Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pCY

Complete genome of JC virus, archetype

Catalog number RDB03031
Resource name pCY
Clone info. Complete genome of JC virus, archetype.
Comment This clone contains whole genome of AB038249.1 (4,298nt to 1nt and 5,120nt to 4,299nt) in BamHI site of pUC19 by quality test. Known differences: A to C substitution (Gly, synonym) at 2446 nt of AB038249.1.
Vector backbone pUC19 (Plasmid)
Size of vector backbone 2,690 bp
Selectable markers Amp^r
Gene/insert name Hum_Polyoma JCV genome Genomic DNA
Reference of insert sequence AB038249 (DDBJ accession number)
Depositor|Developer Yogo, Yoshiaki |
Other clones in our bank

External Database
Hum_Polyoma JCV genome

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR In publishing the research results obtained by use of the BIOLOGICAL RESOURCE, a citation of literature(s) designated by the DEPOSITOR is requested.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] For for-profit-research purpose, please contact us. 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 利用者は、研究成果の公表にあたって寄託者の指定する文献を引用する。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。営利目的利用についてはお問い合わせください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB03031 pCY DNA solution

      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB03031.gif

      Original reference

      original Yogo, Y., Isolation of a possible archetypal JC virus DNA sequence from nonimmunocompromised individuals. J. Virol., 64, 3139-3143 (1990). PMID 2159570.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content


