Prev. | 
KEGG Orthology K06114
Orthology Name SPTA
Definition spectrin alpha
Featured content Apoptosis
Links

KEGG orthologyHuman SPTAN1 - spectrin alpha, non-erythrocytic 1 (EIEE5|NEAS|SPTA2)
Mouse Sptan1 - spectrin alpha, non-erythrocytic 1 (2610027H02Rik|Spna-2|Spna2)

2022.09.29

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_210509.pl