Prev. | 
KEGG Orthology K20813
Orthology Name TDG
Definition thymine-DNA glycosylase [EC:3.2.2.29]
Databases KEGG ko:K20813


Human TDG - thymine DNA glycosylase (hTDG)
Mouse Tdg - thymine DNA glycosylase (E130317C12Rik|JZA-3|Jza1)
S. pombe thp1 - uracil DNA N-glycosylase Thp1 (-)

2019.05.06

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190505.pl