      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB17446_A9F3p1-1.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: pUC-CAPbs_up_F
      Sequence file: RDB17446_A9F3a.seq check
      >03031_12319_A9F3_pUC-CAPbs_up_F_A04_01_ABI24.ab1
          1 CTCAGTGCAG CGGGCAGTGA GCGCACGCAA TTAATGTGAG TTAGCTCACT CATTAGGCAC
         61 CCCAGGCTTT ACACTTTATG CTTCCGGCTC GTATGTTGTG TGGAATTGTG AGCGGATAAC
        121 AATTTCACAC AGGAAACAGC TATGACCATG ATTACGCCAA GCTTGCATGC CTGCAGGTCG
        181 ACTCTAGAGG ATCCCAACAC TCTACCCCAC CTAAGAAGAA AAAAAAGGTA GAAGACCCTA
        241 AAGACTTTCC TGTAGATCTG CATGCATTCC TCAGTCAAGC TGTGTTTAGT AATAGAACTG
        301 TTGCTTCTTT TGCTGTGTAT ACCACTAAAG AAAAAGCTCA AATTTTATAT AAGAAACTTA
        361 TGGAAAAATA TTCTGTAACC TTTATAAGTA GACATGGTTT TGGGGGTCAT AATATTTTGT
        421 TTTTTTTAAC ACCACATAGA CATAGAGTTT CAGCAATTAA TAATTACTGT CAGAAACTAT
        481 GTACCTTTAG TTTTTTAATT TGTAAAGGTG TGAATAAGGA ATACTTGTTT TACAGTGCCT
        541 TGTGTAGACA GCCATATGCA GTAGTGGAAG AAAGTATTCA GGGGGGCCTT AAGGAGCATG
        601 ACTTTAACCC AGAAGAACCA GAAGAAACTA AGCAGGTTTC ATGGAAATTA GTTACACAGT
        661 ATGCTTTGGA CACCAAGTGT GAGGATGTTT TCTTGCTTAT GGGCATGTAC TTAAACTTTC
        721 AGGAAAACCC ACTGCAATGC AAAAAATGTG AAAAGAAGGA TCAGCCAAAT CACTTTAACC
        781 ATCATGAAAA GCACTATTAT AATGCCCAAA TTTTTGCAGA TAGCAAAAAT CAAAAAAGCA
        841 TTTGCCAGCA GGCTGTTGAT ACTGTAGCAG CCAAACAAAG GGTTGACAGT CTCCATATGA
        901 CCAGAGAAGA AATGTTAGTT GAAAGGTTTA ATTTTTTGCT TGATAAAATG GGACTTAATT
        961 TTTGGGGCAC ATGGCAATGC TGTTTTAGAG CATATATGGG CTGGGTGGGC CTGGATTCAT
       1021 TGTTGCTGCC TCAAATGACA CAGTCATTTA TGAGTTCTAA AATGCATTGT ATAAAACATC
       1081 AAAAAAAAGT ACTGGCTATC CAAGGCCATA GAACAGTTGC CAAAAACTAC TTTAACGCTG
      1141 GCAAGGCTGT TACC
      //
      Primer: pUC-M13_-100
      Sequence file: RDB17446_A9F3b.seq check
      >03031_12319_A9F3_pUC-M13_-100_B04_04_ABI24.ab1
          1 CGGCAGGGCG GAATTAAGTT GGGTACGCCA GGGTTTTCCC AGTCACGACG TTGTAAAACG
         61 ACGGCCAGTG AATTCGAGCT CGGTACCCGG GGATCCTGTG TTTTCATCAT CACTGGCAAA
        121 CATTTCTTCA TGGCAAAACA GGTCTTCATC CCACTTCTCA TTAAATGTAT TCCACCAGGA
        181 TTCCCACTCA TCTGTTCCAT AGGTTGGCAC CTAAAAACAA AAAATTCAGT TTATGTAAAA
        241 AACAAAATGC CCTGCAAAAG AAAAATTGTG GTTTACCTTA AAGCTTTAGA TCCCTGTAGG
        301 GGGTGTCTCC AAGAACCTTC TCCCAGCAAT GAAGAGCTTC TTGGGTTAAG TCACACCCAA
        361 ACCATTGTCT GAAGCAATCA AAGCAATAGC AATCTATCCA CACAAGTGGG CTGCTTCTTA
        421 AAAATTTTCT GTTTCTATGC CTTAATTTTA GCATGCACAT TAAACAGGGG CAATGCACTG
        481 AAGGATTAGT GGCACAATTA GGCCATTCCT TGCAATAAAG AGTATCAGAA TTAGGAGGAA
        541 AATCACAACC AACCTCTGAA CTATTCCATG TACCAAAATC AGGCTGATGA GCAACTTTTA
        601 CACCTTGTTC CATTTTTTTA TATAAAAAGT TCATTCTCTT CATTTTGTCT TCGTCCCCAC
        661 CTTTATCAGG GTGAAGTTCT TTGCATTTTT TCAGATAAGC TTTTCTCATG ACAGGAATGT
        721 TTCCCCATGC AGATCTATCA AGGCCTAATA AATCCATGAG CTCCATGGAT TCCTCCCTAT
        781 TCAGCACTTT GTCCATTTTT GCTTTTTGTA GCAAAAAATT AGTGCAAAAA AGGGAAAAAC
        841 AAGGGAATTT CCCTGGCCTC CTAAAAAGCC TCCACGCCCT TACTACTTCT GAGTAAGCTT
        901 GGAGGCGGAG GCGGCCTCGG CCTCCTGTAT ATATAAAAAA AAAGGGAAGG TAGGGGAGGA
        961 GCTGGCTAAA ACTGGGATGG GCTGCCAGCC AAGCATGAGC TCATACCCTA GGGAGCCAAC
       1021 CCAGCTGACA GCCCAGAGGG AGCCCTGCTG CAATGCCACT GTAGTTATAG TGGAAACCCT
       1081 CCATAGTTCT TTATTCACAG TAACAAGCAC AGGGAAGTTG AAAGCAGCCC AGGGGACAAT
      1141 GT
      //
      Primer: JCsp_f1
      Sequence file: RDB17446_A9F3c.seq check
      >03031_12319_A9F3_JCsp_f1_A01_01_ABI24.ab1
          1 TTCCTTGAGC ATATGAAGAT GGCCCCAACA AAAAGAAAAG GAGAAAGGAA GGACCCCGTG
         61 CAAGTTCCAA AACTTCTTAT AAGAGGAGGA GTAGAAGTTC TAGAAGTTAA AACTGGGGTT
        121 GACTCAATTA CAGAGGTAGA ATGTTTTTTA ACTCCAGAAA TGGGTGACCC AGATGAGCAT
        181 CTTAGGGGTT TTAGTAAGTC AATTTCTATA TCAGATACAT TTGAAAGTGA CTCCCCAAAT
        241 AAGGACATGC TTCCTTGTTA CAGTGTGGCC AGAATTCCAC TACCCAATCT AAATGAGGAT
        301 CTAACCTGTG GAAATATACT AATGTGGGAG GCTGTGACCT TAAAAACTGA GGTTATAGGG
        361 GTAACAACTT TGATGAATGT GCACTCTAAT GGTCAAGCAA CTCATGACAA TGGTGCAGGA
        421 AAGCCAGTGC AGGGCACCAG CTTTCATTTT TTTTCTGTTG GGGGGGAGGC TTTAGAATTA
        481 CAGGGGGTGG TTTTTAACTA CAGAACAAAG TACCCAGATG GAACAATTTT TCCAAAGAAT
        541 GCAACAGTGC AATCTCAAGT AATGAACACA GAGCACAAGG CGTACCTAGA TAAGAACAAA
        601 GCATATCCTG TTGAATGTTG GGTTCCTGAT CCCACCAGAA ATGAAAACAC AAGATATTTT
        661 GGGACACTAA CAGGAGGAGA AAATGTTCCT CCAGTTCTTC ATATAACAAA CACTGCCACA
        721 AACAGTGCTG CTTGATGAAT TTGGTGTTGG GCCCACTTTG CAAAGGTGAC AACTTGTATT
        781 TGTCAGCTGT GGATGTTTGT GGCATGTTTA CTAACAGATC TGGTTCCCAG CAGTGGAGAG
        841 GACTGTCCAG ATATTTTAAA GGTTCAGCTA AGAAAAAGGA GGGTTAAAAA CCCCCTAACC
        901 CAATTTCTTT CCTTTCTTAC TGATTTAATT AACAGAAGGA ACCCCTAAAT TTGATGGGGC
        961 AGCCTATGTA TGGGCATGGA ATGCCTCAGG TAGAGGGAGG GTTAGAGTTT TTTGTAGGGG
      1021 GAAA
      //
      Primer: JCsp_R2
      Sequence file: RDB17446_A9F3d.seq check
      >03031_12319_A9F3_JCsp_R2_A03_03_ABI24.ab1
          1 CGGCAAGTAA AGCTGGTTAT ACTTTATTAA AATGTACTGC ATATTACAAT AAAGGCTTTT
         61 GATTACAGCA TCTTTGTCTG CAACTGTCCA TATCTGTCAA CATATCTCAT CATGTCTGGG
        121 TCCCCTGGAA GTTCCTCTGT CCCCTCAAAA ACTCTAACCT CCTCTACCTG AGCATCCATG
        181 CCATACATAG GCTGCCCATC AACTCTAGGG GTCCTTCTGT TAATTAAATC AGTAAGAAGG
        241 AAAGAAATTG GGTAGGGGTT TTTAACCCTC CTTTTTCTTA GCTGAACCTT AAAATATCTG
        301 GACAGTCCTC TCCACTGCTG GGAACCAGAT CTGTTAGTAA ACATGCCACA AACATCCACA
        361 GCTGACAAAT ACAAGTTGTC ACCTTTGCAA AGTGGCCCAA CACCAAATTC ATCAAGCAGC
        421 ACTGTTGTGG CAGTGTTTGT TATATGAAGA ACTGGAGGAA CATTTTCTCC TCCTGTTAGT
