Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL-HFG1

S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 promoter

Catalog number RDB06182
Resource name pDUAL-HFG1
Clone info. S. pombe 5 ter end His6-FLAG-GFP(S65C)-tagged vector with nmt1 promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, leu1+. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364049.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      This RESOURCE contains a fluorescent protein owned or licensed by Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd. (Cytiva). Please refer to Schedule B and use Schedule A (download the Schedule A and Schedule B [link]).
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]
      GFPリソースを含みます。Schedule Bをご一読の上Schedule A (英語版のみ) の提出をお願いします (Schedule AとSchedule Bを入手[link])。

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06182 pDUAL-HFG1 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB06182z.seq

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB13522_A5Ipp1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB13522_A5Ipa.seq check
      >06182_13522_A5Ip_nmt1Fw_D04_10.ab1
          1 AGGAATTTTA TTAAATCAGG AAAAACGTAA CTCTCGGCTA CTGGATGGTT CAGTCACCCA
         61 ACGATTACTG GGGAGAGAAA ACAGGGCAAA AGCAAAGCTT AAAGGAATCC GATTGTCATT
        121 CGGCAATGTG CAGCGAAACT AAAAACCGGA TAATGGACCT GTTAATCGAA ACATTGAAGA
        181 TATATAAAGG AAGAGGAATC CTGGCATATC ATCAATTGAA TAAGTTGAAT TAATTATTTC
        241 AATCTCATTC TCACTTTCTG ACTTATAGTC GCTTTGTTAA AGCTAGCGTC GACAGGCCTG
        301 GATCCTATGC ATCACCACCA TCATCATATG GATTATAAGG ATGATGACGA TAAACCCATG
        361 GGTAAAGGAG AAGAACTTTT CACTGGAGTT GTCCCAATTC TTGTTGAATT AGATGGTGAT
        421 GTTAATGGGC ACAAATTTTC TGTCAGTGGA GAGGGTGAAG GTGATGCAAC ATACGGAAAA
        481 CTTACCCTTA AATTTATTTG CACTACTGGA AAACTACCTG TTCCGTGGCC AACACTTGTC
        541 ACTACTTTCT GTTATGGTGT TCAATGCTTT TCAAGATACC CAGATCACAT GAAACAGCAT
        601 GACTTTTTCA AGAGTGCCAT GCCCGAAGGC TATGTACAGG AAAGAACTAT ATTTTTCAAA
        661 GATGACGGGA ACTACAAGAC ACGTGCTGAA GTCAAGTTTG AAGGTGATAC CCTTGTTAAT
        721 AGAATCGAGT TAAAAGGTAT TGATTTTAAA GAAGATGGAA ACATTCTTGG ACACAAATTG
        781 GAATACAACT ATAACTCACA CAATGTATAC ATCATGGCAG ACAAACAAAA GAATGGAATC
        841 AAAGTTAACT TCAAAATTAG ACACAACATT GAAGATGGAA GCGTTCAACT AGCAGACCAT
        901 TATCAACAAA ATACTCCAAT TGGCGATGGC CCTGTCCTTT TACCAGACAA CCATTACCTG
        961 TCCACACAAT CTGCCCTTTC GAAAGATCCC AACGAAAAGA GAGACCACAT GGGTCCTTCT
       1021 TGAGTTTGTA ACAGCTGCTG GGATTTACAC ATGGCATGGG ATGAACTATA CAAAGGATAT
       1081 CATGAGATCT CGACTCTAGA GGATCCGGCG CGCCAACTTC TAATAGCCGA TTCCTAATGG
      1141 ATTTATTGAA TTTTATTATT ACATTAGTTA ATTAAAAAAT TAGAGCGT
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB13522_A5Ipb.seq check
      >06182_13522_A5Ip_ADHrev_E04_13.ab1
          1 TAAAGAAATT CTTCAGGAAA TAAGAATTTT CGTTTTAAAA CCTAAGAGTC ACTTTAAAAT
         61 TTGTATACAC TTATTTTTTT TATAACTTAT TTAATAATAA AAATCATAAA TCATAAGAAA
        121 TTCGCTTATT TAGAAGTGGC GCGCCGGATC CTCTAGAGTC GAGATCTCAT GATATCTTTG
        181 TATAGTTCAT CCATGCCATG TGTAATCCCA GCAGCTGTTA CAAACTCAAG AAGGACCATG
        241 TGGTCTCTCT TTTCGTTGGG ATCTTTCGAA AGGGCAGATT GTGTGGACAG GTAATGGTTG
        301 TCTGGTAAAA GGACAGGGCC ATCGCCAATT GGAGTATTTT GTTGATAATG GTCTGCTAGT
        361 TGAACGCTTC CATCTTCAAT GTTGTGTCTA ATTTTGAAGT TAACTTTGAT TCCATTCTTT
        421 TGTTTGTCTG CCATGATGTA TACATTGTGT GAGTTATAGT TGTATTCCAA TTTGTGTCCA
        481 AGAATGTTTC CATCTTCTTT AAAATCAATA CCTTTTAACT CGATTCTATT AACAAGGGTA
        541 TCACCTTCAA ACTTGACTTC AGCACGTGTC TTGTAGTTCC CGTCATCTTT GAAAAATATA
        601 GTTCTTTCCT GTACATAGCC TTCGGGCATG GCACTCTTGA AAAAGTCATG CTGTTTCATG
        661 TGATCTGGGT ATCTTGAAAA GCATTGAACA CCATAACAGA AAGTAGTGAC AAGTGTTGGC
        721 CACGGAACAG GTAGTTTTCC AGTAGTGCAA ATAAATTTAA GGGTAAGTTT TCCGTATGTT
        781 GCATCACCTT CACCCTCTCC ACTGACAGAA AATTTGTGCC CATTAACATC ACCATCTAAT
        841 TCAACAAGAA TTGGGACAAC TCCAGTGAAA AGTTCTTCTC CTTTACCCAT GGGTTTATCG
        901 TCATCATCCT TATAATCCAA TATGATGATG GTGGTGAATG CATAGGATCC AGGCCTGTCG
        961 ACGCTAGCTT TAACAAAGCG GACTTATAAG TCAGAAGTGA GATGAGATTG AAATAATTTA
       1021 TTCCAACTTA ATTCCAATGG ATGATTGGCA GGGATTCCTC TCCTTATATA TATCCTCATG
       1081 GTTCGATACC GTCCATATCC GTTTACTCGC TGCAATGCGA TGCATCGGAT CCTAGCTTGC
      1141 TTTGCCTGGA TTTCTCTCCC CG
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB13522_A5Ipc.seq check
      >06182_13522_A5Ip_ADH-Forward_F04_16.ab1
          1 TATTCTTTAT TGACACACCT CTACCGGCAG ATCCGCTAGG GATAACAGGG TAATATACTA
         61 GTAAGATGAT TCTTTTATCG TCGATAACGA TGAGGATGTA GACGATTATG ATGAGAGTGA
        121 TTAGCTTCTA AAATTTGGTG TTTTCAAACG CTATTTACAG TACAATCTGA AAAAATTGGA
        181 TGAACATTGT AAATGGTAGG ATACGAGTTC CAATTAATGT ATTTTTTAAG TATTACACTT
        241 AGCTTATTAA TTTTATATAT ACATTCTACC TCTGTGGGTT TAAAGACAAC TCGTACACAT
        301 ACTCAAATTA TTTATGAACA TTATAATGCA TATTCGTACT GTCTATTAAA CATTTTTTTG
        361 ACATTAAAAA TTTCGTTTAC TAACGTAGAA AGCGCTGATA ATTGAGGCTA CTATTTTAAT
        421 ATCTAGAAAC AAAGATTCAT TAATTAATTA AGTAAGCTCC AGGATACTTG TATATTTCGT
        481 TAAAAAAGCG CAATTTCAAC AATTCCTATG AACATCCATG ATTTCATCAC AAAATCAAAC
        541 ATATCAGGAT TTAACGTGAA TTATTTGCTT TCTGTGGATT TTCATCTGAT TTCTGGGTCA
        601 TTACGTTACT GTAAACAAGC TTTTAAAAAA AAGGATTTTT TACGCAATTA TTATCGATAT
        661 TCCGATCTGT AGTATAAAAA AGTTGGCAAC AGTGTGTGAG TTTCCGGAAA CAGGCATTTT
        721 TGCCGTTAGG TCTGGAAACT TTCCCGGAAA CATTCACAAC AAAAACTTCT TCACACATTG
        781 GTTGGCCAAG GAAATCTGTC GTTCTTACCA GAGACATATT GGCCTTGAAA TGTGCTCGGC
        841 TGAGATTGGA AGTCGTGAAG AACGACGGAT GAACTCAGTT GGACCAGTTG AGGTCCCTTT
      901 TAGGACTTTG GACCTGATGA GCAAA
      //
      Primer: ars_R1
      Sequence file: RDB13522_A5Ipd.seq check
      >06182_13522_A5Ip_ars_R1_G04_19.ab1
          1 AGGTTTTTGG TTTATACTAA TTTACTTAAG TACCTTTAAC TAAACAAAAT GCCTATATAT
         61 ATATTAATTT ACAATGAGTG TCACATAAGT CACTATGTCC GAGTGGTTAA GGAGTTAGAC
        121 TCGAATTCGC AAGCTTAGCT ACAAATCCCA CTGGCTATAT GTATGCATTT GTGTTAAAAA
        181 AGTTTGTATA GATTATTTAA TCTACTCAGC ATTCTTTCTC TAAATAGGAA TTTGTTACTT
