Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

Erg6-GFP1-10

Expression vector of S. cerevisiae sterol 24-C-methyltransferase (Erg6) for visualizing organelle contact sites in vivo.

Catalog number RDB16053
Resource name Erg6-GFP1-10
Alternative name pRS316-GPDp-Erg6-GFP1-10 (pSFL28)
Clone info. The split-GFP system clone for visualizing organelle contact sites in vivo. Expression vector of S. cerevisiae sterol 24-C-methyltransferase (Erg6) fused with GFP1-10 at C-terminus, GPD promoter, CYC1 terminator, please refer to Fig.1 and Table S1 of Kakimoto, Y. et al. Sci. Rep., 8 (1): 6175, 2018.
Expression was confirmed by the depositor with fluorescence microscopy.
Vector backbone pRS316 (plasmid)
Selectable markers Amp^r (E. coli), URA3
Gene/insert name S. cerevisiae ERG6 cDNA
Depositor Tamura, Yasushi |
 
Other clones in our bank S. cerevisiae ERG6 (KEGG orthology K00559) |

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, a citation of literature designated by the DEPOSITOR is requested. (Sci. Rep. 8: 6175, 2018)
Ordering Please visit Information of Request for Distribution. 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA) [Word]
Schedule A (GFP-A) [Link]
Remarks
Please use Schedule A (GFP-A) additionally.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB16053 Erg6-GFP1-10 DNA solution

Ordering Information [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Original reference

original Kakimoto, Y., Visualizing multiple inter-organelle contact sites using the organelle-targeted split-GFP system. Sci. Rep. 8 (1): 6175 (2018). PMID 29670150.

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content

Featured content Dnaconda's recommendation EXR0090j (Japanese text)
Featured content Dnaconda's recommendation EXR0090e (English text)
Featured content Sensor and Visualization (English text)

Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB16053_A8I3p1.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: M13_-40
Sequence file: RDB16053_A8I3a.seq check
>D05803_B8_A8I3_2_M13_-40_A07_01_ABI24.ab1
    1 AGCAAGTAAT GTATACGACT CACTATAGGG CGAATTGGAG CTCAGTTTAT CATTATCAAT
   61 ACTCGCCATT TCAAAGAATA CGTAAATAAT TAATAGTAGT GATTTTCCTA ACTTTATTTA
  121 GTCAAAAAAT TAGCCTTTTA ATTCTGCTGT AACCCGTACA TGCCCAAAAT AGGGGGCGGG
  181 TTACACAGAA TATATAACAT CGTAGGTGTC TGGGTGAACA GTTTATTCCT GGCATCCACT
  241 AAATATAATG GAGCCCGCTT TTTAAGCTGG CATCCAGAAA AAAAAAGAAT CCCAGCACCA
  301 AAATATTGTT TTCTTCACCA ACCATCAGTT CATAGGTCCA TTCTCTTAGC GCAACTACAG
  361 AGAACAGGGG CACAAACAGG CAAAAAACGG GCACAACCTC AATGGAGTGA TGCAACCTGC
  421 CTGGAGTAAA TGATGACACA AGGCAATTGA CCCACGCATG TATCTATCTC ATTTTCTTAC
  481 ACCTTCTATT ACCTTCTGCT CTCTCTGATT TGGAAAAAGC TGAAAAAAAA GGTTGAAACC
  541 AGTTCCCTGA AATTATTCCC CTACTTGACT AATAAGTATA TAAAGACGGT AGGTATTGAT
  601 TGTAATTCTG TAAATCTATT TCTTAAACTT CTTAAATTCT ACTTTTATAG TTAGTCTTTT
  661 TTTTAGTTTT AAAACACCAG AACTTAGTTT CGACGGATGC GGCCGCATGA GTGAAACAGA
  721 ATTGAGAAAA AGACAGGCCC AATTCACTAG GGAGTTACAT GGTGATGATA TTGGTAAAAA
  781 GACAGGTTTG AGTGCATTGA TGTCGAAGAA CAACTCTGCC CAAAAGGAAG CCGTTCAGAA
  841 GTACTTGAGA AATTGGGATG GTAGAACCGA TAAAGATGCC GAAGAACGTC GTCTTGAGGA
  901 TTATAATGAA GCCACACATT CCTACTATAA CGTCGTTACA GATTTCTATG AATATGGGTT
  961 GGGGGTTCCC TCTTTCCATT TCAGCAGATT TTATAAAGGT GAGAGTTTCG CCTGCTCGAT
 1021 AGCAAGACAT GACCAATAAT TTAAGCCTTT ACCAACGGCT TGGCTAGTCA AGCAGGCGAA
1081 TTTTAAGATT TCTTCGACCG GATTGGGGAA TG
//
Primer: CYC1ter_R
Sequence file: RDB16053_A8I3b.seq check
>D05803_B8_A8I3_2_CYC1ter_R_A03_03_ABI24.ab1
    1 ATTTCATTTC CGGTTAGAGC GGATGTGGGG GGAGGGCGTG AATGTAAGCG TGACATAACT
   61 AATTACATGA CTCGAGGTCG ACGGTATCGA TAAGCTTGAT ATCGAATTCT TACTTTTCGT
  121 TGGGATCTTT CGAAAGGACA GTTTGTGTCG ACAGGTAATG GTTGTCTGGT AAAAGGACAG
  181 GGCCATCGCC AATTGGAGTA TTTTGTTGAT AATGGTCTGC TAGTTGAACG GAACCATCTT
  241 CAACGTTGTG GCGAACTGTG AAGTTAGCTT TGATTCCATT CTTTTGTTTG TCTGCCGTGA
  301 TGTATACATT GTGTGAGTTA AAGTTGTACT CGAGTTTGTG TCCGAGAATG TTTCCATCTT
  361 CTTTAAAATC AGTACCCTTT AACTCGATAC GATTAACAAG GGTATCACCT TCAAACTTGA
  421 CTACAGCACG CGTCTTGTAT TTCCCGTCAT CTTTGAAAGA TATAGTGCGT TCCTGTACAT
  481 AACCTTCGGG CATGGCACTC TTGAAAAAGT CATGCCTTTT CATGTGATCC GGATAACGGG
  541 AAAAGCATTG AACACCATAG GTCAGAGTAG TGACAAGTGT TGGCCATGGA ACAGGTAGTT
  601 TTCCAGTAGT GCAAATAAAT TTAAGTGTGA GTTTTCCGAT TGTAGCATCA CCTTCACCCT
  661 CTCCTCTGAC AGAAAATTTG TGCCCATTAA CATCACCATC TAATTCAACA AGAATTGGGA
  721 CAACTCCAGT GAAAAGTTCT TCTCCTTTGC TCATACTAGT GCCACCCATT GATCCGCCAC
  781 CAGACCCTCC GGATCCTTGA GTTGCTTCTT GGGAAGTTTG GGAGGGGGTT TCGGCGTTTT
  841 CTGGCTTCCT AGCGACGAAA AGCATCATTG GAGTGAATAA CTTGGACTTA CCACCGGCAA
  901 CTAAACCAAC CGCAGCATTT TTCTAGAGCA GCAGTAACTT CCCTTGGAAA CCCTTTCTGG
  961 GGCTAGACCC TAAATTTTTT TCCCATTTAC AGGTACCATT TGCTGTAGTA AAGTGTCCTA
 1021 ACCCAAGTAG AGTTCCTGAA AAATGTGGTC AATTTAGCTA GCTTTTGACG GTACGTTCCA
1081 CTCACCAAGC TA
//
Primer: URA3pro_F
Sequence file: RDB16053_A8I3c.seq check
>D05803_B8_A8I3_2_URA3pro_F_B01_02_ABI08.ab1
    1 GCAATATGGT AGTGGTTGGA GAACATGAAA TTGCCCAGTA TTCTTAACCC AACTGCACAG
   61 AACAAAAACC TGCAGGAAAC GAAGATAAAT CATGTCGAAA GCTACATATA AGGAACGTGC
  121 TGCTACTCAT CCTAGTCCTG TTGCTGCCAA GCTATTTAAT ATCATGCACG AAAAGCAAAC
  181 AAACTTGTGT GCTTCATTGG ATGTTCGTAC CACCAAGGAA TTACTGGAGT TAGTTGAAGC
  241 ATTAGGTCCC AAAATTTGTT TACTAAAAAC ACATGTGGAT ATCTTGACTG ATTTTTCCAT
  301 GGAGGGCACA GTTAAGCCGC TAAAGGCATT ATCCGCCAAG TACAATTTTT TACTCTTCGA
  361 AGACAGAAAA TTTGCTGACA TTGGTAATAC AGTCAAATTG CAGTACTCTG CGGGTGTATA
  421 CAGAATAGCA GAATGGGCAG ACATTACGAA TGCACACGGT GTGGTGGGCC CAGGTATTGT
  481 TAGCGGTTTG AAGCAGGCGG CAGAAGAAGT AACAAAGGAA CCTAGAGGCC TTTTGATGTT
  541 AGCAGAATTG TCATGCAAGG GCTCCCTATC TACTGGAGAA TATACTAAGG GTACTGTTGA
  601 CATTGCGAAG AGCGACAAAG ATTTTGTTAT CGGCTTTATT GCTCAAAGAG ACATGGGTGG
  661 AAGAGATGAA GGTTACGATT GGTTGATTAT GACACCCGGT GTGGGTTTAG ATGACAAGGG
  721 AGACGCATTG GGTCAACAGT ATAGAACCGT GGATGATGTG GTCTCTACAG GATCTGACAT
  781 TATTATTGTT GGAAGAGGAC TATTTGCAAA GGGAAGGGAT GCTAAGGTAG AGGGTGAACG
  841 TTACAGAAAA GCAGGCTGGG AAGCATATTT GAGAAGATGC GGCCAGCAAA ACTAAAAAAC
  901 TGTATTATAA GTAAATGCAT GTATACTAAA CTCACAAATT AGAGCTTCAA TTTAATTATA
  961 TCAGTTATTA CCCTATGCGG GTGTGAAATA CCGCACAGAT GCGTAAAGGA GAAAATACCG
 1021 CATCAGGAAA TTGTAAGCGT TAATATTTTG TTAAAATTTC GCGTAAATTT TTGTAATCAG
 1081 CTCATTTTTT TACCATAGCC GAAATCGGCA AAATTCCGTA TAATCAAGAT TAGAACCGAG
1141 AATAGGTGGA GGTGTTGTTT CCAAGGCTTT GTGAACA
//
Primer: Amp_R
Sequence file: RDB16053_A8I3d.seq check
>D05803_B8_A8I3_2_Amp_R_D07_10_ABI24.ab1
    1 GTCGTTTTCA TATTATTGAG CATTTATCAG GGTTATTGTC TCATGAGCGG ATACATATTT
   61 GAATGTATTT AGAAAAATAA ACAAATAGGG GTTCCGCGCA CATTTCCCCG AAAAGTGCCA
  121 CCTGGGTCCT TTTCATCACG TGCTATAAAA ATAATTATAA TTTAAATTTT TTAATATAAA
  181 TATATAAATT AAAAATAGAA AGTAAAAAAA GAAATTAAAG AAAAAATAGT TTTTGTTTTC
  241 CGAAGATGTA AAAGACTCTA GGGGGATCGC CAACAAATAC TACCTTTTAT CTTGCTCTTC
  301 CTGCTCTCAG GTATTAATGC CGAATTGTTT CATCTTGTCT GTGTAGAAGA CCACACACGA
  361 AAATCCTGTG ATTTTACATT TTACTTATCG TTAATCGAAT GTATATCTAT TTAATCTGCT
  421 TTTCTTGTCT AATAAATATA TATGTAAAGT ACGCTTTTTG TTGAAATTTT TTAAACCTTT
  481 GTTTATTTTT TTTTCTTCAT TCCGTAACTC TTCTACCTTC TTTATTTACT TTCTAAAATC
  541 CAAATACAAA ACATAAAAAT AAATAAACAC AGAGTAAATT CCCAAATTAT TCCATCATTA
  601 AAAGATACGA GGCGCGTGTA AGTTACAGGC AAGCGATCCG TCTAAGAAAC CATTATTATC
  661 ATGACATTAA CCTATAAAAA TAGGCGTATC ACGAGGCCCT TTCGTCTCGC GCGTTTCGGT
  721 GATGACGGTG AAAACCTCTG ACACATGCAG CTCCCGGAGA CGGTCACAGC TTGTCTGTAA
  781 GCGGATGCCG GGAGCAGACA AGCCCGTCAG GGCGCGTCAG CGGGTGTTGG CGGGTGTCGG
  841 GGCTGGCTTA ACTATGCGGC ATCAGAGCAG ATTGTACTGA GAGTGCACCA TACCACCTTT
  901 TCAATTCATC ATTTTTTTTT TTTTATTCTT TTTTTTTTGA TTTCGGTTTC CCTTTGAAAT
  961 TTTTTTTTGA TTTCGGTAAA TCTCCCGAAC AGAAGGGAAG AACGAAGGGA TGGAGCACAG
 1021 ACTTAGATTT GGTATATATA CGCATAATGT AGTGTTGAAG AACCATGAAA TGCCTCAAGT
1081 ACTCGTAACT CGAACTGGCA CAGAACCAAA TCCTTGGCAG GAATCGAG
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles

original Kakimoto, Y., Visualizing multiple inter-organelle contact sites using the organelle-targeted split-GFP system. Sci. Rep. 8 (1): 6175 (2018). PMID 29670150.

2020.01.22

GNP_filter3_RDBDEP_html_191130.pl