Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pDUAL2-GFH81

S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter

Catalog number RDB06204
Resource name pDUAL2-GFH81
Clone info. S. pombe 3 ter end GFP(S65C)-FLAG-His6-tagged vector with nmt1 (low strength) promoter.
Comment Multicopy marker, ura4+; Integration marker, ura4+, leu1-. Gateway incompatible.
Vector backbone pDUAL2 (Plasmid)
Selectable markers Amp^r
Reference of insert sequence AB364070.1 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yoshida, Minoru | Matsuyama, Akihisa |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        
       
      Sequence RDB06204z.seq

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions for distribution In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, the RECIPIENT must cite the following literature (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) and state an acknowledgement to the DEPOSITOR. When the RECIPIENT wishes to sell the BIOLOGICAL RESOURCE and/or its DERIVATIVES on commercial basis, the RECIPIENT must obtain a prior written permission from the DEPOSITOR. When requested by the DEPOSITOR, RIKEN BRC informs the DEPOSITOR on the RECIPIENT's name and his/her affiliation.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献 (Matsuyama, A., Yeast 21 (15):1289-1305 (2004)) の引用と、 寄託者への謝辞の表明を必要とする。 利用者が本件リソース又はその派生物の販売を望む場合、書面により、寄託者の事前の承認を得る。 寄託者から要請がある場合、理研BRCは利用者情報のうち研究責任者の氏名ならびにその所属機関名を寄託者に通知する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB06204 pDUAL2-GFH81 DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Original reference

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Schizosaccharomyces pombe (English text)

      QC test results

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB14466_A6L7p1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: nmt1Fw
      Sequence file: RDB14466_A6L7a.seq check
      >06204_14466_A6L7_nmt1Fw_C06_09_ABI24.ab1
          1 TGCATTTATT AATCAGGAAA CGTAACTCTC GGCTACTGGA TGGTTCAGTC ACCCAACGAT
         61 TACTGGGGAG AGAAAACAGG GCAAAAGCAA AGCTTAAAGG AATCCGATTG TCATTCGGCA
        121 ATGTGCAGCG AAACTAAAAA CCGGATAATG GACCTGTTAA TCGAAACATT GAAGATGGAA
        181 GAGGAATCCT GGCATATCAT CAATTGAATA AGTTGAATTA ATTATTTCAA TCTCATTCTC
        241 ACTTTCTGAC TTATAGTCGC TTTGTTAAAG CTAGCGTCGA CAGGCCTGGA TCCGGATATC
        301 ATGAGTAAAG GAGAAGAACT TTTCACTGGA GTTGTCCCAA TTCTTGTTGA ATTAGATGGT
        361 GATGTTAATG GGCACAAATT TTCTGTCAGT GGAGAGGGTG AAGGTGATGC AACATACGGA
        421 AAACTTACCC TTAAATTTAT TTGCACTACT GGAAAACTAC CTGTTCCGTG GCCAACACTT
        481 GTCACTACTT TCTGTTATGG TGTTCAATGC TTTTCAAGAT ACCCAGATCA CATGAAACAG
        541 CATGACTTTT TCAAGAGTGC CATGCCCGAA GGCTATGTAC AGGAAAGAAC TATATTTTTC
        601 AAAGATGACG GGAACTACAA GACACGTGCT GAAGTCAAGT TTGAAGGTGA TACCCTTGTT
        661 AATAGAATCG AGTTAAAAGG TATTGATTTT AAAGAAGATG GAAACATTCT TGGACACAAA
        721 TTGGAATACA ACTATAACTC ACACAATGTA TACATCATGG CAGACAAACA AAAGAATGGA
        781 ATCAAAGTTA ACTTCAAAAT TAGACACAAC ATTGAAGATG GAAGCGTTCA ACTAGCAGAC
        841 CATTATCAAC AAAATACTCC AATTGGCGAT GGCCCTGTCC TTTTACCAGA CAACCATTAC
        901 CTGTCCACAC AATCTGCCCT TTCGAAAGAT CCCAACGAAA AGAGAGACCA CATGGGTCCC
        961 TTCTTGAGTT GTAACAGCTG CTGGGATTAC ACATGGCATG GATGGACTAT ACAACCCATG
       1021 GACCTACAGA ACGAACGATG ACAACATCAC ACATCACCAC TGAGATTCTC GACTCTAGAG
      1081 ATCGGCGCGC CACTTCTAAA ATAAAGGCGG A
      //
      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB14466_A6L7b.seq check
      >06204_14466_A6L7_ADH_rev_D06_12_ABI24.ab1
          1 GGAGAGGTCT CAGATAGATT TTCGTTTTAA ACCTAAGAGT CACTTTAAAA TTTGTATACA
         61 CTTATTTTTT TTATAACTTA TTTAATAATA AAAATCATAA ATCATAAGAA ATTCGCTTAT
        121 TTAGAAGTGG CGCGCCGGAT CCTCTAGAGT CGAGATCTCA GTGGTGATGG TGGTGATGTT
        181 TGTCATCGTC GTCCTTGTAG TCCATGGGTT TGTATAGTTC ATCCATGCCA TGTGTAATCC
        241 CAGCAGCTGT TACAAACTCA AGAAGGACCA TGTGGTCTCT CTTTTCGTTG GGATCTTTCG
        301 AAAGGGCAGA TTGTGTGGAC AGGTAATGGT TGTCTGGTAA AAGGACAGGG CCATCGCCAA
        361 TTGGAGTATT TTGTTGATAA TGGTCTGCTA GTTGAACGCT TCCATCTTCA ATGTTGTGTC
        421 TAATTTTGAA GTTAACTTTG ATTCCATTCT TTTGTTTGTC TGCCATGATG TATACATTGT
        481 GTGAGTTATA GTTGTATTCC AATTTGTGTC CAAGAATGTT TCCATCTTCT TTAAAATCAA
        541 TACCTTTTAA CTCGATTCTA TTAACAAGGG TATCACCTTC AAACTTGACT TCAGCACGTG
        601 TCTTGTAGTT CCCGTCATCT TTGAAAAATA TAGTTCTTTC CTGTACATAG CCTTCGGGCA
        661 TGGCACTCTT GAAAAAGTCA TGCTGTTTCA TGTGATCTGG GTATCTTGAA AAGCATTGAA
        721 CACCATAACA GAAAGTAGTG ACAAGTGTTG GCCACGGAAC AGGTAGTTTT CCAGTAGTGC
