Resource data sheet
Prev. |  Lentiviral vector plasmid > 
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

CSII-EF-RfA-IRES2-Venus

Backbone vector plasmid of lentivirus construct driven by EF-1 alpha promoter by Gateway(R) cloning with Venus fluorescent protein marker.

Catalog number RDB04389
Resource name CSII-EF-RfA-IRES2-Venus
Clone info. Backbone vector plasmid of lentivirus construct driven by EF-1 alpha promoter by Gateway(R) cloning with Venus fluorescent protein marker.
Commonly requested with pCMV-VSV-G-RSV-Rev (RDB04393) and pCAG-HIVgp (RDB04394). Please note that Zeo resistance marker is not included in the lentivirus produced from this vector.
Vector backbone CSII-EF-RfA-IRES2-Venus (Plasmid)
Selectable markers Please note that Zeo resistance marker is not included in the lentivirus produced from this vector. E. coli: Amp^r, Cm^r, ccdB.
Growth remarks Use DB3.1, ccdB Survival or equivalent to amplify this clone. 30 degC is fine.
Gene/insert name Aequorea victoria GFP cDNA
Depositor|Developer Miyoshi, Hiroyuki |
Lentiviral plasmid list, maps and sequences information. [link]

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR The availability of the BIOLOGICAL RESOURCE is limited to a RECIPIENT of a not-for profit institution for a not-for-profit academic purpose. The RECIPIENT agrees to expressly describe the late Dr. Hiroyuki Miyoshi as the Developer.
Additional terms and conditions for distribution RECIPIENT is requested to obtain written consent of Dr. Atsushi Miyawaki of the RIKEN CBS regarding Venus fluorescent protein.
Ordering Please visit Ordering instruction.[link] 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA, for use for not-for-profit academic purpose)[Word]
Approval form [Word] by Dr. Atsushi Miyawaki
Remarks Remember that you will be working with samples containing infectious virus.
Use Survival2 (Invitrogen) or equivalent to amplify this clone.
Please obtain written approval of Dr. Atsushi Miyawaki.
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB04389 CSII-EF-RfA-IRES2-Venus DNA solution

Ordering instruction of plasmids [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB04389z.seq
Electronic file Remarks, protocol and/or map (pdf) RDB04389.pdf