        241 AATGGAGAAA AAAATGTTTC GATTTACCTA GTGTATTTGT TTGTATACTC ACGTTTAATT
        301 TCAAACATCC ATTCTATCTT GTGTAATTTT TGGCATGGTG AAAAAGATAA TCAGCCTTAT
        361 AATCTTTACA AAAGTAAGAA ATTCTGTAAA TAAGCCTTAA TGCCCTTGCT TTAAATTAAA
        421 ATGGTTCTTT TTCATGATAA TGTTTGCACT TTGTGAATAT ATTTTAGATA GTTCTGTGAG
        481 GTATAATTAA GATGTTTTAG AGACTTATAC AATTTTGTCT TTATAAATTC TTAATTGATT
        541 TTACCATCCC AGTTTAACTA TGCTTCGTCG GCATCTCTGC ACATGTCGTG TTTTCTTACC
        601 GTATTGTCCT ACCAAGAACC TCTTTTTTGC TTGGATCGAA ATTAAAGGTT TAAAAGCAAA
        661 GTTATGGATG CTAGAGTATT TCAAAGCTAT TCAGCTAGAG CTGAGGGGAT GAAAAATCCC
        721 ATTGCCAAGG AATTGTTGGC TTTGATGGAA GAAAAGCAAA GCAACTTGTC AGTCGCGGTC
        781 GATTTGACGA AGAAATCCGA AATCTTAGAA ATTGGTAGAT AAAATTGGAC CCTATGTCTG
        841 TGTTATCAAG ACACATATTG AACGTTGTCG AGGATTTCGA CCAGGATATG GTAGAAAAAA
        901 CTGGTGGCCT TAGGTAAAAA GCATCGTTTT CTTATCTTTG AGGATCGCAA ATTCCGCAGG
        961 ACATTGGAAA TACCGTCAAG CTACAATATG CATCTGGGTG TGTACAAAAT TGCTTCTTGG
       1021 GCTCATATCA CAAATGGCCA TACAGTGCCA GGCCGAGGGT ATTATACAAG GCCTCCAAAG
       1081 AAGCTGGGTT TACCTTTGGG GACGTGGTCC TCATGCTTTG GCTGAATGGC CTTCCAAGGC
       1141 TCTTTGCTAA CTGTCTACAC AGAGGAATCT TAGAAATGGG TTGGGAGAAT GCATCATCCC
      1201 GCGACAATTT TTTG
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB13522_A5Ipe.seq check
      >06182_13522_A5Ip_f1ori_R3_H04_22.ab1
          1 GCGGGTGGGG GCTTTCGTAT GCGGTGTGAA ATACCGCACA GATGCGTAAG GAGAAAATAC
         61 CGCATCAGGC GCCATTCGCC ATTCAGGCTG CGCAACTGTT GGGAAGGGCG ATCGGTGCGG
        121 GCCTCTTCGC TATTACGCCA GCTGGCGAAA GGGGGATGTG CTGCAAGGCG ATTAAGTTGG
        181 GTAACGCCAG GGTTTTCCCA GTCACGACGT TGTAAAACGA CGGCCAGTGA ATTCGAGCTC
        241 GGGAGCGCTA CCGTGAATGG GCTCAACCAA ACAATGAACC TTTTCTTCTG ATTTTCCTAC
        301 CACACCGGAA AGGGAGGCAG AAGGCAAAAG GCCCAAGCTA CCAGGAATGA CAGAAGCCTC
        361 ATCTGAAATA ATGTCACCAA ACAAGTTGTC AGTCAAAACA ACACCGTTAA GTGTACGAGG
        421 GCTCTTGACC AAAAGCATGG CTGCGGAGTC AATGAGCTGG TTTTTTAAGG TAAGGTGAGG
        481 ATATTCCTCC TTAAAAATCT TAGCTACAGT CTTGCGCCAA AGACGAGAAG TTGCCAAAAC
        541 ATTAGCTTTG TCGAGTAATG TGACGGGAGC AGGAGGGTTG GAAGTTTCAG CTAAGCGGCC
        601 GCGGGCCCAA CCTTCCAATT CATTAAATCG AGTCCTCCAT CAGATGATTT ACAAGGTTTT
        661 GCATAGAATC CCTAAGTAAG AGAAGTTGTT AGTGATTTCT TCAAGTTTAC TAAAATTTAC
        721 ATACAAATGG ATGATCTCTT CTCCATTGTT TCCTTTCTTC TTGCAAACGC GTTTTACAAA
        781 GAGATGACAT GCTATTTTCT GATTATTTTT TTCTATAGTT TTCTATTTTG TACGTCCTTG
        841 GGAGTCCGAA ATGTAAAATC GGGGTATGGT TAGTAGCGGC AGCGTTCATT ATGGTATATA
        901 AAAGATAAAA AGTAGGGGCA AGCGAGACAG AATGGGATAC AAGGGCATCG TCTATAATTA
        961 TAGCTAAAAA TTGTATTTTA ATTTGTATTT TTTTGTAATT TTATTTCTCA TTGTTTTACT
       1021 TTAAATGAAA TGCGAAATTA GAGAAAACTT CCAACGGAAA TGTCAAAATA AGCTCAGCAA
       1081 AAATAATAAC AATTTTACGA AAGCGATCAG CAACTTATTT CTCCGCTGGT AGATTCCTTT
      1141 TCCTCATAAA TCAACAATGT ACCTGCCAAT TGGAGTTTTC CCTCCATAGA G
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2022.07.13

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220713.pl