Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL-FFH1

S. pombe 3 ter end FLAG2-His6-tagged vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06185
Resource name pDUAL-FFH1
Clone info. S. pombe 3 ter end FLAG2-His6-tagged vector with nmt1 promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, leu1+. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364052.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06185 pDUAL-FFH1 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB06185z.seq

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14484_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14484_A6L7a.seq check
      >06185_14484_A6L7_nmt1Fw_H01_08_ABI08.ab1
          1 GAGAATTAAT TTAAATCAGG GGAAAAACGG TAACTCTCGG CTACTGGATG GTTCAGTCAC
         61 CCAACGATTA CTGGGGAGAG AAAACAGGGC AAAAGCAAAG CTTAAAGGAA TCCGATTGTC
        121 ATTCGGCAAT GTGCAGCGAA ACTAAAAACC GGATAATGGA CCTGTTAATC GAAACATTGA
        181 AGATATATAA AGGAAGAGGA ATCCTGGCAT ATCATCAATT GAATAAGTTG AATTAATTAT
        241 TTCAATCTCA TTCTCACTTT CTGACTTATA GTCGCTTTGT TAAAGCTAGC GTCGACAGGC
        301 CTGGATCCGG ATATCATGGA TTATAAGGAT GATGACGATA AACCCATGGA CTACAAGGAC
        361 GACGATGACA AACATCACCA CCATCACCAC TGAGATCTCG ACTCTAGAGG ATCCGGCGCG
        421 CCACTTCTAA ATAAGCGAAT TTCTTATGAT TTATGATTTT TATTATTAAA TAAGTTATAA
        481 AAAAAATAAG TGTATACAAA TTTTAAAGTG ACTCTTAGGT TTTAAAACGA AAATTCTTAT
        541 TCTTGAGTAA CTCTTTCCTG TAGGTCAGGT TGCTTTCTCA GGTATAGTAT GAGGTCGCTC
        601 TTATTGACCA CACCTCTACC GGCAGATCCG CTAGGGATAA CAGGGTAATA TACTAGTAAG
        661 ATGATTCTTT TATCGTCGAT AACGATGAGG ATGTAGACGA TTATGATGAG AGTGATTAGC
        721 TTCTAAAATT TGGTGTTTTC AAACGCTATT TACAGTACAA TCTGAAAAAA TTGGATGAAC
        781 ATTGTAAATG GTAGGATACG AGTTCCAATT AATGTATTTT TTTAAGTATT ACACTTAGCT
        841 TATTAATTTT ATATATACAT TCTACCTCTG TGGGTTTAAA GACACTCGTA CACATACTCA
        901 ATTATTTATG ACATTATAAT GCATATTCGT ACTGTCTATT AAACATTTTT TTTTGACATT
        961 AAAAATTTCG TTAACTACGT AGAAGCGCTG ATATGAGCTA CTATTTTAAT TATCTAGAAA
       1021 CAAGATCATT ATTATTAAGG TAAGCTTCAA GGATACTTGT AATTTCGTAA AGGCCAAGTC
      1081 CAGGCCGAG
      //
      Primer: LEU1pro_F
      Sequence file: RDB14484_A6L7b.seq check
      >06185_14484_A6L7_LEU1pro_F_A02_01_ABI08.ab1
          1 AATAAAGGGT GCCAACAGTG TTGAGTTTCC CGAAACCAGG CATTTTTGCG GTAGGGTCTG
         61 AAACTTTCAC GAAACCATTT CACAACAAAA CTTCTTCAAC AACATGTGTG CAAAGAAAAT
        121 CGTCGTCTTA CCAGGAGACC ATATTGGCCC TGAAATTGTT GCTTCTGCCT TGGAGGTTTT
