Resource data sheet
Prev.
Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

pAMH20

E. coli - S. cerevisiae shuttle vector

Catalog number RDB01948
Resource name pAMH20
Alternative name E. coli-S. cerevisiae shuttle vector
Clone info. E. coli-S. cerevisiae shuttle vector, 9E10 epitope (Myc-tag), 2micron ori, HIS3, ADH1 promoter, Ampicillin
Vector backbone pAMH20 (Plasmid)
Size of vector backbone 5,287 bp
Selectable markers Amp^r (E. coli), HIS3 (S. cerevisiae)
Depositor|Developer Iha, Hidekatsu |
Other clones in our bank

External Database

      Reference sequence
        

      Distribution information

      Please check terms and conditions set forth by the depositor, which are specified in the RIKEN BRC Catalog and/or Web Catalog.
      Terms and conditions set forth by the DEPOSITOR Acknowledgement to Depositor and Developer in publication.
      Ordering Please visit Information of Request for Distribution.[link] 
      Order form 
      [Credit Card Payment]  [Bank Transfer Payment]
      Material Transfer Agreement (MTA for use for not-for-profit academic purpose) [Word]
      提供案内 (日本国内) [open/close]

      提供条件 研究結果の発表時、謝辞に寄託者および樹立者名を入れること。
      提供依頼 手続きの詳細は、「提供申込みについて[link]」をご覧ください。
      提供依頼書 [Word]
      提供同意書 (MTA、非営利機関による非営利学術研究用)[Word]

      Catalog # Resource name Shipping form Fee (non-profit org.)
      RDB01948 pAMH20 DNA solution

      Ordering Information [in Japanese] [in English]
      Please review the QC test results indicated by check icon below as well as clone information before placing your order.

      References and tips

      Electronic file

      Sequence RDB01948z.seq
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01948.gif
      Remarks, protocol and/or map (gif) RDB01948z.gif

      Original reference

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

      Further references such as user reports and related articles (go to bottom)

      Featured content

      Featured content Expression Vector Backbone of Saccharomyces cerevisiae (English text)

      Sequence information

      RIKEN BRC has sequenced portions of this material for quality test.
      Please review the QC test results indicated by check icon as well as clone information before placing your order.

      Test sheet RDB13121_A5Bg.pdf check

      Nucleotide sequence of a portion of this resource (if available).

      Primer: ADH_rev
      Sequence file: RDB13121_A5Bga.seq check
      >01948_13121_A5Bg_ADHrev_A10_01.ab1
          1 GCAAGATACT CAGAATAAGA ATTTTCGTTT TAAACCTAAG AGTCACTTTA AAATTTGTAT
         61 ACACTTATTT TTTTTATAAC TTATTTAATA ATAAAAATCA TAAATCATAA GAAATTCGCC
        121 CGGAATTAGC TTGGCTGCAG GTCGACTCAC AGATCCTCTT CGGAAATCAG TTTCTGTTCA
        181 GAATTCGAGC TCGGTACCCG GGGATCCTCT AGAGTCAGCT TGGAGTTGAT TGTATGCTTG
        241 GTATAGCTTG AAATATTGTG CAGAAAAAGA AACAAGGAAG AAAGGGAACG AGAACAATGA
        301 CGAGGAAACA AAAGATTAAT AATTGCAGGT CTATTTATAC TTGATAGCAA GACAGCAAAC
        361 TTTTTTTTAT TTCAAATTCA AGTAACTGGA AGGAAGGCCG TATACCGTTG CTCATTAGAG
        421 AGTAGTGTGC GTGAATGAAG GAAGGAAAAA GTTTCGTGTG CTTCGAGATA CCCCTCATCA
        481 GCTCTGGAAC AACGACATCT GTTGGTGCTG TCTTTGTCGT TAATTTTTTC CTTTAGTGTC
        541 TTCCATCATT TTTTTGTCAT TGCGGATATG GTGAGACAAC AACGGGGGAG AGAGAAAAGA
        601 AAAAAAAAGA AAAGAAGTTG CATGCAAGCA ACGAAGCATC TGTGCTTCAT TTTGTAGAAC
        661 AAAAATGCAA CGCGAGAGCG CTAATTTTTC AAACAAAGAA TCTGAGCTGC ATTTTTACAG
        721 AACAGAAATG CAACGCGAAA GCGCTATTTT ACCAACGAAG AATCTGTGCT TCATTTTTGT
        781 AAAACAAAAA TGCAACGCGA GAGCGCTAAT TTTTCAAACA AAGAATCTGA GCTGCATTTT
        841 TACAGAACAG AAATGCAACG CGAGAGCGCT ATTTTACCAA CAAAGAATCT ATACTTCTTT
        901 TTTTGTTCTA CAAAAATGCA TCCCGAGAGC GCTATTTTTT CTAACAAAGC ATCTTTAGAT
        961 TACTTTTTTT TCTCCCTTTG TGCGCTCTAT AATGCAGTCT CTTTGATAAC TTTTTGCACT
       1021 GTAGGTCCCG TTAGATAGAG AGCTACCTTT GGTGTCTATT TTCTCTCATA AAAAAGCCTG
      1081 ACTCCACATC CCGCGATTTA CTGAATAACC TTAGCCGAAG GCG
      //
      Primer: Amp_R
      Sequence file: RDB13121_A5Bgb.seq check
      >01948_13121_A5Bg_Amp_R_B10_04.ab1
          1 TCATTTTCAT ATTATTGAGC ATTTATCAGG GTTATTGTCT CATGAGCGGA TACATATTTG
         61 AATGTATTTA GAAAAATAAA CAAATAGGGG TTCCGCGCAC ATTTCCCCGA AAAGTGCCAC
        121 CTGACGTCTA AGAAACCATT ATTATCATGA CATTAACCTA TAAAAATAGG CGTATCACGA
        181 GGCCCTTTCG TCTCGCGCGT TTCGGTGATG ACGGTGAAAA CCTCTGACAC ATGCAGCTCC
        241 CGGAGACGGT CACAGCTTGT CTGTAAGCGG ATGCCGGGAG CAGACAAGCC CGTCAGGGCG
        301 CGTCAGCGGG TGTTGGCGGG TGTCGGGGCT GGCTTAACTA TGCGGCATCA GAGCAGATTG
        361 TACTGAGAGT GCACCATAAC GCATTTAAGC ATAAACACGC ACTATGCCGT TCTTCTCATG
        421 TATATATATA TACAGGCAAC ACGCAGATAT AGGTGCGACG TGAACAGTGA GCTGTATGTG
        481 CGCAGCTCGC GTTGCATTTT CGGAAGCGCT CGTTTTCGGA AACGCTTTGA AGTTCCTATT
        541 CCGAAGTTCC TATTCTCTAG CTAGAAAGTA TAGGAACTTC AGAGCGCTTT TGAAAACCAA
        601 AAGCGCTCTG AAGACGCACT TTCAAAAAAC CAAAAACGCA CCGGACTGTA ACGAGCTACT
        661 AAAATATTGC GAATACCGCT TCCACAAACA TTGCTCAAAA GTATCTCTTT GCTATATATC
        721 TCTGTGCTAT ATCCCTATAT AACCTACCCA TCCACCTTTC GCTCCTTGAA CTTGCATCTA
        781 AACTCGACCT CTACATTTTT TATGTTTATC TCTAGTATTA CTCTTTAGAC AAAAAAAATT
        841 GTAGTAAGAA CTATTCATAG AGTGAATCGA AAACAATACG AAAATGTAAA CATTTTCCTA
        901 TACGTAGTAT ATAGAGACAA AATAGAAGAA ACCGTTCATA ATTTTCTGAC CAATGAAGAA
        961 TCATCAACGC TATCACTTTC TGTTCACAAA GTATGCGCAA TCCACATCGG TATAGAATAT
       1021 AATCGGGGAT GCCCTTTATC TTGAAAAAAA TGCCACCGCC AGCCTTCGCT AGGTAATTCA
       1081 GTTAAACGCG GGAAGGTTGG AAGTCAGGCT TTTTTATGAA AGAGAAGATT AGGAACGTCA
      1141 AAAAGTAAGG CCATTC
      //
      Primer: HIS3pro_F
      Sequence file: RDB13121_A5Bgc.seq check
      >01948_13121_A5Bg_HIS3pro_F_C10_07.ab1
          1 TGGCAATATA CATTATATAA AGTAATGTGA TTTCTTCGAA GAATATACTA AAAAATGAGC
         61 AGGCAAGATA AACGAAGGCA AAGATGACAG AGCAGAAAGC CCTAGTAAAG CGTATTACAA
        121 ATGAAACCAA GATTCAGATT GCGATCTCTT TAAAGGGTGG TCCCCTAGCG ATAGAGCACT
        181 CGATCTTCCC AGAAAAAGAG GCAGAAGCAG TAGCAGAACA GGCCACACAA TCGCAAGTGA
        241 TTAACGTCCA CACAGGTATA GGGTTTCTGG ACCATATGAT ACATGCTCTG GCCAAGCATT
        301 CCGGCTGGTC GCTAATCGTT GAGTGCATTG GTGACTTACA CATAGACGAC CATCACACCA
        361 CTGAAGACTG CGGGATTGCT CTCGGTCAAG CATTTAAAGA GGCCCTAGGG GCCGTGCGTG
        421 GAGTAAAAAG GTTTGGATCA GGATTTGCGC CTTTGGATGA GGCACTTTCC AGAGCGGTGG
        481 TAGATCTTTC GAACAGGCCG TACGCAGTTG TCGAACTTGG TTTGCAGAGG GAGAAAGTAG
        541 GAGATCTCTC TTGCGAGATG ATCCCGCATT TTCTTGAAAG TTTTGCAGAG GCAAGCAGAA
        601 TTACCCTCCA CGTTGATTGT CTGCGAGGCA AGAATGATCA TCACCGTAGT GAGAGTGCGT
        661 TCAAGGCTCT TGCGGTTGCC ATAAGAGAAG CCACCTCGCC CAATGGAACC AACGATGTTC
        721 CCTCCACCAA AGGTGTTCTT ATGTAGTGAC ACCGATTATT TAAAGCGGCA AGCTTACATT
        781 TTATGTTAGC TGGTGGACTG ACGCCAGAAA ATGTTGGTGA TGCGCTTAGA TTAAATGGCG
        841 TTATTGGTGT TGATGTAAGC GGAGGTGTGG AGACAAATGG TGTAAAAGAC TCTAACAAAA
        901 TAGCAAATTT CGTCAAAAAT GCTAAGAAAT AGGTTATTAC TGAGTAGTAT TTATTTAAGT
        961 ATTTGTTTGT GCACTTGCCC GGTAGAGGTG TGGTCAATAA GAGCGACCTC ATGCTATACC
       1021 CTGAGAAAGC AACCCTGACC CTACAGGAAA GAGTTTACTC AAGAATAAGA TTTTCGTTTT
       1081 AAAACCTAAG AGTTCACTTT AAAATTTGTA TAACACTTAC TTTTTTTGAT GACTTAGTCA
      1141 TATAGAGATT CATTTAGAAG TTA
      //

      Please visit Sequencing and PCR primers for primer information.


      References

      Original, user report and related articles

      original Iha, H., Shuttle-vector system for Saccharomyces cerevisiae designed to produce C-terminal-Myc-tagged fusion proteins. Biotechniques, 25, 936-938 (1998). PMID 9863043.

      2022.02.09

      GNP_filter3_RDBDEP_html_220112.pl