Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pRS416-PADH1-yEGFP-TTEF1

Empty expression vector backbone of S. cerevisiae

Catalog number RDB08386
Resource name pRS416-PADH1-yEGFP-TTEF1
Clone info. Empty expression vector backbone of S. cerevisiae to express GFP-tagged protein.
Vector backbone pRS416-PADH1-yEGFP-TTEF1 (Plasmid)
Size of vector backbone 7.4 kb
Selectable markers Amp^r
Depositor|Developer TAKAGI, Hiroshi |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        
       
      Sequence (full) RDB08386zzt01.seq compiled by us

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions for distribution In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, a citation of the following literature designated by the DEPOSITOR is requested (Genes to cells, 18, 459-475 (2013)).
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献を引用する (Genes to cells, 18, 459-475 (2013))。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB08386 pRS416-PADH1-yEGFP-TTEF1 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Original reference

      original Sasaki, T., Phosphorylation of a conserved Thr357 in yeast Nedd4-like ubiquitin ligase Rsp5 is involved in down-regulation of the general amino acid permease Gap1. Genes Cells, 18 (6): 459-475 (2013). PMID 23517290.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

      QC test results

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB08386_A2Bkp1-2.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: pUC-M13_-100 (Pr0310)
      Region: T7 pro, insert 3' (TEF ter,yeGFP 3')
      Sequence file: RDB08386_A2Bka.seq check
      >08386_08386_B0JjF_1_pUC-M13_-100_B01_02_ABI08.ab1
          1 NNNNNNNNNN NNNNGGNANG CCNGGGTTTT CCCNGTCACG ACGTTGTAAA ACGACGGCCA
         61 GTGNGCGCGC GTAATACGAC TCACTATAGG GCGAATTGGG TACCATTAAG GGTTCTCGAG
        121 TGCTCGTTTT CGACACTGGA TGGCGGCGTT AGTATCGAAT CGACAGCAGT ATAGCGACCA
        181 GCATTCACAT ACGATTGACG CATGATATTA CTTTCTGCGC ACTTAACTTC GCATCTGGGC
        241 AGATGATGTC GAGGCGAAAA AAAATATAAA TCACGCTAAC ATTTGATTAA AATAGAACAA
        301 CTACAATATA AAAAAACTAT ACAAATGACA AGTTCTTGAA AACAAGAATC TTTTTATTGT
        361 CAGTGCTGAT TAGGTCGACG CGGCCGCATA GGCCACTAGT GGATCTGATA TCATCGATGA
        421 ATTCTCTGTC GGACCAGCAC CGGCACCGGC ACCAGCACCG GCACCAGCAC CTTTGTACAA
        481 TTCATCCATA CCATGGGTAA TACCAGCAGC AGTAACAAAT TCTAACAAGA CCATGTGGTC
        541 TCTCTTTTCG TTTGGATCTT TGGATAANGC AGANTGAGTG GATAAGTAAT GGTTGTCTGG
        601 TAACAAGACT GGACCATCAC CAATTGGAGT ANTTTGTTGA TAATGNTCAG CTAATTGAAC
        661 AGAACCATCT TCNNTGNTGT GTCTNATTTT NAANTTNANT TTGATANNNN TCNTTNGNTN
      721 GNNNNNNNNN N
      //
      Primer: ADHpro_C (Pr0003)
      Region: insert mid (ADH1 pro,yeGFP 5')
      Sequence file: RDB08386_A2Bkb.seq check
      >08386_08386_B0JjF_1_ADH1pro_F_C01_03_ABI08.ab1
          1 NNNNNNNNNN NNNNNNNTTT TGTTTCCTCG TCNTTGTTCT CGTTCCCTTT CTTCCTTGTT
         61 TCTTTTTCTG CACAATATTT CAAGCTATAC CAAGCATACA ATCAACTCCA AGCTGGCCGC
        121 TCTAGAACTA GTGGATCCCC CCCGGAATGT CTAAAGGTGA AGAATTATTC ACTGGTGTTG
        181 TCCCAATTTT GGTTGAATTA GATGGTGATG TTAATGGTCA CAAATTTTCT GTCTCCGGTG
        241 AAGGTGAAGG TGATGCTACT TACGGTAAAT TGACCTTAAA ATTTATTTGT ACTACTGGTA
        301 AATTGCCAGT TCCATGGCCA ACCTTAGTCA CTACTTTCGG TTATGGTGTT CAATGTTTTG
        361 CGAGATACCC AGATCATATG AAACAACATG ACTTTTTCAA GTCTGCCATG CCAGAAGGTT
        421 ATGTTCAAGA AAGAACTATT TTTTTCAAAG ATGACGGTAA CTACAAGACC AGAGCTGAAG
        481 TCAAGTTTGA AGGTGATACC TTAGTTAATA GAATCGAATT AAAAGGTATT GATTTTAAAG
        541 AAGANGGTAA CATTTTAGGT CACAAATTGG AATACAACTA TAACTCTCAC AATGTTTACA
        601 TCATGGCTGA CAAACAAAAG AATGGTATCA AAGTTAACTT CNAAATTAGA CACAACATTG
        661 AAGANGGTTC TGTTCNNTTA NCTGANNATT ATCNANNAAA NANTCCNNTT NNNNNNGGNN
      721 NNNNNNNN
      //
      Primer: pBAC_lac_R (Pr0545)
      Region: insert 5'
      Sequence file: RDB08386_A2Bkc.seq check
      >08386_08386_B0JjF_1_pBAC_lac_R_A01_01_ABI08.ab1
          1 NNNNNNNNNC NNNNNNAANG GGNNNAAAAG CTGGAGCTCG CCGGGNNCGA AGAAATGATG
         61 GTAAATGAAA TAGGAAATCA AGGAGCATGA AGGCAAAAGA CAAATATAAG GGTCGAACGA
        121 AAAATAAAGT GAAAAGTGTT GATATGATGT ATTTGGCTTT GCGGCGCCGA AAAAACGAGT
        181 TTACGCAATT GCACAATCAT GCTGACTCTG TGGCGGACCC GCGCTCTTGC CGGCCCGGCG
        241 ATAACGCTGG GCGTGAGGCT GTGCCCGGCG GAGTTTTTTG CGCCTGCATT TTCCAAGGTT
        301 TACCCTGCGC TAAGGGGCGA GATTGGAGAA GCAATAAGAA TGCCGGTTGG GGTTGCGATG
        361 ATGACGACCA CGACAACTGG TGTCATTATT TAAGTTGCCG AAAGAACCTG AGTGCATTTG
        421 CAACATGAGT ATACTAGAAG AATGAGCCAA GACTTGCGAG ACGCGAGTTT GCCGGTGGTG
        481 CGAACAATAG AGCGACCATG ACCTTGAAGG TGAGACGCGC ATAACCGCTA GAGTACTTTG
        541 AAGAGGAAAC AGCAATAGGG TTGCTACCAG TATAAATAGA CAGGTACATA CAACACTGGA
        601 AATGGTTGTC TGTTTGAGTA CGCTTTCAAT TCATTTGGGT GTGCACTTTA TTATGTTACA
        661 ATATGGAANG GAACTTTACA CTTCTCCTAN GCNNNTATNN TAATTAANNN CNNNNGNTAG
      721 TANNGNANNN GGGNNNNNNN CCNNNNNNNN NN
      //
      Primer: yeGFP-M_R (Pr0898)
      Region: insert mid (yeGFP 3',TEF ter)
      Sequence file: RDB08386_A2Bkd.seq check
      >08386_08386_B0JjF_1_yeGFP-M_R_A05_02_ABI24.ab1
          1 NNNNNNNNNN NNNCTNANTN NNNAGAATCG AATTAAAAGG TATTGATTTT AAAGAAGATG
         61 GTAACATTTT AGGTCACAAA TTGGAATACA ACTATAACTC TCACAATGTT TACATCATGG
        121 CTGACAAACA AAAGAATGGT ATCAAAGTTA ACTTCAAAAT TAGACACAAC ATTGAAGATG
        181 GTTCTGTTCA ATTAGCTGAC CATTATCAAC AAAATACTCC AATTGGTGAT GGTCCAGTCT
        241 TGTTACCAGA CAACCATTAC TTATCCACTC AATCTGCCTT ATCCAAAGAT CCAAACGAAA
        301 AGAGAGACCA CATGGTCTTG TTAGAATTTG TTACTGCTGC TGGTATTACC CATGGTATGG
        361 ATGAATTGTA CAAAGGTGCT GGTGCCGGTG CTGGTGCCGG TGCCGGTGCT GGTCCGACAG
        421 AGAATTCATC GATGATATCA GATCCACTAG TGGCCTATGC GGCCGCGTCG ACCTAATCAG
        481 CACTGACAAT AAAAAGATTC TTGTTTTCAA GAACTTGTCA TTTGTATAGT TTTTTTATAT
