Prev. | 
KEGG Orthology K07055
Orthology Name
Definition tRNA wybutosine-synthesizing protein 2 [EC:2.5.1.114]
Links

KEGG orthologyHuman TRMT12 - tRNA methyltransferase 12 homolog (TRM12|TYW2)

2021.03.25

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl