Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pAMU20

E. coli - S. cerevisiae shuttle vector

Catalog number RDB01954
Resource name pAMU20
Alternative name E. coli-S. cerevisiae shuttle vector
Clone info. E. coli-S. cerevisiae shuttle vector, 9E10 epitope (Myc-tag), 2micron ori, URA3, ADH1 promoter, Ampicillin
Vector backbone pAMU20 (Plasmid)
Size of vector backbone 5,367 bp
Selectable markers Amp^r (E. coli), URA3 (S. cerevisiae)
Depositor|Developer Iha, Hidekatsu |

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR Acknowledgement to Depositor and Developer in publication.
Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB01954 pAMU20 DNA solution

Ordering Information [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB01954z.seq
Electronic file Map RDB01954.gif
Electronic file Map RDB01954z.gif

Original reference

original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content

Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB12314_A5Bg.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: ADH_rev
Sequence file: RDB12314_A5Bga.seq check
>01954_12314_A5Bg_ADHrev_D07_10.ab1
    1 TGAGGTCTCA AGATAGATTT TCGTTTTAAA CCTAAGAGTC ACCCTCTAAA ATTTGTATAC
   61 ACTTATTTTT TTTATAACTT ATTTAATAAT AAAAATCATA AATCATAAGA AATTCGCCCG
  121 GAATTAGCTT GGCTGCAGGT CGACTCACAG ATCCTCTTCG GAAATCAGTT TCTGTTCAGA
  181 ATTCGAGCTC GGTACCCGGG GATCCTCTAG AGTCAGCTTG GAGTTGATTG TATGCTTGGT
  241 ATAGCTTGAA ATATTGTGCA GAAAAAGAAA CAAGGAAGAA AGGGAACGAG AACAATGACG
  301 AGGAAACAAA AGATTAATAA TTGCAGGTCT ATTTATACTT GATAGCAAGA CAGCAAACTT
  361 TTTTTTATTT CAAATTCAAG TAACTGGAAG GAAGGCCGTA TACCGTTGCT CATTAGAGAG
  421 TAGTGTGCGT GAATGAAGGA AGGAAAAAGT TTCGTGTGCT TCGAGATACC CCTCATCAGC
  481 TCTGGAACAA CGACATCTGT TGGTGCTGTC TTTGTCGTTA ATTTTTTCCT TTAGTGTCTT
  541 CCATCATTTT TTTGTCATTG CGGATATGGT GAGACAACAA CGGGGGAGAG AGAAAAGAAA
  601 AAAAAAGAAA AGAAGTTGCA TGCAAGCAAC GAAGCATCTG TGCTTCATTT TGTAGAACAA
  661 AAATGCAACG CGAGAGCGCT AATTTTTCAA ACAAAGAATC TGAGCTGCAT TTTTACAGAA
  721 CAGAAATGCA ACGCGAAAGC GCTATTTTAC CAACGAAGAA TCTGTGCTTC ATTTTTGTAA
  781 AACAAAAATG CAACGCGAGA GCGCTAATTT TTCAAACAAA GAATCTGAGC TGCATTTTTA
  841 CAGAACAGAA ATGCAACGCG AGAGCGCTAT TTTACCAACA AAGAATCTAT ACTTCTTTTT
  901 TTGTTCTACA AAAATGCATC CCGAGAGCGC TATTTTTTCT AACAAAGCAT CTTTAGATTA
  961 CTTTTTTTTC TCCCTTTGTG CGCTCTATAA ATGCAGTCTC TTTGATAACT TTTTGCACTG
 1021 TAGGTCCCGT TTAAAGTTAG AGAATGCTAC TTTGGATGTC TATTTTCTTC TCATAAAAAA
1081 AGTCTTGACT TCCACTGCCC GCGATTACTG AATAACTAGC GAAGCTGCCG GGGATTC
//
Primer: Amp_R
Sequence file: RDB12314_A5Bgb.seq check
>01954_12314_A5Bg_Amp_R_E07_13.ab1
    1 TCTTTTTTCA TATTATTGAG CATTTATCAG GGTTATTGTC TCATGAGCGG ATACATATTT
   61 GAATGTATTT AGAAAAATAA ACAAATAGGG GTTCCGCGCA CATTTCCCCG AAAAGTGCCA
  121 CCTGACGTCT AAGAAACCAT TATTATCATG ACATTAACCT ATAAAAATAG GCGTATCACG
  181 AGGCCCTTTC GTCTCGCGCG TTTCGGTGAT GACGGTGAAA ACCTCTGACA CATGCAGCTC
  241 CCGGAGACGG TCACAGCTTG TCTGTAAGCG GATGCCGGGA GCAGACAAGC CCGTCAGGGC
  301 GCGTCAGCGG GTGTTGGCGG GTGTCGGGGC TGGCTTAACT ATGCGGCATC AGAGCAGATT
  361 GTACTGAGAG TGCACCATAA CGCATTTAAG CATAAACACG CACTATGCCG TTCTTCTCAT
  421 GTATATATAT ATACAGGCAA CACGCAGATA TAGGTGCGAC GTGAACAGTG AGCTGTATGT
  481 GCGCAGCTCG CGTTGCATTT TCGGAAGCGC TCGTTTTCGG AAACGCTTTG AAGTTCCTAT
  541 TCCGAAGTTC CTATTCTCTA GCTAGAAAGT ATAGGAACTT CAGAGCGCTT TTGAAAACCA
  601 AAAGCGCTCT GAAGACGCAC TTTCAAAAAA CCAAAAACGC ACCGGACTGT AACGAGCTAC
  661 TAAAATATTG CGAATACCGC TTCCACAAAC ATTGCTCAAA AGTATCTCTT TGCTATATAT
  721 CTCTGTGCTA TATCCCTATA TAACCTACCC ATCCACCTTT CGCTCCTTGA ACTTGCATCT
  781 AAACTCGACC TCTACATTTT TTATGTTTAT CTCTAGTATT ACTCTTTAGA CAAAAAAATT
  841 GTAGTAAGAA CTATTCATAG AGTGAATCGA AAACAATACG AAAATGTAAA CATTTCCTAT
  901 ACGTAGTATA TAGAGACAAA ATAGAAGAAA CCGTTCATAA TTTTCTGACC AATGAAGAAT
  961 CATCAACGCT ATCACTTTCT GTTCACAAAG TATGCGCAAT CCACATCGGT ATAGAATATA
 1021 AATCGGGGAT GCCCTTTATC TTGAAAAAAT GCACCCGCAG CTTCGCTAGT ATCCAGTAAC
 1081 CGCCGGCAGT TGCAGGTTCA AGCCTTTTTT TATGCAAGAG AAATGAACTC AAGCTAGCGA
1141 TCGTTCCCTA
//
Primer: URA3pro_F
Sequence file: RDB12314_A5Bgc.seq check
>01954_12314_A5Bg_URA3pro_F_F07_16.ab1
    1 CTAATTCTAG TGTTGAGAAC ATGAATTGCC CAGTATTCTT AACCCAACTG CACAGAACAA
   61 AAACCTGCAG GAAACGAAGA TAAATCATGT CGAAAGCTAC ATATAAGGAA CGTGCTGCTA
  121 CTCATCCTAG TCCTGTTGCT GCCAAGCTAT TTAATATCAT GCACGAAAAG CAAACAAACT
  181 TGTGTGCTTC ATTGGATGTT CGTACCACCA AGGAATTACT GGAGTTAGTT GAAGCATTAG
  241 GTCCCAAAAT TTGTTTACTA AAAACACATG TGGATATCTT GACTGATTTT TCCATGGAGG
  301 GCACAGTTAA GCCGCTAAAG GCATTATCCG CCAAGTACAA TTTTTTACTC TTCGAAGACA
  361 GAAAATTTGC TGACATTGGT AATACAGTCA AATTGCAGTA CTCTGCGGGT GTATACAGAA
  421 TAGCAGAATG GGCAGACATT ACGAATGCAC ACGGTGTGGT GGGCCCAGGT ATTGTTAGCG
  481 GTTTGAAGCA GGCGGCAGAA GAAGTAACAA AGGAACCTAG AGGCCTTTTG ATGTTAGCAG
  541 AATTGTCATG CAAGGGCTCC CTATCTACTG GAGAATATAC TAAGGGTACT GTTGACATTG
  601 CGAAGAGCGA CAAAGATTTT GTTATCGGCT TTATTGCTCA AAGAGACATG GGTGGAAGAG
  661 ATGAAGGTTA CGATTGGTTG ATTATGACAC CCGGTGTGGG TTTAGATGAC AAGGGAGACG
  721 CATTGGGTCA ACAGTATAGA ACCGTGGATG ATGTGGTCTC TACAGGATCT GACATTATTA
  781 TTGTTGGAAG AGGACTATTT GCAAAGGGAA GGGATGCTAA GGTAGAGGGT GAACGTTACA
  841 GAAAAGCAGG CTGGGAAGCA TATTTGAGAA GATGCGGCCA GCAAAACTAA AAAAACTGTA
  901 TTATAAGTAA AAGCTTACAT TTTTATGTTA GCTGGTGGAC TGACGCCAGA AAATGTTGGT
  961 GATGCGCTTA GATTAAATGG CGTTATTGGT GTTGATGTAA GCGGGAGGTG TGGAGACAAA
 1021 TGGGTGTAAA AGACTTCTAA CAAAATAGCA AATTTTCGTC AAAATGCTAG AATAGGTTAT
 1081 TTACTGAGTT AGTATTTTAT TTCAGGTATT GCTTTGTGCA CTTGACGGGG TTAGAAGGGT
1141 GTGTTGTGG
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles

original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

2020.10.15

GNP_filter3_RDBDEP_html_200316.pl