Resource data sheet
Prev. |  Lentiviral vector plasmid > 

CS-RfA-EF-mRFP1

Shuttle vector to generate recombinant Lentiviral vector expressing mRFP by Gateway(R) system.

Catalog number RDB05736
Resource name CS-RfA-EF-mRFP1
Clone info. Shuttle vector to generate recombinant Lentiviral vector. Gateway(R) destination vector with monomeric red fluorescent protein as a marker.
Use DB3.1 (Invitrogen) or equivalent to amplify this clone. Commonly requested with pENTR4-H1 (RDB04395) for generation of shRNA expression vector and with pCMV-VSV-G-RSV-Rev (RDB04393) and pCAG-HIVgp (RDB04394) for packaging.
Vector backbone Plasmid
Selectable markers Amp^r
Gene/insert name Discosoma sp. red fluorescent protein cDNA
Reference of nucleotide sequence AF506027 (DDBJ accession number)
Originator Miyoshi, Hiroyuki |

Distribution information

CLICK here for plasmid list and map. [link]
Forms for plasmid request [in Japanese] [in English]
Terms and conditions for distribution The availability of the BIOLOGICAL RESOURCE is limited to a RECIPIENT of a not-for profit institution for a not-for-profit academic purpose.
(Japanese text [open/close])
Remarks ((Remarks)) Remember that you will be working with samples containing infectious virus. Please contact us. We will provide you with appropriate documents.
(Japanese text [open/close])

Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test. Primers and the results are shown below.

Data are summerized on test sheet below.

