Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

SEREX clone NGO-St-020 (ID 23) #1

SEREX clone NGO-St-020 (ID 23) #1

Catalog number RDB03798
Resource name SEREX clone NGO-St-020 (ID 23) #1
Clone info. SEREX clone NGO-St-020 (ID 23) #1; Nucleosome Assembly Protein 2 (hNAP2).
Comment This clone contains partial CDS corresponding to 142-1176nt of NM_005969.3 and genomic region of NAP1L4 corresponding to 2954074-2954526nt of NC_000011.10.
Vector backbone pBK-CMV (Plasmid)
Size of vector backbone 4.5 kb
Selectable markers Kan^r
Gene/insert name Human NAP1L4 cDNA
Depositor|Developer Obata, Yuichi |
Other clones in our bank

External Database
Human NAP1L4

     Reference sequence
       

     Distribution information

     Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
     Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR The RECIPIENT agrees to use the BIOLOGICAL RESOURCE only for academic research in the non-profit organization. This material is provided to a for-profit organization with depositor's written consent.
     Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
     Order form 
     [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
     Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
     提供案内 (日本国内) [open/close]

     提供条件 本件リソースは学術研究機関のみに提供し、学術研究にのみ利用することができる。民間企業は寄託者に問い合わせ
     提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。
     提供依頼書 [Word]
     提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

     Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
     RDB03798 SEREX clone NGO-St-020 (ID 23) #1 DNA solution

     Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

     References and tips

     Electronic file

     Original reference

     Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

     Featured content


     Sequence information

     RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
     Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

