Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pGEXMKK6

Bacterial expression vector of human MKK6 cDNA, GST-tagged

Catalog number RDB08212
Resource name pGEXMKK6
Clone info. Bacterial expression vector of human MKK6 cDNA, GST-tagged. cDNA fragment 289nt to 1491nt of NM_002758.3 (cds, 289..1293) is cloned.
Comment Known difference : T to G substitution at 292nt of NM_002758.3 (Ser to Ala).
Vector backbone pGEXNX (Plasmid)
Size of vector backbone 5.0 kb
Selectable markers Amp^r
Gene/insert name Human MKK6 cDNA
Depositor|Developer Sudo, Tatsuhiko |
Other clones in our bank

External Database
Human MKK6

     Reference sequence
       

     Distribution information

     Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
     Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, a citation of literature(s) designated by the DEPOSITOR is requested. Research purpose only.
     Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
     Order form 
     [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
     Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
     提供案内 (日本国内) [open/close]

     提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献を引用する。 研究目的に限る。
     提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。
     提供依頼書 [Word]
     提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

     Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
     RDB08212 pGEXMKK6 DNA solution

     Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

     References and tips

     Electronic file

     Original reference

     Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

     Featured content

     Featured content MAPK p38 inhibitor screening (English text)

     Sequence information

     RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
     Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

     Test sheet RDB08212_A7Ktp1.pdf check

     Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

     Primer: pGEX-F2
     Sequence file: RDB08212_A7Kta.seq check
     >08212_08212_A7Kt_1_pGEX-F2_B11_05_ABI24.ab1
         1 CAGTAGATGT TTTAAAAACG TATTGAGCTA TCCCACAAAT TGATAAGTAC TTGAAATCCA
        61 GCAAGTATAT AGCATGGCCT TTGCAGGGCT GGCAAGCCAC GTTTGGTGGT GGCGACCATC
       121 CTCCAAAATC GGATCTGATC GAAGGTCGTG GGATCCCCGC CATGGCTCAG TCGAAAGGCA
       181 AGAAGCGAAA CCCTGGCCTT AAAATTCCAA AAGAAGCATT TGAACAACCT CAGACCAGTT
       241 CCACACCACC TCGAGATTTA GACTCCAAGG CTTGCATTTC TATTGGAAAT CAGAACTTTG
       301 AGGTGAAGGC AGATGACCTG GAGCCTATAA TGGAACTGGG ACGAGGTGCG TACGGGGTGG
       361 TGGAGAAGAT GCGGCACGTG CCCAGCGGGC AGATCATGGC AGTGAAGCGG ATCCGAGCCA
       421 CAGTAAATAG CCAGGAACAG AAACGGCTAC TGATGGATTT GGATATTTCC ATGAGGACGG
       481 TGGACTGTCC ATTCACTGTC ACCTTTTATG GCGCACTGTT TCGGGAGGGT GATGTGTGGA
       541 TCTGCATGGA GCTCATGGAT ACATCACTAG ATAAATTCTA CAAACAAGTT ATTGATAAAG
       601 GCCAGACAAT TCCAGAGGAC ATCTTAGGGA AAATAGCAGT TTCTATTGTA AAAGCATTAG
       661 AACATTTACA TAGTAAGCTG TCTGTCATTC ACAGAGACGT CAAGCCTTCT AATGTACTCA
       721 TCAATGCTCT CGGTCAAGTG AAGATGTGCG ATTTTGGAAT CAGTGGCTAC TTGGTGGACT
       781 CTGTTGCTAA AACAATTGAT GCAGGTTGCA AACCATACAT GGCCCCCTGA AAGAATAAAC
       841 CCAGAGCTCA ACCAGAAGGG ATACAGTGTG AAGTCTGACA TTTGGAGTCT GGGCATCACG
       901 ATGATTGAGT TGGCCATCCT TCGATTTCCC TATGATTCAT GGGGGAAACT CCATTTCAGC
       961 AGCTCAAACA GGTGGTAGAG GGAGCCATCG CCACAACTCC CAGCAGACAA GTTCTCTGCA
      1021 GAGTTTTGTT GACTTTACCC TCACAGTGGC TAAAGAGACT TTCCCAAGAC GACTACATAC
     1081 CTCAGAGCTT ATGCACATCC ATTTTTTTC
     //
     Primer: pJB8-Forward
     Sequence file: RDB08212_A7Ktb.seq check
     >08212_08212_A7Kt_1_pJB8-Forward_C11_08_ABI24.ab1
         1 TAATCGCTCG TGACTGGGTC ATGGCTGCGC CCCGACACCC GCCAACACCC GCTGACGCGC
        61 CCTGACGGGC TTGTCTGCTC CCGGCATCCG CTTACAGACA AGCTGTGACC GTCTCCGGGA
       121 GCTGCATGTG TCAGAGGTTT TCACCGTCAT CACCGAAACG CGCGAGGCAG ATCGTCAGTC
       181 AGTCACGATG AATTTCTAGA CAGTTCATTC TATACTATAG ATTCCAAGGC CCCCTTAAGA
       241 GGGGGAGTAA AAAGAAAATT GGGAGAGAAA ACCCTCTGAG AGGCAGGGTT AAATTATCTC
       301 AAAGATGACT TTCTATTGAT GCTGTAGTGA ACTTGCTTCA CCCCGAAACC CACCAATCCA
       361 CAGTAGGGTC AACCGATTAA GTCCACTGCT TTTTAGTCTC CAAGAATCAG TTTTACAAAA
       421 GATGCCACAT CTGTTCCTTT GGATTCATGT AGGGTGAAAA ATGGATGTTG CATTAGCTCT
       481 GGGTATGTAG GCCGTTCTTT GGAATTCTTC TTTAAGCACT GTGAGGTAAA GTCAACAAAC
       541 TCTGCAGAGA ACTTGTCTGC TGGGAGTTGT GGCGATGGCT CCTCTACCAC CTGTTTGAGC
       601 TGCTGAAATG GAGTTCCCCA TGAATCATAG GGAAATCGAA GGATGGCCAA CTCAATCATC
       661 GTGATGCCCA GACTCCAAAT GTCAGACTTC ACACTGTATC CCTTCTGGTT GAGCTCTGGG
       721 TTTATTCTTT CAGGGGCCAT GTATGGTTTG CAACCTGCAT CAATTGTTTT AGCAACAGAG
       781 TCCACCAAGT AGCCACTGAT TCCAAAATCG CACATCTTCA CTTGACCGAG AGCATTGATG
       841 AGTACATTAG AAGGCTTGAC GTCTCTGTGA ATGACAGACA GCTTACTATG TAAATGTTCT
       901 AATGCTTTTA CAATAGAAAC TGCTATTTTC CCTAAGATGT CCTCTGGAAT TGTCTGGCCT
       961 TTATCAATAA CTTGTTTGTA GAAATTTATC TAGTGATGTA TCCATGAGCT CCATGCAGAT
      1021 CCCACACATC ACCCTCCCCG AAAACAGGTG CCGCCATAAA ATGGTGACAG CTGAATGACA
     1081 GGTTCAACGG ATCCTCATGG AAAATTATTC CAAAAATTCC CAT
     //
     Primer: pGEX-ptac_up-F
     Sequence file: RDB08212_A7Ktc.seq check
     >08212_08212_A7Kt_1_pGEX-ptac_up-F_D11_11_ABI24.ab1
         1 ATTAGCCGCT CATACGGTTC TGGCAATATT CTGAAATGAG CTGTTGACAA TTAATCATCG
        61 GCTCGTATAA TGTGTGGAAT TGTGAGCGGA TAACAATTTC ACACAGGAAA CAGTATTCAT
       121 GTCCCCTATA CTAGGTTATT GGAAAATTAA GGGCCTTGTG CAACCCACTC GACTTCTTTT
       181 GGAATATCTT GAAGAAAAAT ATGAAGAGCA TTTGTATGAG CGCGATGAAG GTGATAAATG
       241 GCGAAACAAA AAGTTTGAAT TGGGTTTGGA GTTTCCCAAT CTTCCTTATT ATATTGATGG
       301 TGATGTTAAA TTAACACAGT CTATGGCCAT CATACGTTAT ATAGCTGACA AGCACAACAT
       361 GTTGGGTGGT TGTCCAAAAG AGCGTGCAGA GATTTCAATG CTTGAAGGAG CGGTTTTGGA
       421 TATTAGATAC GGTGTTTCGA GAATTGCATA TAGTAAAGAC TTTGAAACTC TCAAAGTTGA
       481 TTTTCTTAGC AAGCTACCTG AAATGCTGAA AATGTTCGAA GATCGTTTAT GTCATAAAAC
       541 ATATTTAAAT GGTGATCATG TAACCCATCC TGACTTCATG TTGTATGACG CTCTTGATGT
       601 TGTTTTATAC ATGGACCCAA TGTGCCTGGA TGCGTTCCCA AAATTAGTTT GTTTTAAAAA
       661 ACGTATTGAA GCTATCCCAC AAATTGATAA GTACTTGAAA TCCAGCAAGT ATATAGCATG
       721 GCCTTTGCAG GGCTGGCAAG CCACGTTTGG TGGTGGCGAC CATCCTCCAA AATCGGATCT
       781 GATCGAAGGT CGTGGGATCC CCGCCATGGC TCAGTCGAAA GGCAAGAAGC GAAACCCTGG
       841 CCTTAAAATT CCAAAAGAAG CATTTGAACA ACCTCAGACC AGTTCCACAC CACCTCGAGA
       901 TTTAGACTCC AAGGCTTGCA TTTCTATTGG AAATCAGAAC TTTGAGGTGA AAGGCAGATG
       961 ACCTGGAGCC CTATAATGGA AACTGGGACG AGGTGCGTAC GGGGTGGTGG AGAAGATGCG
      1021 GGCACGGTGC CCAGCGGCAG ATCATGGCCA GTTGAGGCGG ATCCCGAGCT ACAGTAAATA
     1081 GTCAGCAACC AGAAACGGCT ACTGGATGGG
     //
     Primer: M13_-40
     Sequence file: RDB08212_A7Ktd.seq check
     >08212_08212_A7Kt_1_M13_-40_E11_14_ABI24.ab1
         1 CGGCGAGTAT CGTATCATGG TCATAGCTGT TTCCTGTGTG AATTGTTATC CGCTCACAAT
        61 TCCCACACAA CATACGAGCC GGAAGCATAA AGTGTAAAGC CTGGGGTGCC TAATGAGTGA
       121 GCTAACTTAC ATTAATTGCG TTGCGCTCAC TGCCCGCTTT CCAGTCGGGA AACCTGTCGT
       181 GCCAGCTGCA TTAATGAATC GGCCAACGCG CGGGGAGAGG CGGTTTGCGT ATTGGGCGCC
       241 AGGGTGGTTT TTCTTTTCAC CAGTGAGACG GGCAACAGCT GATTGCCCTT CACCGCCTGG
       301 CCCTGAGAGA GTTGCAGCAA GCGGTCCACG CTGGTTTGCC CCAGCAGGCG AAAATCCTGT
       361 TTGATGGTGG TTAACGGCGG GATATAACAT GAGCTGTCTT CGGTATCGTC GTATCCCACT
       421 ACCGAGATAT CCGCACCAAC GCGCAGCCCG GACTCGGTAA TGGCGCGCAT TGCGCCCAGC
       481 GCCATCTGAT CGTTGGCAAC CAGCATCGCA GTGGGAACGA TGCCCTCATT CAGCATTTGC
       541 ATGGTTTGTT GAAAACCGGA CATGGCACTC CAGTCGCCTT CCCGTTCCGC TATCGGCTGA
       601 ATTTGATTGC GAGTGAGATA TTTATGCCAG CCAGCCAGAC GCAGACGCGC CGAGACAGAA
       661 CTTAATGGGC CCGCTAACAG CGCGATTTGC TGGTGACCCA ATGCGACCAG ATGCTCCACG
       721 CCCAGTCGCG TACCGTCTTC ATGGGAGAAA ATAATACTGT TGATGGGTGT CTGGTCAGAG
       781 ACATCAAGAA ATAACGCCGG AACATTAGTG CAGGCAGCTT CCACAGCAAT GGCATCCTGG
       841 TCATCCAGCG GATAGTTAAT GATCAGCCCA CTGACGCGTT GCGCGAGAAG ATTGTGCACC
       901 GCCGCTTTAC AGGCTTCGAC GCCGCTTCGT TCTACCATCG ACACCACCAC GCTGGCACCC
       961 AGTTGATCGG CGCGAGATTT AAATCGCCCG CGACATTTGC GACGGGCGCG TGCAGGGCCA
      1021 GGACTGCAGG TGGCACGCCC AATCAGCCAA CCGACTGTTT GCCGCCCAGT TGATTGTGCA
     1081 ACGCGATGGG ATGTAATTCC AGCTCCGACC ATTCG
     //

     Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


     References

     Original, user report and related articles


     2022.05.17

     GNP_filter3_RDBDEP_html_220516.pl