Test sheet RDB13314_A5Dnp1.pdf

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: EF1a-C_F RDB13314_A5Dna.seq
>05736_13314_A5Dn_EF1a-C_F_D02_04_ABI08.ab1
    1 CTTTTGGGAT TTGCCCTTTT TGAGTTTGGA TCTTGGTTCA TTCTCAAGCC TCAGACAGTG
   61 GTTCAAAGTT TTTTTCTTCC ATTTCAGGTG TCGTGAATTA GATCCGGCGA GGGCAGAGGA
  121 AGTCTTCTAA CATGCGGTGA CGTGGAGGAA AATCCCGGGC CTATGGCCTC CTCCGAGGAC
  181 GTCATCAAGG AGTTCATGCG CTTCAAGGTG CGCATGGAGG GCTCCGTGAA CGGCCACGAG
  241 TTCGAGATCG AGGGCGAGGG CGAGGGCCGC CCCTACGAGG GCACCCAGAC CGCCAAGCTG
  301 AAGGTGACCA AGGGCGGCCC CCTGCCCTTC GCCTGGGACA TCCTGTCCCC TCAGTTCCAG
  361 TACGGCTCCA AGGCCTACGT GAAGCACCCC GCCGACATCC CCGACTACTT GAAGCTGTCC
  421 TTCCCCGAGG GCTTCAAGTG GGAGCGCGTG ATGAACTTCG AGGACGGCGG CGTGGTGACC
  481 GTGACCCAGG ACTCCTCCCT GCAGGACGGC GAGTTCATCT ACAAGGTGAA GCTGCGCGGC
  541 ACCAACTTCC CCTCCGACGG CCCCGTAATG CAGAAGAAGA CCATGGGCTG GGAGGCCTCC
  601 ACCGAGCGGA TGTACCCCGA GGACGGCGCC CTGAAGGGCG AGATCAAGAT GAGGCTGAAG
  661 CTGAAGGACG GCGGCCACTA CGACGCCGAG GTCAAGACCA CCTACATGGC CAAGAAGCCC
  721 GTGCAGCTGC CCGGCGCCTA CAAGACCGAC ATCAAGCTGG ACATCACCTC CCACAACGAG
  781 GACTACACCA TCGTGGAACA GTACGAGCGC GCCGAGGGCC GCCACTCCAC CGGCGCCTAA
  841 GCGGCCGCAC TCGAGGGATC AAGCTTATCG ATAATCAACC TCTGGATTAC AAAATTTGTG
  901 AAAGATTGAC TGGTATTCTT AACTATGTTG CTCCTTTTAC GCTATGTGGA TACGCTGCTT
  961 TAATGCCTTT GTATCATGCT ATTGCTTCCC GTATGGCTTT CATTTTCTCC CTCCCTTGTA
 1021 TAAATCCCTG ATTGCTGTCT CTTTATGAGG AGTTGTGGGC CCCGTTTGTC AGGCAACCGT
 1081 GACGTGTGTG CAACTGTGTT GCCTGAACGC ACCCCCAACT GATGGGCAAT TGCCACCCAC
1141 CATGTTCAAA GCT
//
Primer: Cm_M_R RDB13314_A5Dnb.seq
>05736_13314_A5Dn_Cm_M_R_B10_04.ab1
    1 GTAGAGGTGA CCTATCCCAT ATCACCAGCT CACCGTCTTT CATTGCCATA CGGAATTCCG
   61 GATGAGCATT CATCAGGCGG GCAAGAATGT GAATAAAGGC CGGATAAAAC TTGTGCTTAT
  121 TTTTCTTTAC GGTCTTTAAA AAGGCCGTAA TATCCAGCTG AACGGTCTGG TTATAGGTAC
  181 ATTGAGCAAC TGACTGAAAT GCCTCAAAAT GTTCTTTACG ATGCCATTGG GATATATCAA
  241 CGGTGGTATA TCCAGTGATT TTTTTCTCCA TTTTAGCTTC CTTAGCTCCT GAAAATCTCG
  301 ACGGATCCTA ACTCAAAATC CACACATTAT ACGAGCCGGA AGCATAAAGT GTAAAGCCTG
  361 GGGTGCCTAA TGCGGCCGCC ATAGTGACTG GATATGTTGT GTTTTACAGT ATTATGTAGT
  421 CTGTTTTTTA TGCAAAATCT AATTTAATAT ATTGATATTT ATATCATTTT ACGTTTCTCG
  481 TTCAGCTTTT TTGTACAAAC TTGTGATTTC AAAGTGAATT TCTGCTGTCC CTGTAATAAA
  541 CCCGAAAATT TTGAATTTTT GTAATTTGTT TTTGTAATTC TTTAGTTTGT ATGTCTGTTG
  601 CTATTATGTC TACTATTCTT TCCCCTGCAC TGTACCCCCC AATCCCCCCT TTTCTTTTAA
  661 AATTGTGGAT GAATACTGCC ATTTGTAGAT CCGTTCACTA ATCGAATGGA TCTGTCTCTG
  721 TCTCTCTCTC CACCTTCTTC TTCTATTCCT TCGGGCCTGT CGGGTCCCCT CGGGGTTGGG
  781 AGGTGGGTCT GAAACGATAA TGGTGAATAT CCCTGCCTAA CTCTATTCAC TATAGAAAGT
  841 ACAGCAAAAA CTATTCTTAA ACCTACCAAG CCTCCTACTA TCATTATGAA TATTTTATAT
  901 ACCACAGCAT TTGTTATGTT AACCATTCAC AAACTTGCCA TTTATCTATC ATATCTGTCA
  961 TTCTTTCCTT GCTGTTTTGC GATTCTTCAA TACGAATGTA TTAGCCTTGT GTATTGTAAT
 1021 TTCTCTGGTC CACTCATCCA GTCAGTGATC GAATCTGTTC CCGAATTATC GACTAGCATC
1081 AGCAGCATGT GGTGCCATGA T
//
Primer: Cm_C_F RDB13314_A5Dnc.seq
>05736_13314_A5Dn_Cm_C_F_E02_05_ABI08.ab1
    1 GACGGTTGCG GTGGATCGGG CTTACTAAAA GCCAGATAAC AGTATGCGTA TTTGCGCGCT
   61 GATTTTTGCG GTATAAGAAT ATATACTGAT ATGTATACCC GAAGTATGTC AAAAAGAGGT
  121 ATGCTATGAA GCAGCGTATT ACAGTGACAG TTGACAGCGA CAGCTATCAG TTGCTCAAGG
  181 CATATATGAT GTCAATATCT CCGGTCTGGT AAGCACAACC ATGCAGAATG AAGCCCGTCG
  241 TCTGCGTGCC GAACGCTGGA AAGCGGAAAA TCAGGAAGGG ATGGCTGAGG TCGCCCGGTT
  301 TATTGAAATG AACGGCTCTT TTGCTGACGA GAACAGGGGC TGGTGAAATG CAGTTTAAGG
  361 TTTACACCTA TAAAAGAGAG AGCCGTTATC GTCTGTTTGT GGATGTACAG AGTGATATTA
  421 TTGACACGCC CGGGCGACGG ATGGTGATCC CCCTGGCCAG TGCACGTCTG CTGTCAGATA
  481 AAGTCTCCCG TGAACTTTAC CCGGTGGTGC ATATCGGGGA TGAAAGCTGG CGCATGATGA
  541 CCACCGATAT GGCCAGTGTG CCGGTCTCCG TTATCGGGGA AGAAGTGGCT GATCTCAGCC
  601 ACCGCGAAAA TGACATCAAA AACGCCATTA ACCTGATGTT CTGGGGAATA TAAATGTCAG
  661 GCTCCCTTAT ACACAGCCAG TCTGCAGGTC GACCATAGTG ACTGGATATG TTGTGTTTTA
  721 CAGTATTATG TAGTCTGTTT TTTATGCAAA ATCTAATTTA ATATATTGAT ATTTATATCA
  781 TTTTACGTTT CTCGTTCAGC TTTCTTGTAC AAAGTGGTGA TAATTCAAGC TTCGTGAGGC
  841 TCCGGTGCCC GTCAGTGGGC AGAGCGCACA TCGCCCACAG TCCCCGAGAA GTTGGGGGGG
  901 AGGGGTCGGC AATTGAACCG GTGCCTAGAG AAAGGTGGCG CGGGGTAAAC TGGGAAAGTG
  961 ATGTCGTGTA CTGGCTCCGC CTTTTTTCCC GAGGGTGGGG GGAGAACCCG TATATAAGTG
 1021 CAGTAGTCGC CGTGAACGTT CTTTTTCGCA CGGGTTTGCC GCCAGACACA GGTAAGTGCC
 1081 GTGTGTGGTT TCCCGCGGCT TGCTCATTAC GGTTATGGAC CTTGCGGTGC CTTGAATTAA
