Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pGMH20

E. coli - S. cerevisiae shuttle vector

Catalog number RDB01956
Resource name pGMH20
Alternative name E. coli-S. cerevisiae shuttle vector
Clone info. E. coli-S. cerevisiae shuttle vector, 9E10 epitope (Myc-tag), 2micron ori, HIS3, GAL1-10 promoter, Ampicillin
Vector backbone pGMH20 (Plasmid)
Size of vector backbone 5,609 bp
Selectable markers Amp^r (E. coli), HIS3 (S. cerevisiae)
Depositor|Developer Iha, Hidekatsu |

Distribution information

Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR Acknowledgement to Depositor and Developer in publication.
Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
Order form 
[Credit Card Payment]  [Bank Transfer or Check Payment]
Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
Distribution information (domestic users) [open/close]


Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
RDB01956 pGMH20 DNA solution Please contact us.

Ordering Information [in Japanese] [in English]
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

References and tips

Electronic file

Electronic file Sequence RDB01956z.seq
Electronic file Map RDB01956z.gif
Electronic file Map RDB01956.gif

Original reference

original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

Featured content

Featured content Dnaconda's recommendation EXR0004j (Japanese text)
Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

Sequence information

RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

Test sheet RDB13123_A5Bg.pdf check

Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

Primer: ADH_rev
Sequence file: RDB13123_A5Bga.seq check
>01956_13123_A5Bg_ADHrev_A11_02.ab1
    1 GAACTAATCA GAATAAGATT TTCGTTTTAA ACCTAAGAGT CACTTTAAAA TTTGTATACA
   61 CTTATTTTTT TTATAACTTA TTTAATAATA AAAATCATAA ATCATAAGAA ATTCGCCCGG
  121 AATTAGCTTG GCTGCAGGTC GACTCACAGA TCCTCTTCGG AAATCAGTTT CTGTTCAGAA
  181 TTCGAGCTCG GTACCCGGGG ATCCTCTAGA GTCAATTCGA TCCGGGGTTT TTTCTCCTTG
  241 ACGTTAAAGT ATAGAGGTAT ATTAACAATT TTTTGTTGAT ACTTTTATTA CATTTGAATA
  301 AGAAGTAATA CAAACCGAAA ATGTTGAAAG TATTAGTTAA AGTGGTTATG CAGTTTTTGC
  361 ATTTATATAT CTGTTAATAG ATCAAAAATC ATCGCTTCGC TGATTAATTA CCCCAGAAAT
  421 AAGGCTAAAA AACTAATCGC ATTATCATCC TATGGTTGTT AATTTGATTC GTTCATTTGA
  481 AGGTTTGTGG GGCCAGGTTA CTGCCAATTT TTCCTCTTCA TAACCATAAA AGCTAGTATT
  541 GTAGAATCTT TATTGTTCGG AGCAGTGCGG CGCGAGGCAC ATCTGCGTTT CAGGAACGCG
  601 ACCGGTGAAG ACGAGGACGC ACGGAGGAGA GTCTTCCTTC GGAGGGCTGT CACCCGCTCG
  661 GCGGCTTCTA ATCCGTACTT CAATATAGCA ATGAGCAGTT AAGCGTATTA CTGAAAGTTC
  721 CAAAGAGAAG GTTTTTTTAG GCTAAGATAA TGGGGCTCTT TACATTTCCA CAACATATAA
  781 GTAAGATTAG ATATGGATAT GTATATGGAT ATGTATATGG TGGTAATGCC ATGTAATATG
  841 ATTATTAAAC TTCTTTGCGT CCATCCAAAA AAAAAAGTAA GAATTTTTTG AAAATTCAAT
  901 ATAAATGACA GCTCAGTTAC AAAGTGAAAG TGACCTGCAG GCATGCAAGC AACGAAAGCA
  961 TCTGTGCTTC ATTTTGTAGA ACAAAAATGC AACGCGAGAG CGCTAATTTT TTCAACAAGA
 1021 ATCTGAGCTG CCATTTTTAC AGAACAGAAA TGCAACGCGA AGCGCTATTT TTACTACGAG
1081 ATCTGTGCTC ATTTTGGTAA ACCAAAAAAT GCAAACGCCG TAGGAGT
//
Primer: Amp_R
Sequence file: RDB13123_A5Bgb.seq check
>01956_13123_A5Bg_Amp_R_B11_05.ab1
    1 TCGTTTCATA TTATTGAGCA TTTATCAGGG TTATTGTCTC ATGAGCGGAT ACATATTTGA
   61 ATGTATTTAG AAAAATAAAC AAATAGGGGT TCCGCGCACA TTTCCCCGAA AAGTGCCACC
  121 TGACGTCTAA GAAACCATTA TTATCATGAC ATTAACCTAT AAAAATAGGC GTATCACGAG
  181 GCCCTTTCGT CTCGCGCGTT TCGGTGATGA CGGTGAAAAC CTCTGACACA TGCAGCTCCC
  241 GGAGACGGTC ACAGCTTGTC TGTAAGCGGA TGCCGGGAGC AGACAAGCCC GTCAGGGCGC
  301 GTCAGCGGGT GTTGGCGGGT GTCGGGGCTG GCTTAACTAT GCGGCATCAG AGCAGATTGT
  361 ACTGAGAGTG CACCATAACG CATTTAAGCA TAAACACGCA CTATGCCGTT CTTCTCATGT
  421 ATATATATAT ACAGGCAACA CGCAGATATA GGTGCGACGT GAACAGTGAG CTGTATGTGC
  481 GCAGCTCGCG TTGCATTTTC GGAAGCGCTC GTTTTCGGAA ACGCTTTGAA GTTCCTATTC
  541 CGAAGTTCCT ATTCTCTAGC TAGAAAGTAT AGGAACTTCA GAGCGCTTTT GAAAACCAAA
  601 AGCGCTCTGA AGACGCACTT TCAAAAAACC AAAAACGCAC CGGACTGTAA CGAGCTACTA
  661 AAATATTGCG AATACCGCTT CCACAAACAT TGCTCAAAAG TATCTCTTTG CTATATATCT
  721 CTGTGCTATA TCCCTATATA ACCTACCCAT CCACCTTTCG CTCCTTGAAC TTGCATCTAA
  781 ACTCGACCTC TACATTTTTT TATGTTTATC TCTAGTATTA CTCTTTAGAC AAAAAAATTG
  841 TAGTAAGAAC TATTCATAGA GTGAATCGAA AACAATACGA AAATGTAAAC ATTTCCTATA
  901 CGTAGTATAT AGAGACAAAA TAGAAGAAAC CGTTCATAAT TTTCTGACCA ATGAAGAATC
  961 ATCAACGCTA TCACTTTCTG TTCACAAAGT ATGCGCAATC CCACATCGGG TATAGAATAT
 1021 AATCGGGGAT GCCCTTTATC TTGAAAAAAT GCACCGCAGC TTCGCTAGTT ATTCAGTTAA
 1081 ACGCGGCAGT GAGTTCAGCT TTTTTTATGC AGAGAAACGA CCTAAGCTAG CTTCGTTCGT
1141 AAGCATTTAG
//
Primer: HIS3pro_F
Sequence file: RDB13123_A5Bgc.seq check
>01956_13123_A5Bg_HIS3pro_F_C11_08.ab1
    1 TGCATATACA TTATATAAAG TAATGTGATT TCTTCGAAGA ATATACTAAA AAATGAGCAG
   61 GCAAGATAAA CGAAGGCAAA GATGACAGAG CAGAAAGCCC TAGTAAAGCG TATTACAAAT
  121 GAAACCAAGA TTCAGATTGC GATCTCTTTA AAGGGTGGTC CCCTAGCGAT AGAGCACTCG
  181 ATCTTCCCAG AAAAAGAGGC AGAAGCAGTA GCAGAACAGG CCACACAATC GCAAGTGATT
  241 AACGTCCACA CAGGTATAGG GTTTCTGGAC CATATGATAC ATGCTCTGGC CAAGCATTCC
  301 GGCTGGTCGC TAATCGTTGA GTGCATTGGT GACTTACACA TAGACGACCA TCACACCACT
  361 GAAGACTGCG GGATTGCTCT CGGTCAAGCA TTTAAAGAGG CCCTAGGGGC CGTGCGTGGA
  421 GTAAAAAGGT TTGGATCAGG ATTTGCGCCT TTGGATGAGG CACTTTCCAG AGCGGTGGTA
  481 GATCTTTCGA ACAGGCCGTA CGCAGTTGTC GAACTTGGTT TGCAGAGGGA GAAAGTAGGA
  541 GATCTCTCTT GCGAGATGAT CCCGCATTTT CTTGAAAGTT TTGCAGAGGC AAGCAGAATT
  601 ACCCTCCACG TTGATTGTCT GCGAGGCAAG AATGATCATC ACCGTAGTGA GAGTGCGTTC
  661 AAGGCTCTTG CGGTTGCCAT AAGAGAAGCC ACCTCGCCCA ATGGAACCAA CGATGTTCCC
  721 TCCACCAAAG GTGTTCTTAT GTAGTGACAC CGATTATTTA AAGCGGCAAG CTTACATTTT
  781 ATGTTAGCTG GTGGACTGAC GCCAGAAAAT GTTGGTGATG CGCTTAGATT AAATGGCGTT
  841 ATTGGTGTTG ATGTAAGCGG AGGTGTGGAG ACAAATGGTG TAAAAGACTC TAACAAAATA
  901 GCAAATTTCG TCAAAAATGC TAAGAAATAG GTTATTACTG AGTAGTATTT ATTTAAGTAT
  961 TGTTTGTGCA CTTGCCGGTA GAGGTGTGGT CAATAAGAGC GACCTCATGC TATACCCTGA
 1021 GAAAGCAACC CTGACCCTAC AGGAAAGAGT TTACTCAAGA ATAAAGATTT TTCGTTTTAA
 1081 AACCTAAGAG TTCAGTTAAA ATTTGTATAC ACTTACTCTC TAATAAACCT TATATTTTAA
1141 ATA
//

Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


References

Original, user report and related articles

original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.
user report Yoshimoto, N., Cytokine-dependent activation of JAK-STAT pathway in Saccharomyces cerevisiae. Biotechnol. Bioeng. 113 (8): 1796-1804 (2016). PMID 26853220.
user report Yoshimoto, N., High-throughput de novo screening of receptor agonists with an automated single-cell analysis and isolation system. Sci Rep., 4: 4242 (2014). PMID 24577528.

2020.10.15

GNP_filter3_RDBDEP_html_200316.pl