Resource data sheet
Prev. |  Lentiviral vector plasmid > 
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

CSII-EF-Venus-NLS

Lentivirus vector construct of Venus fluorescent protein with NLS driven by human EF-1 alpha promoter.

Catalog number RDB07563
Resource name CSII-EF-Venus-NLS
Clone info. Lentivirus vector construct of Venus fluorescent protein with NLS driven by human EF-1 alpha promoter.
Commonly requested with pCMV-VSV-G-RSV-Rev (RDB04393) and pCAG-HIVgp (RDB04394). Please note that Zeo resistance marker is not included in the lentivirus produced from this vector.
Vector backbone CSII-EF-MCS (Plasmid)
Selectable markers Please note that Zeo resistance marker is not included in the lentivirus produced from this vector. E. coli: Amp^r.
Originator Miyoshi, Hiroyuki |
Lentiviral plasmid list, maps and sequences information. [link]

Distribution information

Terms and conditions for distribution The availability of the BIOLOGICAL RESOURCE is limited to a RECIPIENT of a not-for profit institution for a not-for-profit academic purpose. The RECIPIENT agrees to expressly describe Dr. Hiroyuki Miyoshi as the Developer.
Additional terms and conditions for distribution RECIPIENT is requested to obtain written consent of Dr. Atsushi Miyawaki of the RIKEN CBS regarding Venus fluorescent protein.
Ordering Please visit Ordering instruction. 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA) [Word]
Approval form [Word] by Dr. Atsushi Miyawaki
Remarks ((Remarks)) Remember that you will be working with samples containing infectious virus.
Please contact us. We will provide you with appropriate documents.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB07563 CSII-EF-Venus-NLS DNA solution

Ordering instruction of plasmids [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB07563z.seq
Electronic file Remarks, protocol and/or map (pdf) RDB07563.pdf