1141 CT
//
Primer: CMV-Forward RDB13314_A5Dnd.seq
>05736_13314_A5Dn_CMV-Forward_D10_10.ab1
    1 CTTACTCCGC CCATTGACGC AATGGGCGGT AGGCGTGTAC GGTGGGAGGT CTATATAAGC
   61 AGCGCGTTTT GCCTGTACTG GGTCTCTCTG GTTAGACCAG ATCTGAGCCT GGGAGCTCTC
  121 TGGCTAACTA GGGAACCCAC TGCTTAAGCC TCAATAAAGC TTGCCTTGAG TGCTTCAAGT
  181 AGTGTGTGCC CGTCTGTTGT GTGACTCTGG TAACTAGAGA TCCCTCAGAC CCTTTTAGTC
  241 AGTGTGGAAA ATCTCTAGCA GTGGCGCCCG AACAGGGACT TGAAAGCGAA AGGGAAACCA
  301 GAGGAGCTCT CTCGACGCAG GACTCGGCTT GCTGAAGCGC GCACGGCAAG AGGCGAGGGG
  361 CGGCGACTGG TGAGTACGCC AAAAATTTTG ACTAGCGGAG GCTAGAAGGA GAGAGATGGG
  421 TGCGAGAGCG TCAGTATTAA GCGGGGGAGA ATTAGATCGC GATGGGAAAA AATTCGGTTA
  481 AGGCCAGGGG GAAAGAAAAA ATATAAATTA AAACATATAG TATGGGCAAG CAGGGAGCTA
  541 GAACGATTCG CAGTTAATCC TGGCCTGTTA GAAACATCAG AAGGCTGTAG ACAAATACTG
  601 GGACAGCTAC AACCATCCCT TCAGACAGGA TCAGAAGAAC TTAGATCATT ATATAATACA
  661 GTAGCAACCC TCTATTGTGT GCATCAAAGG ATAGAGATAA AAGACACCAA GGAAGCTTTA
  721 GACAAGATAG AGGAAGAGCA AAACAAAAGT AAGACCACCG CACAGCAAGC GGCCGCTGAT
  781 CTTCAGACCT GGAGGAGGAG ATATGAGGGA CAATTGGAGA AGTGAATTAT ATAAATATAA
  841 AGTAGTAAAA ATTGAACCAT TAGGAGTAGC ACCCACCAAA GGCAAAGAGA AGAGTGGTGC
  901 AGAGAGAAAA AAAGAGCAGT GGAATAGAGC TTTGTTTCCC TTGGGTTCTT GGGGAGCAGC
  961 AGAAGCACTA TGGGCGCAGC GTCATGACGC TGACGTTACA GTAGACATTA TTTGTCTGGC
1021 TATAGTGCAG CCAGCAGATC ATTGCCTGAC GCTTATTGAG CGCAACAGGC AA
//
Primer: BGH_rev RDB13314_A5Dne.seq
>05736_13314_A5Dn_BGH_rev_E10_13.ab1
    1 CCGTAGTCGG CGTCTGCTGA GATATTCCAC ACTGGACTAA AAGGGTCTGA GGGATCTCTA
   61 GTTACCAGAG TCACACAACA GACGGGCACA CACTACTTGA AGCACTCAAG GCAAGCTTTA
  121 TTGAGGCTTA AGCAGTGGGT TCCCTAGTTA GCCAGAGAGC TCCCAGGCTC AGATCTGGTC
  181 TAACCAGAGA GACCCAGTAC AGTCCGGATG CAGCTCTCGG GCCATGTGAT GAAATGCTAG
  241 GCGGCTGTCA AACCTCCACT CTAATACTTC TCTCTCCGGG TCATCCATCC CATGCAGGCT
  301 CACAGGGTGT AACAAGCGGG TGTTCTCTCC TTCATTGGCT TCTTCTACCT TCTCTTGCTC
  361 AACTGGTACT AGCTTGTAGC ACCATCCAAA GGTCAGTGGA TATCTGATCC CTGGCCCTGG
  421 TGTGTAGTTC TGCCAATCAG GGAAGTAGCC TTGTGTGTGG TAGATCCACA GATCAAGGAT
  481 ATCTTGTCTT CGTTGGGAGT GAATTAGCCC TTCCAGTCCC CCCTTTTCTT TTAAAAAGTG
  541 GCTAAGATCT ACAGCTGCCT TGTAAGTCAT TGGTCTTAAA GGTACCTGAG GTGTGACTGG