Original reference

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content


Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB08955_A2Kfp1-2.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: pAxEF_F1
Sequence file: RDB08955_A2Kfa.seq check
>04389_08955_A2Kf_pAxEFF1_C05_08.ab1
    1 ATTTTTTTCT TCATTTCAGG TGTCGTGACA CGCTACCGGT CTCGAGAATT CTGCAGCGGC
   61 CATCACAAGT TTGTACAAAA AAGCTGAACG AGAAACGTAA AATGATATAA ATATCAATAT
  121 ATTAAATTAG ATTTTGCATA AAAAACAGAC TACATAATAC TGTAAAACAC AACATATCCA
  181 GTCACTATGG CGGCCGCATT AGGCACCCCA GGCTTTACAC TTTATGCTTC CGGCTCGTAT
  241 AATGTGTGGA TTTTGAGTTA GGATCCGTCG AGATTTTCAG GAGCTAAGGA AGCTAAAATG
  301 GAGAAAAAAA TCACTGGATA TACCACCGTT GATATATCCC AATGGCATCG TAAAGAACAT
  361 TTTGAGGCAT TTCAGTCAGT TGCTCAATGT ACCTATAACC AGACCGTTCA GCTGGATATT
  421 ACGGCCTTTT TAAAGACCGT AAAGAAAAAT AAGCACAAGT TTTATCCGGC CTTTATTCAC
  481 ATTCTTGCCC GCCTGATGAA TGCTCATCCG GAATTCCGTA TGGCAATGAA AGACGGTGAG
  541 CTGGTGATAT GGGATAGTGT TCACCCTTGT TACACCGTTT TCCATGAGCA AACTGAAACG
  601 TTTTCATCGC TCTGGAGTGA ATACCACGAC GATTTCCGGC AGTTTCTACA CATATATTCG
  661 CAAGATGTGG CGTGTTACGG TGAAAACCTG GCCTATTTCC CTAAAGGGTT TATTGAGAAT
  721 ATGTTTTTCG TCTCAGCCAA TCCCTGGGTG AGTTTCACCA GTTTTGATTT AAACGTGGCC
  781 AATATGGACA ACTTCTTCGC CCCCGTTTTC ACCATGGGCA AATATTATAC GCAAGGCGAC
  841 AAGGTGCTGA TGCCGCTGGC GATTCAGGTT CATCATGCCG TTTGTGATGG CTTCCATGTC
  901 GGCAGAATGC TTAATGAATT ACAACAGTAC TGCGATGAGT GGCAGGCGGG GCGTAAACGC
  961 GTGGATCCGG CTTACTAAAA GCCAGATAAC AGTATGCGTA TTTGCGCGCT GATTTTTGCG
 1021 GGTATAAGAA TATATACTGA TATGTAATAC CCGAAGTATG TCAAAAAAGA GGTATGCTAT
 1081 GAAAGCAGCG TATTACAGTG ACAGTTGAAC AGCGAACAGG CTATCAGTGG CTCAGCCATA
1141 ATATGATGGT CAATATCTCC GGGTCTTGGG TAAGCCACAA CCCAATGGCC CA
//
Primer: IRES-R
Sequence file: RDB08955_A2Kfb.seq check
>04389_08955_A2Kf_IRES-R_D04_10.ab1
    1 GCAAATGCCG GGCTTCGGGC AGTAACGTTA GGGGGGGGGG AGGGAGAGGG GCGGATCCGC
   61 GGCCATCACC ACTTTGTACA AGAAAGCTGA ACGAGAAACG TAAAATGATA TAAATATCAA
  121 TATATTAAAT TAGATTTTGC ATAAAAAACA GACTACATAA TACTGTAAAA CACAACATAT
  181 CCAGTCACTA TGGTCGACCT GCAGACTGGC TGTGTATAAG GGAGCCTGAC ATTTATATTC
  241 CCCAGAACAT CAGGTTAATG GCGTTTTTGA TGTCATTTTC GCGGTGGCTG AGATCAGCCA
