Prev. | 
KEGG Orthology K02866
Orthology Name RP-L10e, RPL10
Definition large subunit ribosomal protein L10e
Links

KEGG orthologyHuman RPL10L - ribosomal protein L10 like (RPL10_5_1358)
Human RPL10 - ribosomal protein L10 (AUTSX5|DXS648|DXS648E|L10|MRXS35|NOV|QM)
Mouse Rpl10 - ribosomal protein L10 (D0HXS648|DXHXS648|DXHXS648E|QM|QM16)
S. pombe rpl1002 - 60S ribosomal protein L10 (rpl10|rpl10-2)
S. pombe rpl1001 - 60S ribosomal protein L10 (rpl10|rpl10-1)

2021.02.18

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl