Prev. | 
KEGG Orthology K06640
Orthology Name ATR
Definition serine/threonine-protein kinase ATR [EC:2.7.11.1]
Databases KEGG ko:K06640


Human ATR - ATR serine/threonine kinase (FCTCS|FRP1|MEC1|SCKL|SCKL1)
Mouse Atr - ataxia telangiectasia and Rad3 related (-)
S. pombe rad3 - ATR checkpoint kinase Rad3 (-)

2019.05.06

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190505.pl