Prev. | 
KEGG Orthology K12755
Orthology Name
Definition
Links

KEGG orthologyHuman MYL9 - myosin light chain 9 (LC20|MLC-2C|MLC2|MRLC1|MYRL2)
Mouse Myl9 - myosin, light polypeptide 9, regulatory (AI327049|MLC20|Mylc2c|RLC-C)

2020.07.11

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl