Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL-GFH1

S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06188
Resource name pDUAL-GFH1
Clone info. S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, leu1+. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364055.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      This RESOURCE contains a fluorescent protein owned or licensed by Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd. (Cytiva). Please refer to Schedule B and use Schedule A (download the Schedule A and Schedule B [link]).
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]
      GFPリソースを含みます。Schedule Bをご一読の上Schedule A (英語版のみ) の提出をお願いします (Schedule AとSchedule Bを入手[link])。

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06188 pDUAL-GFH1 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB06188z.seq

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14458_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14458_A6L7a.seq check
      >06188_14458_A6L7_nmt1Fw_A03_01_ABI08.ab1
          1 TAAATTTTAA TTAATCAGGG AAAACGTAAC TCTCGGCTAC TGGATGGTTC AGTCACCCAA
         61 CGATTACTGG GGAGAGAAAA CAGGGCAAAA GCAAAGCTTA AAGGAATCCG ATTGTCATTC
        121 GGCAATGTGC AGCGAAACTA AAAACCGGAT AATGGACCTG TTAATCGAAA CATTGAAGAT
        181 ATATAAAGGA AGAGGAATCC TGGCATATCA TCAATTGAAT AAGTTGAATT AATTATTTCA
        241 ATCTCATTCT CACTTTCTGA CTTATAGTCG CTTTGTTAAA GCTAGCGTCG ACAGGCCTGG
        301 ATCCGGATAT CATGAGTAAA GGAGAAGAAC TTTTCACTGG AGTTGTCCCA ATTCTTGTTG
        361 AATTAGATGG TGATGTTAAT GGGCACAAAT TTTCTGTCAG TGGAGAGGGT GAAGGTGATG
        421 CAACATACGG AAAACTTACC CTTAAATTTA TTTGCACTAC TGGAAAACTA CCTGTTCCGT
        481 GGCCAACACT TGTCACTACT TTCTGTTATG GTGTTCAATG CTTTTCAAGA TACCCAGATC
        541 ACATGAAACA GCATGACTTT TTCAAGAGTG CCATGCCCGA AGGCTATGTA CAGGAAAGAA
        601 CTATATTTTT CAAAGATGAC GGGAACTACA AGACACGTGC TGAAGTCAAG TTTGAAGGTG
        661 ATACCCTTGT TAATAGAATC GAGTTAAAAG GTATTGATTT TAAAGAAGAT GGAAACATTC
        721 TTGGACACAA ATTGGAATAC AACTATAACT CACACAATGT ATACATCATG GCAGACAAAC
        781 AAAAGAATGG GAATCAAAGT TAACTTCAAA ATTAGACACA ACATTGAAGA TGGAAGCGTT
        841 CAACTAGCAG ACCATTATCA ACAAAATACT CCAATTGGCG ATGGCCCTGT CCTTTTACCA
        901 GACAACCATT ACCTGTCCAC ACAATCTGCC CTTTCGAAAG ATCCCAACGA AAAGAGAGAC
        961 CACATGGGTC CTTTCTTGAG TTTGTAACAG CCTGCTGGGA TTACACATGG CATGGGATGG
       1021 ACTATACAAC CCATGGACTA CCAGGACGAC GATGAACTAA CCATCACACC ATCACCACTT
      1081 GGAGATCTCG ACTCCTAGAA GGAATTCCCG
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14458_A6L7b.seq check
      >06188_14458_A6L7_ADH_rev_B03_02_ABI08.ab1
          1 GGGGGGTTAA TCAAGGAATA AGAATTTTCG TTTTAAACCT AAGGAGGTCA CTTTAAAATT
         61 TGGTATACAC TTATTTTTTT TATAACTTAT TTAATAATAA AAATCATAAA TCATAAGAAA
        121 TTCGCTTATT TAGAAGTGGC GCGCCGGATC CTCTAGAGTC GAGATCTCAG TGGTGATGGT
        181 GGTGATGTTT GTCATCGTCG TCCTTGTAGT CCATGGGTTT GTATAGTTCA TCCATGCCAT
        241 GTGTAATCCC AGCAGCTGTT ACAAACTCAA GAAGGACCAT GTGGTCTCTC TTTTCGTTGG
        301 GATCTTTCGA AAGGGCAGAT TGTGTGGACA GGTAATGGTT GTCTGGTAAA AGGACAGGGC
        361 CATCGCCAAT TGGAGTATTT TGTTGATAAT GGTCTGCTAG TTGAACGCTT CCATCTTCAA
        421 TGTTGTGTCT AATTTTGAAG TTAACTTTGA TTCCATTCTT TTGTTTGTCT GCCATGATGT
        481 ATACATTGTG TGAGTTATAG TTGTATTCCA ATTTGTGTCC AAGAATGTTT CCATCTTCTT
        541 TAAAATCAAT ACCTTTTAAC TCGATTCTAT TAACAAGGGT ATCACCTTCA AACTTGACTT
        601 CAGCACGTGT CTTGTAGTTC CCGTCATCTT TGAAAAATAT AGTTCTTTCC TGTACATAGC
        661 CTTCGGGCAT GGCACTCTTG AAAAAGTCAT GCTGTTTCAT GTGATCTGGG TATCTTGAAA
        721 AGCATTGAAC ACCATAACAG AAAGTAGTGA CAAGTGTTGG CCACGGAACA GGTAGTTTTC
        781 CAGTAGTGCA AATAAATTTA AGGGTAAGTT TTCCGTATGT TGCATCACCT TCACCCTCTC
        841 CACTGACAGA AAATTTTGTG CCCATTAACA TCACCATCTA AATTCAACAA GAATTTGGGA
        901 CAACTCCAGT GAAAAGTTCT TCTCCTTTAC TCATGATATC CGGATCCAGG CCTGTCGACG
        961 CTAGCTTTAA CAAAGCGACT ATAAGTTCAG AAAGTGAGAT GAGATTGGAA ATTAGTAATC
       1021 CAACCTAATT CAATTGATGG ATATGGCCAA GAATGTTCTA TCCTTGAATA TATCTTCGAT
      1081 GTTTCCGATT AAACCA
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14458_A6L7c.seq check
      >06188_14458_A6L7_ADH-Forward_C03_03_ABI08.ab1
          1 AGCGGCCCTT TAATGGACAC ACCTCTACCG GCAGATCCGC TAGGGATAAC AGGGTAATAT
         61 ACTAGTAAGA TGATTCTTTT ATCGTCGATA ACGATGAGGA TGTAGACGAT TATGATGAGA
        121 GTGATTAGCT TCTAAAATTT GGTGTTTTCA AACGCTATTT ACAGTACAAT CTGAAAAAAT
        181 TGGATGAACA TTGTAAATGG TAGGATACGA GTTCCAATTA ATGTATTTTT TAAGTATTAC
        241 ACTTAGCTTA TTAATTTTAT ATATACATTC TACCTCTGTG GGTTTAAAGA CAACTCGTAC
        301 ACATACTCAA ATTATTTATG AACATTATAA TGCATATTCG TACTGTCTAT TAAACATTTT
        361 TTTGACATTA AAAATTTCGT TTACTAACGT AGAAAGCGCT GATAATTGAG GCTACTATTT
        421 TAATATCTAG AAACAAAGAT TCATTAATTA ATTAAGTAAG CTCCAGGATA CTTGTATATT
        481 TCGTTAAAAA AGCGCAATTT CAACAATTCC TATGAACATC CATGATTTCA TCACAAAATC
        541 AAACATATCA GGATTTAACG TGAATTATTT GCTTTCTTGT GATTTTCATC TGATTTCTGG
        601 TCATTTACGT TACTGTAAAC AAGCTTTTTA AAAAAAGGAT TTTTTACGCA ATATTATCGA
        661 TATCCCAATC TGTAGTATAA AAAGTGCAAC AGTGTTGAGT TTCCCGAAAC CAGGCATTTT
        721 TGCGGTAGGG TCTGAAACTT TCACGAAACC ATTTCACAAC AAAACTTCTT CAACAACATG
        781 TGTGCAAAGA AAATCGTCGT CTTACCAGGA GACCATATTG GCCCTGAAAT TGTTGCTTCT
        841 GCCTTGGAGG TTTTGAAAGT CGTTGAGAAG AAGCGACCTG AGTTTAAAAC TCGAGTTTGA
        901 AGAACACAAG ATTGGAGGTG CCTCTATTGA TGCCTATGGG AACCCCTTTG ACTGACGAGA
        961 CTGTGAAAGC TTGTTTGGAA GCTGACGTGT TCTTTGGGTG CCGTTGGTGG TCTTGAATTG
       1021 ACGACCCCAT TGTCGTCTGA GCCAAGGTTA TGAGCTTCGT AGAGTATGAG ATTAGGACCA
      1081 ACCATG
      //
      Primer: ars_R1
      Sequence file: RDB14458_A6L7d.seq check
      >06188_14458_A6L7_ars_R1_D03_04_ABI08.ab1
          1 TGGTTCGGTT TATCTAATTA CTTAAGTACC TTTAACTAAA CAAAATGCCT ATATATATAT
         61 TAATTTACAA TGAGTGTCAG ATAAGTCACT ATGTCCGAGT GGTTAAGGAG TTAGACTCGA