  301 CTTCTTCCCC GATAACGGAG ACCGGCACAC TGGCCATATC GGTGGTCATC ATGCGCCAGC
  361 TTTCATCCCC GATATGCACC ACCGGGTAAA GTTCACGGGA GACTTTATCT GACAGCAGAC
  421 GTGCACTGGC CAGGGGGATC ACCATCCGTC GCCCGGGCGT GTCAATAATA TCACTCTGTA
  481 CATCCACAAA CAGACGATAA CGGCTCTCTC TTTTATAGGT GTAAACCTTA AACTGCATTT
  541 CACCAGCCCC TGTTCTCGTC AGCAAAAGAG CCGTTCATTT CAATAAACCG GGCGACCTCA
  601 GCCATCCCTT CCTGATTTTC CGCTTTCCAG CGTTCGGCAC GCAGACGACG GGCTTCATTC
  661 TGCATGGTTG TGCTTACCAG ACCGGAGATA TTGACATCAT ATATGCCTTG AGCAACTGAT
  721 AGCTGTCGCT GTCAACTGTC ACTGTAATAC GCTGCTTCAT AGCATACCTC TTTTTGACAT
  781 ACTTCGGGTA TACATATCAG TATATATTCT TATACCGCAA AAATCAGCGC GCAAATACGC
  841 ATACTGTTAT CTGGCTTTTA GTAAGCCGGA TCCACGCGTT TACGCCCCGC CCTGCCACTC
  901 ATCGCAGTAC TGTTGTAATT CATTAAGCAT TCTGCCGACA TGGAAGCCAT CACAAACGGC
  961 ATGATGAACC TGAATCGCCA GCGGCATCAG CACCTTGTCG CCCTTGCGTA TAATATTTGC
 1021 CCATGGGTGA AAACGGGGGG GCGAAAGAAG TTGTTCCATA TTGGCCACGT TTTAAATCAA
 1081 AACTGTGAAC TCACCCAGGA TTGGCTGGAG ACGAAACCAT ATTCTCAATA AACCGTTTAG
1141 GGAAAATAGG CCCAGGTTTT T
//
Primer: IRES-F
Sequence file: RDB08955_A2Kfc.seq check
>04389_08955_A2Kf_IRES-F_E04_13.ab1
    1 CGAGCGTTTA ATGTGTTTAG TCGAGGTTAA AAAAACGTCT AGGCCCCCCG AACCACGGGG
   61 ACGTGGTTTT CCTTTGAAAA ACACGATGAT AATATGGCCA CAACCATGGT GAGCAAGGGC
  121 GAGGAGCTGT TCACCGGGGT GGTGCCCATC CTGGTCGAGC TGGACGGCGA CGTAAACGGC
  181 CACAAGTTCA GCGTGTCCGG CGAGGGCGAG GGCGATGCCA CCTACGGCAA GCTGACCCTG
  241 AAGCTGATCT GCACCACCGG CAAGCTGCCC GTGCCCTGGC CCACCCTCGT GACCACCCTG
  301 GGCTACGGCC TGCAGTGCTT CGCCCGCTAC CCCGACCACA TGAAGCAGCA CGACTTCTTC
  361 AAGTCCGCCA TGCCCGAAGG CTACGTCCAG GAGCGCACCA TCTTCTTCAA GGACGACGGC
  421 AACTACAAGA CCCGCGCCGA GGTGAAGTTC GAGGGCGACA CCCTGGTGAA CCGCATCGAG
  481 CTGAAGGGCA TCGACTTCAA GGAGGACGGC AACATCCTGG GGCACAAGCT GGAGTACAAC
  541 TACAACAGCC ACAACGTCTA TATCACCGCC GACAAGCAGA AGAACGGCAT CAAGGCCAAC
  601 TTCAAGATCC GCCACAACAT CGAGGACGGC GGCGTGCAGC TCGCCGACCA CTACCAGCAG
  661 AACACCCCCA TCGGCGACGG CCCCGTGCTG CTGCCCGACA ACCACTACCT GAGCTACCAG
  721 TCCGCCCTGA GCAAAGACCC CAACGAGAAG CGCGATCACA TGGTCCTGCT GGAGTTCGTG
  781 ACCGCCGCCG GGATCACTCT CGGCATGGAC GAGCTGTACA AGTAAGAATT CAAGGCCTCT
  841 CGAGCCTCTA GAGTTAACAT CGAGGGATCA AGCTTATCGA TAATCAACCT CTGGATTACA
