Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pGMH20

E. coli - S. cerevisiae shuttle vector

Catalog number RDB01956
Resource name pGMH20
Alternative name E. coli-S. cerevisiae shuttle vector
Clone info. E. coli-S. cerevisiae shuttle vector, 9E10 epitope (Myc-tag), 2micron ori, HIS3, GAL1-10 promoter, Ampicillin
Vector backbone pGMH20 (Plasmid)
Size of vector backbone 5,609 bp
Selectable markers Amp^r (E. coli), HIS3 (S. cerevisiae)
Depositor|Developer Iha, Hidekatsu |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR Acknowledgement to Depositor and Developer in publication.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 研究結果の発表時、謝辞に寄託者および樹立者名を入れること。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB01956 pGMH20 DNA solution Please contact us.

      Ordering Information [in Japanese] [in English]
      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB01956z.seq
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01956.gif
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01956z.gif

      Original reference

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Dnaconda's recommendation EXR0004j (Japanese text)
      Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB13123_A5Bg.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB13123_A5Bga.seq check
      >01956_13123_A5Bg_ADHrev_A11_02.ab1
          1 GAACTAATCA GAATAAGATT TTCGTTTTAA ACCTAAGAGT CACTTTAAAA TTTGTATACA
         61 CTTATTTTTT TTATAACTTA TTTAATAATA AAAATCATAA ATCATAAGAA ATTCGCCCGG
        121 AATTAGCTTG GCTGCAGGTC GACTCACAGA TCCTCTTCGG AAATCAGTTT CTGTTCAGAA
        181 TTCGAGCTCG GTACCCGGGG ATCCTCTAGA GTCAATTCGA TCCGGGGTTT TTTCTCCTTG
        241 ACGTTAAAGT ATAGAGGTAT ATTAACAATT TTTTGTTGAT ACTTTTATTA CATTTGAATA
        301 AGAAGTAATA CAAACCGAAA ATGTTGAAAG TATTAGTTAA AGTGGTTATG CAGTTTTTGC
        361 ATTTATATAT CTGTTAATAG ATCAAAAATC ATCGCTTCGC TGATTAATTA CCCCAGAAAT
        421 AAGGCTAAAA AACTAATCGC ATTATCATCC TATGGTTGTT AATTTGATTC GTTCATTTGA
        481 AGGTTTGTGG GGCCAGGTTA CTGCCAATTT TTCCTCTTCA TAACCATAAA AGCTAGTATT
        541 GTAGAATCTT TATTGTTCGG AGCAGTGCGG CGCGAGGCAC ATCTGCGTTT CAGGAACGCG
        601 ACCGGTGAAG ACGAGGACGC ACGGAGGAGA GTCTTCCTTC GGAGGGCTGT CACCCGCTCG
        661 GCGGCTTCTA ATCCGTACTT CAATATAGCA ATGAGCAGTT AAGCGTATTA CTGAAAGTTC
        721 CAAAGAGAAG GTTTTTTTAG GCTAAGATAA TGGGGCTCTT TACATTTCCA CAACATATAA
        781 GTAAGATTAG ATATGGATAT GTATATGGAT ATGTATATGG TGGTAATGCC ATGTAATATG
        841 ATTATTAAAC TTCTTTGCGT CCATCCAAAA AAAAAAGTAA GAATTTTTTG AAAATTCAAT
        901 ATAAATGACA GCTCAGTTAC AAAGTGAAAG TGACCTGCAG GCATGCAAGC AACGAAAGCA
        961 TCTGTGCTTC ATTTTGTAGA ACAAAAATGC AACGCGAGAG CGCTAATTTT TTCAACAAGA
       1021 ATCTGAGCTG CCATTTTTAC AGAACAGAAA TGCAACGCGA AGCGCTATTT TTACTACGAG
      1081 ATCTGTGCTC ATTTTGGTAA ACCAAAAAAT GCAAACGCCG TAGGAGT
      //
      Primer: Amp_R
      Sequence file: RDB13123_A5Bgb.seq check
      >01956_13123_A5Bg_Amp_R_B11_05.ab1
          1 TCGTTTCATA TTATTGAGCA TTTATCAGGG TTATTGTCTC ATGAGCGGAT ACATATTTGA
         61 ATGTATTTAG AAAAATAAAC AAATAGGGGT TCCGCGCACA TTTCCCCGAA AAGTGCCACC
        121 TGACGTCTAA GAAACCATTA TTATCATGAC ATTAACCTAT AAAAATAGGC GTATCACGAG
        181 GCCCTTTCGT CTCGCGCGTT TCGGTGATGA CGGTGAAAAC CTCTGACACA TGCAGCTCCC
        241 GGAGACGGTC ACAGCTTGTC TGTAAGCGGA TGCCGGGAGC AGACAAGCCC GTCAGGGCGC
        301 GTCAGCGGGT GTTGGCGGGT GTCGGGGCTG GCTTAACTAT GCGGCATCAG AGCAGATTGT
        361 ACTGAGAGTG CACCATAACG CATTTAAGCA TAAACACGCA CTATGCCGTT CTTCTCATGT
        421 ATATATATAT ACAGGCAACA CGCAGATATA GGTGCGACGT GAACAGTGAG CTGTATGTGC
        481 GCAGCTCGCG TTGCATTTTC GGAAGCGCTC GTTTTCGGAA ACGCTTTGAA GTTCCTATTC
        541 CGAAGTTCCT ATTCTCTAGC TAGAAAGTAT AGGAACTTCA GAGCGCTTTT GAAAACCAAA
        601 AGCGCTCTGA AGACGCACTT TCAAAAAACC AAAAACGCAC CGGACTGTAA CGAGCTACTA
        661 AAATATTGCG AATACCGCTT CCACAAACAT TGCTCAAAAG TATCTCTTTG CTATATATCT
        721 CTGTGCTATA TCCCTATATA ACCTACCCAT CCACCTTTCG CTCCTTGAAC TTGCATCTAA
        781 ACTCGACCTC TACATTTTTT TATGTTTATC TCTAGTATTA CTCTTTAGAC AAAAAAATTG
        841 TAGTAAGAAC TATTCATAGA GTGAATCGAA AACAATACGA AAATGTAAAC ATTTCCTATA
        901 CGTAGTATAT AGAGACAAAA TAGAAGAAAC CGTTCATAAT TTTCTGACCA ATGAAGAATC
        961 ATCAACGCTA TCACTTTCTG TTCACAAAGT ATGCGCAATC CCACATCGGG TATAGAATAT
       1021 AATCGGGGAT GCCCTTTATC TTGAAAAAAT GCACCGCAGC TTCGCTAGTT ATTCAGTTAA
       1081 ACGCGGCAGT GAGTTCAGCT TTTTTTATGC AGAGAAACGA CCTAAGCTAG CTTCGTTCGT
      1141 AAGCATTTAG
      //
      Primer: HIS3pro_F
      Sequence file: RDB13123_A5Bgc.seq check
      >01956_13123_A5Bg_HIS3pro_F_C11_08.ab1
          1 TGCATATACA TTATATAAAG TAATGTGATT TCTTCGAAGA ATATACTAAA AAATGAGCAG
         61 GCAAGATAAA CGAAGGCAAA GATGACAGAG CAGAAAGCCC TAGTAAAGCG TATTACAAAT
        121 GAAACCAAGA TTCAGATTGC GATCTCTTTA AAGGGTGGTC CCCTAGCGAT AGAGCACTCG
        181 ATCTTCCCAG AAAAAGAGGC AGAAGCAGTA GCAGAACAGG CCACACAATC GCAAGTGATT
        241 AACGTCCACA CAGGTATAGG GTTTCTGGAC CATATGATAC ATGCTCTGGC CAAGCATTCC
        301 GGCTGGTCGC TAATCGTTGA GTGCATTGGT GACTTACACA TAGACGACCA TCACACCACT
        361 GAAGACTGCG GGATTGCTCT CGGTCAAGCA TTTAAAGAGG CCCTAGGGGC CGTGCGTGGA
        421 GTAAAAAGGT TTGGATCAGG ATTTGCGCCT TTGGATGAGG CACTTTCCAG AGCGGTGGTA
        481 GATCTTTCGA ACAGGCCGTA CGCAGTTGTC GAACTTGGTT TGCAGAGGGA GAAAGTAGGA
        541 GATCTCTCTT GCGAGATGAT CCCGCATTTT CTTGAAAGTT TTGCAGAGGC AAGCAGAATT
        601 ACCCTCCACG TTGATTGTCT GCGAGGCAAG AATGATCATC ACCGTAGTGA GAGTGCGTTC
        661 AAGGCTCTTG CGGTTGCCAT AAGAGAAGCC ACCTCGCCCA ATGGAACCAA CGATGTTCCC
        721 TCCACCAAAG GTGTTCTTAT GTAGTGACAC CGATTATTTA AAGCGGCAAG CTTACATTTT
        781 ATGTTAGCTG GTGGACTGAC GCCAGAAAAT GTTGGTGATG CGCTTAGATT AAATGGCGTT
        841 ATTGGTGTTG ATGTAAGCGG AGGTGTGGAG ACAAATGGTG TAAAAGACTC TAACAAAATA
        901 GCAAATTTCG TCAAAAATGC TAAGAAATAG GTTATTACTG AGTAGTATTT ATTTAAGTAT
        961 TGTTTGTGCA CTTGCCGGTA GAGGTGTGGT CAATAAGAGC GACCTCATGC TATACCCTGA
       1021 GAAAGCAACC CTGACCCTAC AGGAAAGAGT TTACTCAAGA ATAAAGATTT TTCGTTTTAA
       1081 AACCTAAGAG TTCAGTTAAA ATTTGTATAC ACTTACTCTC TAATAAACCT TATATTTTAA
      1141 ATA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.
      user report Yoshimoto, N., Cytokine-dependent activation of JAK-STAT pathway in Saccharomyces cerevisiae. Biotechnol. Bioeng. 113 (8): 1796-1804 (2016). PMID 26853220.
      user report Yoshimoto, N., High-throughput de novo screening of receptor agonists with an automated single-cell analysis and isolation system. Sci Rep., 4: 4242 (2014). PMID 24577528.

      2022.02.09

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220112.pl