Original reference

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content


Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB12343_A3Lop1.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: EF1a-C_F
Sequence file: RDB12343_A3Loa_v2.seq check
>07563_12343_A3Lo_EF1a-C_F_F08_17.ab1
    1 GCACACACAG GCCTTCAGAC AGTGGTTCAA GTTTTTTTCT TCCATTTCAG GTGTCGTGAA
   61 CACGCTACCG GTCTCGAGAA TTCTGCAGCG GCCGCGGATC CACCATGGTG AGCAAGGGCG
  121 AGGAGCTGTT CACCGGGGTG GTGCCCATCC TGGTCGAGCT GGACGGCGAC GTAAACGGCC
  181 ACAAGTTCAG CGTGTCCGGC GAGGGCGAGG GCGATGCCAC CTACGGCAAG CTGACCCTGA
  241 AGCTGATCTG CACCACCGGC AAGCTGCCCG TGCCCTGGCC CACCCTCGTG ACCACCCTGG
  301 GCTACGGCCT GCAGTGCTTC GCCCGCTACC CCGACCACAT GAAGCAGCAC GACTTCTTCA
  361 AGTCCGCCAT GCCCGAAGGC TACGTCCAGG AGCGCACCAT CTTCTTCAAG GACGACGGCA
  421 ACTACAAGAC CCGCGCCGAG GTGAAGTTCG AGGGCGACAC CCTGGTGAAC CGCATCGAGC
  481 TGAAGGGCAT CGACTTCAAG GAGGACGGCA ACATCCTGGG GCACAAGCTG GAGTACAACT
  541 ACAACAGCCA CAACGTCTAT ATCACCGCCG ACAAGCAGAA GAACGGCATC AAGGCCAACT
  601 TCAAGATCCG CCACAACATC GAGGACGGCG GCGTGCAGCT CGCCGACCAC TACCAGCAGA
  661 ACACCCCCAT CGGCGACGGC CCCGTGCTGC TGCCCGACAA CCACTACCTG AGCTACCAGT
  721 CCGCCCTGAG CAAAGACCCC AACGAGAAGC GCGATCACAT GGTCCTGCTG GAGTTCGTGA
  781 CCGCCGCCGG GATCACTCTC GGCATGGACG AGCTGTACAA GTCCGGACTC AGATCTCGAG
  841 CTGATCCAAA AAAAGAAGAG AAAGGTAGAT CCAAAAAAAG AAGAGAAAGG TAGATCCAAA
  901 AAAAAGAAGA GAAAGGTAGG ATCCTCTAGC TAGAGTTAAA CATCGAGGGA TCAAGCTTAT
  961 CGATAATCAA CCTCTGGATT ACCAAAATTT GTGGAAGATT GACTGGTATT TCCTTACTAT
 1021 GTTGGCTCCT TTTAACGCTA TGTGATTACG GCTTGCTTTA ATGCCTTGTA TCCATGCTAA
1081 TGCTTCCCGG TATGGCCTTT TT
//
Primer: PRE_rev
Sequence file: RDB12343_A3Lob_v2.seq check
>07563_12343_A3Lo_PRE_rev_G08_20.ab1
    1 AGGGAACCAC CTTAAGCCGG TAAAAAGGAA GCACATAGTT AAGAATACCA GTCAAATCTT
   61 TCACAAATTT TGTAATCCAG AGGTTGATTA TCGATAAGCT TGATCCCTCG ATGTTAACTC
  121 TAGCTAGAGG ATCCTACCTT TCTCTTCTTT TTTGGATCTA CCTTTCTCTT CTTTTTTGGA
  181 TCTACCTTTC TCTTCTTTTT TGGATCAGCT CGAGATCTGA GTCCGGACTT GTACAGCTCG
  241 TCCATGCCGA GAGTGATCCC GGCGGCGGTC ACGAACTCCA GCAGGACCAT GTGATCGCGC
  301 TTCTCGTTGG GGTCTTTGCT CAGGGCGGAC TGGTAGCTCA GGTAGTGGTT GTCGGGCAGC
  361 AGCACGGGGC CGTCGCCGAT GGGGGTGTTC TGCTGGTAGT GGTCGGCGAG CTGCACGCCG
  421 CCGTCCTCGA TGTTGTGGCG GATCTTGAAG TTGGCCTTGA TGCCGTTCTT CTGCTTGTCG
  481 GCGGTGATAT AGACGTTGTG GCTGTTGTAG TTGTACTCCA GCTTGTGCCC CAGGATGTTG
  541 CCGTCCTCCT TGAAGTCGAT GCCCTTCAGC TCGATGCGGT TCACCAGGGT GTCGCCCTCG
  601 AACTTCACCT CGGCGCGGGT CTTGTAGTTG CCGTCGTCCT TGAAGAAGAT GGTGCGCTCC
  661 TGGACGTAGC CTTCGGGCAT GGCGGACTTG AAGAAGTCGT GCTGCTTCAT GTGGTCGGGG
  721 GTAGCGGGCG AAGCACTGCA GGCCGTAGCC CAGGGTGGTC ACGGAGGGTG GGCCAGGGCA
  781 CGGGCAGCTT GCCGGGTGGT GCAGATCAGC TTCAGGGTCA GCTTGCCGTA GGTGGCATCG
  841 CCCTCGCCCT CGCCGGGACA CGCTGAACTT GTGGCCGTTT TACGTCGCCG TCCAGCTCGA
  901 CCAGGATGGG CACCACCCCC GGGTGAACAG CTTCCTCGCC CCTTGCTCAC CATGGTGGGA
  961 TCCCGCCGGC CGCTGCAAGA ATTCTCGGAG GACCCGGGTA AGCGTGGTTC ACGACCACCC
 1021 TGAAATGGGA AGAAAAAAAA ACTTTTGGAA CCCACTTGGT CCTGGACGCT TTGGAGAATG
1081 AAACCAAGGA TTCCAAACTC AAAAACGGGA CAATTCCAAG GGAAGAAATT A
//
Primer: CMV-Forward
Sequence file: RDB12343_A3Loc_v2.seq check
>07563_12343_A3Lo_CMV-Foward_E12_15.ab1
    1 CGTCACTCCG CCCATTGACG CAAATGGGCG GTAGGCGTGT ACGGTGGGAG GTCTATATAA
   61 GCAGCGCGTT TTGCCTGTAC TGGGTCTCTC TGGTTAGACC AGATCTGAGC CTGGGAGCTC
  121 TCTGGCTAAC TAGGGAACCC ACTGCTTAAG CCTCAATAAA GCTTGCCTTG AGTGCTTCAA
  181 GTAGTGTGTG CCCGTCTGTT GTGTGACTCT GGTAACTAGA GATCCCTCAG ACCCTTTTAG
  241 TCAGTGTGGA AAATCTCTAG CAGTGGCGCC CGAACAGGGA CTTGAAAGCG AAAGGGAAAC
  301 CAGAGGAGCT CTCTCGACGC AGGACTCGGC TTGCTGAAGC GCGCACGGCA AGAGGCGAGG
  361 GGCGGCGACT GGTGAGTACG CCAAAAATTT TGACTAGCGG AGGCTAGAAG GAGAGAGATG
  421 GGTGCGAGAG CGTCAGTATT AAGCGGGGGA GAATTAGATC GCGATGGGAA AAAATTCGGT
  481 TAAGGCCAGG GGGAAAGAAA AAATATAAAT TAAAACATAT AGTATGGGCA AGCAGGGAGC
  541 TAGAACGATT CGCAGTTAAT CCTGGCCTGT TAGAAACATC AGAAGGCTGT AGACAAATAC
  601 TGGGACAGCT ACAACCATCC CTTCAGACAG GATCAGAAGA ACTTAGATCA TTATATAATA
  661 CAGTAGCAAC CCTCTATTGT GTGCATCAAA GGATAGAGAT AAAAGACACC AAGGAAGCTT
  721 TAGACAAGAT AGAGGAAGAG CAAAACAAAA GTAAGACCAC CGCACAGCAA GGGCCGCTGA
  781 TCTTCAGACC TGGAGGAGGA GATATGAGGG ACAATTGGAG AAGTGAATTA TATAAATATA
  841 AAGTAGTAAA AATTGAACCA TTAGGAGTAG CACCCACCAA GGCAAAGAGA AGAGTGGTGC
  901 AGAGAGAAAA AAGAGCAGTG GGAATAGGAG CTTTGTTCCT TGGGTTCTTG GGAGCAGCAG
  961 GAAGCACTAT GGGCGCAGCG TCAATGACGC TGACGGGTAC AGGCCAGACA ATTATTGTCT
 1021 GGGTATAGTG CAGCAGCAGA ACAATTTGCT GAGGGCTATT GAGCGCAACA GCCATCTGTG
 1081 CAACTCACAG TCTGGGGCAA TCAGCAGCTC AGTCAGATTC TTACTGGTGA AAGAATACCT
1141 TAAAAGGAAT CCTAC
//
Primer: BGH_rev2
Sequence file: RDB12343_A3Lod_v2.seq check
>07563_12343_A3Lo_BGH_rev2_H08_23.ab1
    1 CAATCCAGGG GTTAAGTAAA GGCTCGGGGG GGGGGGCAAC AACAGATGGC TGGCAAACTA
   61 GGAAGGCACA GTCGAGGCTG ATCAGCGGGT TTAAACGGGC CCTGCTAGAG ATTTTCCACA
  121 CTGACTAAAA GGGTCTGAGG GATCTCTAGT TACCAGAGTC ACACAACAGA CGGGCACACA
  181 CTACTTGAAG CACTCAAGGC AAGCTTTATT GAGGCTTAAG CAGTGGGTTC CCTAGTTAGC
  241 CAGAGAGCTC CCAGGCTCAG ATCTGGTCTA ACCAGAGAGA CCCAGTACAG TCCGGATGCA
  301 GCTCTCGGGC CATGTGATGA AATGCTAGGC GGCTGTCAAA CCTCCACTCT AATACTTCTC
  361 TCTCCGGGTC ATCCATCCCA TGCAGGCTCA CAGGGTGTAA CAAGCGGGTG TTCTCTCCTT
  421 CATTGGCTTC TTCTACCTTC TCTTGCTCAA CTGGTACTAG CTTGTAGCAC CATCCAAAGG
  481 TCAGTGGATA TCTGATCCCT GGCCCTGGTG TGTAGTTCTG CCAATCAGGG AAGTAGCCTT
  541 GTGTGTGGTA GATCCACAGA TCAAGGATAT CTTGTCTTCG TTGGGAGTGA ATTAGCCCTT
  601 CCAGTCCCCC CTTTTCTTTT AAAAAGTGGC TAAGATCTAC AGCTGCCTTG TAAGTCATTG
  661 GTCTTAAAGG TACCTGAGGT GTGACTGGAA AACCCACCTC CTCCTCCTCT TGTGCTTCTA
  721 GCCAGGCACA ATCAGCATTG GTAGCTGCTG TATTGCTACT TGTGATTGCT CCATGTTTTT
  781 CTAGGTCTCG ACGGTATCGA TGCGGGGAGG CGGCCCAAAG GGAGATCCGA CTCGTCTGAG
  841 GGCGAAGGCG AAGACGCGGA AGAGGCCGCA GAGCCGGCAG CAGGCCGCGG GAAGGAAAGG
  901 TCCGCTGGAT TGAAGGGCCG AAAGGGACGT AGCAGAAAGG ACGTCCCGCG CAGAAATCCA
  961 GGTGGGCAAA CACAGGCGAG CAGCCCATGG GAAAAGGAAC GTCCAGCTTT CCCCGGACAC
 1021 AACCACGAAT TGGTCAGTGC CTCAACAGTC GGAGCTCCCT TGTCAGCCAG CCGGCCAAGC
1081 AAGCGGCGAA TGAATTCGGT CGTGGACAAT AGGGAGGGAG GAAAGCCGAA AAG
//
Primer: SV40pro_F
Sequence file: RDB12343_A3Loe_v2.seq check
>07563_12343_A3Lo_SV40pro_F_A05_02.ab1
    1 ACTGGGCCTG GGCCTTTCCA GAAGTAGTGA GGAGGCTTTT TTGGAGGCCT AGGCTTTTGC
   61 AAAAAGCTCC CGGGAGCTTG TATATCCATT TTCGGATCTG ATCAGCACGT GTTGACAATT
  121 AATCATCGGC ATAGTATATC GGCATAGTAT AATACGACAA GGTGAGGAAC TAAACCATGG
  181 CCAAGTTGAC CAGTGCCGTT CCGGTGCTCA CCGCGCGCGA CGTCGCCGGA GCGGTCGAGT
  241 TCTGGACCGA CCGGCTCGGG TTCTCCCGGG ACTTCGTGGA GGACGACTTC GCCGGTGTGG
  301 TCCGGGACGA CGTGACCCTG TTCATCAGCG CGGTCCAGGA CCAGGTGGTG CCGGACAACA
  361 CCCTGGCCTG GGTGTGGGTG CGCGGCCTGG ACGAGCTGTA CGCCGAGTGG TCGGAGGTCG
  421 TGTCCACGAA CTTCCGGGAC GCCTCCGGGC CGGCCATGAC CGAGATCGGC GAGCAGCCGT
  481 GGGGGCGGGA GTTCGCCCTG CGCGACCCGG CCGGCAACTG CGTGCACTTC GTGGCCGAGG
  541 AGCAGGACTG ACACGTGCTA CGAGATTTCG ATTCCACCGC CGCCTTCTAT GAAAGGTTGG
  601 GCTTCGGAAT CGTTTTCCGG GACGCCGGCT GGATGATCCT CCAGCGCGGG GATCTCATGC
  661 TGGAGTTCTT CGCCCACCCC AACTTGTTTA TTGCAGCTTA TAATGGTTAC AAATAAAGCA
  721 ATAGCATCAC AAATTTCACA AATAAAGCAT TTTTTTCACT GCATTCTAGT TGTGGTTTGT
  781 CCAAACTCAT CAATGTATCT TATCATGTCT GTATACCGTC GACCTCTAGC TAGAGCTTGG
  841 CGTAATCATG GTCATAGCTG TTTCCTGTGT GAAATTGTTA TCCGCTCACA ATTCCACACA
  901 ACATACGAGC CGGAAGCATA AAGTGTAAAG CCTGGGGTGC CTAATGAGTG AGCTAACTCA
  961 CATTAATTGC GTTGCGCTCA CTGCCCGCTT TCCAGTCGGG AAACCTGTCG TGCCAGCTGC
 1021 ATTAATGAAT CGGCCAACGC GCGGGGGAGA GGCGGGTTTG CGTATTGGCG CTCTTTCCGC
 1081 TTTCCTCGCT CACTGAACTC GCTGCGCCTC GGATCGGCTC CGGCCTGGCT ACGGAGGCCG
1141 GATTAATCAA GGCTTCAACT TCC
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles


2019.12.20

GNP_filter3_RDBDEP_html_191130.pl