  901 AAATTTGTGA AAGATTGACT GGTATTCTTA ACTATGTTGC TCCTTTTACG CTATGTGGAT
  961 ACGCTGCTTT AATGCCTTTG TATCATGCTA TTGCTTCCCG TATGGCTTTC ATTTTCTCCT
 1021 CCCTTGTATA AATCCTGGAT GCTGTCTCTT TATGAGAGTT GTGGCCCGAT GTCAGCAACG
 1081 TGACGTGATG TGCACTGTGT TTGCCTGGAC GGCACCCCAA CTGATGGGGG TCAGTTGCAC
1141 GACTATCAGC TTCGATTTCC CGGGA
//
Primer: CMV-Forward
Sequence file: RDB08955_A2Kfd.seq check
>04389_08955_A2Kf_CMV-Forward_F04_16.ab1
    1 ATTTTCCACC TTCGGCCCAA TTGACGGCAA ATGGGCGGTA GGCGTGTACG GTGGGGAGGT
   61 CTATATAAGC AGCGCGTTTT GCCTGTACTG GGTCTCTCTG GTTAGACCAG ATCTGAGCCT
  121 GGGAGCTCTC TGGCTAACTA GGGAACCCAC TGCTTAAGCC TCAATAAAGC TTGCCTTGAG
  181 TGCTTCAAGT AGTGTGTGCC CGTCTGTTGT GTGACTCTGG TAACTAGAGA TCCCTCAGAC
  241 CCTTTTAGTC AGTGTGGAAA ATCTCTAGCA GTGGCGCCCG AACAGGGACT TGAAAGCGAA
  301 AGGGAAACCA GAGGAGCTCT CTCGACGCAG GACTCGGCTT GCTGAAGCGC GCACGGCAAG
  361 AGGCGAGGGG CGGCGACTGG TGAGTACGCC AAAAATTTTG ACTAGCGGAG GCTAGAAGGA
  421 GAGAGATGGG TGCGAGAGCG TCAGTATTAA GCGGGGGAGA ATTAGATCGC GATGGGAAAA
  481 AATTCGGTTA AGGCCAGGGG GAAAGAAAAA ATATAAATTA AAACATATAG TATGGGCAAG
  541 CAGGGAGCTA GAACGATTCG CAGTTAATCC TGGCCTGTTA GAAACATCAG AAGGCTGTAG
  601 ACAAATACTG GGACAGCTAC AACCATCCCT TCAGACAGGA TCAGAAGAAC TTAGATCATT
  661 ATATAATACA GTAGCAACCC TCTATTGTGT GCATCAAAGG ATAGAGATAA AAGACACCAA
  721 GGAAGCTTTA GACAAGATAG AGGAAGAGCA AAACAAAAGT AAGACCACCG CACAGCAAGG
  781 GCCGCTGATC TTCAGACCTG GAGGAGGAGA TATGAGGGAC AATTGGAGAA GTGAATTATA
  841 TAAATATAAA AGTAGTAAAA ATTGAACCAT TAGGAGTAGC ACCCACCAAG GCAAAGAGAA
  901 GAGTGGTGCA GAAGAGAAAA AAAGAGCAGT GGGGAATAGG AGCTTTGTTT CCTTTGGGGT
  961 TCTTGGGAGC AGCAGGAAGC ACTATGGGGC GCAGCGTCAA TGACGCTGAC GGTACAGGCC
 1021 AAGACAATTA ATTGTCTGGT TATAGTGCAG CAGCAGAACA ATTTTGCCTG AGGGCTATTT
 1081 GAGGCGCAAC AGCAATTCTT GTTGCAACTC ACAGTCCTGG GCAATCAGGC AAGCTCCAAG
1141 ACAGATCCTG TCTGTTGGAA AGGAGAT
//
Primer: BGH_rev
Sequence file: RDB08955_A2Kfe.seq check
>04389_08955_A2Kf_BGHrev_G04_19.ab1
    1 CTTATTCCGG GGCCCTGCTA GAGAATTTTC CACACTGACT AAAGGGTCTG AGGGATCTCT
   61 AGTTACCAGA GTCACACAAC AGACGGGCAC ACACTACTTG AAGCACTCAA GGCAAGCTTT
  121 ATTGAGGCTT AAGCAGTGGG TTCCCTAGTT AGCCAGAGAG CTCCCAGGCT CAGATCTGGT
  181 CTAACCAGAG AGACCCAGTA CAGTCCGGAT GCAGCTCTCG GGCCATGTGA TGAAATGCTA