        781 AAATAAATTT AAAGGGTAAG TTTTCCGTAT GTTGCATCAC CCTTCACCCT CTCCACTGAC
        841 AGAAAATTTG TGCCCATTAA CATCACCATC TAATTTCAAC AAGAATTTGG GACAACTCCA
        901 GTGAAAAGTT TCTTCTCCTT TACTCATGAT ATCCCGGGAT CCAGGCCCTG TCGACGCTAG
        961 CTTTAACAAA GCGACTATAG TCAGAAAGTG AGAATGGAGA TGAAATTAAT CATCACTAAT
       1021 CATGGATGAT ATGCCAAGGA ATCCTCATCA ATCCTCAATG TATCCGAATT ACAGGTTGCT
      1081 GA
      //
      Primer: ADH-Forward
      Sequence file: RDB14466_A6L7c.seq check
      >06204_14466_A6L7_ADH-Forward_E06_15_ABI24.ab1
          1 TGGTCCTTAT TGACACACCT CTACCGGCAG ATCCGCTAGG GATAACAGGG TAATATACTA
         61 GTGCCTCTAT TGATGCCTAT GGAACCCCTT TGACTGACGA GACTGTGAAG GCTTGTTTGG
        121 AAGCTGACGG TGTTCTTTTG GGTGCCGTTG GTGGTCCTGA ATGGACCAAC CCCAATTGTC
        181 GTCCTGAGCA AGGTTTATTG AAGCTTCGTA AGAGTATGGG TGTTTGGGCC AACCTTCGAC
        241 CTTGCAACTT TGCCAGCAAG TCTTTAGTCA AGTACAGCCC TTTGAAGCCT GAAATCGTTG
        301 AAGGTGTCGA TTTTTGTGTT GTACGAGAAC TTACTGGAGG TTGTTACTTT GGTGAGCGCA
        361 CTGAGGACAA CGGATCGGGT TATGCTATGG ACACTTGGCC TTACAGTTTG GAAGAAGTTT
        421 CTCGTATTGC TCGTTTGGCG GCCGCGGGCC CAACCTTCCA ATTCATTAAA TCGAGTCCTC
        481 CATCAGATGA TTTACAAGGT TTTGCATAGA ATCCCTAAGT AAGAGAAGTT GTTAGTGATT
        541 TCTTCAAGTT TACTAAAATT TACATACAAA TGGATGATCT CTTCTCCATT GTTTCCTTTC
        601 TTCTTGCAAA CGCGTTTTAC AAAGAGATGA CATGCTATTT TCTGATTATT TTTTTCTATA
        661 GTTTTCTATT TTGTACGTCC TTGGGAGTCC GAAATGTAAA ATCGGGGTAT GGTTAGTAGC
        721 GGCAGCGTTC ATTATGGTAT ATAAAAGATA AAAAGTAGGG GCAAGCGAGA CAGAATGGGA
        781 TACAAAGGGC ATCGTCTATA ATTATAGCTA AAAATTGTAT TTTAATTTGT ATTTTTTGTA
        841 ATTTTATTTC TCATTGTTTT ACTTAAAATG AATGCGAAAT TAGAGAAAAC TTCAACGAAA
        901 TGTCAAAATA AGCTCAGCAA AATATACAAT TTTTAGGAAA GCGATCAGCA ACCTTATTCT
        961 CCGTTGTAGA TTCTTTTTTC TTCATAAATT CGACAATGTA ACTGGCAATG GATTTTTTCT
       1021 CTAGATGCTA TTAAATGAAC CTTATCATAT CATAACTCAT GTTCGCATGA TGCTAACTCT
      1081 AA
      //
      Primer: f1ori_R3
      Sequence file: RDB14466_A6L7d.seq check
      >06204_14466_A6L7_f1ori_R3_G01_19_ABI24.ab1
          1 GCAATGGAGC ATGAGTATGC GGTGTGAATA CCGCACAGAT GCGTAAGGAG AAAATACCGC
         61 ATCAGGCGCC ATTCGCCATT CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC GGTGCGGGCC
        121 TCTTCGCTAT TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT AAGTTGGGTA
        181 ACGCCAGGGT TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGAATT CGAGCTCGGG
        241 AGCGCTACCG TGAATGGGCT CAACCAAACA ATGAACCTTT TCTTCTGATT TTCCTACCAC
        301 ACCGGAAAGG GAGGCAGAAG GCAAAAGGCC CAAGCTACCA GGAATGACAG AAGCCTCATC
        361 TGAAATAATG TCACCAAACA AGTTGTCAGT CAAAACAACA CCGTTAAGTG TACGAGGGCT
        421 CTTGACCAAA AGCATGGCTG CGGAGTCAAT GAGCTGGTTT TTTAAGGTAA GGTGAGGATA
