Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL-GFH41

S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter

Catalog number RDB06189
Resource name pDUAL-GFH41
Clone info. S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (medium strength) promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, leu1+. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364056.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      This RESOURCE contains a fluorescent protein owned or licensed by Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd. (Cytiva). Please refer to Schedule B and use Schedule A (download the Schedule A and Schedule B [link]).
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]
      GFPリソースを含みます。Schedule Bをご一読の上Schedule A (英語版のみ) の提出をお願いします (Schedule AとSchedule Bを入手[link])。

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06189 pDUAL-GFH41 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB06189z.seq

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14459_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14459_A6L7a.seq check
      >06189_14459_A6L7_nmt1Fw_F03_06_ABI08.ab1
          1 TGAAAATTTA TTTAAATCAG GAAAACGTAA CTCTCGGCTA CTGGATGGTT CAGTCACCCA
         61 ACGATTACTG GGGAGAGAAA ACAGGGCAAA AGCAAAGCTT AAAGGAATCC GATTGTCATT
        121 CGGCAATGTG CAGCGAAACT AAAAACCGGA TAATGGACCT GTTAATCGAA ACATTGAAGA
        181 TAAAGGAAGA GGAATCCTGG CATATCATCA ATTGAATAAG TTGAATTAAT TATTTCAATC
        241 TCATTCTCAC TTTCTGACTT ATAGTCGCTT TGTTAAAGCT AGCGTCGACA GGCCTGGATC
        301 CGGATATCAT GAGTAAAGGA GAAGAACTTT TCACTGGAGT TGTCCCAATT CTTGTTGAAT
        361 TAGATGGTGA TGTTAATGGG CACAAATTTT CTGTCAGTGG AGAGGGTGAA GGTGATGCAA
        421 CATACGGAAA ACTTACCCTT AAATTTATTT GCACTACTGG AAAACTACCT GTTCCGTGGC
        481 CAACACTTGT CACTACTTTC TGTTATGGTG TTCAATGCTT TTCAAGATAC CCAGATCACA
        541 TGAAACAGCA TGACTTTTTC AAGAGTGCCA TGCCCGAAGG CTATGTACAG GAAAGAACTA
        601 TATTTTTCAA AGATGACGGG AACTACAAGA CACGTGCTGA AGTCAAGTTT GAAGGTGATA
        661 CCCTTGTTAA TAGAATCGAG TTAAAAGGTA TTGATTTTAA AGAAGATGGA AACATTCTTG
        721 GACACAAATT GGAATACAAC TATAACTCAC ACAATGTATA CATCATGGCA GACAAACAAA
        781 AGAATGGAAT CAAAGTTAAC TTCAAAATTA GACACAACAT TGAAGATGGA AGCGTTCAAC
        841 TAGCAGACCA TTATCAACAA AATACTCCAA TTGGCGATGG CCCTGTCCCT TTTACCAGAC
        901 AACCATTACC TGTCCACACA ATCTGCCCTT TCGAAAGATC CCACGAAAAG AGAGACCACA
        961 TGGGTTCCTT CTGAGTTTGT AACAGCTGCT GGGATACACA TTGGCATGGA TGACTATACC
       1021 AACCATGGAC TTACAGACGA CGATGACCAA CATCACCACC AATCACTACT GGAATCTCGA
      1081 ACTCTAGAAG ATCAGACGCG TCCACAT
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14459_A6L7b.seq check
      >06189_14459_A6L7_ADH_rev_G03_07_ABI08.ab1
          1 GGGGGATTAT CAAGGATAGA ATTTTCGTTT TAAACCTAAG AGTCACTTTA AAATTTGTAT
         61 ACACTTATTT TTTTTATAAC TTATTTAATA ATAAAAATCA TAAATCATAA GAAATTCGCT
        121 TATTTAGAAG TGGCGCGCCG GATCCTCTAG AGTCGAGATC TCAGTGGTGA TGGTGGTGAT
        181 GTTTGTCATC GTCGTCCTTG TAGTCCATGG GTTTGTATAG TTCATCCATG CCATGTGTAA
