Resource data sheet
Prev. |  Lentiviral vector plasmid > 
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pCAG-HIVgp IN-D64E

Expression vector of HIV-1 gag and pol for lentivirus vector packaging. Integrase mutant.

Catalog number RDB08943
Resource name pCAG-HIVgp IN-D64E
Clone info. Expression vector of HIV-1 gag and pol for lentivirus vector packaging. Integrase mutant.
Vector backbone Plasmid
Selectable markers Kan^r
Gene/insert name HIV-1 gag-pol
Depositor|Developer Miyoshi, Hiroyuki |
 
Other clones in our bank HIV-1 (KEGG orthology K22951) |
Lentiviral plasmid list. [link]

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR The availability of the BIOLOGICAL RESOURCE is limited to a RECIPIENT of a not-for profit institution for a not-for-profit academic purpose. The RECIPIENT agrees to expressly describe the late Dr. Hiroyuki Miyoshi as the Developer.
Ordering Please visit Ordering instruction.[link] 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA, for use for not-for-profit academic purpose)[Word]
Remarks Remember that you will be working with samples containing infectious virus.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB08943 pCAG-HIVgp IN-D64E DNA solution

Ordering instruction of plasmids [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB08943z.seq
Electronic file Remarks, protocol and/or map (pdf) RDB08943.pdf

Original reference

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content


Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB08943_A3Fl.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer:
Sequence file: RDB08943_A3Fla.seq check
>08943_08943_A3Fl_pAxCA_F1_G07_19.ab1
    1 CAAGGACAAA CAATACTTCT ACATGTTCAT GCCTTCTTCT TTTTCCTACA GCTCCTGGGC
   61 AACGTGCTGG TTATTGTGCT GTCTCATCAT TTTGGCAAAG AATTGATTTG ATACGTACGG
  121 TTTCGAGCTC AAGCTTCGAA TTCGAGATCT GCCGCCGCCA TGGGTGCGAG AGCGTCAGTA
  181 TTAAGCGGGG GAGAATTAGA TCGATGGGAA AAAATTCGGT TAAGGCCAGG GGGAAAGAAA
  241 AAATATAAAT TAAAACATAT AGTATGGGCA AGCAGGGAGC TAGAACGATT CGCAGTTAAT
  301 CCTGGCCTGT TAGAAACATC AGAAGGCTGT AGACAAATAC TGGGACAGCT ACAACCATCC
  361 CTTCAGACAG GATCAGAAGA ACTTAGATCA TTATATAATA CAGTAGCAAC CCTCTATTGT
  421 GTGCATCAAA GGATAGAGAT AAAAGACACC AAGGAAGCTT TAGACAAGAT AGAGGAAGAG
  481 CAAAACAAAA GTAAGAAAAA AGCACAGCAA GCAGCAGCTG ACACAGGACA CAGCAATCAG
  541 GTCAGCCAAA ATTACCCTAT AGTGCAGAAC ATCCAGGGGC AAATGGTACA TCAGGCCATA
  601 TCACCTAGAA CTTTAAATGC ATGGGTAAAA GTAGTAGAAG AGAAGGCTTT CAGCCCAGAA
  661 GTGATACCCA TGTTTTCAGC ATTATCAGAA GGAGCCACCC CACAAGATTT AAACACCATG
  721 CTAAACACAG TGGGGGGACA TCAAGCAGCC ATGCAAATGT TAAAAGAGAC CATCAATGAG
  781 GAAGCTGCAG AATGGGATAG AGTGCATCCA GTGCATGCAG GGCCTATTGC ACCAGGCCAG
  841 ATGAGAGAAC CAAGGGGAAG TGACATAGCA GGAACTACTA GTACCCTTCA GGAACAAATA
  901 GGATGGATGA CACATAATCC ACCTATCCCA GTAGGAGAAA TCTATAAAAG ATGGATAATC
  961 CTGGGATTAA ATAAAATAGT AAGAATGTAT AGCCCTACCA GCATTCTGGA CATAAGACAA
 1021 GGACCAAAGG AACCCTTTAG AGACTATGTA GACCGATTCT ATAAAACTCT AGAGCCGAGC
 1081 AGCTTCACAG AGGTAAAAAA TGATGACAGA ACCTTGATGG TCCAAATGCG ACCCGGATGG
1141 TAGGACTATT TAAAGCATTT GGGGACCAGG AGCCGAACAC CTTAGAAGAA AAAAAG
//
Primer:
Sequence file: RDB08943_A3Flb.seq check
>08943_08943_A3Fl_HIVgp-F1_G05_20.ab1
    1 GCAAGGTGGC GGACTCACAA TATGCATTGG GAATCATTCA AGCACAACCA GATAAGAGTG
   61 AATCAGAGTT AGTCAGTCAA ATAATAGAGC AGTTAATAAA AAAGGAAAAA GTCTACCTGG
  121 CATGGGTACC AGCACACAAA GGAATTGGAG GAAATGAACA AGTAGATAAA TTGGTCAGTG
  181 CTGGAATCAG GAAAGTACTA TTTTTAGATG GAATAGATAA GGCCCAAGAA GAACATGAGA
  241 AATATCACAG TAATTGGAGA GCAATGGCTA GTGATTTTAA CCTACCACCT GTAGTAGCAA
  301 AAGAAATAGT AGCCAGCTGT GATAAATGTC AGCTAAAAGG GGAAGCCATG CATGGACAAG
  361 TAGACTGTAG CCCAGGAATA TGGCAGCTAG AGTGCACACA TTTAGAAGGA AAAGTTATCT
  421 TGGTAGCAGT TCATGTAGCC AGTGGATATA TAGAAGCAGA AGTAATTCCA GCAGAGACAG
  481 GGCAAGAAAC AGCATACTTC CTCTTAAAAT TAGCAGGAAG ATGGCCAGTA AAAACAGTAC
  541 ATACAGACAA TGGCAGCAAT TTCACCAGTA CTACAGTTAA GGCCGCCTGT TGGTGGGCGG
  601 GGATCAAGCA GGAATTTGGC ATTCCCTACA ATCCCCAAAG TCAAGGAGTA ATAGAATCTA
  661 TGAATAAAGA ATTAAAGAAA ATTATAGGAC AGGTAAGAGA TCACGCTGAA CATCTTAAGA
  721 CAGCAGTACA AATGGCAGTA TTCATCCACA ATTTTAAAAG AAAAGGGGGG ATTGGGGGGG
  781 TACAGTGCAG GGGAAAGAAT AGTAGACATA ATAGCAACAG ACATACAAAC TAAAGAATTA
  841 CAAAAACAAT TACAAAAATT CAAAATTTTC GGGTTTATTA CAGGGACAGC AGAGATCCAG
  901 TTTGGAAAGG ACCAGCAAAG CTCCTCTGGA AAGGTGAAGG GGCAGTAGTA ATACAAGAAT
  961 AATAGTGAAC ATAAAAAGTA GTGCTAGAAG AAGGCAAGAT CATCAGGATT ATGGAAAACA
 1021 GATGCAAGGT GATGATGTGT GCCAGTAGAA CAGGGAATGA GATACCATTG TAATCCGGAA
1081 CGGCCGGCAA GAGGAGCT
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles


2021.04.21

GNP_filter3_RDBDEP_html_210401.pl