        181 GAAAGTCGTT GAGAAGAAGC GACCTGAGTT AAAACTCGAG TTTGAAGAAC ACAAGATTGG
        241 AGGTGCCTCT ATTGATGCCT ATGGAACCCC TTTGACTGAC GAGACTGTGA AGGCTTGTTT
        301 GGAAGCTGAC GGTGTTCTTT TGGGTGCCGT TGGTGGTCCT GAATGGACCA ACCCCAATTG
        361 TCGTCCTGAG CAAGGTTTAT TGAAGCTTCG TAAGAGTATG GGTGTTTGGG CCAACCTTCG
        421 ACCTTGCAAC TTTGCCAGCA AGTCTTTAGT CAAGTACAGC CCTTTGAAGC CTGAAATCGT
        481 TGAAGGTGTC GATTTTTGTG TTGTACGAGA ACTTACTGGA GGTTGTTACT TTGGTGAGCG
        541 CACTGAGGAC AACGGATCGG GTTATGCTAT GGACACTTGG CCTTACAGTT TGGAAGAAGT
        601 TTCTCGTATT GCTCGTTTGG CGGCCGCGGG CCCAACACCA ATGTTTATAA CCAAGTTTTA
        661 TCTTGTTTGT CTACATGGTA TTTTACATTC ATCTACATAC ATCTTTCATT GGCTTTGTAC
        721 ATAGTTATCA TTACAAGTCT AAAAAAAATT CACTCTTTTC TTATTCAATG TCAATCCAAG
        781 AGAAAAGATT GTGGGTAATG TTGTAGGAGC ATGTTTAATA AATTACTATA GCAAATTACT
        841 TTTTTATTCC CAAGGTGTTT ATCTATAATA GTTAATATTT TTAGTCGCTA CATAAAATTT
        901 TACCCAAAGA GTACTTGTAT ACTAAATTCT AAATGCCCTT CTGACATAAA ACGCCCTAGG
        961 AAAACAAACG CAAACAAGGC ATCGACTTTT TCAATACCAA CGAAAAATTT TACATTAGTC
       1021 CTTTTTTTTA ATGCCTGAGA AAGTCTTTGC TGGATATGCG TCGAACAGCT TCTCGATATT
      1081 CTCTTGTCTT CGACAACCAG GGATTAACGA CTA
      //
      Primer: ars_R1
      Sequence file: RDB14484_A6L7c.seq check
      >06185_14484_A6L7_ars_R1_B02_02_ABI08.ab1
          1 TGGTCCGGTT TTATACTAAA TTACTTAAGT ACCTTTAACT AAACAAAATG CCTATATATA
         61 TATTAATTTA CAATGAGTGT CAGATAAGTC ACTATGTCCG AGTGGTTAAG GAGTTAGACT
        121 CGAATTCGCA AGCTTAGCTA CAAATCCCAC TGGCTATATG TATGCATTTG TGTTAAAAAA
        181 GTTTGTATAG ATTATTTAAT CTACTCAGCA TTCTTTCTCT AAATAGGAAT TTGTTACTTA
        241 ATGGAGAAAA AAATGTTTCG ATTTACCTAG TGTATTTGTT TGTATACTCA CGTTTAATTT
        301 CAAACATCCA TTCTATCTTG TGTAATTTTT GGCATGGTGA AAAAGATAAT CAGCCTTATA
        361 ATCTTTACAA AAGTAAGAAA TTCTGTAAAT AAGCCTTAAT GCCCTTGCTT TAAATTAAAA
        421 TGGTTCTTTT TCATGATAAT GTTTGCACTT TGTGAATATA TTTTAGATAG TTCTGTGAGG
        481 TATAATTAAG ATGTTTTAGA GACTTATACA ATTTTGTCTT TATAAATTCT TAATTGATTT
        541 TACCATCCCA GTTTAACTAT GCTTCGTCGG CATCTCTGCA CATGTCGTGT TTTCTTACCG
        601 TATTGTCCTA CCAAGAACCC TCTTTTTTTG CTTGGATCGA AATTAAAGGT TTAAAAGCAA
        661 AGTTATGGGA TGCTAGAGTA TTTCAAGCTA TTCAGCTAGA GCTGAGGATG AAAAATCCAT
        721 TGCCAGGAAT TGTTGCTTGA TGAAGAAAAG CAAGCACTGG TCAGTCGCGT CGATTTGACG
        781 AAGAATTCGG AAATCTAGAA TGTTAGAATA AATGGAACCT ATGGCTGGTA TCAGACCTAT