     Test sheet RDB12395_A4Av.pdf check

     Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

     Primer:
     Sequence file: RDB12395_A4Ava.seq check
     >03798_12395_A4Au_1_BK_reversre_A04_01.ab1
         1 TCCCCGAAAT TAACCCTCAC TAAAAGGGAC AAAAAGCTGG AGCTCGCGCG CCTGCAGGTC
        61 GACACTAGTG GATCCAAAGA ATTCGGCACG AGCGCCACTG CCGCAGGAGG CGTGAGGGGA
       121 TAAAAACATT CAGATGGCAG ATCACAGTTT TTCAGATGGG GTTCCTTCAG ATTCCGTGGA
       181 AGCTGCTAAA AATGCAAGTA ACACAGAAAA GCTCACAGAT CAGGTGATGC AGAATCCTCG
       241 AGTTCTGGCA GCTTTACAGG AGCGACTTGA CAATGTCCCT CACACCCCTT CCAGCTACAT
       301 CGAAACTTTA CCTAAAGCAG TAAAAAGAAG AATTAATGCA TTGAAACAAC TTCAGGTGAG
       361 ATGTGCTCAC ATAGAAGCCA AGTTCTATGA AGAGGTACAT GACTTGGAAA GAAAGTATGC
       421 AGCGCTATAC CAGCCTCTCT TTGACAAGAG AAGAGAATTT ATCACCGGCG ATGCTGAACC
       481 AACAGATGCG GAATCGGAAT GGCACAGTGA AAATGAAGAG GAAGAGAAAT TGGCTGGAGA
       541 CATGAAAAGT AAAGTAGTCG TCACAGAAAA AGCAGCGGCA ACGGCTGAAG AGCCAGATCC
       601 CAAAGGAATT CCAGAGTTCT GGTTTACCAT CTTCAGAAAT GTGGACATGC TGAGTGAATT
       661 AGTCCAGGAA TATGATGAAC CAATCTTGAA ACACCTGCAG GATATTAAAG TGAAATTTTC
       721 TGACCCTGGA CAGCCTATGT CTTTTGTGTT AGAGTTCCAC TTTGAACCCA ACGACTACTT
       781 TACCAACTCA GTCCTGACAA AAACCTACAA GATGAAATCA GAACCAGATA AGGCTGATCC
       841 CTTTTCCTTT GAAGGTCCTG AGATTGTGGA CTGTGACGGG TGTACTATTG ACTGGAAGAA
       901 AGGAAAGAAT GTTACTGTCA AAACCATCAA GAAAAAGCAG AAGCATAAAG GGTCGAGGCA
       961 CTGTTAGAAC AATTACGAAA CAAGTACCCA ATGAGTCCTT TTTTCAACTT CTTTCAATCC
      1021 ATTGAAAAGC ATCCGGGGAT GGGAGAATCA CTGGGATGAG ATTTCTGACT CACATTTAGC
      1081 CTCTGATTTT TGAAATGACA CTTTTCGTGA GCGGATAGTC CCGCGGGGCT GTGTGCCTGA
     1141 TAC
     //
     Primer:
     Sequence file: RDB12395_A4Avb.seq check
     >03798_12395_A4Au_1_M13(-40_B04_04.ab1
         1 ACCAAGGGAA ATTGTAATAC GACTCACTAT AGGGCGAATT GGGTACACTT ACCTGGTACC
        61 CCACCCGGGT GGAAAATCGA TGGGCCCGCG GCCGCTCTAG AAGTACTCTC GAGTTTTTTT
       121 TTTTTTTTTT TACCTAATTA GATAGAAGTT CAGGAATTTC TATTTCTTTT GGGTTGATGA
       181 ACCACAGGCT AGCATAAGTC CACTGTCAAT AAATGTTTGT TGTGGCCAGA CCTCCATAAA
       241 AGAGATATTC CCTGTGTTCA CAAGTTCCCT GAAGCTTAGG TTTTGAGAGA ATATTGTTGA
       301 GTCACTAGGC AGGGCTCACA TAGGAAACTG GCAATCACCT CTGAAACTGC TTCACAGACA
       361 CCTGCTTTTC CTGCTCTGTT CCTCAGACTT CTCCTCTTCA AGCGTATTCC CCCCACAACA
       421 AGGACAGCAG CTTGGACTAC ATATCTGGCT GATGATGTAA TAAAAAGATT AGGCATGGGG
       481 GTTTCCTAAG CCACAATTCA GGGCCACTCT GCACCAACAG AGATAAGCAC CCAGGTGGAA
       541 GCCCCCCTTC CCCGAGCCTC ATACATTGTC ATCATCTTCT ATGGCCTCCC CAGTGAAGTA
       601 CAGCACAGCC CGCGGGACTA TCCGCTCACG GAAAAAGTGT CCAATTTCAA AATCAGAGGC
       661 TAATGTGAAT TCAGAATCTT CATCCAGTGA TTCTCCATCC CCGGATGCTT TCAATGGATT
       721 GAAGAAGTTG AAAAAGGACT CATTGGGTAC TTGTTTCGTA ATTGTTCTAA CAGTGCCTCG
       781 ACCCTTATGC TTCTGCTTTT TCTTGATGGT TTTGACAGTA ACATTCTTTC CTTTCTTCCA
       841 GTCAATAGTA CACCCGTCAC AGTCCACAAT CTCAGGACCT TCAAAGGAAA AGGGATCAGC
       901 CTTATCTGGT TCTGATTTCA TCTTGTAGGT TTTTGTCAGG ACTGAGTTGG TAAAGTAGTC
       961 GTTGGGTTTC AAAGTGGGAA CTCTAACACA AAAGACATAG GCTGTCCAGG GTCAGAAATT
      1021 TCACTTTAAT ATCCCTGCAA GTGTTTCAGA TGGGATTCAA TCATATTCCT TGGAACTTAA
      1081 TCACTCAGCA TGGTCACATT CCTGAGATGT AACCAGACTC TGAATCTTGA TCTCGACTCT
     1141 TTCCAGGCG
     //

     Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


     References

     Original, user report and related articles


     2022.05.18

     GNP_filter3_RDBDEP_html_220516.pl