Prev. | 
KEGG Orthology K02149
Orthology Name ATPeV1D, ATP6M
Definition V-type H+-transporting ATPase subunit D
Links

KEGG orthologyHuman ATP6V1D - ATPase H+ transporting V1 subunit D (ATP6M|VATD|VMA8)
Mouse Atp6v1d - ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit D (1110004P10Rik|Atp6m|VATD|Vma8)
S. pombe vma8 - putative V-type ATPase V1 subunit D (-)

2021.04.07

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_210329.pl