        841 GACGTTGTCC AGGATTCGAT CAGAAATTGT GAACTAGTGC CTAGTAAAGC ACGTCTTATC
      901 TTAGGATCGC
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14484_A6L7d.seq check
      >06185_14484_A6L7_f1ori_R3_C02_03_ABI08.ab1
          1 CGCTTAGGGT GCCTGAGTAT GCGGTGTGAA TACCGCACAG ATGCGTAAGG AGAAAATACC
         61 GCATCAGGCG CCATTCGCCA TTCAGGCTGC GCAACTGTTG GGAAGGGCGA TCGGTGCGGG
        121 CCTCTTCGCT ATTACGCCAG CTGGCGAAAG GGGGATGTGC TGCAAGGCGA TTAAGTTGGG
        181 TAACGCCAGG GTTTTCCCAG TCACGACGTT GTAAAACGAC GGCCAGTGAA TTCGAGCTCG
        241 GGAGCGCTAC CGTGAATGGG CTCAACCAAA CAATGAACCT TTTCTTCTGA TTTTCCTACC
        301 ACACCGGAAA GGGAGGCAGA AGGCAAAAGG CCCAAGCTAC CAGGAATGAC AGAAGCCTCA
        361 TCTGAAATAA TGTCACCAAA CAAGTTGTCA GTCAAAACAA CACCGTTAAG TGTACGAGGG
        421 CTCTTGACCA AAAGCATGGC TGCGGAGTCA ATGAGCTGGT TTTTTAAGGT AAGGTGAGGA
        481 TATTCCTCCT TAAAAATCTT AGCTACAGTC TTGCGCCAAA GACGAGAAGT TGCCAAAACA
        541 TTAGCTTTGT CGAGTAATGT GACGGGAGCA GGAGGGTTGG AAGTTTCAGC TAAGCGGCCG
        601 CGGGCCCAAC CTTCCAATTC ATTAAATCGA GTCCTCCATC AGATGATTTA CAAGGTTTTG
        661 CATAGAATCC CTAAGTAAGA GAAGTTGTTA GTGATTTCTT CAAGTTTACT AAAATTTACA
        721 TACAAATGGA TGATCTCTTC TCCATTGTTT CCTTTCTTCT TGCAAACGCG TTTTACAAAG
        781 AGATGACATG CTATTTTTCT GATTATTTTT TTTTCTATAG TTTTTCTATT TTTGTACGTC
        841 CCTTGGGGAG TCCGAAATGT AAAAATCGGG GGTATGGGTT AGTAGCGGGC AGCGTTTCAT
        901 TATGGGTATA TAAAAAGATA AAAAAGTAAG GGGCAAGCGA AGACAGAAAT GGGAATACAA
        961 AGGGCATCGT CTATAATTTA TAGCTAAAAA TTTGTATTTT AATTTGTATT TTTTTGTAAT
       1021 TTTATTCTCA ATTGTTTACT AAATGGAATG CGAATTAGAG AAACTTCGAC GAACTGTCCG
      1081 AGATTAGCCT TCA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.
      user_report Takayama, S., Enhancing 3-hydroxypropionic acid production in combination with sugar supply engineering by cell surface-display and metabolic engineering of Schizosaccharomyces pombe. Microb. Cell Fact. 17 (1): 176 (2018). PMID 30424766.
      user_report Dujeancourt, L., Interactions between peptidyl tRNA hydrolase homologs and the ribosomal release factor Mrf1 in S. pombe mitochondria. Mitochondrion 13 (6): 871-880 (2013). PMID 23892058.
      user_report Kuhl, I., A genome wide study in fission yeast reveals nine PPR proteins that regulate mitochondrial gene expression. Nucleic Acids Res., 39 (18): 8029-8041 (2011). PMID 21727087.

      2022.05.18

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220516.pl