Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pGMU20

E. coli - S. cerevisiae shuttle vector

Catalog number RDB01962
Resource name pGMU20
Alternative name E. coli-S. cerevisiae shuttle vector
Clone info. E. coli-S. cerevisiae shuttle vector, 9E10 epitope (Myc-tag), 2micron ori, URA3, GAL1-10 promoter, Ampicillin
Vector backbone pGMU20 (Plasmid)
Size of vector backbone 5,689 bp
Selectable markers Amp^r (E. coli), URA3 (S. cerevisiae)
Depositor|Developer Iha, Hidekatsu |

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR Acknowledgement to Depositor and Developer in publication.
Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB01962 pGMU20 DNA solution Please contact us.

Ordering Information [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB01962z.seq
Electronic file Map RDB01962z.gif
Electronic file Map RDB01962.gif

Original reference

original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content

Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB12316_A5Bg.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: ADH_rev
Sequence file: RDB12316_A5Bga.seq check
>01962_12316_A5Bg_ADHrev_D08_11.ab1
    1 TAAGATCTCA GAATAAGATT TTCGTTTTAA ACCTAAGAGT CACCCTCTAA AATTTGTATA
   61 CACTTATTTT TTTTATAACT TATTTAATAA TAAAAATCAT AAATCATAAG AAATTCGCCC
  121 GGAATTAGCT TGGCTGCAGG TCGACTCACA GATCCTCTTC GGAAATCAGT TTCTGTTCAG
  181 AATTCGAGCT CGGTACCCGG GGATCCTCTA GAGTCAATTC GATCCGGGGT TTTTTCTCCT
  241 TGACGTTAAA GTATAGAGGT ATATTAACAA TTTTTTGTTG ATACTTTTAT TACATTTGAA
  301 TAAGAAGTAA TACAAACCGA AAATGTTGAA AGTATTAGTT AAAGTGGTTA TGCAGTTTTT
  361 GCATTTATAT ATCTGTTAAT AGATCAAAAA TCATCGCTTC GCTGATTAAT TACCCCAGAA
  421 ATAAGGCTAA AAAACTAATC GCATTATCAT CCTATGGTTG TTAATTTGAT TCGTTCATTT
  481 GAAGGTTTGT GGGGCCAGGT TACTGCCAAT TTTTCCTCTT CATAACCATA AAAGCTAGTA
  541 TTGTAGAATC TTTATTGTTC GGAGCAGTGC GGCGCGAGGC ACATCTGCGT TTCAGGAACG
  601 CGACCGGTGA AGACGAGGAC GCACGGAGGA GAGTCTTCCT TCGGAGGGCT GTCACCCGCT
  661 CGGCGGCTTC TAATCCGTAC TTCAATATAG CAATGAGCAG TTAAGCGTAT TACTGAAAGT
  721 TCCAAAGAGA AGGTTTTTTT AGGCTAAGAT AATGGGGCTC TTTACATTTC CACAACATAT
  781 AAGTAAGATT AGATATGGAT ATGTATATGG ATATGTATAT GGTGGTAATG CCATGTAATA
  841 TGATTATTAA ACTTCTTTGC GTCCATCCAA AAAAAAAGTA AGAATTTTTT GAAAATTCAA
  901 TATAAATGAC AGCTCAGTTA CAAAGTGAAA GTGACCTGCA GGCATGCAAG CAACGAAGCA
  961 TCTGTGCTTC ATTTTGTAGA ACAAAAATGC AACGCGAGAG CGCTAAATTT TTCAAACAAA
 1021 GAATCTGAGC TGCATTTTTT TACAGACAGA AATGCACGCG GAAGCGCTAT TTTACAACGA
1081 AGAATCTGTG CTCAATTTTT GGTAAAACCA AAAAAGTTGC AACCGCCG
//
Primer: Amp_R
Sequence file: RDB12316_A5Bgb.seq check
>01962_12316_A5Bg_Amp_R_E08_14.ab1
    1 TCTATTTTCA TATTATTGAG CATTTATCAG GGTTATTGTC TCATGAGCGG ATACATATTT
   61 GAATGTATTT AGAAAAATAA ACAAATAGGG GTTCCGCGCA CATTTCCCCG AAAAGTGCCA
  121 CCTGACGTCT AAGAAACCAT TATTATCATG ACATTAACCT ATAAAAATAG GCGTATCACG