        241 TCCCAGCAGC TGTTACAAAC TCAAGAAGGA CCATGTGGTC TCTCTTTTCG TTGGGATCTT
        301 TCGAAAGGGC AGATTGTGTG GACAGGTAAT GGTTGTCTGG TAAAAGGACA GGGCCATCGC
        361 CAATTGGAGT ATTTTGTTGA TAATGGTCTG CTAGTTGAAC GCTTCCATCT TCAATGTTGT
        421 GTCTAATTTT GAAGTTAACT TTGATTCCAT TCTTTTGTTT GTCTGCCATG ATGTATACAT
        481 TGTGTGAGTT ATAGTTGTAT TCCAATTTGT GTCCAAGAAT GTTTCCATCT TCTTTAAAAT
        541 CAATACCTTT TAACTCGATT CTATTAACAA GGGTATCACC TTCAAACTTG ACTTCAGCAC
        601 GTGTCTTGTA GTTCCCGTCA TCTTTGAAAA ATATAGTTCT TTCCTGTACA TAGCCTTCGG
        661 GCATGGCACT CTTGAAAAAG TCATGCTGTT TCATGTGATC TGGGTATCTT GAAAAGCATT
        721 GAACACCATA ACAGAAAGTA GTGACAAGTG TTGGCCACGG AACAGGTAGT TTTCCAGTAG
        781 TGCAAATAAA TTTAAGGGTA AGTTTTCCGT ATGTTGCATC ACCTTCACCC TCTCCACTGA
        841 CAGAAAATTT GTGCCCATTA ACATCACCAT CTAATTCAAC AAGAATTGGG ACAACTCCAG
        901 TGAAAAAGTT CTTTCTCCTT TACTCATGAT ATCCGGATCC CAGGCCCTGT CGACGCTAGC
        961 TTTAACAAAG CGACTATAAG TCAGAAGTGA AGATGAGATT TGAAATATTT AATTCACTTA
       1021 ATTCCATTGA ATGGATATGC CCAGGAATCG TCGTCCGATT TATCTTCGAA GGTTATCCAA
      1081 GTTAC
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14459_A6L7c.seq check
      >06189_14459_A6L7_ADH-Forward_H03_08_ABI08.ab1
          1 AATTCCCCTT TAATGGAACA CACCTCTACC GGCAGATCCG CTAGGGATAA CAGGGTAATA
         61 TACTAGTAAG ATGATTCTTT TATCGTCGAT AACGATGAGG ATGTAGACGA TTATGATGAG
        121 AGTGATTAGC TTCTAAAATT TGGTGTTTTC AAACGCTATT TACAGTACAA TCTGAAAAAA
        181 TTGGATGAAC ATTGTAAATG GTAGGATACG AGTTCCAATT AATGTATTTT TTAAGTATTA
        241 CACTTAGCTT ATTAATTTTA TATATACATT CTACCTCTGT GGGTTTAAAG ACAACTCGTA
        301 CACATACTCA AATTATTTAT GAACATTATA ATGCATATTC GTACTGTCTA TTAAACATTT
        361 TTTTGACATT AAAAATTTCG TTTACTAACG TAGAAAGCGC TGATAATTGA GGCTACTATT
        421 TTAATATCTA GAAACAAAGA TTCATTAATT AATTAAGTAA GCTCCAGGAT ACTTGTATAT
        481 TTCGTTAAAA AAGCGCAATT TCAACAATTC CTATGAACAT CCATGATTTC ATCACAAAAT
        541 CAAACATATC AGGATTTAAC GTGAATTATT TGCTTTCTTG TGATTTTCAT CTGATTTCTG
        601 GTCATTTACG TTACTGTAAA CAAGCTTTTT AAAAAAAGGA TTTTTTACGC AATATTATCG
        661 ATATCCCAAT CTGTAGTATA AAAAGTGCAA CAGTGTTGAG TTTCCCGAAA CCAGGCATTT
        721 TTGCGGTAGG GTCTGAAACT TTCACGAAAC CATTTCACAA CAAACTTCTT CAACAACATG
        781 TGTGCAAAGA AATCGTCGTC TTACCAGGAG ACCATATTGG CCCTGAATTG TTGCTTCTGC
        841 CTTGGAGGTT TTGAAGTCGT TGAGAAGAAG CGACCTGAGT TAAAACTCGA GTTGAGACAC
        901 AAGATTTGAG GTGCCTCTAT GATGCCTATG AACCCCTTTG ACTGACGAGA CTGTGAGGCT
        961 TGTTTGGAGC CTGACGTGTT CTTTGGGTGC GTTGTGTCTG AATTGACACC TATGTCGTCC
      1021 TGGACCAGTA TGAGCTCGGT AGAGATATGG GTTTTG
      //
      Primer: ars_R1
      Sequence file: RDB14459_A6L7d.seq check
      >06189_14459_A6L7_ars_R1_A04_01_ABI08.ab1
          1 TGGTCCGATT TATACTAATT ACTTAAGTAC CTTTAACTAA ACAAAATGCC TATATATATA
         61 TTAATTTACA ATGAGTGTCA GATAAGTCAC TATGTCCGAG TGGTTAAGGA GTTAGACTCG
        121 AATTCGCAAG CTTAGCTACA AATCCCACTG GCTATATGTA TGCATTTGTG TTAAAAAAGT
        181 TTGTATAGAT TATTTAATCT ACTCAGCATT CTTTCTCTAA ATAGGAATTT GTTACTTAAT