  241 GGCGGCTGTC AAACCTCCAC TCTAATACTT CTCTCTCCGG GTCATCCATC CCATGCAGGC
  301 TCACAGGGTG TAACAAGCGG GTGTTCTCTC CTTCATTGGC TTCTTCTACC TTCTCTTGCT
  361 CAACTGGTAC TAGCTTGTAG CACCATCCAA AGGTCAGTGG ATATCTGATC CCTGGCCCTG
  421 GTGTGTAGTT CTGCCAATCA GGGAAGTAGC CTTGTGTGTG GTAGATCCAC AGATCAAGGA
  481 TATCTTGTCT TCGTTGGGAG TGAATTAGCC CTTCCAGTCC CCCCTTTTCT TTTAAAAAGT
  541 GGCTAAGATC TACAGCTGCC TTGTAAGTCA TTGGTCTTAA AGGTACCTGA GGTGTGACTG
  601 GAAAACCCAC CTCCTCCTCC TCTTGTGCTT CTAGCCAGGC ACAATCAGCA TTGGTAGCTG
  661 CTGTATTGCT ACTTGTGATT GCTCCATGTT TTTCTAGGTC TCGACGGTAT CGATGCGGGG
  721 AGGCGGCCCA AAGGGAGATC CGACTCGTCT GAGGGCGAAG GCGAAGACGC GGAAGAGGCC
  781 GCAGAGCCGG CAGCAGGCCG CGGGAAGGAA GGTCCGCTGG ATTGAGGGCC GAAGGGACGT
  841 AGCAGAAGGA CGTCCCGCGC AGAATCCAGG TGGCAACACA GGCGAGCAGC CATGGAAAGG
  901 ACGTCAGCTT CCCCGACAAC ACCACGGAAT TGTCAGTGCC CAACAGCCGA GCCCCTGTCC
  961 AGCAGCGGGC AAAGGCAGGC GGCGATGAGT TCCGCCGTGG CAATAGGGAG GGGGAAAGCG
 1021 AAAGTCCGGA AAGGAGCTGA CAGGTGGTGG CAATGCCCCA AACCAGTGGG GGGTTGCGTC
 1081 AGCAACACAG TGCACACCAC GCCACGTTTG CCCTGACCAC CGGCCACACT CGTCATAAGA
1141 GACAGGCCAA CCCAGGAAAT TTTATTACCA AGGAAGGAGA A
//
Primer: SV40pro_F_V2
Sequence file: RDB08955_A2Kff.seq check
>04389_08955_A2Kf_SV40pro_F_V2_H04_22.ab1
    1 GTCCACCGTT TTTTGGGAGG CCTAGGGCTT TTGCAAAAAG CTCCCGGGAG CTTGTATATC
   61 CATTTTCGGA TCTGATCAGC ACGTGTTGAC AATTAATCAT CGGCATAGTA TATCGGCATA
  121 GTATAATACG ACAAGGTGAG GAACTAAACC ATGGCCAAGT TGACCAGTGC CGTTCCGGTG
  181 CTCACCGCGC GCGACGTCGC CGGAGCGGTC GAGTTCTGGA CCGACCGGCT CGGGTTCTCC
  241 CGGGACTTCG TGGAGGACGA CTTCGCCGGT GTGGTCCGGG ACGACGTGAC CCTGTTCATC
  301 AGCGCGGTCC AGGACCAGGT GGTGCCGGAC AACACCCTGG CCTGGGTGTG GGTGCGCGGC
  361 CTGGACGAGC TGTACGCCGA GTGGTCGGAG GTCGTGTCCA CGAACTTCCG GGACGCCTCC
  421 GGGCCGGCCA TGACCAAGAT CGGCGAGCAG CCGTGGGGGC GGGAGTTCGC CCTGCGCGAC
  481 CCGGCCGGCA ACTGCGTGCA CTTCGTGGCC GAGGAGCAGG ACTGACACGT GCTACGAGAT
  541 TTCGATTCCA CCGCCGCCTT CTATGAAAGG TTGGGCTTCG GAATCGTTTT CCGGGACGCC
  601 GGCTGGATGA TCCTCCAGCG CGGGGATCTC ATGCTGGAGT TCTTCGCCCA CCCCAACTTG
  661 TTTATTGCAG CTTATAATGG TTACAAATAA AGCAATAGCA TCACAAATTT CACAAATAAA
  721 GCATTTTTTT CACTGCATTC TAGTTGTGGT TTGTCCAAAC TCATCAATGT ATCTTATCAT
  781 GTCTGTATAC CGTCGACCTC TAGCTAGAGC TTGGCGTAAA TCATGGTCAT AAGCTGTTTC
  841 CTGTGTGAAA ATTGTTATCC GCTCACAAAT TCCACACAAC ATACGAGCCG GGAAAGCATA
  901 AAGTGTAAAG CCTGGGGGTG CCCTAATGAG TGAGCTAACT CACATTAATT TGCGTTGCGC
  961 TCACTGCCCC GCTTTCCAGT CGGGGAAACC TGTCGTGCCA GCTGCATTTA ATGAATCGGG
 1021 CCAAACGCGC GGGGAGAAGG CGGGTTTTGC GTATTGGGCG CTCTTCCCGC TTCCTTCGCT
 1081 CACTGACTCG CTGCGCTTCG GTCGTTCGGC TGCGGCGAAG CGGGTATCAG CTCACCTCAA
1141 GGGCGGTAAT ACCGGGTTAT TCCAACAGAA AATTCTAGAG GGGGAATTTA TACCGGG
//
Primer: EF1a-N_R
Sequence file: RDB08955_A2Kfg.seq check
>04389_08955_A9Cq_EF1a-N_R_D01_10_ABI24.ab1
    1 ATCTCGGGGG GTCTGTGGGC GATGTGCGCT CTGCCCACTG ACGGGCACCG GAGCCTCACG
   61 AAGCTTGAAT TAATTCAAAG TGAATTTCTG CTGTCCCTGT AATAAACCCG AAAATTTTGA
  121 ATTTTTGTAA TTTGTTTTTG TAATTCTTTA GTTTGTATGT CTGTTGCTAT TATGTCTACT
  181 ATTCTTTCCC CTGCACTGTA CCCCCCAATC CCCCCTTTTC TTTTAAAATT GTGGATGAAT
  241 ACTGCCATTT GTAGATCCGT TCACTAATCG AATGGATCTG TCTCTGTCTC TCTCTCCACC
  301 TTCTTCTTCT ATTCCTTCGG GCCTGTCGGG TCCCCTCGGG GTTGGGAGGT GGGTCTGAAA
  361 CGATAATGGT GAATATCCCT GCCTAACTCT ATTCACTATA GAAAGTACAG CAAAAACTAT
  421 TCTTAAACCT ACCAAGCCTC CTACTATCAT TATGAATAAT TTTATATACC ACAGCCAATT
  481 TGTTATGTTA AACCAATTCC ACAAACTTGC CCATTTATCT AATTCCAATA ATTCTTGTTC
  541 ATTCTTTTCT TGCTGGTTTT GCGATTCTTC AATTAAGGAG TGTATTAAGC TTGTGTAATT
  601 GTTAATTTCT CTGTCCCACT CCATCCAGGT CGTGTGATTC CAAATCTGTT CCAGAGATTT
  661 ATTACTCCAA CTAGCATTCC AAGGCACAGC AGTGGTGCAA ATGAGTTTTC CAGAGCAACC
  721 CCAAATCCCC AGGAGCTGTT GATCCTTTAG GTATCTTTCC ACAGCCAGGA TTCTTGCCTG
  781 GAGCTGCTTG ATGCCCCAGA CTGTGAGTTG CAACAGATGC TGTTGCGCCT CAATAGCCCT
  841 CAGCAAATTG TTCTGCTGCT GCACTATACC AGACAATAAT TGTCTGGCCT GTACCGTCAG
  901 CGTCATTGAC GCTGCGCCCA TAGTGCTTCC TGCTGCTCCC AAGAACCCAA AGGAACAAAG
  961 CTCCTATTCC CACTGCTCTT TTTTCTCTCT GCACCACTCT TCTCTTTGCC CTTGGTGGGG
 1021 TGCTACTTCC TATGATTCAT TTTTACTACT TTTATATTAT ATAACTCACT TCTCCAATTG
1081 TCCCTCATAT CTCCTTCTTC CAGGTCCTGA GATTCAGCCG GACCCCATGC
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles

user report Naka, H., Requirement for COUP-TFI and II in the temporal specification of neural stem cells in CNS development. Nat. Neurosci. 11 (9): 1014-1023 (2008). PMID 19160499.

2020.12.24

GNP_filter3_RDBDEP_html_201222.pl