        481 GTCCCAAAAT ATCTTGTGTT TTCATTTCTG GTGGGATCAG GAACCCAACA TTCAACAGGA
        541 TATGCTTTGT TCTTATCTAG GTACGCCTTG TGCTCTGTGT TCATTACTTG AGATTGCACT
        601 GTTGCATTCT TTGGAAAAAT TGTTCCATCT GGGTACTTTG TTCTGTAGTT AAAAACCACC
        661 CCCTGTAATT CTAAAGCCTC CCCCCCAACA GAAAAAAAAT GAAAGCTGGT GCCCTGCACT
        721 GGCTTTCCTG CACCATTGTC ATGAGTTGCT TGACCATTAG AGTGCACATT CATCAAAGTT
        781 GTTACCCCTA TAACCTCAGT TTTTAAGGTC ACAGCCTCCC ACATTAGTAT ATTTCCACAG
        841 GTTAGATCCT CATTTAGATT GGGTAGTGGA ATTCTGGCCA CACTGTAACA AGGAAGCATG
        901 TCCTTATTTG GGGAGTCACT TTCAAATGTA TCTGATATAG AAATTGACTT ACTAAAACCC
        961 CTAAGATGCT CATCTGGGTC ACCCATTTTC TGGAGTTAAA AAACATTTCT ACCTCTGTAT
       1021 TGAGTCACCC CAGTTTTTAC TCTAGACTCT ACTCCTTCTC TATAGAGTTT TGGAACTTGC
      1081 ACTGGTCATC CATTCTCGAT ACCGATCTGG AATGGGGGAT CATA
      //
      Primer: JCsp_f4
      Sequence file: RDB17446_A9F3e.seq check
      >03031_12319_A9F3_JCsp_f4_E01_13_ABI24.ab1
          1 ACATCATGGG ATTCTCCCTA TTCAGCACTT TGTCCATTTT TGCTTTTTGT AGCAAAAAAT
         61 TAGTGCAAAA AAGGGAAAAA CAAGGGAATT TCCCTGGCCT CCTAAAAAGC CTCCACGCCC
        121 TTACTACTTC TGAGTAAGCT TGGAGGCGGA GGCGGCCTCG GCCTCCTGTA TATATAAAAA
        181 AAAGGGAAGG TAGGGAGGAG CTGGCTAAAA CTGGATGGCT GCCAGCCAAG CATGAGCTCA
        241 TACCTAGGGA GCCAACCAGC TGACAGCCAG AGGGAGCCCT GGCTGCATGC CACTGGCAGT
        301 TATAGTGAAA CCCCTCCCAT AGTCCTTAAT CACAAGTAAA CAAAGCACAA GGGGAAGTGG
        361 AAAGCAGCCA GGGGAACATG TTTTGCGAGC CAGAGCTGTT TTGGCTTGTC ACCAGCTGGC
        421 CATGGTTCTT CGCCAGCTGT CACGTAAGGC TTCTGTGAAA GTTAGTAAAA CCTGGAGTGG
        481 AACTAAAAAA AGAGCTCAAA GGATTTTAAT TTTTTTGTTA GAATTTTTGC TGGACTTTTG
        541 CACAGGTGAA GACAGTGTAG ACGGGAAAAA AAGACAGAAA CACAGTGGTT TGACTGAGCA
        601 GAGATACAGT GCTTTGCCTG AACCAAAAGC TACATAGGTA AGTAATGTTT TTTTTTGTGT
        661 TTTCAGGTTC ATGGGTGCCG CACTTGCACT TTTGGGGGAC CTAGTTGCTA CTGTTTCTGA
        721 GGCTGCTGCT GCCACAGGAT TTTCAGTAGC TGAAATTGCT GCTGGAGAGG CTGCTGCTAC
        781 TATAGAAGTT GAAATTGCAT CCCTTGCTAC TGTAGAGGGG ATTACAAGTA CCTCTGAGGC
        841 TATAGCTGCT ATAGGCCTTA CTCCTGAAAC ATATGCTGTA ATTACTGGAG CTCCGGGGGG
        901 CTGTAGCTGG GTTTGCTGCA TTGGTTCAAA CTGTAACTGG TGGTAGTGCT ATTGCTCAGT
        961 TGGGATATAG ATTTTTTTGC TGACTGGGAT CATAAAGTTT CAACAGTTTG GGCTTTTTTC
       1021 AGCAGCAGCT ATGGCTTTAC AGTTATTTAA TCCCAGAGAC TACTATGATA TTTAATTTCT
       1081 TGGAGTGAAT GCTTTGATAC ATATTCACTA TTAGATTCTT AGAACATGGG GGGCCATTCG
      1141 TTTGAATCTT CGA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Yogo, Y., Isolation of a possible archetypal JC virus DNA sequence from nonimmunocompromised individuals. J. Virol., 64, 3139-3143 (1990). PMID 2159570.

      2022.05.18

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220516.pl