  601 AAAACCCACC TCCTCCTCCT CTTGTGCTTC TAGCCAGGCA CAATCAGCAT TGGTAGCTGC
  661 TGTATTGCTA CTTGTGATTG CTCCATGTTT TTCTAGGTCT CGACGGTATC GATGCGGGGA
  721 GGCGGCCCAA AGGGAGATCC GACTCGTCTG AGGGCGAAAG GCGAAGACGC GGAAGAGCCG
  781 CAGAGCCGGG CAGCAGCCGC GGGGAAGGAA GTCCGCTGGA TTGAGGGCCG AAGGACGTAG
  841 CAGAATGACG TCCCCGCGCA GAATCCAGGT GGCACACAGG CGAGCAGCCA TGGAAAAGGA
  901 CGTCAGCTTC CCCGACAACA CACGGGAATT GTCAGTGCCA ACAGCGAGCC CCTGTTCAAG
  961 CCACCGGGCC ACGCCAGGCC GGCGATGACT TCGTCGTGCA ATAGAAGGGG AAGCGAAGTC
1021 TGTAGGACTG AACAGGTGGA TGGCCAATTG CCCCTCA
//
Primer: SV40pro_F RDB13314_A5Dnf.seq
>05736_13314_A5Dn_SV40pro_F_F10_16.ab1
    1 GCTGGTCCGT TTGCATTCAG AGTAGTGAGG AGGCTTTTTT GGAGGCCTAG GCTTTTGCAA
   61 AAAGCTCCCG GGAGCTTGTA TATCCATTTT CGGATCTGAT CAGCACGTGT TGACAATTAA
  121 TCATCGGCAT AGTATATCGG CATAGTATAA TACGACAAGG TGAGGAACTA AACCATGGCC
  181 AAGTTGACCA GTGCCGTTCC GGTGCTCACC GCGCGCGACG TCGCCGGAGC GGTCGAGTTC
  241 TGGACCGACC GGCTCGGGTT CTCCCGGGAC TTCGTGGAGG ACGACTTCGC CGGTGTGGTC
  301 CGGGACGACG TGACCCTGTT CATCAGCGCG GTCCAGGACC AGGTGGTGCC GGACAACACC
  361 CTGGCCTGGG TGTGGGTGCG CGGCCTGGAC GAGCTGTACG CCGAGTGGTC GGAGGTCGTG
  421 TCCACGAACT TCCGGGACGC CTCCGGGCCG GCCATGACCG AGATCGGCGA GCAGCCGTGG
  481 GGGCGGGAGT TCGCCCTGCG CGACCCGGCC GGCAACTGCG TGCACTTCGT GGCCGAGGAG
  541 CAGGACTGAC ACGTGCTACG AGATTTCGAT TCCACCGCCG CCTTCTATGA AAGGTTGGGC
  601 TTCGGAATCG TTTTCCGGGA CGCCGGCTGG ATGATCCTCC AGCGCGGGGA TCTCATGCTG
  661 GAGTTCTTCG CCCACCCCAA CTTGTTTATT GCAGCTTATA ATGGTTACAA ATAAAGCAAT
  721 AGCATCACAA ATTTCACAAA TAAAGCATTT TTTTCACTGC ATTCTAGTTG TGGTTTGTCC
  781 AAACTCATCA ATGTATCTTA TCATGTCTGT ATACCGTCGA CCTCTAGCTA GAGCTTGGCG
  841 TAATCATGGT CATAGCTGTT TCCTGTGTGA AATTGTTATC CGCTCACAAT TCCACACAAC
  901 ATACGAGCCG GAAGCATAAA GTGTAAAGCC TGGGGGTGCC TAATGAGTGA GCTAACTCAC
  961 ATTAAATTGC GTTGCGCTCA CTGCCCGCTT TCCCAGTCGG GAAACCCTGT CGTGCCCAGC
 1021 TGCATTTAAT GAATCGGGCC AACGCGCGGG GAGAGGCGGG TTTGCGTATT GGGCGCTCAT
 1081 CGCTTTCTCG CTCACTGAAC TCGCTTGCGC TTCGATCGAT CCGGCCTGGC CGCCCGAAGT
1141 GGGATAATCA
//

Please visit plasmidSequencing and PCR primers for primer information.

References and tips

Electronic file

References


2017.12.11

GNP_filter3_RDBDEP_html_171106.pl