        121 ATTCGCAAGC TTAGCTACAA ATCCCACTGG CTATATGTAT GCATTTGTGT TAAAAAAGTT
        181 TGTATAGATT ATTTAATCTA CTCAGCATTC TTTCTCTAAA TAGGAATTTG TTACTTAATG
        241 GAGAAAAAAA TGTTTCGATT TACCTAGTGT ATTTGTTTGT ATACTCACGT TTAATTTCAA
        301 ACATCCATTC TATCTTGTGT AATTTTTGGC ATGGTGAAAA AGATAATCAG CCTTATAATC
        361 TTTACAAAAG TAAGAAATTC TGTAAATAAG CCTTAATGCC CTTGCTTTAA ATTAAAATGG
        421 TTCTTTTTCA TGATAATGTT TGCACTTTGT GAATATATTT TAGATAGTTC TGTGAGGTAT
        481 AATTAAGATG TTTTAGAGAC TTATACAATT TTGTCTTTAT AAATTCTTAA TTGATTTTAC
        541 CATCCCAGTT TAACTATGCT TCGTCGGCAT CTCTGCACAT GTCGTGTTTT CTTACCGTAT
        601 TGTCCTACCA AGAACCTCTT TTTTGCTTGG ATCGAAATTA AAGGTTTAAA AGCAAAGTTA
        661 TGGATGCTAG AGTATTTCAA AGCTATTCAG CTAGAGCTGA GGGGATGAAA AATCCCATTG
        721 CCAAGGAATT GTTGGCTTTG ATGGAAGAAA AGCAAAGCAA CTTGTCAGTC GCGGTCGATT
        781 TGACGAAGAA ATCCGAAATC TTAGAATTGG TAGATAAAAT TGGACCCTAT GTCTGTGTTA
        841 TCAAGACACA TATTGACGTT GTCGAGGATT TCGACCAGGA TATGGTAGAA AAACTGGTGG
        901 CCTTAGTAAA AGCATCGTTT TTCTTATCTT GAGATCGCAA ATTTCGCAGA CATTTGGAAA
        961 TACCGGTCAA GCTACATATG CATCCTGGTG TGTACAAAAT GCTTCTTGGG CTTCATATCA
       1021 CAATGCATAA CAGTGACAAG GCGAGGGTAT TAATACCATG CTCAGAGTTG ATACCTTGGG
      1081 GACCGGTG
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14458_A6L7e.seq check
      >06188_14488_A6L7_f1ori_R3_E03_05_ABI08.ab1
          1 GGGGTTGGGC TTGAGTATGC GGTGTGAATA CCGCACAGAT GCGTAAGGAG AAAATACCGC
         61 ATCAGGCGCC ATTCGCCATT CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC GGTGCGGGCC
        121 TCTTCGCTAT TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT AAGTTGGGTA
        181 ACGCCAGGGT TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGAATT CGAGCTCGGG
        241 AGCGCTACCG TGAATGGGCT CAACCAAACA ATGAACCTTT TCTTCTGATT TTCCTACCAC
        301 ACCGGAAAGG GAGGCAGAAG GCAAAAGGCC CAAGCTACCA GGAATGACAG AAGCCTCATC
        361 TGAAATAATG TCACCAAACA AGTTGTCAGT CAAAACAACA CCGTTAAGTG TACGAGGGCT
        421 CTTGACCAAA AGCATGGCTG CGGAGTCAAT GAGCTGGTTT TTTAAGGTAA GGTGAGGATA
        481 TTCCTCCTTA AAAATCTTAG CTACAGTCTT GCGCCCAAGA CGAGAAGATG CCCCAACATT
        541 ATCTTTTTCT AGTAATGTGA CACGGAGCAC GAGAGGGGGT AAAATTTTCC TCTAAGCGGG
        601 CCGGGGGCCC AACCTTCCAA TTAATTAAAA TCGAAGTCCT CCCTCACAAT GATTTACAAA
        661 GTTGTTGCAT AAGAAATCCC TTAAGTAAGA GAAGATTGTT TAGTGGATTT TCTTTCACGT
        721 TTACTAAAAA TTTACATACA AAATGGATGG ATCTTCTTTC TCAATTGTTT CCCTTTCTTT
        781 CTTGCAAACG CGTTTAACAA AGAAGATGAC ATGCTATTTT CTGATAATTT TTTCTATAGT
        841 TTTCTAATTT TTGTACGTCC TTGGGGAGTC CGAATGTAAA ATTCGGGGTA TGGTAGTAGC
        901 GGCAGCCGTT CATTATGGTT ATTTAGGATA AAGTTAGGGC CAAGCGAGAA ACAGAATGGG
        961 ATAACAAGGC ATCGGTCTTA TAAATATTAG CTGAAAACTG CAATTATTGA ATTTTGATTA
      1021 TTTCCATGGT ACTCAAATGA ATGCCGA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2022.07.13

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220713.pl