Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pGMH10

E. coli - S. cerevisiae shuttle vector

Catalog number RDB01955
Resource name pGMH10
Alternative name E. coli-S. cerevisiae shuttle vector
Clone info. E. coli-S. cerevisiae shuttle vector, 9E10 epitope (Myc-tag), centromere-type ori, HIS3, GAL1-10 promoter, Ampicillin
Vector backbone pGMH10 (Plasmid)
Size of vector backbone 4,817 bp
Selectable markers Amp^r (E. coli), HIS3 (S. cerevisiae)
Depositor|Developer Iha, Hidekatsu |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR Acknowledgement to Depositor and Developer in publication.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 研究結果の発表時、謝辞に寄託者および樹立者名を入れること。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB01955 pGMH10 DNA solution Please contact us.

      Ordering Information [in Japanese] [in English]
      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB01955z.seq
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01955.gif
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01955z.gif

      Original reference

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB13033_A4L8.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: ADHrev
      Sequence file: RDB13033_A4L8a.seq check
      >01955_13033_A4L8_ADHrev_A04_01.ab1
          1 GAAGGGTTCT CAAGATAAGA ATTTTCGTTT TAAAACCTAA GAGTCACTTT AAAATTTGTA
         61 TACACTTATT TTTTTTATAA CTTATTTAAT AATAAAAATC ATAAATCATA AGAAATTCGC
        121 CCGGAATTAG CTTGGCTGCA GGTCGACTCA CAGATCCTCT TCGGAAATCA GTTTCTGTTC
        181 AGAATTCGAG CTCGGTACCC GGGGATCCTC TAGAGTCAAT TCGATCCGGG GTTTTTTCTC
        241 CTTGACGTTA AAGTATAGAG GTATATTAAC AATTTTTTGT TGATACTTTT ATTACATTTG
        301 AATAAGAAGT AATACAAACC GAAAATGTTG AAAGTATTAG TTAAAGTGGT TATGCAGTTT
        361 TTGCATTTAT ATATCTGTTA ATAGATCAAA AATCATCGCT TCGCTGATTA ATTACCCCAG
        421 AAATAAGGCT AAAAAACTAA TCGCATTATC ATCCTATGGT TGTTAATTTG ATTCGTTCAT
        481 TTGAAGGTTT GTGGGGCCAG GTTACTGCCA ATTTTTCCTC TTCATAACCA TAAAAGCTAG
        541 TATTGTAGAA TCTTTATTGT TCGGAGCAGT GCGGCGCGAG GCACATCTGC GTTTCAGGAA
        601 CGCGACCGGT GAAGACGAGG ACGCACGGAG GAGAGTCTTC CTTCGGAGGG CTGTCACCCG
        661 CTCGGCGGCT TCTAATCCGT ACTTCAATAT AGCAATGAGC AGTTAAGCGT ATTACTGAAA
        721 GTTCCAAAGA GAAGGTTTTT TTAGGCTAAG ATAATGGGGC TCTTTACATT TCCACAACAT
        781 ATAAGTAAGA TTAGATATGG ATATGTATAT GGATATGTAT ATGGTGGTAA TGCCATGTAA
        841 TATGATTATT AAACTTCTTT GCGTCCATCC AAAAAAAAAG TAAGAATTTT TGAAAATTCA
        901 ATATAAATGA CAGCTCAGTT ACAAAGTGAA AGTGACCTGC AGGCATGCAA GCTCTGCATG
        961 TGTCAGAGGT TTTCACCGTC ATCACCGAAA CGCGCGAGAC GAAAGGGCCT CGTGATACGC
       1021 CTATTTTTAT AGGTTAATGT CATGATAATA ATGGGTTTTC TTAAGGGTCG TTTTCCATCA
       1081 CGTGCTATAA AAGTAAGTAT AGTTCAAAGT TTCAGTATAA AGTATATAAA ATTAAAAAAT
      1141 TAGGCAG
      //
      Primer: HIS3pro_F
      Sequence file: RDB13033_A4L8b.seq check
      >01955_13033_A4L8_HIS3pro_F_B04_04.ab1
          1 TAGTCAATTA TACATTATAT AAAGTAATGT GATTTCTTCG AAGAATATAC TAAAAAATGA
         61 GCAGGCAAGA TAAACGAAGG CAAAGATGAC AGAGCAGAAA GCCCTAGTAA AGCGTATTAC
        121 AAATGAAACC AAGATTCAGA TTGCGATCTC TTTAAAGGGT GGTCCCCTAG CGATAGAGCA
        181 CTCGATCTTC CCAGAAAAAG AGGCAGAAGC AGTAGCAGAA CAGGCCACAC AATCGCAAGT
        241 GATTAACGTC CACACAGGTA TAGGGTTTCT GGACCATATG ATACATGCTC TGGCCAAGCA
        301 TTCCGGCTGG TCGCTAATCG TTGAGTGCAT TGGTGACTTA CACATAGACG ACCATCACAC
        361 CACTGAAGAC TGCGGGATTG CTCTCGGTCA AGCATTTAAA GAGGCCCTAG GGGCCGTGCG
        421 TGGAGTAAAA AGGTTTGGAT CAGGATTTGC GCCTTTGGAT GAGGCACTTT CCAGAGCGGT
        481 GGTAGATCTT TCGAACAGGC CGTACGCAGT TGTCGAACTT GGTTTGCAGA GGGAGAAAGT
        541 AGGAGATCTC TCTTGCGAGA TGATCCCGCA TTTTCTTGAA AGTTTTGCAG AGGCAAGCAG
        601 AATTACCCTC CACGTTGATT GTCTGCGAGG CAAGAATGAT CATCACCGTA GTGAGAGTGC
        661 GTTCAAGGCT CTTGCGGTTG CCATAAGAGA AGCCACCTCG CCCAATGGAA CCAACGATGT
        721 TCCCTCCACC AAAGGTGTTC TTATGTAGTG ACACCGATTA TTTAAAGCGG CAAGCTTACA
        781 TTTTATGTTA GCTGGTGGAC TGACGCCAGA AAATGTTGGT GATGCGCTTA GATTAAATGG
        841 CGTTATTGGT GTTGATGTAA GCGGAGGTGT GGAGACAAAT GGTGTAAAAG ACTCTAACAA
        901 AATAGCAAAT TTCGTCAAAA ATGCTAAGAA ATAGGTTATT ACTGAGTAGT ATTTATTTAA
        961 GTATTGTTTG TGCACTTGCC GGTAGAGGTG TGGTCAATAA GAGCGACCTC ATGCTATACC
       1021 TGAGAAAGCA ACCCTGACCT ACAGGAAAGA GTTACTCAAG AATAGAATTT TCGTTTTAAA
       1081 ACTAGAGTCA CTTAAATTTG GTATACACTA TTTTTTTATA ACCTTATTTA TTAAATAAAA
      1141 AATCAATTAA AATCA
      //
      Primer: Amp_R
      Sequence file: RDB13033_A4L8c.seq check
      >01955_13033_A4L8_Amp_R_C04_07.ab1
          1 ATTGTTTTAT ATTATTGAGC ATTTATCAGG GTTATTGTCT CATGAGCGGA TACATATTTG
         61 AATGTATTTA GAAAAATAAA CAAATAGGGG TTCCGCGCAC ATTTCCCCGA AAAGTGCCAC
        121 CTGACGGATC GCTTGCCTGT AACTTACACG CGCCTCGTAT CTTTTAATGA TGGAATAATT
        181 TGGGAATTTA CTCTGTGTTT ATTTATTTTT ATGTTTTGTA TTTGGATTTT AGAAAGTAAA
        241 TAAAGAAGGT AGAAGAGTTA CGGAATGAAG AAAAAAAAAT AAACAAAGGT TTAAAAAATT
        301 TCAACAAAAA GCGTACTTTA CATATATATT TATTAGACAA GAAAAGCAGA TTAAATAGAT
        361 ATACATTCGA TTAACGATAA GTAAAATGTA AAATCACAGG ATTTTCGTGT GTGGTCTTCT
        421 ACACAGACAA GATGAAACAA TTCGGCATTA ATACCTGAGA GCAGGAAGAG CAAGATAAAA
        481 GGTAGTATTT GTTGGCGATC CCCCTAGAGT CTTTTACATC TTCGGAAAAC AAAAACTATT
        541 TTTTCTTTAA TTTCTTTTTT TACTTTCTAT TTTTAATTTA TATATTTATA TTAAAAAATT
        601 TAAATTATAA TTATTTTTAT AGCACGTGAT GAAAAGGACC CTAAGAAACC ATTATTATCA
        661 TGACATTAAC CTATAAAAAT AGGCGTATCA CGAGGCCCTT TCGTCTCGCG CGTTTCGGTG
        721 ATGACGGTGA AAACCTCTGA CACATGCAGA GCTTGCATGC CTGCAGGTCA CTTTCACTTT
        781 GTAACTGAGC TGTCATTTAT ATTGAATTTT CAAAAATTCT TACTTTTTTT TTGGATGGAC
        841 GCAAAGAAGT TTAATAATCA TATTACATGG CATTACCACC ATATACATAT CCATATACAT
        901 ATCCATATCT AATCTTACTT ATATGTTGTG GAAATGTAAA GAGCCCCATT ATCTTAGCCT
        961 AAAAAAAAAC CTTCTCTTTG GAAACTTTTC AGTAATACGC TTTAACTGCT CATTTGCTAT
       1021 ATTGAAAGTA CGGGATTAGA AGCCGCCCGA GCGGGTGACA GCCCCTCGGA GAGACTCTCC
       1081 TCCGTGCGTC CTTCGTCTCA ACCGATCGCG ATCTGGAAAC GCAGAATGTT GCCTTCGGCG
      1141 ACCCGGTCA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.
      user report Shigematsu, M., Evidence for DNA cleavage caused directly by a transfer RNA-targeting toxin. PLoS One. 8 (9): e75512 (2013). PMID 24069426.

      2022.02.09

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220112.pl