        541 TGTAGTTGTT CTATTTTAAT CAAATGTTAG CGTGATTTAT ATTTTTTTTC GCCTCNACAT
        601 CATCTGCCCA GATGCGAAGT TAAGTGCGCA NAAAGTAATA TCATGCGTNN ATCGNANGTG
        661 AATGCTGGTC GCTATACTGC TGTCNNNTCN ATACTAACGN CNNNATNNNN NGNCNAANNN
      721 NANCACTCNA NNNNCNNTNN NNNNNNNCNN NNNNNNNN
      //
      Primer: URA3pro_F (Pr0170)
      Region: URA3 pro,URA3
      Sequence file: RDB08386_A2Bke.seq check
      >08386_08386_B0JjF_1_URA3pro_F_D01_04_ABI08.ab1
          1 NNNNNNNNNN NNNNNNTGNN NTTGCCNNGT ATTCTTAACC CAACTGCACA GAACAAAAAC
         61 CTGCAGGAAA CGAAGATAAA TCATGTCGAA AGCTACATAT AAGGAACGTG CTGCTACTCA
        121 TCCTAGTCCT GTTGCTGCCA AGCTATTTAA TATCATGCAC GAAAAGCAAA CAAACTTGTG
        181 TGCTTCATTG GATGTTCGTA CCACCAAGGA ATTACTGGAG TTAGTTGAAG CATTAGGTCC
        241 CAAAATTTGT TTACTAAAAA CACATGTGGA TATCTTGACT GATTTTTCCA TGGAGGGCAC
        301 AGTTAAGCCG CTAAAGGCAT TATCCGCCAA GTACAATTTT TTACTCTTCG AAGACAGAAA
        361 ATTTGCTGAC ATTGGTAATA CAGTCAAATT GCAGTACTCT GCGGGTGTAT ACAGAATAGC
        421 AGAATGGGCA GACATTACGA ATGCACACGG TGTGGTGGGC CCAGGTATTG TTAGCGGTTT
        481 GAAGCAGGCG GCAGAAGAAG TAACAAAGGA ACCTAGAGGC CTTTTGATGT TAGCAGAATT
        541 GTCATGCAAG GGCTCCCTAT CTACTGGAGA ATATACTAAG GGTACTGTTG ACATTGCGAA
        601 GAGCGACAAA GANTTTGTTA TCGGCTTTAT TGCTCAAAGA GACATGGGTG GAAGAGANGA
        661 ANNNTACGAN TGGTTGANTA TGACACCNNG NGTGGGTTTA GANGANNNNG GNNACGCATT
      721 GGNNCNNNNN NANNNNNNNN NN
      //
      Primer: pGEX-RSEQ (Pr0077)
      Region: CEN_ARS
      Sequence file: RDB08386_A2Bkf.seq check
      >08386_08386_B0JjF_1_pGEX-RSEQ_E01_05_ABI08.ab1
          1 NNNNNNNNNN NNNNNNNNNA NNGGCCTCGT GNNACGCCTA TTTTTATAGG TTAATGTCAT
         61 GATAATAATG GTTTCTTAGA CGGATCGCTT GCCTGTAACT TACACGCGCC TCGTATCTTT
        121 TAATGATGGA ATAATTTGGG AATTTACTCT GTGTTTATTT ATTTTTATGT TTTGTATTTG
        181 GATTTTAGAA AGTAAATAAA GAAGGTAGAA GAGTTACGGA ATGAAGAAAA AAAAATAAAC
        241 AAAGGTTTAA AAAATTTCAA CAAAAAGCGT ACTTTACATA TATATTTATT AGACAAGAAA
        301 AGCAGATTAA ATAGATATAC ATTCGATTAA CGATAAGTAA AATGTAAAAT CACAGGATTT
        361 TCGTGTGTGG TCTTCTACAC AGACAAGATG AAACAATTCG GCATTAATAC CTGAGAGCAG
        421 GAAGAGCAAG ATAAAAGGTA GTATTTGTTG GCGATCCCCC TAGAGTCTTT TACATCTTCG
        481 GAAAACAAAA ACTATTTTTT CTTTAATTTC TTTTTTTACT TTCTATTTTT AATTTATATA
        541 TTTATATTAA AAAATTTAAA TTATAATTAT TTTTATAGCA CGTGATGAAA AGGACCCAGG
        601 TGGCACTTTT CGGGGNAATG TGCGCGGAAC CCCTATTTGT TTANTTTTCT AAATACATTC
        661 NAATATGTAN CCGCTCATGA GACAATAACC NNGATAAATG CTTNNNNNNN ANTGNAAANN
      721 NNNNNTATGN NNNNNNNNN
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Sasaki, T., Phosphorylation of a conserved Thr357 in yeast Nedd4-like ubiquitin ligase Rsp5 is involved in down-regulation of the general amino acid permease Gap1. Genes Cells, 18 (6): 459-475 (2013). PMID 23517290.

      2023.04.10

      GNP_filter3_RDBDEP_html_230405.pl