  181 AGGCCCTTTC GTCTCGCGCG TTTCGGTGAT GACGGTGAAA ACCTCTGACA CATGCAGCTC
  241 CCGGAGACGG TCACAGCTTG TCTGTAAGCG GATGCCGGGA GCAGACAAGC CCGTCAGGGC
  301 GCGTCAGCGG GTGTTGGCGG GTGTCGGGGC TGGCTTAACT ATGCGGCATC AGAGCAGATT
  361 GTACTGAGAG TGCACCATAA CGCATTTAAG CATAAACACG CACTATGCCG TTCTTCTCAT
  421 GTATATATAT ATACAGGCAA CACGCAGATA TAGGTGCGAC GTGAACAGTG AGCTGTATGT
  481 GCGCAGCTCG CGTTGCATTT TCGGAAGCGC TCGTTTTCGG AAACGCTTTG AAGTTCCTAT
  541 TCCGAAGTTC CTATTCTCTA GCTAGAAAGT ATAGGAACTT CAGAGCGCTT TTGAAAACCA
  601 AAAGCGCTCT GAAGACGCAC TTTCAAAAAA CCAAAAACGC ACCGGACTGT AACGAGCTAC
  661 TAAAATATTG CGAATACCGC TTCCACAAAC ATTGCTCAAA AGTATCTCTT TGCTATATAT
  721 CTCTGTGCTA TATCCCTATA TAACCTACCC ATCCACCTTT CGCTCCTTGA ACTTGCATCT
  781 AAACTCGACC TCTACATTTT TTATGTTTAT CTCTAGTATT ACTCTTTAGA CAAAAAAAAT
  841 TGTAGTAAGA ACTATTCATA GAGTGAATCG AAAACAATAC GAAAAATGTA AACATTTCCT
  901 ATACGTAGTA TATAGAGACA AAATAGAAGA AACCGTTCAT AATTTTCTGA CCAATGAAGA
  961 ATCATCAACG CTATCACTTT CTGTTCACAA AGTATGCGCA ATCCACATCG GTATAGAAAT
 1021 ATAAATCGGG GATGCCCTTT ATCTGAAAAA ATGCACCCCG CAGCCTTCGC CTAGTAATCA
 1081 GTAAACCGCG GGCAGTTGCA AGTTCAAGCC TTTTTTTATG GCCAGCAGCA AAAAATTAGA
1141 CCACCCAAAA AAAG
//
Primer: URA3pro_F
Sequence file: RDB12316_A5Bgc.seq check
>01962_12316_A5Bg_URA3pro_F_F08_17.ab1
    1 CAATGCTGTG CTGAGACATG AATTGCCCAG TATTCTTAAC CCAACTGCAC AGAACAAAAA
   61 CCTGCAGGAA ACGAAGATAA ATCATGTCGA AAGCTACATA TAAGGAACGT GCTGCTACTC
  121 ATCCTAGTCC TGTTGCTGCC AAGCTATTTA ATATCATGCA CGAAAAGCAA ACAAACTTGT
  181 GTGCTTCATT GGATGTTCGT ACCACCAAGG AATTACTGGA GTTAGTTGAA GCATTAGGTC
  241 CCAAAATTTG TTTACTAAAA ACACATGTGG ATATCTTGAC TGATTTTTCC ATGGAGGGCA
  301 CAGTTAAGCC GCTAAAGGCA TTATCCGCCA AGTACAATTT TTTACTCTTC GAAGACAGAA
  361 AATTTGCTGA CATTGGTAAT ACAGTCAAAT TGCAGTACTC TGCGGGTGTA TACAGAATAG
  421 CAGAATGGGC AGACATTACG AATGCACACG GTGTGGTGGG CCCAGGTATT GTTAGCGGTT
  481 TGAAGCAGGC GGCAGAAGAA GTAACAAAGG AACCTAGAGG CCTTTTGATG TTAGCAGAAT
  541 TGTCATGCAA GGGCTCCCTA TCTACTGGAG AATATACTAA GGGTACTGTT GACATTGCGA
  601 AGAGCGACAA AGATTTTGTT ATCGGCTTTA TTGCTCAAAG AGACATGGGT GGAAGAGATG
  661 AAGGTTACGA TTGGTTGATT ATGACACCCG GTGTGGGTTT AGATGACAAG GGAGACGCAT
  721 TGGGTCAACA GTATAGAACC GTGGATGATG TGGTCTCTAC AGGATCTGAC ATTATTATTG
  781 TTGGAAGAGG ACTATTTGCA AAGGGAAGGG ATGCTAAGGT AGAGGGTGAA CGTTACAGAA
  841 AAGCAGGCTG GGAAGCATAT TTGAGAAGAT GCGGCCAGCA AAACTAAAAA AACTGTATTA
  901 TAAGTAAAAG CTTACATTTT ATGTTAGCTG GTGGACTGAC GCCAGAAAAT GTTGGTGATG
  961 CGCTTAGATT AAATGGGCGT TTATTGGTGT TTGATGTAAG CGGGAGGTGT GGAGACAAAT
 1021 GGTGTAAAAG ACTCTACAAA ATAGCAATTT CGTCAAAAAT GCTAGAAATA GTATTACTGA
1081 GTAGTATTAT TAGGTATTGA TTGTTGCACT TGTCCGGCTA GAAGGGTG
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles

original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

2020.10.15

GNP_filter3_RDBDEP_html_200316.pl