        481 TTCCTCCTTA AAAATCTTAG CTACAGTCTT GCGCCAAAGA CGAGAAGTTG CCAAAACATT
        541 AGCTTTGTCG AGTAATGTGA CGGGAGCAGG AGGGTTGGAA GTTTCAGCTA AGCGGCCGCG
        601 GGCCCGAGTC TAACTCCTTA ACCACTCGGA CATAGTGACT TATCTGACAC TCATTGTAAA
        661 TTAATATATA TATAGGCATT TTGTTTAGTT AAAGGTACTT AAGTAATTAG TATAAACGAA
        721 CCAATTTTAT AATCAGGAAG TTAAGTGAAT GGTAGCACAT GTCGTAAAAA TTGTGAATTT
        781 TTATTGAATA ATATTTTAAA TACAAGCCTT TCTAGACTAG GTATACTCAT AAACATATGA
        841 GCAAAAGGAT AGAGGAGATT ACATTGCATC TTCTACAAAT TTATTTATTG CCCTTTACTG
        901 AAAAATTAAA TAATGAGTAC TAAATGATAA AAAGCGCTCA GTACAAGAAA GATTGCAAAA
        961 ATATTGCATT CTTCATGAAA TTAAAGTTGC ATATAAGCAT ATTGAAAGTA ATAGTACTAA
       1021 AACAGCAGTT AGCGAAAATT TATAGAATTA TATTCGCAGA CATTGTGACA TTAAATTTAA
       1081 AAATGTAGAT TTTTTACTAT CTCATTAACG CATGAGCGTT TATAAAACGC TCAATAAGCT
      1141 TTAACCATCC TTTTTTTTTT TGCAGT
      //
      Primer: Reverse2
      Sequence file: RDB14466_A6L7e.seq check
      >06204_14466_A6L7_Reverse2_G06_21_ABI24.ab1
          1 CGTAATGCAT TACGCCAGCT TGTGATATTG ACGAAACTTT TTGACATCTA ATTTATTCTG
         61 TTCCAACACC AATGTTTATA ACCAAGTTTT ATCTTGTTTG TCTACATGGT ATTTTACATT
        121 CATCTACATA CATCTTTCAT TGGCTTTGTA CATAGTTATC ATTACAAGTC TAAAAAAATT
        181 CACTCTTTTC TTATTCAATG TCAATCCAAG AGAAAAGATT GTGGTAATGT TGTAGGAGCA
        241 TGTTTAATAA ATTACTATAG CAAATTACTT TTTATTCCCA AGGTGTTTAT CTATAATAGT
        301 TAATATTTTA GTCGCTACAT AAAATTTTAC CAAAGAGTAC TTGTATACTA ATTCTAAATG
        361 CCTTCTGACA TAAAACGCCT AGGAAAACAA ACGCAAACAA GGCATCGACT TTTTCAATAA
        421 CCAACCAAAA AAATTTTACA TTAGTCTTTT TTTAATGCTG AGAAAGTCTT TGCTGATATG
        481 CCTTCCAACC AGCTTCTCTA TATCTCTTGG CTTCGACAAC AGGATTACGA CCAGCTCCAT
        541 AGACTCCACG ACCAACAATG ATGATGTCGC TACCGCAGTT TACAATCACT TCTTCAGGAG
        601 TACGATATTG CTGTCCCAGC CCGTCTCCTT TAACATCCAA GCCGATACCA GGGGACATAG
        661 TTATGTAGTC GCTTTGAAGG TTAGGAAATC GACGACCAGC TATAAAGCCA AAGCAAAAAT
        721 CGGTATGCTT CTCAAACCAT TCTAAGGTTT TCTCTGTGTA GGAACCCAGT AGCCAAAGAG
        781 CCCTTTGGGA AGACATTTCA GCCAAAAGCA AGAGACCACG TCCCAAAGTA AACCAACTTC
        841 TTGAGGCCTT GTATAATACC CTCGCCTGCA CTGTATGGCA TTTTGTGATA TGAGCCAGAG
        901 CATTTTTGTA CCACACCAGA TGCATATGTA GCTGACGTAT TCCATGTCTG GCATTTGCGA
        961 TCTCAAGAAA GAAACGATGC TTTTACTTAG GCACAGTTTT CTACAAATTC TGTCGATCTG
      1021 AACGCTAATG GCTACATACG ACAGCTGTTC A
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Matsuyama, A., Heterologous gene expression by chromosomal integration in fission yeast. Methods Mol. Biol. 824: 433-450 (2012). PMID 22160913.
      original Matsuyama, A., pDUAL, a multipurpose, multicopy vector capable of chromosomal integration in fission yeast. Yeast,.21 (15):1289-1305 (2004). PMID 15546162.

      2023.04.10

      GNP_filter3_RDBDEP_html_230405.pl