Prev. | 
KEGG Orthology K02085
Orthology Name APC
Definition adenomatosis polyposis coli protein
Databases KEGG ko:K02085


Human APC - APC, WNT signaling pathway regulator (BTPS2|DP2|DP2.5|DP3|GS|PPP1R46)
Mouse Apc - adenomatosis polyposis coli (AI047805|AU020952|AW124434|CC1|Min|mAPC)
Mouse Apc2 - adenomatosis polyposis coli 2 (AI852447|APCL|R75424)

2018.12.14

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_180924.pl