        241 GGAGAAAAAA ATGTTTCGAT TTACCTAGTG TATTTGTTTG TATACTCACG TTTAATTTCA
        301 AACATCCATT CTATCTTGTG TAATTTTTGG CATGGTGAAA AAGATAATCA GCCTTATAAT
        361 CTTTACAAAA GTAAGAAATT CTGTAAATAA GCCTTAATGC CCTTGCTTTA AATTAAAATG
        421 GTTCTTTTTC ATGATAATGT TTGCACTTTG TGAATATATT TTAGATAGTT CTGTGAGGTA
        481 TAATTAAGAT GTTTTAGAGA CTTATACAAT TTTGTCTTTA TAAATTCTTA ATTGATTTTA
        541 CCATCCCAGT TTAACTATGC TTCGTCGGCA TCTCTGCACA TGTCGTGTTT TCTTACCGTA
        601 TTGTCCTACC AAGAACCTCT TTTTTGCTTG GATCGAAATT AAAGGTTTAA AAGCAAAGTT
        661 ATGGATGCTA GAGTATTTCA AAGCTATTCA GCTAGAGCTG AGGGGATGAA AAATCCCATT
        721 GCCAAGGAAT TGTTGGCTTT GATGGAAGAA AAGCAAAGCA ACTTGTCAGT CGCGGTCGAT
        781 TTGACGAAGA AATCCGAAAT CTTAGAATTG GTAGATAAAA TTGGACCCTA TGTCTGTGTT
        841 ATCAAGACAC ATATTGACGT TGTCGAGGAT TTCGACCAGG ATATGGTAGA AAAAACTGGT
        901 GGGCCTTAGT AAAAAGCATC GTTTTCTTAT CTTTGAGGAT CGCAAATTCG CAGACATTGG
        961 AAAATAACCG TCAAAGCTAC AAATAATTGC ATCTGGTGTG TACAAAAATT GCTTCCTTGG
       1021 CTTCATATCA CAAAATGGCC ATAACCGATG CCAGCCGAGG GTATTATAAC AACGCTTCAA
      1081 GAGTGGTTAC CTTGGACCGT GTCCTCT
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14459_A6L7e.seq check
      >06189_14459_A6L7_f1ori_R3_B04_02_ABI08.ab1
          1 GCCCTGGGGG GTGAGGTATG CGGTGTGAAT ACCGCACAGA TGCGTAAGGA GAAAATACCG
         61 CATCAGGCGC CATTCGCCAT TCAGGCTGCG CAACTGTTGG GAAGGGCGAT CGGTGCGGGC
        121 CTCTTCGCTA TTACGCCAGC TGGCGAAAGG GGGATGTGCT GCAAGGCGAT TAAGTTGGGT
        181 AACGCCAGGG TTTTCCCAGT CACGACGTTG TAAAACGACG GCCAGTGAAT TCGAGCTCGG
        241 GAGCGCTACC GTGAATGGGC TCAACCAAAC AATGAACCTT TTCTTCTGAT TTTCCTACCA
        301 CACCGGAAAG GGAGGCAGAA GGCAAAAGGC CCAAGCTACC AGGAATGACA GAAGCCTCAT
        361 CTGAAATAAT GTCACCAAAC AAGTTGTCAG TCAAAACAAC ACCGTTAAGT GTACGAGGGC
        421 TCTTGACCAA AAGCATGGCT GCGGAGTCAA TGAGCTGGTT TTTTAAGGTA AGGTGAGGAT
        481 ATTCCTCCTT AAAAATCTTA GCTACAGTCT TGCGCCAAAG ACGAGAAGTT GCCAAAACAT
        541 TAGCTTTGTC GAGTAATGTG ACGGGAGCAG GAGGGTTGGA AGTTTCAGCT AAGCGGCCGC
        601 GGGCCCAACC TTCCAATTCA TTAAATCGAG TCCTCCATCA GATGATTTAC AAGGTTTTGC
        661 ATAGAATCCC TAAGTAAGAG AAGTTGTTAG TGATTTCTTC AAGTTTACTA AAATTTACAT
        721 ACAAATGGAT GATCTCTTCT CCATTGTTTC CTTTCTTCTT GCAAACGCGT TTTACAAAGA
        781 GATGACATGC TATTTTCTGA TTATTTTTTT TCTATAGTTT TCTATTTTGT ACGTCCTTGG
        841 GAGTCCGAAA TGTAAAAATC GGGGTATGGT TAGTAGCGGC AGCGTTCATT ATGGTATATA
        901 AAAGAATAAA AAAGTAAGGG GCAAGCGAGA CAGAATGGGA TACAAGGCAT CGTCTATAAT
        961 TATAGCTAAA AATTGTATTT TAATTTGTAT TTTTTTTGTA AATTTTAATT TCTCATGGTT
       1021 TTACTGAAAT GGAATGCGAG TTAGAAGAAA GCTCGACGAA TGTCTAGAAG TAGCCTCCAG
      1081 TCGAAAAAAT
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.
      user_report Subramanian, L., Centromere localization and function of Mis18 requires Yippee-like domain-mediated oligomerization. EMBO Rep. 17 (4):496-507 (2016). PMID 26921242.

      2022.07.13

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220713.pl