Resource data sheet
Prev. |  Lentiviral vector plasmid > 
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

CS-CA-RfA-IRES2-Venus

Backbone vector plasmid of lentivirus construct driven by CAG promoter by Gateway(R) cloning with Venus fluorescent protein marker.

Catalog number RDB07894
Resource name CS-CA-RfA-IRES2-Venus
Clone info. Backbone vector plasmid of lentivirus construct driven by CAG promoter by Gateway(R) cloning with Venus fluorescent protein marker.
Commonly requested with pCMV-VSV-G-RSV-Rev (RDB04393) and pCAG-HIVgp (RDB04394). Please note that Zeo resistance marker is not included in the lentivirus produced from this vector.
Vector backbone Plasmid
Selectable markers Please note that Zeo resistance marker is not included in the lentivirus produced from this vector. E. coli: Amp^r, Cm^r, ccdB.
Growth remarks Use DB3.1, ccdB Survival or equivalent to amplify this clone. 30 degC is fine.
Gene/insert name Aequorea victoria cDNA
Depositor|Developer Miyoshi, Hiroyuki |
Lentiviral plasmid list, maps and sequences information. [link]

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR The availability of the BIOLOGICAL RESOURCE is limited to a RECIPIENT of a not-for profit institution for a not-for-profit academic purpose. The RECIPIENT agrees to expressly describe the late Dr. Hiroyuki Miyoshi as the Developer.
Additional terms and conditions for distribution RECIPIENT is requested to obtain written consent of Dr. Atsushi Miyawaki of the RIKEN CBS regarding Venus fluorescent protein.
Ordering Please visit Ordering instruction.[link] 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA, for use for not-for-profit academic purpose)[Word]
Approval form [Word] by Dr. Atsushi Miyawaki
Remarks Remember that you will be working with samples containing infectious virus.
Use Survival2 (Invitrogen) or equivalent to amplify this clone.
Please obtain written approval of Dr. Atsushi Miyawaki.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB07894 CS-CA-RfA-IRES2-Venus DNA solution

Ordering instruction of plasmids [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB07894z.seq
Electronic file Remarks, protocol and/or map (pdf) RDB07894.pdf

Original reference

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content


Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB08996_A3Egp1-2.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: pCAG-F
Sequence file: RDB08996_A3Ega.seq check
>07894_08996_A9EdF_pCAG-F_A04_01_ABI08.ab1
    1 GTTGGGGGGG GGCAGGGCCT GCCTTCGGGG GGGGGAAGGG GCAGGGCGGG GTTCGGCTTC
   61 TGGCGTGTGA CCGGCGGCTC TAGAGCCTCT GCTAACCATG TTCATGCCTT CTTCTTTTTC
  121 CTACAGCTCC TGGGCAACGT GCTGGTTATT GTGCTGTCTC ATCATTTTGG CAAAGAATTG
  181 ATTTGATACG TACGGTTGGG CTGCAGGAAT TCTGCAGATA TCCAGCACAG TGGCGGCCGC
  241 TCGAGAATTC TGCAGCGGCC ATCACAAGTT TGTACAAAAA AGCTGAACGA GAAACGTAAA
  301 ATGATATAAA TATCAATATA TTAAATTAGA TTTTGCATAA AAAACAGACT ACATAATACT
  361 GTAAAACACA ACATATCCAG TCACTATGGC GGCCGCATTA GGCACCCCAG GCTTTACACT
  421 TTATGCTTCC GGCTCGTATA ATGTGTGGAT TTTGAGTTAG GATCCGTCGA GATTTTCAGG
  481 AGCTAAGGAA GCTAAAATGG AGAAAAAAAT CACTGGATAT ACCACCGTTG ATATATCCCA
  541 ATGGCATCGT AAAGAACATT TTGAGGCATT TCAGTCAGTT GCTCAATGTA CCTATAACCA
  601 GACCGTTTCA GCTGGATATT ACGGGCTTTT TAAAGACCTT AAAGAAAAAT AAGCACAATT
661 TTTATCCGGC TTTATTCAGA TTCTTGC
//
Primer: IRES_R
Sequence file: RDB08996_A3Egb.seq check
>07894_08996_A3Eg_IRES-R_D01_10.ab1
    1 GCCAGGGCGG GCTCGGCAGT ACGTTAGGGG GGGGGGAGGG AGAGGGGCGG ATCCGCGGCC
   61 ATCACCACTT TGTACAAGAA AGCTGAACGA GAAACGTAAA ATGATATAAA TATCAATATA
  121 TTAAATTAGA TTTTGCATAA AAAACAGACT ACATAATACT GTAAAACACA ACATATCCAG
  181 TCACTATGGT CGACCTGCAG ACTGGCTGTG TATAAGGGAG CCTGACATTT ATATTCCCCA
  241 GAACATCAGG TTAATGGCGT TTTTGATGTC ATTTTCGCGG TGGCTGAGAT CAGCCACTTC
  301 TTCCCCGATA ACGGAGACCG GCACACTGGC CATATCGGTG GTCATCATGC GCCAGCTTTC
  361 ATCCCCGATA TGCACCACCG GGTAAAGTTC ACGGGAGACT TTATCTGACA GCAGACGTGC
  421 ACTGGCCAGG GGGATCACCA TCCGTCGCCC GGGCGTGTCA ATAATATCAC TCTGTACATC
  481 CACAAACAGA CGATAACGGC TCTCTCTTTT ATAGGTGTAA ACCTTAAACT GCATTTCACC
  541 AGCCCCTGTT CTCGTCAGCA AAAGAGCCGT TCATTTCAAT AAACCGGGCG ACCTCAGCCA
  601 TCCCTTCCTG ATTTTCCGCT TTCCAGCGTT CGGCACGCAG ACGACGGGCT TCATTCTGCA
  661 TGGTTGTGCT TACCAGACCG GAGATATTGA CATCATATAT GCCTTGAGCA ACTGATAGCT
  721 GTCGCTGTCA ACTGTCACTG TAATACGCTG CTTCATAGCA TACCTCTTTT TGACATACTT
  781 CGGGTATACA TATCAGTATA TATTCTTATA CCGCAAAAAT CAGCGCGCAA ATACGCATAC
  841 TGTTATCTGG CTTTTAGTAA GCCGGATCCA CGCGTTTACG CCCCGCCCTG CCACTCATCG
  901 CAGTACTGTT GTAATTCATT AAGCATTCTG CCGACATGGG AAGCCATCAC AAACGGCATG
  961 ATGAAACCTG AAATCGCCCA GCGGGCATCA GCACCTTGTC GCCTTGCGTA TAATATTTGC
 1021 CCATGGTGAA AAACGGGGGG CGAAGAAGTT TGTCCATATT GCCACGGTTT TAATCAAACT
1081 GATGAACTCC ACCCAAGGGA TTTGGACTGA GACCGAAAAA AACCATTAAT
//
Primer: IRES_F
Sequence file: RDB08996_A3Egc.seq check
>07894_08996_A3Eg_IRES-F_C10_07.ab1
    1 GGGAGCGTCA TCTTTATGTG TTTAGTCGAG GTTAAAAAAC GTCTAGGCCC CCCGAACCAC
   61 GGGGACGTGG TTTTCCTTTG AAAAACACGA TGATAATATG GCCACAACCA TGGTGAGCAA
  121 GGGCGAGGAG CTGTTCACCG GGGTGGTGCC CATCCTGGTC GAGCTGGACG GCGACGTAAA
  181 CGGCCACAAG TTCAGCGTGT CCGGCGAGGG CGAGGGCGAT GCCACCTACG GCAAGCTGAC
  241 CCTGAAGCTG ATCTGCACCA CCGGCAAGCT GCCCGTGCCC TGGCCCACCC TCGTGACCAC
  301 CCTGGGCTAC GGCCTGCAGT GCTTCGCCCG CTACCCCGAC CACATGAAGC AGCACGACTT
  361 CTTCAAGTCC GCCATGCCCG AAGGCTACGT CCAGGAGCGC ACCATCTTCT TCAAGGACGA
  421 CGGCAACTAC AAGACCCGCG CCGAGGTGAA GTTCGAGGGC GACACCCTGG TGAACCGCAT
  481 CGAGCTGAAG GGCATCGACT TCAAGGAGGA CGGCAACATC CTGGGGCACA AGCTGGAGTA
  541 CAACTACAAC AGCCACAACG TCTATATCAC CGCCGACAAG CAGAAGAACG GCATCAAGGC
  601 CAACTTCAAG ATCCGCCACA ACATCGAGGA CGGCGGCGTG CAGCTCGCCG ACCACTACCA
  661 GCAGAACACC CCCATCGGCG ACGGCCCCGT GCTGCTGCCC GACAACCACT ACCTGAGCTA
  721 CCAGTCCGCC CTGAGCAAAG ACCCCAACGA GAAGCGCGAT CACATGGTCC TGCTGGAGTT
  781 CGTGACCGCC GCCGGGATCA CTCTCGGCAT GGACGAGCTG TACAAGTAAG AATTCAAGGC
  841 CTCTCGAGGG ATCAAGCTTA TCGATAATCA ACCTCTGGAT TACAAAATTT GTGAAAGATT
  901 GACTGGTATT CTTAACTATG TTGCTCCTTT TACGCTATGT GGATACGCTG CTTTAATGCC
  961 TTTGTATCAT GCTATTGCTT CCCGTATGGC TTTTCATTTT TCTCCCTCCC TTGTATAAAT
 1021 CCTGGATTGC TGTCTCTTTT ATGAGGAGTT GTGGGCCCCG TTTGTCAGGC AACGTGGCGT
1081 GGCTGTGCAC TGAGATTTGC TGGACGCAAC CCCCCCCACT TGGAATTTG
//
Primer: CMV_Forward
Sequence file: RDB08996_A3Egd.seq check
>07894_08996_A3Eg_CMV-Forward_D10_10.ab1
    1 CGTTCACTCC GCCCATTGAC GCAATGGGCG GTAGGCGTGT ACGGTGGGAG GTCTATATAA
   61 GCAGCGCGTT TTGCCTGTAC TGGGTCTCTC TGGTTAGACC AGATCTGAGC CTGGGAGCTC
  121 TCTGGCTAAC TAGGGAACCC ACTGCTTAAG CCTCAATAAA GCTTGCCTTG AGTGCTTCAA
  181 GTAGTGTGTG CCCGTCTGTT GTGTGACTCT GGTAACTAGA GATCCCTCAG ACCCTTTTAG
  241 TCAGTGTGGA AAATCTCTAG CAGTGGCGCC CGAACAGGGA CTTGAAAGCG AAAGGGAAAC
  301 CAGAGGAGCT CTCTCGACGC AGGACTCGGC TTGCTGAAGC GCGCACGGCA AGAGGCGAGG
  361 GGCGGCGACT GGTGAGTACG CCAAAAATTT TGACTAGCGG AGGCTAGAAG GAGAGAGATG
  421 GGTGCGAGAG CGTCAGTATT AAGCGGGGGA GAATTAGATC GCGATGGGAA AAAATTCGGT
  481 TAAGGCCAGG GGGAAAGAAA AAATATAAAT TAAAACATAT AGTATGGGCA AGCAGGGAGC
  541 TAGAACGATT CGCAGTTAAT CCTGGCCTGT TAGAAACATC AGAAGGCTGT AGACAAATAC
  601 TGGGACAGCT ACAACCATCC CTTCAGACAG GATCAGAAGA ACTTAGATCA TTATATAATA
  661 CAGTAGCAAC CCTCTATTGT GTGCATCAAA GGATAGAGAT AAAAGACACC AAGGAAGCTT
  721 TAGACAAGAT AGAGGAAGAG CAAAACAAAA GTAAGACCAC CGCACAGCAA GCGGCCGCTG
  781 ATCTTCAGAC CTGGAGGAGG AGATATGAGG GACAATTGGA GAAGTGAATT ATATAAATAT
  841 AAAGTAGTAA AAATTGAACC ATTAGGAGTA GCACCCACCA AAGGCAAAGA GAAGAGTGGT
  901 GCAGAGAGAA AAAAAGAGCA GTGGGGAATA GGAGCTTTGT TCCTTGGGTT CTTGGGAGCA
  961 AGCAGGAAGC ACTATGGGGC GCAGCGTCAA TGACGCTGAC GGGTACAGGC CCAGACATTT
 1021 ATTGTCTGGG TATAGTGCAG CAGCAGGACC ACTTTGCCTG AGGGCTTATT GGAAGCGCAT
1081 CAAGCAATCT GATGCTAGCT CACAGGTCTG AGCAAATCAA GCAGGTCCAT TTTCA
//
Primer: BGH_rev
Sequence file: RDB08996_A3Ege.seq check
>07894_08996_A3Eg_BGHrev_E10_13.ab1
    1 GATCGGGGTC TGCTAGAGAT TTTCCACACT GACTAAAAGG GTCTGAGGGA TCTCTAGTTA
   61 CCAGAGTCAC ACAACAGACG GGCACACACT ACTTGAAGCA CTCAAGGCAA GCTTTATTGA
  121 GGCTTAAGCA GTGGGTTCCC TAGTTAGCCA GAGAGCTCCC AGGCTCAGAT CTGGTCTAAC
  181 CAGAGAGACC CAGTACAGTC CGGATGCAGC TCTCGGGCCA TGTGATGAAA TGCTAGGCGG
  241 CTGTCAAACC TCCACTCTAA TACTTCTCTC TCCGGGTCAT CCATCCCATG CAGGCTCACA
  301 GGGTGTAACA AGCGGGTGTT CTCTCCTTCA TTGGCTTCTT CTACCTTCTC TTGCTCAACT
  361 GGTACTAGCT TGTAGCACCA TCCAAAGGTC AGTGGATATC TGATCCCTGG CCCTGGTGTG
  421 TAGTTCTGCC AATCAGGGAA GTAGCCTTGT GTGTGGTAGA TCCACAGATC AAGGATATCT
  481 TGTCTTCGTT GGGAGTGAAT TAGCCCTTCC AGTCCCCCCT TTTCTTTTAA AAAGTGGCTA
  541 AGATCTACAG CTGCCTTGTA AGTCATTGGT CTTAAAGGTA CCTGAGGTGT GACTGGAAAA
  601 CCCACCTCCT CCTCCTCTTG TGCTTCTAGC CAGGCACAAT CAGCATTGGT AGCTGCTGTA
  661 TTGCTACTTG TGATTGCTCC ATGTTTTTCT AGGTCTCGAC GGTATCGATG CGGGGAGGCG
  721 GCCCAAAGGG AGATCCGACT CGTCTGAGGG CGAAAGCGAA GACGCGGAAG AGGCCGCAGA
  781 GCCGGCAGCA GGCCGCGGGA AAGGAAGGTC CGCTGGATTG AGGGCCGAAG GGACGTAGCA
  841 GAATGACGTC CCGCGCAGAA TCCAGGTGGC AACACAGGCG AGCAGCCATG GAAAGGACGT
  901 CAGCTTCCCC GACACACCCA CGGAATGTCA GTGCTCAACA GCCGAGCTCC CTGTCAGCAG
  961 CCGGGCAGCA GCGCGATGAG TCGTCGTGCA ATAGGGAGGG GGAAGCGAAG GTCCTGAAAG
 1021 AGCTGACAGG TGTGCATGCC TATCATGGGG ATGCTCAGCA AACCATGCAC TAGTCAGTGC
1081 TGACACTGTC AAATCTCTAA GAAGACGC
//
Primer: SV40pro_F
Sequence file: RDB08996_A3Egf.seq check
>07894_08996_A9EdF_SV40pro_F_C03_03_ABI08.ab1
    1 CCCTCGGGGC CCTTGAACAA TTCAAGGAAG TAGTGAGGAG GCTTTTTTGG AGGCCTAGGC
   61 TTTTGCAAAA AGCTCCCGGG AGCTTGTATA TCCATTTTCG GATCTGATCA GCACGTGTTG
  121 ACAATTAATC ATCGGCATAG TATATCGGCA TAGTATAATA CGACAAGGTG AGGAACTAAA
  181 CCATGGCCAA GTTGACCAGT GCCGTTCCGG TGCTCACCGC GCGCGACGTC GCCGGAGCGG
  241 TCGAGTTCTG GACCGACCGG CTCGGGTTCT CCCGGGACTT CGTGGAGGAC GACTTCGCCG
  301 GTGTGGTCCG GGACGACGTG ACCCTGTTCA TCAGCGCGGT CCAGGACCAG GTGGTGCCGG
  361 ACAACACCCT GGCCTGGGTG TGGGTGCGCG GCCTGGACGA GCTGTACGCC GAGTGGTCGG
  421 AGGTCGTGTC CACGAACTTC CGGGACGCCT CCGGGCCGGC CATGACCGAG ATCGGCGAGC
  481 AGCCGTGGGG GCGGGAGTTC GCCCTGCGCG ACCCGGCCGG CAACTGCGTG CACTTCGTGG
  541 CCGAGGAGCA GGACTGACAC GTGCTACGAG ATTTCGATTC CACCGCCGCC TTCTATGAAA
  601 GGTTGGGCTT CGGAATCGTT TTCCGGGACG CCGGCTGGAT GATCCTCCAG CGCGGGGATC
  661 TCATGCTGGA GTTCTTCGCC CACCCCAACT TGTTTATTGC AGCTTATAAT GGTTACAAAT
  721 AAAGCAATAG CATCACAAAT TTCACAAATA AAAGCATTTT TTTCACTGCA TTCTAGTTGT
  781 GGTTTGTCCA AACTCATCAA TGTATCTTAT CATGTCTGTA TACCGGTCGA CCTCTAGCTA
  841 GAGCTTGGCG TAATCATGGT TCATAGCTGT TTCCTGTGTG AAATTGTTAT CCGCTCACAA
  901 TTTCCACACA ACATACGAGC CGGGAAGCAT AAAGGTGTAA AGCCTGGGGT GCCTAATGAG
  961 TGAGCTAACT CACATTAATT GCGTTGCGCT CAACTGCCCG CTTTCCAGTC GGGAAACCTG
 1021 TCGTGCCAGC TGCATAATGA ATCGGCCCAC CGCGCGGGGA GAGGCGGGTT TGCGTTATTG
 1081 GGGCGCTTCT TCGCTTTCTC GCTCACTGAC TCGCTGCGCT CGGTCATCGG CTGGCGCGAG
 1141 CGGTATCAGC TTCACTCAAG GGCGTAATAC GGTTAATCAC GAATCAGGGA TATCCACAGG
1201 TGAAAAACTA CATGTG
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles


2020.12.24

GNP_filter3_RDBDEP_html_201222.pl