Prev. | 
KEGG Orthology K05850
Orthology Name
Definition
Links

KEGG orthologyHuman ATP2B3 - ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 3 (CFAP39|CLA2|OPCA|PMCA3|PMCA3a|SCAX1)
Human ATP2B4 - ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 4 (ATP2B2|MXRA1|PMCA4|PMCA4b|PMCA4x)
Mouse Atp2b2 - ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 2 (D6Abb2e|Gena300|PMCA2|Tmy|dfw|jog|wms|wri)
Mouse Atp2b4 - ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4 (Pmca4)
Mouse Atp2b1 - ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 1 (2810442I22Rik|E130111D10Rik|Pmca1)

2020.07.11

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl