Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pAMU20

E. coli - S. cerevisiae shuttle vector

Catalog number RDB01954
Resource name pAMU20
Alternative name E. coli-S. cerevisiae shuttle vector
Clone info. E. coli-S. cerevisiae shuttle vector, 9E10 epitope (Myc-tag), 2micron ori, URA3, ADH1 promoter, Ampicillin
Vector backbone pAMU20 (Plasmid)
Size of vector backbone 5,367 bp
Selectable markers Amp^r (E. coli), URA3 (S. cerevisiae)
Depositor|Developer Iha, Hidekatsu |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR Acknowledgement to Depositor and Developer in publication.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 研究結果の発表時、謝辞に寄託者および樹立者名を入れること。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB01954 pAMU20 DNA solution

      Ordering Information [in Japanese] [in English]
      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB01954z.seq
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01954.gif
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01954z.gif

      Original reference

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB12314_A5Bg.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB12314_A5Bga.seq check
      >01954_12314_A5Bg_ADHrev_D07_10.ab1
          1 TGAGGTCTCA AGATAGATTT TCGTTTTAAA CCTAAGAGTC ACCCTCTAAA ATTTGTATAC
         61 ACTTATTTTT TTTATAACTT ATTTAATAAT AAAAATCATA AATCATAAGA AATTCGCCCG
        121 GAATTAGCTT GGCTGCAGGT CGACTCACAG ATCCTCTTCG GAAATCAGTT TCTGTTCAGA
        181 ATTCGAGCTC GGTACCCGGG GATCCTCTAG AGTCAGCTTG GAGTTGATTG TATGCTTGGT
        241 ATAGCTTGAA ATATTGTGCA GAAAAAGAAA CAAGGAAGAA AGGGAACGAG AACAATGACG
        301 AGGAAACAAA AGATTAATAA TTGCAGGTCT ATTTATACTT GATAGCAAGA CAGCAAACTT
        361 TTTTTTATTT CAAATTCAAG TAACTGGAAG GAAGGCCGTA TACCGTTGCT CATTAGAGAG
        421 TAGTGTGCGT GAATGAAGGA AGGAAAAAGT TTCGTGTGCT TCGAGATACC CCTCATCAGC
        481 TCTGGAACAA CGACATCTGT TGGTGCTGTC TTTGTCGTTA ATTTTTTCCT TTAGTGTCTT
        541 CCATCATTTT TTTGTCATTG CGGATATGGT GAGACAACAA CGGGGGAGAG AGAAAAGAAA
        601 AAAAAAGAAA AGAAGTTGCA TGCAAGCAAC GAAGCATCTG TGCTTCATTT TGTAGAACAA
        661 AAATGCAACG CGAGAGCGCT AATTTTTCAA ACAAAGAATC TGAGCTGCAT TTTTACAGAA
        721 CAGAAATGCA ACGCGAAAGC GCTATTTTAC CAACGAAGAA TCTGTGCTTC ATTTTTGTAA
        781 AACAAAAATG CAACGCGAGA GCGCTAATTT TTCAAACAAA GAATCTGAGC TGCATTTTTA
        841 CAGAACAGAA ATGCAACGCG AGAGCGCTAT TTTACCAACA AAGAATCTAT ACTTCTTTTT
        901 TTGTTCTACA AAAATGCATC CCGAGAGCGC TATTTTTTCT AACAAAGCAT CTTTAGATTA
        961 CTTTTTTTTC TCCCTTTGTG CGCTCTATAA ATGCAGTCTC TTTGATAACT TTTTGCACTG
       1021 TAGGTCCCGT TTAAAGTTAG AGAATGCTAC TTTGGATGTC TATTTTCTTC TCATAAAAAA
      1081 AGTCTTGACT TCCACTGCCC GCGATTACTG AATAACTAGC GAAGCTGCCG GGGATTC
      //
      Primer: Amp_R
      Sequence file: RDB12314_A5Bgb.seq check
      >01954_12314_A5Bg_Amp_R_E07_13.ab1
          1 TCTTTTTTCA TATTATTGAG CATTTATCAG GGTTATTGTC TCATGAGCGG ATACATATTT
         61 GAATGTATTT AGAAAAATAA ACAAATAGGG GTTCCGCGCA CATTTCCCCG AAAAGTGCCA
        121 CCTGACGTCT AAGAAACCAT TATTATCATG ACATTAACCT ATAAAAATAG GCGTATCACG
        181 AGGCCCTTTC GTCTCGCGCG TTTCGGTGAT GACGGTGAAA ACCTCTGACA CATGCAGCTC
        241 CCGGAGACGG TCACAGCTTG TCTGTAAGCG GATGCCGGGA GCAGACAAGC CCGTCAGGGC
        301 GCGTCAGCGG GTGTTGGCGG GTGTCGGGGC TGGCTTAACT ATGCGGCATC AGAGCAGATT
        361 GTACTGAGAG TGCACCATAA CGCATTTAAG CATAAACACG CACTATGCCG TTCTTCTCAT
        421 GTATATATAT ATACAGGCAA CACGCAGATA TAGGTGCGAC GTGAACAGTG AGCTGTATGT
        481 GCGCAGCTCG CGTTGCATTT TCGGAAGCGC TCGTTTTCGG AAACGCTTTG AAGTTCCTAT
        541 TCCGAAGTTC CTATTCTCTA GCTAGAAAGT ATAGGAACTT CAGAGCGCTT TTGAAAACCA
        601 AAAGCGCTCT GAAGACGCAC TTTCAAAAAA CCAAAAACGC ACCGGACTGT AACGAGCTAC
        661 TAAAATATTG CGAATACCGC TTCCACAAAC ATTGCTCAAA AGTATCTCTT TGCTATATAT
        721 CTCTGTGCTA TATCCCTATA TAACCTACCC ATCCACCTTT CGCTCCTTGA ACTTGCATCT
        781 AAACTCGACC TCTACATTTT TTATGTTTAT CTCTAGTATT ACTCTTTAGA CAAAAAAATT
        841 GTAGTAAGAA CTATTCATAG AGTGAATCGA AAACAATACG AAAATGTAAA CATTTCCTAT
        901 ACGTAGTATA TAGAGACAAA ATAGAAGAAA CCGTTCATAA TTTTCTGACC AATGAAGAAT
        961 CATCAACGCT ATCACTTTCT GTTCACAAAG TATGCGCAAT CCACATCGGT ATAGAATATA
       1021 AATCGGGGAT GCCCTTTATC TTGAAAAAAT GCACCCGCAG CTTCGCTAGT ATCCAGTAAC
       1081 CGCCGGCAGT TGCAGGTTCA AGCCTTTTTT TATGCAAGAG AAATGAACTC AAGCTAGCGA
      1141 TCGTTCCCTA
      //
      Primer: URA3pro_F
      Sequence file: RDB12314_A5Bgc.seq check
      >01954_12314_A5Bg_URA3pro_F_F07_16.ab1
          1 CTAATTCTAG TGTTGAGAAC ATGAATTGCC CAGTATTCTT AACCCAACTG CACAGAACAA
         61 AAACCTGCAG GAAACGAAGA TAAATCATGT CGAAAGCTAC ATATAAGGAA CGTGCTGCTA
        121 CTCATCCTAG TCCTGTTGCT GCCAAGCTAT TTAATATCAT GCACGAAAAG CAAACAAACT
        181 TGTGTGCTTC ATTGGATGTT CGTACCACCA AGGAATTACT GGAGTTAGTT GAAGCATTAG
        241 GTCCCAAAAT TTGTTTACTA AAAACACATG TGGATATCTT GACTGATTTT TCCATGGAGG
        301 GCACAGTTAA GCCGCTAAAG GCATTATCCG CCAAGTACAA TTTTTTACTC TTCGAAGACA
        361 GAAAATTTGC TGACATTGGT AATACAGTCA AATTGCAGTA CTCTGCGGGT GTATACAGAA
        421 TAGCAGAATG GGCAGACATT ACGAATGCAC ACGGTGTGGT GGGCCCAGGT ATTGTTAGCG
        481 GTTTGAAGCA GGCGGCAGAA GAAGTAACAA AGGAACCTAG AGGCCTTTTG ATGTTAGCAG
        541 AATTGTCATG CAAGGGCTCC CTATCTACTG GAGAATATAC TAAGGGTACT GTTGACATTG
        601 CGAAGAGCGA CAAAGATTTT GTTATCGGCT TTATTGCTCA AAGAGACATG GGTGGAAGAG
        661 ATGAAGGTTA CGATTGGTTG ATTATGACAC CCGGTGTGGG TTTAGATGAC AAGGGAGACG
        721 CATTGGGTCA ACAGTATAGA ACCGTGGATG ATGTGGTCTC TACAGGATCT GACATTATTA
        781 TTGTTGGAAG AGGACTATTT GCAAAGGGAA GGGATGCTAA GGTAGAGGGT GAACGTTACA
        841 GAAAAGCAGG CTGGGAAGCA TATTTGAGAA GATGCGGCCA GCAAAACTAA AAAAACTGTA
        901 TTATAAGTAA AAGCTTACAT TTTTATGTTA GCTGGTGGAC TGACGCCAGA AAATGTTGGT
        961 GATGCGCTTA GATTAAATGG CGTTATTGGT GTTGATGTAA GCGGGAGGTG TGGAGACAAA
       1021 TGGGTGTAAA AGACTTCTAA CAAAATAGCA AATTTTCGTC AAAATGCTAG AATAGGTTAT
       1081 TTACTGAGTT AGTATTTTAT TTCAGGTATT GCTTTGTGCA CTTGACGGGG TTAGAAGGGT
      1141 GTGTTGTGG
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

      2022.02.09

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220112.pl