Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL-HFG81

S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter

Catalog number RDB06184
Resource name pDUAL-HFG81
Clone info. S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, leu1+. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364051.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      This RESOURCE contains a fluorescent protein owned or licensed by Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd. (Cytiva). Please refer to Schedule B and use Schedule A (download the Schedule A and Schedule B [link]).
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]
      GFPリソースを含みます。Schedule Bをご一読の上Schedule A (英語版のみ) の提出をお願いします (Schedule AとSchedule Bを入手[link])。

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06184 pDUAL-HFG81 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB06184z.seq

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14457_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14457_A6L7a.seq check
      >06184_14457_A6L7_nmt1Fw_F08_06_ABI08.ab1
          1 TGTTATTAAT TTAAAATCAG GAAAACGTAA CTCTCGGCTA CTGGATGGTT CAGTCACCCA
         61 ACGATTACTG GGGAGAGAAA ACAGGGCAAA AGCAAAGCTT AAAGGAATCC GATTGTCATT
        121 CGGCAATGTG CAGCGAAACT AAAAACCGGA TAATGGACCT GTTAATCGAA ACATTGAAGA
        181 TGGAAGAGGA ATCCTGGCAT ATCATCAATT GAATAAGTTG AATTAATTAT TTCAATCTCA
        241 TTCTCACTTT CTGACTTATA GTCGCTTTGT TAAAGCTAGC GTCGACAGGC CTGGATCCTA
        301 TGCATCACCA CCATCATCAT ATGGATTATA AGGATGATGA CGATAAACCC ATGGGTAAAG
        361 GAGAAGAACT TTTCACTGGA GTTGTCCCAA TTCTTGTTGA ATTAGATGGT GATGTTAATG
        421 GGCACAAATT TTCTGTCAGT GGAGAGGGTG AAGGTGATGC AACATACGGA AAACTTACCC
        481 TTAAATTTAT TTGCACTACT GGAAAACTAC CTGTTCCGTG GCCAACACTT GTCACTACTT
        541 TCTGTTATGG TGTTCAATGC TTTTCAAGAT ACCCAGATCA CATGAAACAG CATGACTTTT
        601 TCAAGAGTGC CATGCCCGAA GGCTATGTAC AGGAAAGAAC TATATTTTTC AAAGATGACG
        661 GGAACTACAA GACACGTGCT GAAGTCAAGT TTGAAGGTGA TACCCTTGTT AATAGAATCG
        721 AGTTAAAAGG TATTGATTTT AAAGAAGATG GAAACATTCT TGGACACAAA TTGGAATACA
        781 ACTATAACTC ACACAATGTA TACATCATGG CAGACAAACA AAAGAATGGA ATCAAAGTTA
        841 ACTTCAAAAT TAGACACAAC ATTGAAGATG GAAGCGTTCA ACTAGCAGAC CATTATCAAC
        901 AAAATACTCC AATTGGCGAT GGCCCTGTCC TTTTACCAGA CAACCATTAC CTGTCCACAC
        961 AATCTGCCCT TTCGAAAGAT CCCAACGAAA AGAGAGACCA CATGGTCCCT TCTTGAGTTT
       1021 GTAACAGCTG CTGGGATTAC ACATGGGCAT GGATGAACTA TACAAAGATA TCATGAGATC
       1081 TCGACTCTAG AGATCCGGCG CCGCCACTTC TAAATAAGCG AATTCTATGA TTTATGATTT
       1141 TAATAATCAG TAGGTATAAA AAAAAATAGT TGTAATACAA GTTTTTAAAG GTTGACCCTC
      1201 TTAAAGG
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14457_A6L7b.seq check
      >06184_14457_A6L7_ADH_rev_G05_20_ABI24.ab1
          1 GGGGGAGTAA TCAGATAAGA TTTTCGTTTT AAACCTAAGA GTCACTTTAA AATTTGTATA
         61 CACTTATTTT TTTTATAACT TATTTAATAA TAAAAATCAT AAATCATAAG AAATTCGCTT
        121 ATTTAGAAGT GGCGCGCCGG ATCCTCTAGA GTCGAGATCT CATGATATCT TTGTATAGTT
