Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL-GFH81

S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter

Catalog number RDB06190
Resource name pDUAL-GFH81
Clone info. S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, leu1+. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364057.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      This RESOURCE contains a fluorescent protein owned or licensed by Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd. (Cytiva). Please refer to Schedule B and use Schedule A (download the Schedule A and Schedule B [link]).
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]
      GFPリソースを含みます。Schedule Bをご一読の上Schedule A (英語版のみ) の提出をお願いします (Schedule AとSchedule Bを入手[link])。

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06190 pDUAL-GFH81 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB06190z.seq

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14460_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14460_A6L7a.seq check
      >06190_14460_A6L7_nmt1Fw_A01_01_ABI24.ab1
          1 TACATTTATT AATCAGGAAA CGTAACTCTC GGCTACTGGA TGGTTCAGTC ACCCAACGAT
         61 TACTGGGGAG AGAAAACAGG GCAAAAGCAA AGCTTAAAGG AATCCGATTG TCATTCGGCA
        121 ATGTGCAGCG AAACTAAAAA CCGGATAATG GACCTGTTAA TCGAAACATT GAAGATGGAA
        181 GAGGAATCCT GGCATATCAT CAATTGAATA AGTTGAATTA ATTATTTCAA TCTCATTCTC
        241 ACTTTCTGAC TTATAGTCGC TTTGTTAAAG CTAGCGTCGA CAGGCCTGGA TCCGGATATC
        301 ATGAGTAAAG GAGAAGAACT TTTCACTGGA GTTGTCCCAA TTCTTGTTGA ATTAGATGGT
        361 GATGTTAATG GGCACAAATT TTCTGTCAGT GGAGAGGGTG AAGGTGATGC AACATACGGA
        421 AAACTTACCC TTAAATTTAT TTGCACTACT GGAAAACTAC CTGTTCCGTG GCCAACACTT
        481 GTCACTACTT TCTGTTATGG TGTTCAATGC TTTTCAAGAT ACCCAGATCA CATGAAACAG
        541 CATGACTTTT TCAAGAGTGC CATGCCCGAA GGCTATGTAC AGGAAAGAAC TATATTTTTC
        601 AAAGATGACG GGAACTACAA GACACGTGCT GAAGTCAAGT TTGAAGGTGA TACCCTTGTT
        661 AATAGAATCG AGTTAAAAGG TATTGATTTT AAAGAAGATG GAAACATTCT TGGACACAAA
        721 TTGGAATACA ACTATAACTC ACACAATGTA TACATCATGG CAGACAAACA AAAGAATGGA
        781 ATCAAAGTTT AACTTCAAAA TTAGACACAA CATTGAAGAT GGGAAGCGTT TCAACTAGCA
        841 GACCATTTAT CAACAAAAAT ACTCCAATTT GGCGATGGGC CCTGTCCTTT TACCAGACAC
        901 CATTTACCCT GTCCACAACA ATCTGCCCCT TTCGAAAGAT CCCAAACGGA AAAGAGAGAC
        961 ACATGGTCCT TCTTGGAGTT GTACAGCTGC TTGGATACAC ATGCATGATG ACCTATACAA
      1021 TCCATGGACT TACAGGAACG ACGATGACTA CCATACTAGC GATCACTACT GGAGATA
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14460_A6L7b.seq check
      >06190_14460_A6L7_ADH_rev_B01_04_ABI24.ab1
          1 GGGAGAGTTC TCAGATAAGA TTTTCGTTTT AAACCTAAGA GTCACTTTAA AATTTGTATA
         61 CACTTATTTT TTTTATAACT TATTTAATAA TAAAAATCAT AAATCATAAG AAATTCGCTT
        121 ATTTAGAAGT GGCGCGCCGG ATCCTCTAGA GTCGAGATCT CAGTGGTGAT GGTGGTGATG
        181 TTTGTCATCG TCGTCCTTGT AGTCCATGGG TTTGTATAGT TCATCCATGC CATGTGTAAT
        241 CCCAGCAGCT GTTACAAACT CAAGAAGGAC CATGTGGTCT CTCTTTTCGT TGGGATCTTT
        301 CGAAAGGGCA GATTGTGTGG ACAGGTAATG GTTGTCTGGT AAAAGGACAG GGCCATCGCC
        361 AATTGGAGTA TTTTGTTGAT AATGGTCTGC TAGTTGAACG CTTCCATCTT CAATGTTGTG
        421 TCTAATTTTG AAGTTAACTT TGATTCCATT CTTTTGTTTG TCTGCCATGA TGTATACATT
        481 GTGTGAGTTA TAGTTGTATT CCAATTTGTG TCCAAGAATG TTTCCATCTT CTTTAAAATC
        541 AATACCTTTT AACTCGATTC TATTAACAAG GGTATCACCT TCAAACTTGA CTTCAGCACG
        601 TGTCTTGTAG TTCCCGTCAT CTTTGAAAAA TATAGTTCTT TCCTGTACAT AGCCTTCGGG
        661 CATGGCACTC TTGAAAAAGT CATGCTGTTT CATGTGATCT GGGTATCTTG AAAAGCATTG
        721 AACACCATAA CAGAAAGTAG TGACAAGTGT TGGCCACGGA AACAGGTAGT TTTCCAGTAG
        781 TGCAAATAAA TTTAAAGGGT AAGTTTTCCG TATGTTGCAT CACCTTCACC CTCTCCACTG
        841 ACAGAAAATT TGTGCCATTA ACATCACCCA TCTAATTTCA ACAAGAATTG GGGACACTCC
        901 CAGTTGAAAG TTCTCTCCTT TTACTCATGA TATCCCGGAT CCAGGGCCTG TCGACGCTTA
        961 GGCTTTACAA AGCGAACTAT TAGGTCAGAA GGTGGAGAAT TGGAGATTGG AATTAATATC
      1021 AACTTATCAT TGATGAATAT TGGCCAAGGC ATC
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14460_A6L7c.seq check
      >06190_14460_A6L7_ADH-Forward_C01_07_ABI24.ab1
          1 TGGTCATTTA TTGACACACC TCTACCGGCA GATCCGCTAG GGATAACAGG GTAATATACT
         61 AGTAAGATGA TTCTTTTATC GTCGATAACG ATGAGGATGT AGACGATTAT GATGAGAGTG
        121 ATTAGCTTCT AAAATTTGGT GTTTTCAAAC GCTATTTACA GTACAATCTG AAAAAATTGG
        181 ATGAACATTG TAAATGGTAG GATACGAGTT CCAATTAATG TATTTTTTAA GTATTACACT
        241 TAGCTTATTA ATTTTATATA TACATTCTAC CTCTGTGGGT TTAAAGACAA CTCGTACACA
        301 TACTCAAATT ATTTATGAAC ATTATAATGC ATATTCGTAC TGTCTATTAA ACATTTTTTT
        361 GACATTAAAA ATTTCGTTTA CTAACGTAGA AAGCGCTGAT AATTGAGGCT ACTATTTTAA
        421 TATCTAGAAA CAAAGATTCA TTAATTAATT AAGTAAGCTC CAGGATACTT GTATATTTCG
        481 TTAAAAAAGC GCAATTTCAA CAATTCCTAT GAACATCCAT GATTTCATCA CAAAATCAAA
        541 CATATCAGGA TTTAACGTGA ATTATTTGCT TTCTTGTGAT TTTCATCTGA TTTCTGGTCA
        601 TTTACGTTAC TGTAAACAAG CTTTTTAAAA AAAGGATTTT TTACGCAATA TTATCGATAT
        661 CCCAATCTGT AGTATAAAAA GTGCAACAGT GTTGAGTTTC CCGAAACCAG GCATTTTTGC
        721 GGTAGGGTCT GAAACTTTCA CGAAACCATT TCACAACAAA ACTTCTTCAA CAACATGTGT
        781 GCAAAGAAAA TCGTCGTCTT ACCAGGAGAC CATATTGGGC CCTGAAATTG TTGCTTCTGC
        841 CTTGGAGGTT TTGAAAGTCG TTGAGAAGAA GCGACCTGAG TTAAAACTCG AGTTTGAAGA
        901 ACACAAGATT GGAGTGCCTC TATTGATGCC TATGGGAACC CCTTTGACTG ACGAGACTGT
        961 GAAGGCTTGT TGAAGCTGAC GGTGTTCCTT TTGGGTGCGG TGTGTCTGAA TGACACCCAT
       1021 GTCGTCTGAG CCAGGTTAAT GAGCCTCGTT ACAGTATGCG TGTTTCGGCC TGATCCATCC
      1081 GACTTTGCCG ACT
      //
      Primer: ars_R1
      Sequence file: RDB14460_A6L7d.seq check
      >06190_14460_A6L7_ars_R1_D01_10_ABI24.ab1
          1 TGGTTCGTTT ATACTAATTA CTTAAGTACC TTTAACTAAA CAAAATGCCT ATATATATAT
         61 TAATTTACAA TGAGTGTCAG ATAAGTCACT ATGTCCGAGT GGTTAAGGAG TTAGACTCGA
        121 ATTCGCAAGC TTAGCTACAA ATCCCACTGG CTATATGTAT GCATTTGTGT TAAAAAAGTT
        181 TGTATAGATT ATTTAATCTA CTCAGCATTC TTTCTCTAAA TAGGAATTTG TTACTTAATG
        241 GAGAAAAAAA TGTTTCGATT TACCTAGTGT ATTTGTTTGT ATACTCACGT TTAATTTCAA
        301 ACATCCATTC TATCTTGTGT AATTTTTGGC ATGGTGAAAA AGATAATCAG CCTTATAATC
        361 TTTACAAAAG TAAGAAATTC TGTAAATAAG CCTTAATGCC CTTGCTTTAA ATTAAAATGG
        421 TTCTTTTTCA TGATAATGTT TGCACTTTGT GAATATATTT TAGATAGTTC TGTGAGGTAT
        481 AATTAAGATG TTTTAGAGAC TTATACAATT TTGTCTTTAT AAATTCTTAA TTGATTTTAC
        541 CATCCCAGTT TAACTATGCT TCGTCGGCAT CTCTGCACAT GTCGTGTTTT CTTACCGTAT
        601 TGTCCTACCA AGAACCTCTT TTTTGCTTGG ATCGAAATTA AAGGTTTAAA AGCAAAGTTA
        661 TGGATGCTAG AGTATTTCAA AGCTATTCAG CTAGAGCTGA GGGGATGAAA AATCCCATTG
        721 CCAAGGAATT GTTGGCTTTG ATGGAAGAAA AGCAAAGCAA CTTGTCAGTC GCGGTCGATT
        781 TGACGAAGAA ATCCGAAATC TTAGAATTTG GTAGATAAAA TTGGACCCTA TGTCTGTGTT
        841 ATCAAGACAC ATATTGACGT TGTCGAGGAT TTCGACCAGG ATATGGGTAG AAAAAACTGG
        901 TGGCCCTTAA GGTAAAAAGC ATCGTTTTCC TTATCTTTGA GATCGCAAAT CGCAGAACAT
        961 TGGAAATACC CGTCCAGGCT TACATATGCA TCTGGGTGTG TACCAAAATG GCCTCTGGGC
      1021 TCATATTCAC AACTGGCATA ACCAGTGCCA GTCGAGATAG TTATAACAAG G
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14460_A6L7e.seq check
      >06190_14460_A6L7_f1ori_R3_E01_13_ABI24.ab1
          1 GGCATGGTCT TGAGTATGCG GTGTGAATAC CGCACAGATG CGTAAGGAGA AAATACCGCA
         61 TCAGGCGCCA TTCGCCATTC AGGCTGCGCA ACTGTTGGGA AGGGCGATCG GTGCGGGCCT
        121 CTTCGCTATT ACGCCAGCTG GCGAAAGGGG GATGTGCTGC AAGGCGATTA AGTTGGGTAA
        181 CGCCAGGGTT TTCCCAGTCA CGACGTTGTA AAACGACGGC CAGTGAATTC GAGCTCGGGA
        241 GCGCTACCGT GAATGGGCTC AACCAAACAA TGAACCTTTT CTTCTGATTT TCCTACCACA
        301 CCGGAAAGGG AGGCAGAAGG CAAAAGGCCC AAGCTACCAG GAATGACAGA AGCCTCATCT
        361 GAAATAATGT CACCAAACAA GTTGTCAGTC AAAACAACAC CGTTAAGTGT ACGAGGGCTC
        421 TTGACCAAAA GCATGGCTGC GGAGTCAATG AGCTGGTTTT TTAAGGTAAG GTGAGGATAT
        481 TCCTCCTTAA AAATCTTAGC TACAGTCTTG CGCCAAAGAC GAGAAGTTGC CAAAACATTA
        541 GCTTTGTCGA GTAATGTGAC GGGAGCAGGA GGGTTGGAAG TTTCAGCTAA GCGGCCGCGG
        601 GCCCAACCTT CCAATTCATT AAATCGAGTC CTCCATCAGA TGATTTACAA GGTTTTGCAT
        661 AGAATCCCTA AGTAAGAGAA GTTGTTAGTG ATTTCTTCAA GTTTACTAAA ATTTACATAC
        721 AAATGGATGA TCTCTTCTCC ATTGTTTCCT TTCTTCTTGC AAACGCGTTT TACAAAGAGA
        781 TGACATGCTA TTTTCTGATT ATTTTTTTTC TATAGTTTTC TATTTTGTAC GTCCTTGGGA
        841 GTCCGAAATG TAAAATCGGG GTATGGTTAG TAGCGGCAGC GTTCATTATG GTATATAAAA
        901 GATAAAAAGT ACGGGCAAAG CGAGACAGAA TGGGATACAA GGGCATCGTC TATATTATAG
        961 CCTAAAAATG TATTTTAATT GTATTTTTTG TATTTATTTC TCAATGTTTA CTTAAATGGA
       1021 TGCGAATAGA GAAACTCCAC GAGTGTCAGA CTAGCTCAAG CTAAGTTATA CGAAGTTTTT
      1081 ACG
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2022.07.13

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220713.pl