAGATG ACATGCTATT TTCTGATTAT TTTTTTTCTA
  661 TAGTTTTCTA TTTTGTACGT CCTTGGGAGT CCGAAATGTA AAATCGGGGT ATGGTTAGTA
  721 GCGGCAGCGT TCATTATGGT ATATAAAAGA TAAAAAAGTA GGGCAAGCGA GACAGAATGG
  781 GATACAAGGG CATCGTCTAT TAATTATTAG CTAAAAATGT ATTTTAATTT GTATTTTTGT
  841 ATTTTATTTT CTCAATGTTT ACTAAAATGA ATGCGACTAG AAGAAAACTT TCACGAATGT
  901 CAAAAATAAG CTCAGCAAAA TTATACAATT TAAACAAGCG ATCAGCACTT ATTCTCGGTT
  961 GTAGAATTCT TTTCTACAAT AATCGACATG TTACTGGCAA TTGGAATGTC CCTTGATGCC
1021 TTATAAATGA AGCCTAATG
//
Primer: f1ori_R3 RDB14462_A6L7d.seq
>06197_14462_A6L7_f1ori_R3_B03_06_ABI24.ab1
    1 GCGATTGCGG CTTGCGTATG CGGTGTGAAT ACCGCACAGA TGCGTAAGGA GAAAATACCG
   61 CATCAGGCGC CATTCGCCAT TCAGGCTGCG CAACTGTTGG GAAGGGCGAT CGGTGCGGGC
  121 CTCTTCGCTA TTACGCCAGC TGGCGAAAGG GGGATGTGCT GCAAGGCGAT TAAGTTGGGT
  181 AACGCCAGGG TTTTCCCAGT CACGACGTTG TAAAACGACG GCCAGTGAAT TCGAGCTCGG
  241 GAGCGCTACC GTGAATGGGC TCAACCAAAC AATGAACCTT TTCTTCTGAT TTTCCTACCA
  301 CACCGGAAAG GGAGGCAGAA GGCAAAAGGC CCAAGCTACC AGGAATGACA GAAGCCTCAT
  361 CTGAAATAAT GTCACCAAAC AAGTTGTCAG TCAAAACAAC ACCGTTAAGT GTACGAGGGC
  421 TCTTGACCAA AAGCATGGCT GCGGAGTCAA TGAGCTGGTT TTTTAAGGTA AGGTGAGGAT
  481 ATTCCTCCTT AAAAATCTTA GCTACAGTCT TGCGCCAAAG ACGAGAAGTT GCCAAAACAT
  541 TAGCTTTGTC GAGTAATGTG ACGGGAGCAG GAGGGTTGGA AGTTTCAGCT AAGCGGCCGC
  601 GGGCCCGAGT CTAACTCCTT AACCACTCGG ACATAGTGAC TTATCTGACA CTCATTGTAA
  661 ATTAATATAT ATATAGGCAT TTTGTTTAGT TAAAGGTACT TAAGTAATTA GTATAAACGA
  721 ACCAATTTTA TAATCAGGAA GTTAAGTGAA TGGTAGCACA TGTCGTAAAA ATTGTGAATT
  781 TTTATTGAAT AATATTTTAA ATACAAGCCT TTCTAGACTA GGTATACTCA TAAACATATG
  841 AGCAAAAGGA TAGAGGAGAT TACATTGCAT CTTCTACAAA TTTATTTATT GCCCTTTACT
  901 GAAAAAATTA AATAATGAGT ACTAAATGAT AAAAAGCGCT CAGTACAAGA AAGATTGCAA
  961 AAATATTGCA TTCCTTCATG AAATTAAAGT TGCATATACG CATATTGAAA GTAATAGTAC
 1021 TTAAAACAGC AGTTTAGCGA AAATTAATTA GGATTATATT CGGCAAGACA TGTGACAGTC
1081 AATTTAAAAA ATTGTAGCAA TTTTTTTTAC
//
Primer: Reverse2 RDB14462_A6L7e.seq
>06197_14462_A6L7_Reverse2_C03_09_ABI24.ab1
    1 CAGAATCATT ACGCCAGCTT GTGATATTGA CGAAACTTTT TGACATCTAA TTTATTCTGT
   61 TCCAACACCA ATGTTTATAA CCAAGTTTTA TCTTGTTTGT CTACATGGTA TTTTACATTC
  121 ATCTACATAC ATCTTTCATT GGCTTTGTAC ATAGTTATCA TTACAAGTCT AAAAAAATTC
  181 ACTCTTTTCT TATTCAATGT CAATCCAAGA GAAAAGATTG TGGTAATGTT GTAGGAGCAT
  241 GTTTAATAAA TTACTATAGC AAATTACTTT TTATTCCCAA GGTGTTTATC TATAATAGTT
  301 AATATTTTAG TCGCTACATA AAATTTTACC AAAGAGTACT TGTATACTAA TTCTAAATGC
  361 CTTCTGACAT AAAACGCCTA GGAAAACAAA CGCAAACAAG GCATCGACTT TTTCAATAAC
  421 CAACCAAAAA AATTTTACAT TAGTCTTTTT TTAATGCTGA GAAAGTCTTT GCTGATATGC
  481 CTTCCAACCA GCTTCTCTAT ATCTCTTGGC TTCGACAACA GGATTACGAC CAGCTCCATA
  541 GACTCCACGA CCAACAATGA TGATGTCGCT ACCGCAGTTT ACAATCACTT CTTCAGGAGT
  601 ACGATATTGC TGTCCCAGCC CGTCTCCTTT AACATCCAAG CCGATACCAG GGGACATAGT
  661 TATGTAGTCG CTTTGAAGGT TAGGAAATCG ACGACCAGCT ATAAAGCCAA AGCAAAAATC
  721 GGTATGCTTC TCAAACCATT CTAAGGTTTT CTCTGTGTAG GAACCAGTAG CCAAAGAGCC
  781 TTTGGAAGAC ATTTCAGCCA AAAGCAAGAG ACCACGTCCC AAAGGTAAAC CAACTTCTTT
  841 GAGGCCTTGT ATAATACCCT CGCCCTGGCA CTGTATGGCA AATTTGTGAT ATGAGCCCAA
  901 GAAGCAATTT TGTACACACC AGATGCATAT TGTAGCTTGA CGGTATTTTC AATGTCTGCG
  961 ATTGCGATCC TCAAAGAATA GGAAACCGAT GCCTTTTACT ACGTCACAGT TTTCTAACAT
 1021 ATCTGATTCG AATCCTCGGA CACCGTCGAA TGTGATCTGA ATACTCAGGA ACTAGGGGAT
1081 CA
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

References

original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

2018.12.10

GNP_filter3_RDBDEP_html_181012.pl