        181 CATCCATGCC ATGTGTAATC CCAGCAGCTG TTACAAACTC AAGAAGGACC ATGTGGTCTC
        241 TCTTTTCGTT GGGATCTTTC GAAAGGGCAG ATTGTGTGGA CAGGTAATGG TTGTCTGGTA
        301 AAAGGACAGG GCCATCGCCA ATTGGAGTAT TTTGTTGATA ATGGTCTGCT AGTTGAACGC
        361 TTCCATCTTC AATGTTGTGT CTAATTTTGA AGTTAACTTT GATTCCATTC TTTTGTTTGT
        421 CTGCCATGAT GTATACATTG TGTGAGTTAT AGTTGTATTC CAATTTGTGT CCAAGAATGT
        481 TTCCATCTTC TTTAAAATCA ATACCTTTTA ACTCGATTCT ATTAACAAGG GTATCACCTT
        541 CAAACTTGAC TTCAGCACGT GTCTTGTAGT TCCCGTCATC TTTGAAAAAT ATAGTTCTTT
        601 CCTGTACATA GCCTTCGGGC ATGGCACTCT TGAAAAAGTC ATGCTGTTTC ATGTGATCTG
        661 GGTATCTTGA AAAGCATTGA ACACCATAAC AGGAAAGTAG TGACAAGTGT TGGCCACGGA
        721 ACAGGTAGTT TTCCAGTAGT GCAAATAAAT TTAAGGGTAA GTTTTCCGTA TGTTGCATCA
        781 CCCTTCACCC TCTCCCACTG ACAGAAAAAT TTGTGCCCAT TAACATCACC AATCTAATCC
        841 ACAAGAATTG GAACACCTCC AGGTGAAAAG TTCCTTCTTC CCTTTACCCA TGGGTTTATC
      901 GTCCATCCAT CCCTTATTAA TCCCATGATG ATGGATGGGG GTG
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14457_A6L7c.seq check
      >06184_14457_A6L7_ADH-Forward_G08_07_ABI08.ab1
          1 TGCCCCCTTT TATTTGACAC ACCTCTACCG GCAGATCCGC TAGGGATAAC AGGGTAATAT
         61 ACTAGTAAGA TGATTCTTTT ATCGTCGATA ACGATGAGGA TGTAGACGAT TATGATGAGA
        121 GTGATTAGCT TCTAAAATTT GGTGTTTTCA AACGCTATTT ACAGTACAAT CTGAAAAAAT
        181 TGGATGAACA TTGTAAATGG TAGGATACGA GTTCCAATTA ATGTATTTTT TAAGTATTAC
        241 ACTTAGCTTA TTAATTTTAT ATATACATTC TACCTCTGTG GGTTTAAAGA CAACTCGTAC
        301 ACATACTCAA ATTATTTATG AACATTATAA TGCATATTCG TACTGTCTAT TAAACATTTT
        361 TTTGACATTA AAAATTTCGT TTACTAACGT AGAAAGCGCT GATAATTGAG GCTACTATTT
        421 TAATATCTAG AAACAAAGAT TCATTAATTA ATTAAGTAAG CTCCAGGATA CTTGTATATT
        481 TCGTTAAAAA AGCGCAATTT CAACAATTCC TATGAACATC CATGATTTCA TCACAAAATC
        541 AAACATATCA GGATTTAACG TGAATTATTT GCTTTCTTGT GATTTTCATC TGATTTCTGG
        601 TCATTTACGT TACTGTAAAC AAGCTTTTTA AAAAAAGGAT TTTTTACGCA ATATTATCGA
        661 TATCCCAATC TGTAGTATAA AAAGTGCAAC AGTGTTGAGT TTCCCGAAAC CAGGCATTTT
        721 TGCGGTAGGG TCTGAAACTT TCACGAAACC ATTTCACAAC AAAACTTCTT CAACAACATG
        781 TGTGCAAAGA AAATCGTCGT CTTACCAGGA GACCATATTG GCCCTGAAAT TGTTGCTTCT
        841 GCCTTGGAGG TTTTGAAAGT CGTTGAGAAG AAGCGACCTG AGTTAAAACT CGAGTTTGAA
        901 GAACACAAGA TTGGAGGTGC CTCTATTGAT GCCTATGGAA CCCCTTTGAC TGACGAGACT
        961 GTGAAAGGCT TGTTTGGAAG CTGACGGTGT TCTTTTGGGT GCCGTTGGTG GTCCTGAATG
       1021 GACCAACCCC AATTGTCGTC CTGAGCAAGG TTTATTGAAG CTTCGTAAGA GTATGGGTGT
       1081 TTGGCACTTC GACTTGCACT TTGCCAGCAG TCTTTAGTCA GTACAGGCCA TTGAGCTGGA
      1141 TCGGTGAGGT TCGATTGTGT GTACGAGAAC TTACCTTGAA GTGT
      //
      Primer: ars_R1
      Sequence file: RDB14457_A6L7d.seq check
      >06184_14457_A6L7_ars_R1_H08_08_ABI08.ab1
          1 TGGGGTTCGG TTTTTTACTA ATTACTTAAG TACCTTTAAC TAAACAAAAT GCCTATATAT
         61 ATATTAATTT ACAATGAGTG TCAGATAAGT CACTATGTCC GAGTGGTTAA GGAGTTAGAC
        121 TCGAATTCGC AAGCTTAGCT ACAAATCCCA CTGGCTATAT GTATGCATTT GTGTTAAAAA
        181 AGTTTGTATA GATTATTTAA TCTACTCAGC ATTCTTTCTC TAAATAGGAA TTTGTTACTT
        241 AATGGAGAAA AAAATGTTTC GATTTACCTA GTGTATTTGT TTGTATACTC ACGTTTAATT
        301 TCAAACATCC ATTCTATCTT GTGTAATTTT TGGCATGGTG AAAAAGATAA TCAGCCTTAT
        361 AATCTTTACA AAAGTAAGAA ATTCTGTAAA TAAGCCTTAA TGCCCTTGCT TTAAATTAAA
        421 ATGGTTCTTT TTCATGATAA TGTTTGCACT TTGTGAATAT ATTTTAGATA GTTCTGTGAG
        481 GTATAATTAA GATGTTTTAG AGACTTATAC AATTTTGTCT TTATAAATTC TTAATTGATT
        541 TTACCATCCC AGTTTAACTA TGCTTCGTCG GCATCTCTGC ACATGTCGTG TTTTCTTACC
        601 GTATTGTCCT ACCAAGAACC TCTTTTTTGC TTGGATCGAA ATTAAAGGTT TAAAAGCAAA
        661 GTTATGGATG CTAGAGTATT TCAAAGCTAT TCAGCTAGAG CTGAGGGGAT GAAAAATCCC
        721 ATTGCCAAGG AATTGTTGGC TTTGATGGAA GAAAAGCAAA GCAACTTGTC AGTCGCGGTC
        781 GATTTGACGA AGAAATCCGA AATCTTAGAA TTGGTAGATA AAATTGGACC CTATGTCTGT
        841 GTTATCAAGA CACATATTGA CGTTGTCGAG GATTTCGACC AGGATATGGT AGAAAAACTG
        901 GGTGGGCCTT AGGTAAAAAG CATCGTTTTC TTATCTTTGA GGATCGCAAA TTCGCAGACA
        961 TTGGGAATAC CGTCAGCTAC ATATGCATCT GGTGTGTACA AATTGCTTCT TGGGCTCATA
       1021 TCACAAATTG CCATACAGTG CCAGGCGGAG GGTATATACA GGCCTCAAGG AGGTTGGTTA
       1081 CTTTTGGGAC GTGGTCCTCT TGCTTTTGCT GGAATGTCTT CAAGGGCTCA TGCTACTGGT
      1141 TCTACCAGAG GAAAGCTAGA TGGGTTGGGG GAAGGCAATA CCGGAATATA TG
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14457_A6L7e.seq check
      >06184_14457_A6L7_f1ori_R3_F01_16_ABI24.ab1
          1 GCAGGGATGC TTGAGTATGC GGTGTGAATA CCGCACAGAT GCGTAAGGAG AAAATACCGC
         61 ATCAGGCGCC ATTCGCCATT CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC GGTGCGGGCC
        121 TCTTCGCTAT TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT AAGTTGGGTA
        181 ACGCCAGGGT TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGAATT CGAGCTCGGG
        241 AGCGCTACCG TGAATGGGCT CAACCAAACA ATGAACCTTT TCTTCTGATT TTCCTACCAC
        301 ACCGGAAAGG GAGGCAGAAG GCAAAAGGCC CAAGCTACCA GGAATGACAG AAGCCTCATC
        361 TGAAATAATG TCACCAAACA AGTTGTCAGT CAAAACAACA CCGTTAAGTG TACGAGGGCT
        421 CTTGACCAAA AGCATGGCTG CGGAGTCAAT GAGCTGGTTT TTTAAGGTAA GGTGAGGATA
        481 TTCCTCCTTA AAAATCTTAG CTACAGTCTT GCGCCAAAGA CGAGAAGTTG CCAAAACATT
        541 AGCTTTGTCG AGTAATGTGA CGGGAGCAGG AGGGTTGGAA GTTTCAGCTA AGCGGCCGCG
        601 GGCCCAACCT TCCAATTCAT TAAATCGAGT CCTCCATCAG ATGATTTACA AAGTTTTGCA
        661 TAGAATCCCT AAGTAAGAGA AGTTGTTAGT GATTTCTTCA AGTTTACTAA AATTTACATA
        721 CAAATGGGAT GATCTCTTCT CCATTGTTTC CTTTTCTTCT TGCAAACGCG TTTTACAAGA
        781 GATGACATGC TATTTTCTGA ATATTTTTTT TCTATAGTTT TCTATTTTGT ACGTCCTGGG
        841 GAGTTCGAAT GTAAAATCGG GTATGGTAGT AGCGCAGCGT CATATGTATT AGGATTAAGT
        901 AAGGCCAGCG AGAACGAATG GGATACTGGC ATCGTCTATA ATTATAGGCT AAAATGGAAT
      961 TCGTGATTTT GCAATATGCC ATGTACTATG AATG
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2022.07.13

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220713.pl